Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

З 01.09.2022 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії  стандарту складає 40 грн.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

Ви можете замовити офіційні копії цих та інших стандартів в електронному магазині на порталі "Леонорм"
або надіславши замовлення на Е-mail: mark@leonorm.lviv.ua або на тел./факс: +38(032)2601151, +38(050)8065311.

Нові надходження національних стандартів українською мовою:

 • ДСТУ EN IEC 61730-2:2018 (EN IEC 61730-2:2018; AC:2018–06, IDT; IEC 61730-2:2016, IDT) "Визначення безпеки фотоелектричних модулів. Частина 2. Вимоги до випробувань"
  Сфера застосування цього стандарту збігається зі сферою застосування IEC 61730-1. Хоча IEC 61730-1 окреслює вимоги до конструкції, цей стандарт перелічує випробування, яким повинен піддаватися фотоелектричний модуль для перевіряння відповідності щодо безпеки. Цей стандарт застосовують для кваліфікації щодо безпеки лише спільно з IEC 61730-1. Послідовність випробувань, що вимагається в цьому стандарті, може не охоплювати всіх можливих аспектів безпеки, пов’язаних з використанням фотоелектричних модулів у всіх можливих застосуваннях. У цьому стандарті використано найкращу послідовність випробувань, розроблену на момент написання. Є деякі проблеми, наприклад потенційна небезпека ураження електричним струмом через пошкоджений фотоелектричний модуль, що перебуває під високою напругою, - це повинно бути вирішено комплексним проектуванням, розташуванням, обмеженням доступу до модулів та процедурами їх технічного обслуговування. Метою цього стандарту є забезпечення послідовності випробувань, призначених для перевіряння безпеки фотоелектричних модулів, конструкція яких відповідає вимогам згідно з IEC 61730-1. Критерії послідовності випробувань та їх проходження призначені для виявлення потенційного збою внутрішніх і зовнішніх компонентів фотоелектричних модулів, що може призвести до пожежі, ураження електричним струмом та/або травми. Стандарт визначає основні вимоги до випробувань щодо безпеки та додаткові випробування, які залежать від кінцевого використання фотоелектричного модуля. Категорії випробувань охоплюють загальний огляд, небезпеку ураження електричним струмом, небезпеку пожежі, механічні навантаження та екологічні стреси (форс-мажорні або непередбачені обставини). Додаткові вимоги до випробувань, викладені у відповідних стандартах ISO або національних чи місцевих кодексах, що регулюють встановлення та використання фотоелектричних модулів у передбачуваних місцях, треба враховувати додатково до вимог, викладених у цьому стандарті.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Енергозбереження» (ТК 48).
  Стандарт  набув  чинності  2022-09-01.
  Кількість сторінок документу = 56

 • ДСТУ EN ISO 4254-9:2019 (EN ISO 4254-9:2018, IDT;ISO 4254-9:2018, IDT) "Сільськогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 9. Рядкові сівалки"
  Цей стандарт, використовуваний разом із ISO 4254-1, установлює вимоги щодо безпеки та методи їх контролювання під час конструювання і виготовлення сільськогосподарських начіпних, напівпричіпних, причіпних, та самохідних рядкових сівалок, зокрема висівної функції зернотукових сівалок та рядкових сівалок із вбудованими та невід’ємними приводними грунтообробними знаряддями. Цей стандарт також установлює тип інформації стосовно правил безпечного експлуатування (зокрема про несистематичні ризики), які надає підприємство-виробник. Цей стандарт також застосовується до систем висіву, де елементи висівання насіння в ґрунт для його дозування та зберігання розподіляються між двома або більше транспортними засобами, що пов’язані між собою. Цей стандарт розглядає суттєві небезпеки (наведені в додатку А), небезпечні ситуації та випадки, що стосуються рядкових сівалок, використовуваних за призначеністю та за передбачених підприємством-виробником умов, за винятком небезпек, які виникають від:
  - електростатичних явищ;
  - зовнішніх впливів на електричне устатковання;
  - переривання енергопостачання;
  - відмови та/або несправності системи керування;
  - недостатньої видимості з місця водія/оператора;
  - функцій пересування (їзда, гальмування тощо);
  - руйнування високообертових частин;
  - устатковання для завантаження насіння (та туків) та
  - рухомих частини силових передач, за винятком вимог щодо міцності для захисних огорож.
  Цей стандарт не застосовують до:
  - машин для внесення добрив, призначених тільки для внесення твердих добрив (охоплено ISO 4254-8);
  - технічного обслуговування або ремонту, що проводиться професійним обслуговуючим персоналом, або - впливу на довкілля (крім шуму) та - сівалок, виготовлених до дати його публікації.
  Якщо вимоги цього стандарту відрізняються від тих, які установлені ISO 4254-1, вони мають перевагу над вимогами ISO 4254-1 щодо машин, які спроектовані та вироблені згідно з вимогами цього стандарту.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Трактори і сільськогосподарські машини» (ТК 69).
  Стандарт  набув  чинності  2019-11-01.
  Кількість сторінок документу = 22

