Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

УВАГА! СУПЕР-ПРОПОЗИЦІЯ ДЛЯ НОВИХ КЛІЄНТІВ! Покупцям, які придбають до 01.05.2019 року інформаційну систему «ЛЕОНОРМ-ІНФОРМ», на акційних умовах пропонується оновлення баз даних "Електронний каталог бібліографічних описів національних та міждержавних стандартів України" та/або "Електронний Реєстр Технічних регламентів України та пов’язаних з ними Європейських Директив, в тому числі «Нового підходу»..." Докладніше...

Новини Нормативні акти Реєстрація Магазин Контакти Пошук Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook (RUS)

 

Звертаємо Вашу увагу, що офіційні копії цих нових стандартів можна замовити в відділі маркетингу НІЦ «ЛЕОНОРМ», надіславши замовлення на Е-mail: mark@leonorm.lviv.ua  або на тел./факс: +38(032)2448823,  +38(032)2601151.

Перелік останніх надходжень, якими поповнився фонд нормативних документів Українського Агентства зі Стандартизації у 2019 році

Позначення

Назва

Місяць

ДСТУ EN ISO 17491-3:2016

Одяг захисний. Методи випробування одягу для захисту від хімічних речовин. Частина 3. Визначення стійкості до проникнення струменя рідини (випробування струменем)

3

ДСТУ EN ISO 16946:2017

Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Технічні умови на східчастий калібрувальний зразок

3

ДСТУ EN ISO 15536-1:2016

Ергономіка. Комп’ютерні манекени і шаблони тіла. Частина 1. Загальні вимоги

3

ДСТУ EN ISO 10075-3:2017

Ергономічні принципи визначення психічної робочої навантаги. Частина 3. Принципи та вимоги, що стосуються методів вимірювання та оцінювання

3

ДСТУ EN ISO 527-1:2017

Пластмаси. Визначення властивостей під час розтягування. Частина 1. Загальні принципи

3

ДСТУ ISO/IEC 27034-2:2017

Інформаційні технології. Методи захисту. Безпека прикладних програм. Частина 2. Нормативна структура організації

3

ДСТУ ISO/IEC 27034-1:2017

Інформаційні технології. Методи захисту. Безпека прикладних програм. Частина 1. Огляд і загальні поняття

3

ДСТУ ISO/IEC 18033-5:2017

Інформаційні технології. Методи захисту. Алгоритми шифрування. Частина 5. Шифри, що ґрунтуються на ідентифікаційних данихДСТУ

3

ДСТУ EN 61310-2:2017

Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 2. Вимоги до маркування

3

ДСТУ EN 61310-1:2017

Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів

3

ДСТУ EN 60947-7-3:2017

Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 7-3. Допоміжне обладнання. Вимоги щодо безпечності клемників для плавких запобіжників

3

ДСТУ EN 60702-1:2016

Кабелі з мінеральною ізоляцією та їхні виводи номінальною напругою до 750 В включно. Частина 1. Кабелі

3

ДСТУ EN 60312-1:2015

Пилососи побутової призначеності. Частина 1. Пилососи сухого чищення. Методи вимірювання робочих характеристик

3

ДСТУ EN 60065:2017

Аудіо-, відео- та аналогічна електронна апаратура. Вимоги щодо безпеки

3

ДСТУ EN 14682:2016

Безпечність дитячого одягу. Шнури та витяжні шнурки на дитячому одязі. Технічні вимоги

3

ДСТУ EN 14434:2009

Дошки класні для навчальних закладів. Ергономічні, технічні вимоги і вимоги щодо безпеки та методи випробування

3

ДСТУ EN 12841:2017

Засоби індивідуального захисту від падіння. Системи канатного доступу. Пристрої регулювання каната

3

ДСТУ EN 12593:2018

Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення температури крихкості за методом Фрааса

3

ДСТУ EN 12385-4:2017

Канати сталеві дротяні. Безпека. Частина 4. Канати подвійного звивання для загального підіймального застосування

3

ДСТУ EN 12042:2016

Устатковання для харчової промисловості. Дозатори тіста автоматичні. Вимоги щодо безпеки та гігієни

