Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

До 31.07.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту складає 50 грн. З 01.08.2023 р. вартість 1 сторінки складе 54.90 грн. включно з ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

Ви можете замовити офіційні копії цих та інших стандартів в електронному магазині на порталі "Леонорм"
або надіславши замовлення на Е-mail: mark@leonorm.lviv.ua або на тел./факс: +38(032)2601151, +38(050)8065311.

Нові надходження нормативних документів українською мовою:

 • ДСТУ OIML R 142:2022 (OIML R 142, еdition 2008, IDT) "Рефрактометри автоматизовані. Методи та засоби повірки"
  Цей стандарт застосовний до автоматизованих рефрактометрів, що живляться від мережі або акумулятора, були виготовлені чи перебувають в експлуатації або після ремонту. Цей стандарт установлює методи та засоби перевіряння роботи автоматизованих рефрактометрів, які використовують для визначання відносного показника заломлення рідин, твердих речовин та їхніх дисперсій, а також величин, функційно пов’язаних з показником заломлення, наприклад, масової частки речовини в розчині.
  Дія цього стандарту не поширюється на автоматизовані рефрактометри, що працюють на основі інтерференційних і гоніометричних методів вимірювання кількісного складу рідин за різницею показників заломлення досліджуваного та стандартного розчинів, а також на спеціалізовані рефрактометри.
  Стандарт 
  набуде  чинності  2023-09-01.
  Кількість сторінок документу = 26

 • ДСТУ EN 71-4:2022 (EN 71-4:2020, IDT) "Безпечність іграшок. Частина 4. Набори для хімічних дослідів і подібних занять"
  Цей стандарт установлює вимоги до максимальної кількості, а в деяких випадках максимальної концентрації певних речовин і сумішей, які використовують у наборах для хімічних дослідів і подібних занять.
  Ці речовини та суміші:
  - класифіковано як небезпечні законодавством ЄС, що стосується небезпечних речовин і небезпечних сумішей;
  - які в надмірних кількостях можуть завдати шкоди здоров’ю дітей, які їх використовують, і які не класифіковано як небезпечні відповідно до зазначеного вище законодавства;
  - будь-яка інша хімічна речовина(-и) та суміш(і), що входять до набору для дослідів.
  Цей стандарт поширюється на набори для хімічних дослідів і подібних занять, охоплюючи набори для вирощування кристалів, набори для дослідів для утворення вуглекислого газу та додаткові набори. Він також поширюється на набори для хімічних дослідів у галузі мінералогії, біології, фізики, мікроскопії та науки про довкілля, якщо вони містять одну чи більше хімічних речовин та/або суміш, які класифікують як небезпечні відповідно до Регламенту (ЄС) No 1272/2008. Цей стандарт також установлює вимоги до маркування, переліку складників, інструкцій з використання, засобів захисту очей та до обладнання, призначеного для проведення дослідів.
  Цей стандарт не поширюється на комбіновані набори, наприклад поєднання хімічного набору та набору для вирощування кристалів. Його також не застосовують до іграшок, на які поширюється дія EN 71-13 (наприклад, косметичні набори). Вимоги до деяких інших хімічних іграшок наведено в EN 71-5.
  Примітка. Терміни «речовина» та «препарат» використовують у «Регламенті REACH», Регламент (ЄС) 1907/2006 [2]. Відповідно до Всесвітньої гармонізованої системи (GHS) класифікації та маркування хімічних речовин, яку прийнято в Європейському Союзі Регламентом (ЄС) No 1272/2008 (класифікація, маркування та пакування речовин і сумішей), графік впровадження GHS дотримується. Слова «препарат» і «суміш» вважають синонімами; обидва є сумішшю або розчином речовин, які не реагують одна з одною. Старий термін «препарат» згодом буде замінено новим терміном «суміш». У цьому стандарті вживають лише термін «суміш».
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Легка промисловість» (ТК 125).
  Стандарт  набуде  чинності  2023-09-01.
  Кількість сторінок документу = 28


Ви можете замовити офіційні копії цих та інших стандартів в електронному магазині на порталі "Леонорм" або надіславши замовлення на Е-mail: mark@leonorm.lviv.ua або на тел./факс: +38(032)2601151, +38(050)8065311.



ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.