 • ДСТУ EN ISO 20957-9:2019 (EN ISO 20957-9:2016, IDT; ISO 20957-9:2016, IDT) "Тренажери стаціонарні. Частина 9. Еліптичні тренажери. Додаткові спеціальні вимоги щодо безпеки та методи випробування"
  Цей стандарт установлює спеціальні вимоги щодо безпеки для еліптичних тренажерів на додаток до загальних вимог щодо безпеки, установлених в ISO 20957-1. Цей стандарт установлює вимоги щодо безпеки для серцево-судинних тренажерів із замкнутим та/або зворотно-поступальним рухом, в яких стопи користувача перебувають у контакті з ножною платформою, крім степерів, та з якими працюють як у положенні стоячи, так і сидячи.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Дизайн та ергономіка» (ТК 121).
  Стандарт  набув  чинності  2022-08-01.
  Кількість сторінок документу = 16

 • ДСТУ EN 14387:2021 (EN 14387:2021, IDT) "Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтри протигазові і фільтри скомбіновані. Вимоги, випробовування, маркування"
  Цей стандарт поширюється на фільтри протигазові та фільтри скомбіновані, призначені для використання як змінні частини у складі самовсмоктувальних засобів індивідуального захисту органів дихання, крім засобів, що їх використовують під час евакуації. Фільтри, використовувані проти СО, вилучено з цього стандарту. Лабораторні випробування долучено для оцінювання відповідності вимогам. Деякі фільтри, що відповідають вимогам цього стандарту, можуть також бути придатними для використання в повітронагнітальних засобах індивідуального захисту органів дихання та/або в засобах, що їх використовують під час евакуації. Їх потрібно випробовувати та маркувати згідно з відповідним стандартом.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135).
  Стандарт  набув  чинності  2022-08-01.
  Кількість сторінок документу = 23

 • ДСТУ EN 61000-4-10:2019 (EN 61000-4-10:2017, IDT; IEC 61000-4-10:2016, IDT) "Електромагнітна сумістість. Частина 4-10. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до загасного коливального магнітного поля"
  Цей стандарт установлює вимоги до несприйнятливості, методики випробування та діапазон рекомендованих випробувальних рівнів для обладнання, яке зазнає впливу загасних коливальних магнітних збурень, пов’язаних із підстанціями середньої та високої напруги. Випробування, визначені в цьому стандарті, застосовують до обладнання, призначеного для встановлення в місцях розташування, де наявні явища, визначені в розділі 4. Цей стандарт не поширюється на збурення, спричинені ємнісним або індуктивним зв’язком у кабелях чи інших частинах обладнання в польових умовах. В IEC 61000-4-18 розглянуто кондуктивні збурення та охоплено наведені вище аспекти. Завдання цього стандарту - встановлення загальної та відтворюваної основи для оцінювання якості функціювання електричного й електронного обладнання підстанцій середньої та високої напруги, на яке впливає загасне коливальне магнітне поле. Випробування в основному застосовують до електронного обладнання, яке встановлюють на підстанціях високої напруги. Цей стандарт також може бути застосовано до електростанцій, розподільних пристроїв, «розумних» енергосистем, а також його можуть розглянути технічні комітети за видами продукції.
  У стандарті визначено:
  - діапазон випробувальних рівнів;
  - випробувальне обладнання;
  - випробувальні установки;
  - процедури випробування.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Електромагнітна сумісність та стійкість радіо-електронних, електронних та електротехнічних засобів» (ТК 22).
  Стандарт  набув  чинності  2022-08-01.
  Кількість сторінок документу = 36

Джерело: ДП «УкрНДНЦ»


Ви можете замовити офіційні копії цих та інших стандартів в електронному магазині на порталі "Леонорм" або надіславши замовлення на Е-mail: mark@leonorm.lviv.ua або на тел./факс: +38(032)2601151, +38(050)8065311.ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2022, ЛЕОНОРМ.