Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

З 01.09.2022 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії  стандарту складає 40 грн.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

Ви можете замовити офіційні копії цих та інших стандартів в електронному магазині на порталі "Леонорм"
або надіславши замовлення на Е-mail: mark@leonorm.lviv.ua або на тел./факс: +38(032)2601151, +38(050)8065311.

Нові надходження національних стандартів українською мовою:

 • ДСТУ 9154:2021 "Настанова з виконання геодезичних робіт у дорожньому будівництві"
  Цей стандарт визначає вимоги до складу, змісту та технології виконання інженерно-геодезичних вишукувань, геодезичних розмічувальних робіт, геодезичного контролю та підготовки виконавчої документації під час будівництва автомобільних доріг загального користування. Цей стандарт застосовний для підприємств і організацій, незалежно від форм власності, які здійснюють вишукування, проєктування, будівництво та інженерно-технічний супровід об’єктів дорожнього будівництва на автомобільних дорогах загального користування.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307), Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ), ТОВ «Інститут проектування інфраструктури транспорту».
  Стандарт  набув  чинності  2022-09-01.
  Кількість сторінок документу = 68

 • ДСТУ ISO 15686-1:2020 (ISO 15686-1:2011, IDT) "Будівлі та об’єкти нерухомого майна. Планування строку експлуатації. Частина 1. Основні принципи та методологія"
  Цей стандарт визначає загальні принципи планування строку експлуатації та методологію планування строку експлуатації будівлі чи споруди протягом повного життєвого циклу (або залишкового життєвого циклу — для зведених раніше будівель чи споруд). Стандарт застосовний до планування строку експлуатації окремих будівель.
  Стандарт  набув  чинності  2022-08-01.
  Кількість сторінок документу = 28

 • ДСТУ EN ISO 16757-1:2020 (EN ISO 16757-1:2019, IDT; ISO 16757-1:2015, IDT) "Структури даних електронних каталогів виробів для інженерних систем та обладнання будівель. Частина 1. Концепції, архітектура та модель"
  Основною призначеністю цього стандарту є визначення структури даних електронних каталогів виробів, що забезпечують автоматичне передавання даних про вироби, використовувані для інженерних систем та обладнання будівель, до прикладних програмних рішень інформаційних моделей інженерних систем будівель. Стандарт охоплює метамодель опису класів виробів та їх характеристик, а також метамодель даних про вироби, призначених для обміну в каталогах продукції. Дані про вироби мають відповідати технічним вимогам, установленим для їх товарних груп.
  У цьому стандарті стосовно серій продукції використано поняття, які розділено на дві сфери:
  - Основні поняття, зокрема концептуальні моделі, мови, геометричні представлення та схеми
  XML даних для обміну, що розглянуті в концептуальних частинах цього стандарту (частини, позначені
  однозначним номером).
  - Конкретні моделі опису виробів, призначених для інженерних систем та обладнання будівель,
  а також для обміну даними про вироби, інформаційні засоби для яких стосовно різних товарних груп визначені в розділах цього стандарту.
  Основні поняття, якими представлено серії продукції, охоплюють:
  - засоби встановлення визначальних властивостей та формування дерева пошуку, призначеного для управління процесом обирання та ідентифікації відповідного варіанта виробу з параметричного електронного каталогу;
  - засоби визначення залежних властивостей та функцій для обчислення їх значень залежно від параметрів інженерної системи, де встановлюють виріб;
  - засоби визначення композиційних зв’язків між виробами, які можна використовувати для таких елементів структури моделі, як відомість матеріалів, або застосовних залежних елементів;
  - засоби конструктивної твердотільної геометрії (constructed solid geometry, CSG), заснованої на представленні геометрії виробу, що містить конкретні геометричні елементи CSG, які є типовими для виробів, призначених для інженерних систем та обладнання будівель.
  Стандарт  набув  чинності  2022-08-01.
  Кількість сторінок документу = 40

 • ДСТУ EN ISO 19650-3:2021 (EN ISO 19650-3:2020, IDT; ISO 19650-3:2020, IDT) "Організація та оцифрування інформації щодо будівель та споруд включно з будівельним інформаційним моделюванням (ВІМ). Управління інформацією з використанням будівельного інформаційного моделювання. Частина 3. Етап експлуатації"
  Цей стандарт установлює вимоги щодо управління інформацією, здійснюваного у формі процесу управління на етапі експлуатації активів у контексті обміну інформацією в межах цього етапу з використанням будівельного інформаційного моделювання. Цей стандарт застосовний до будівельних об’єктів та проектів усіх розмірів та категорій складності. Вимоги цього стандарту може бути впроваджено виконанням дій безпосередньо самою організацією або делегуванням цих дій іншій стороні.
  Стандарт  набув  чинності  2022-08-01.
  Кількість сторінок документу = 38

 • ДСТУ EN ISO 14855-1:2021 (EN ISO 14855-1:2012, IDT; ISO 14855-1:2012, IDT) "Визначення граничної аеробної біорозкладаності пластмасових матеріалів в умовах контрольованого компостування. Метод аналізу за вивільненням діоксиду вуглецю. Частина 1. Загальний метод"
  Цей стандарт описує метод визначення граничної аеробної біорозкладаності пластмас на основі органічних сполук у контрольованих умовах компостування вимірюванням кількості вивільнюваного діоксиду вуглецю та ступеня розпаду пластмаси наприкінці випробування. Цей метод призначено для моделювання типових аеробних умов компостування органічної фракції твердих змішаних комунальних відходів. Досліджуваний матеріал піддають впливу інокуляту, отриманого з компосту. Компостування відбувається в середовищі, температуру, аерацію та вологість якого ретельно контролюють з коригуванням за потреби. Цей метод випробування призначено для визначення відсотка перетворення вуглецю в досліджуваному матеріалі на вивільнюваний діоксид вуглецю, а також швидкості такого перетворення.
  Стандарт  набув  чинності  2022-09-01.
  Кількість сторінок документу = 24

 • ДСТУ EN ISO 14855-2:2021 (EN ISO 14855-2:2018, IDT; ISO 14855-2:2018, IDT) "Визначення граничної аеробної біорозкладаності пластмасових матеріалів в умовах контрольованого компостування. Метод аналізу за вивільненням діоксиду вуглецю. Частина 2. Гравіметричне вимірювання вмісту діоксиду вуглецю в лабораторних умовах"
  Цей стандарт описує метод визначання граничної аеробної біорозкладаності пластмас в умовах контрольованого компостування гравіметричним вимірюванням кількості вивільнюваного діоксиду вуглецю. Метод призначений для визначання оптимальної швидкості біорозкладаності регулюванням вологості, аерації і температури контейнера для компостування.
  Цей метод застосовний до таких матеріалів:
  - природні та/або синтетичні полімери та кополімери, а також їхні суміші;
  - пластмасові матеріали, що містять добавки, такі як пластифікатори або барвники;
  - водорозчинні полімери;
  - матеріали, які в умовах випробувань не пригнічують активність мікроорганізмів, присутніх в інокуляті.
  Якщо досліджуваний матеріал інгібує мікроорганізми в інокуляті, можна використовувати інший тип зрілого компосту або компост попередньої витримки.
  Стандарт  набув  чинності  2022-09-01.
  Кількість сторінок документу = 18

Джерело: ДП «УкрНДНЦ»


Ви можете замовити офіційні копії цих та інших стандартів в електронному магазині на порталі "Леонорм" або надіславши замовлення на Е-mail: mark@leonorm.lviv.ua або на тел./факс: +38(032)2601151, +38(050)8065311.ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2022, ЛЕОНОРМ.