3

ДСТУ EN 12041:2016

Устатковання для харчової промисловості. Машини тістоформувальні. Вимоги щодо безпеки та гігієни

3

ДСТУ EN 1427:2018

Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення температури розм’якшеності за методом кільця і кулі

3

ДСТУ EN 10228-1:2017

Неруйнівний контроль поковок зі сталі. Частина 1. Магнітопорошковий контроль

3

ДСТУ EN 1034-8:2015

Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки на етапі проектування та конструювання машин для виготовлення й оброблення паперу. Частина 8. Рафінери

3

ДСТУ EN 957-6:2015

Тренажери стаціонарні. Частина 6. Бігові доріжки. Додаткові окремі вимоги щодо безпеки і методи випробувань

3

ДСТУ EN 474-12:2016

Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 12. Вимоги до канатних екскаваторів

3

ДСТУ EN 474-5:2016

Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 5. Вимоги до гідравлічних екскаваторів

3

ДСТУ EN 469:2017

Захисний одяг для пожежників. Вимоги щодо показників якості захисного одягу для пожежників

3

ДСТУ EN 349:2016

Безпечність машин. Мінімальні проміжки для уникнення здавлювання частин тіла людини

3

ДСТУ 8748:2017

Настанова щодо проведення динамічних випробувань автодорожніх мостів

3

ДСТУ 8729:2017

Мед і продукти бджільництва. Методи визначення кількості мікроорганізмів та підрахування колоній за температури 30 °С

3

ДСТУ 8723:2017

Дріжджі кормові. Методи випробування

3

ДСТУ 8720:2017

Вироби ковбасні та продукти з м’яса. Методи визначення мікробного забруднення

3

ДСТУ 8719:2017

Продукти яєчні. Технічні умови

3

ДСТУ EN ISO 22301:2017

Безпека суспільства. Система менеджменту неперервністю діяльності. Вимоги

2

ДСТУ EN ISO 22300:2017

Безпека суспільства. Словник термінів

2

ДСТУ EN ISO 3743-1:2016

Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для невеликих мобільних джерел у ревербераційних полях. Частина 1. Метод порівняння для випробувальних камер із твердими стінками

2

ДСТУ EN ISO 3741:2016

Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Точні методи для ревербераційних випробувальних камер

2

ДСТУ EN 60456:2017

Машини пральні побутові. Методи вимірювання функційних характеристик

2

ДСТУ EN 55032:2017

Електромагнітна сумісність. Обладнання мультимедіа. Вимоги до емісії завад

2

ДСТУ EN 55024:2017

Обладнання інформаційних технологій. Характеристики несприйнятливості завад. Норми та методи вимірювання

2

ДСТУ EN 55015:2017

Устатковання освітлювальне та аналогічне електричне. Норми та методи вимірювання характеристик радіозавад

2

ДСТУ EN 55012:2017

Транспортні засоби, моторні човни та пристрої з двигунами внутрішнього згоряння. Характеристики радіозбурень. Норми та методи вимірювання для захисту приймачів, розміщених поза рухомими засобами

2

ДСТУ EN 55011:2017

Обладнання промислове, наукове та медичне . Характеристики радіочастотних завад. Норми та методи вимірювання

2

ДСТУ EN 16228-7:2016

Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Частина 7. Взаємозамінне допоміжне обладнання

2

ДСТУ EN 16228-6:2016

Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Частина 6. Гідравлічне обладнання, обладнання для цементування та впорскування

2

ДСТУ EN 16228-5:2016

Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Частина 5. Обладнання для спорудження стін у ґрунті

2

ДСТУ EN 16228-4:2016

Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Частина 4. Обладнання для спорудження фундаментів

2

ДСТУ EN 16228-3:2016

Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Частина 3. Обладнання для горизонтально направленого буріння ГНБДСТУ

2

ДСТУ EN 16228-2:2016

Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Частина 2. Мобільні бурові установки для цивільної та геотехнічної інженерії, розробки кар’єрів і видобування

2

ДСТУ EN 16228-1:2016

Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги

2

ДСТУ EN 13587:2018

Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення властивостей під час розтягування

2

ДСТУ EN 1426:2018

Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення глибини проникності голки (пенетрації)

