Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

З 01.09.2022 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії  стандарту складає 40 грн.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

Ви можете замовити офіційні копії цих та інших стандартів в електронному магазині на порталі "Леонорм"
або надіславши замовлення на Е-mail: mark@leonorm.lviv.ua або на тел./факс: +38(032)2601151, +38(050)8065311.

Нові надходження національних стандартів українською мовою:

 • ДСТУ 8493:2015 "Ветеринарна медицина. Методи лабораторної діагностики вірусної геморагічної хвороби кролів"
  Цей стандарт поширюється на методи лабораторної діагностики вірусної геморагічної хвороби кролів. Вимоги цього стандарту поширюються на всі підприємства, незалежно від їх відомчої підпорядкованості та форм власності, що проводять діагностичні дослідження на вірусну геморагічну хворобу кролів.
  Стандарт  набув  чинності  2017-07-01.
  Кількість сторінок документу = 9

 • ДСТУ EN 772-16:2022 (EN 772-16:2011, IDT) "Методи випробування стінових каменів. Частина 16. Визначення розмірів"
  Цей стандарт встановлює метод визначення загальних розмірів, товщини і загальної товщини стінок і перегородок, глибини пустот і плоскопаралельності поверхонь постелі стінових виробів.
  Стандарт  набув  чинності  2022-10-01.
  Кількість сторінок документу = 16

 • ДСТУ EN ISO 12006-2:2020 (EN ISO 12006-2:2020, IDT; ISO 12006-2:2015, IDT) "Зведення будівель. Організація інформації про будівлі та споруди. Частина 2. Структура класифікації"
  У цьому стандарті визначено структуру розроблення систем класифікації, застосовних у сфері будівництва. У ньому наведено групу рекомендованих назв класифікаційних таблиць для ранжування інформаційних об’єктів за класами відповідно до конкретних аспектів, наприклад, за формою чи функцією, з відповідними визначеннями. У стандарті показано взаємозв’язки між класами об’єктів у класифікаційних таблицях, між серіями у системах та підсистемах, наприклад, в інформаційній моделі будівлі. У цьому стандарті не надано повнофункціональної робочої системи класифікації, а також не охоплено усього змісту таблиць, проте в ньому наведено приклади. Стандарт призначений для використання організаціями, які розробляють та публікують класифікаційні системи та таблиці, що відповідно до місцевих особливостей можуть різнитися в деталях. Однак, якщо під час розроблення національних систем та таблиць класифікації буде застосовано цей стандарт, то це сприятиме їхній гармонізації. Цей стандарт може бути застосовано до усього життєвого циклу будівельних об’єктів, включно зі складанням завдання на проєктування/опису проєктних рішень, процесами проєктування, документування, зведення, експлуатації та технічного обслуговування, а також знесення. Стандарт застосовний до будь-яких будівельних об’єктів — для будівель, лінійних об’єктів та інших споруд інфраструктури, а також для виконання робіт із благоустрою прилеглих територій.
  Стандарт  набув  чинності  2020-04-01.
  Кількість сторінок документу = 24

 • ДСТУ EN ISO 29481-1:2022 (EN ISO 29481-1:2017, IDT; ISO 29481-1:2016, IDT) "Інформаційні моделі будівель. Настанова з доставляння інформації. Частина 1. Методологія та формат"
  У цьому стандарті визначено:
  - методологію встановлення взаємозв’язків між бізнес-процесами, здійснюваними на етапі будівництва об’єктів, технічних вимог щодо інформації, потрібної для функціонування цих процесів, та
  - способи розроблення карт і описування процесів управління інформацією протягом життєвого циклу будівельних об’єктів.
  Цей стандарт призначений для забезпечення функціональної сумісності програмного забезпечення, використовуваного на всіх етапах життєвого циклу будівельних об’єктів, зокрема під час складання завдань на проєктування/описів, проєктування як такого, розроблення документації, виконання будівельних робіт, експлуатації, технічного обслуговування та знесення. Стандарт також сприяє співпраці між дійовими особами — учасниками процесу будівництва у сфері цифрових технологій та утворенню основи для обміну точною, достовірною, відтворюваною і високоякісною інформацією.
  Стандарт  набув  чинності  2022-10-01.
  Кількість сторінок документу = 32

 • ДСТУ ISO 22263:2020 (ISO 22263:2008, IDT) "Організація інформації про будівлі та споруди. Структура управління інформацією про проєкт"
  У цьому стандарті визначено структуру організування інформації про проєкт (як стосовно процесу, так і його результату), призначеної для здійснення будівельних проєктів. Цей стандарт призначений для того, щоб сприяти контролюванню, обмінюванню, пошуку та використанню відповідної інформації про будівельний проєкт та споруджуваний об’єкт. Стандарт може бути застосовано всіма учасниками проєкту, залученими організацією-виконавцем до управління процесом будівництва в цілому та координування його підпроцесів та окремих дій. Розглянута в цьому стандарті структура охоплює низку загальних параметрів, застосовних до проєктів різних категорій складності, розмірів і тривалості та які може бути адаптовано до національних, місцевих особливостей і змін, впроваджуваних до процесу будівництва, пов’язаного з виконанням конкретного проєкту.
  Стандарт  набув  чинності  2022-10-01.
  Кількість сторінок документу = 15

 • ДСТУ 1.8:2022 "Національна стандартизація. Правила розроблення програми робіт з національної стандартизації"
  Цей стандарт установлює правила розроблення Програми робіт з національної стандартизації (далі — Програма) щодо розроблення нових проєктів національних стандартів та кодексів усталеної практики, розроблення проєктів на заміну чинним національним стандартам, розроблення проєктів зі скасуванням чинних національних стандартів, розроблення змін до національних стандартів. Цей стандарт застосовують під час підготування, розроблення, погодження, затвердження та оприлюднення Програми, Додатків та Змін до неї, а також проведення моніторингу виконання Програми.
  Стандарт  набуде  чинності  2023-01-01.
  Кількість сторінок документу = 23

Джерело: ДП «УкрНДНЦ»


Ви можете замовити офіційні копії цих та інших стандартів в електронному магазині на порталі "Леонорм" або надіславши замовлення на Е-mail: mark@leonorm.lviv.ua або на тел./факс: +38(032)2601151, +38(050)8065311.ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2022, ЛЕОНОРМ.