2

ДСТУ EN 474-11:2016

Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 11. Вимоги до ущільнювачів ґрунту і сміттєвих звалищ

2

ДСТУ EN 474-10:2016

Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 10. Вимоги до траншеєкопачів

2

ДСТУ EN 474-9:2016

Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 9. Вимоги до трубоукладачів

2

ДСТУ EN 474-8:2016

Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 8. Вимоги до грейдерів

2

ДСТУ EN 474-7:2016

Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 7. Вимоги до скреперів

2

ДСТУ EN 474-6:2016

Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 6. Вимоги до землевозів

2

ДСТУ 8787:2018

Бітум та бітумні в’яжучі. Метод визначення зчеплюваності зі щебенем

2

ДСТУ 8746:2017

Автомобільні дороги. Методи вимірювання зчіпних властивостей поверхні дорожнього покриття

2

ДСТУ OIML R 106-2:2017

Ваги залізничні платформні автоматичні. Частина 2. Форма звіту про випробування

1

ДСТУ OIML R 106-1:2017

Ваги залізничні платформні автоматичні. Частина 1. Загальні технічні вимоги. Методи випробування

1

ДСТУ EN ISO 13856-3:2016

Безпечність машин. Захисні пристрої, що реагують на тиск. Частина 3. Основні принципи побудови та випробування чутливих до тиску обмежувачів, пластин, проводів та аналогічних пристроїв

1

ДСТУ EN ISO 13850:2016

Безпечність машин. Аварійне зупинення. Принципи проектування

1

ДСТУ EN ISO 11691:2016

Акустика. Вимірювання шумопоглинання канальними глушниками за відсутності потоку повітря. Лабораторний наближений метод

1

ДСТУ EN ISO 9614-3:2016

Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за інтенсивністю звуку. Частина 3. Точний метод вимірювання скануванням

1

ДСТУ EN ISO 7731:2016

Ергономіка. Сигнали небезпеки для місць громадського призначення та робочого простору. Звукові сигнали небезпеки

1

ДСТУ EN ISO 3747:2016

Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічний або наближений метод для використання на місці в ревербераційному середовищі

1

ДСТУ EN 61326-1:2016

Електричне обладнання для вимірювання, контролю та лабораторного застосування. Вимоги до електромагнітної сумісності. Частина 1. Загальні вимоги

1

ДСТУ EN 60598-2-11:2017

Світильники. Частина 2-11. Додаткові вимоги. Світильники акваріумні

1

ДСТУ EN 60598-2-8:2017

Світильники. Частина 2-8. Додаткові вимоги. Світильники ручні

1

ДСТУ EN 60598-1:2017

Світильники. Частина 1. Загальні вимоги та випробування

1

ДСТУ EN 60332-1-3:2016

Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 1-3. Випробування на вертикальне поширювання полум’я одиничного ізольованого проводу чи кабелю Метод визначення крапель/часток із запалювальною здатністю

1

ДСТУ EN 60332-1-2:2017

Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 1-2. Випробування на вертикальне поширення полум’я одиничного ізольованого проводу чи кабелю. Метод випробування полум’ям попередньо змішаного типу потужністю 1 кВт

1

ДСТУ 8820:2018

Протимінна діяльність. Процеси управління. Основні положення

1

ДСТУ 8813:2018

Метрологія. Аналізатори спектра радіочастот. Методика повірки

1

ДСТУ 8617:2016

Препарати ферментні. Правила приймання та методи відбирання проб

1

ДСТУ 4282:2018

Солод пивоварний ячмінний. Загальні технічні умови

1

 

Перелік останніх надходжень, якими поповнився фонд нормативних документів Українського Агентства зі Стандартизації у 2018 році >>>

Джерело: http://uas.org.ua/


Звертаємо Вашу увагу, що офіційні копії цих нових стандартів можна замовити в Відділі маркетингу НІЦ «ЛЕОНОРМ», надіславши замовлення на Е-mail: mark@leonorm.lviv.ua  або на тел./факс: +38(032)2448823,  +38(032)2601151.Продукція та послуги

Супровід продуктів

Автоматизовані системи

Посилання

Клієнти

Допомога

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2019, ЛЕОНОРМ. Усі права застережені