Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

1 серпня 2023 року ТОВ «НІЦ «ЛЕОНОРМ» перейшов на спрощену систему оподаткування З групи ставка єдиного податку 3% з ПДВ 20%. З 01.08.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту = 54.90 грн. включно з ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 лютого 2019 р. N 152

Київ

Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для малих, середніх та великих силових трансформаторів

(Установлено, що на період воєнного стану в Україні та протягом одного року з дня його припинення або скасування, але не довше ніж до 1 січня 2025 року, рівень 2 вимог до екодизайну трансформаторів, встановлений у додатку 1 до Технічного регламенту, затвердженого цією постановою, не поширюється на:
- силові трансформатори з номінальною потужністю не більше ніж 125 МВА;
- силові трансформатори, щодо яких до 13 вересня 2019 року укладено договори (контракти) на виробництво та/або поставку, в разі, коли умовами таких договорів визначено кількість силових трансформаторів, що має бути вироблена та/або поставлена, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2023 року N 1030)

 

(Через шість місяців з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні до цієї постанови будуть внесені зміни, передбачені пунктом 2 змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2022 року N 1222)

Відповідно до статті 5 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для малих, середніх та великих силових трансформаторів, що додається.

2. Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження забезпечити впровадження Технічного регламенту, затвердженого цією постановою.

3. Внести до переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. N 1069 (Офіційний вісник України, 2017 р., N 50, ст. 1550), зміну, що додається.

4. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня її опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 лютого 2019 р. N 152

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
щодо вимог до екодизайну для малих, середніх та великих силових трансформаторів

Загальна частина

1. Цей Технічний регламент встановлює вимоги до екодизайну для малих, середніх та великих силових трансформаторів (далі - трансформатори) мінімальною номінальною потужністю 1кВ•А, що використовуються в мережах передачі і розподілу електроенергії з частотою 50 Гц або в промисловості.

Цей Технічний регламент розроблено на основі Регламенту Комісії (ЄС) N 548/2014 від 21 травня 2014 р., що доповнює Директиву 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог щодо екодизайну для малих, середніх і великих силових трансформаторів.

2. Дія цього Технічного регламенту не поширюється на трансформатори, які спеціально розроблені та використовуються як:

вимірювальні трансформатори для живлення засобів вимірювальної техніки, приладів, реле та інших подібних апаратів;

трансформатори з обмоткою низької напруги для використання з випрямлячами для забезпечення постачання постійного току;

пічні трансформатори для безпосереднього підключення до електропечей;

трансформатори до прибережного застосування та застосування як плавучої прибережної споруди;

трансформатори для споруд аварійного захисту;

трансформатори для систем живлення залізниці;

заземлювальні трансформатори для надання нейтралі з метою заземлення системи;

тягові трансформатори, що встановлені на залізничному рухомому складі, тобто трансформатори, що під'єднані до лінії постійного або змінного струму безпосередньо або через інвертор, що використовується в стаціонарних спорудах на залізниці;

пускові трансформатори для запуску індукційних моторів з метою усунення падіння напруги постачання;

випробувальні трансформатори для використання в електричному колі для вироблення необхідних рівнів напруги або струму з метою випробування електричного обладнання;

зварювальні трансформатори для використання в установках дугового зварювання або установках зварювання опором (контактного зварювання);

трансформатори вибухозахищеного виконання для застосування у вибухонебезпечному середовищі та для підземних робіт (гірничодобувних);

трансформатори для застосування у глибоководному (зануреному) середовищі;

розділові трансформатори (потужністю до 5 МВА), які застосовуються для перетворення одного рівня (середнього рівня) напруги;

великі силові трансформатори, які застосовуються у разі, коли показано, що для конкретної сфери застосування відсутні альтернативні технічно можливі рішення з метою виконання мінімальних вимог з ефективності, які встановлені цим Технічним регламентом;

великі силові трансформатори, що є рівноцінною заміною для того ж фактичного місця розташування / розміщення існуючих великих силових трансформаторів, коли така заміна не може бути здійснена без непропорційних витрат, пов'язаних з їх транспортуванням і/або монтажем.

Винятком із зазначеного є застосування вимог до інформації про продукцію та технічну документацію, викладених у пунктах 3 і 4 додатка 1.

3. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються в такому значенні:

великий силовий трансформатор - силовий трансформатор з рівнем вищої напруги більше 36 кВ і номінальною потужністю, що дорівнює або більше 5 кВА, або номінальною потужністю, що дорівнює або більше 40 МВА, незалежно від рівня вищої напруги;

вища напруга для обладнання (Um) - напруга, що застосовується до трансформаторної обмотки, є середньоквадратичним значенням міжфазної напруги у трифазній системі, для якої розроблено трансформатор з урахуванням його ізоляції;

втрати короткого замикання (Pk) - активна потужність, що поглинається, за номінальної частоти і базової температури, що пов'язані з парою обмотки, коли номінальний струм (струм відгалуження) протікає через фазові виводи, а виводи іншої обмотки з'єднані коротким колом з будь-якою обмоткою, що має відгалуження, приєднане до основного відгалуження, при цьому наступна обмотка за наявності є незамкненим контуром;

втрати холостого ходу (Po) - активна потужність, що поглинається, за номінальної частоти, коли трансформатор перебуває під напругою і другий контур є незамкненим. Напруга, що застосовується, є номінальною, і якщо обмотка під напругою оснащена відпайкою, вона під'єднана до основного відгалуження;

малий силовий трансформатор - силовий трансформатор з рівнем вищої напруги не більше 1,1 кВ;

максимальний коефіцієнт корисної дії (PEI) - максимальне значення відношення переданої повної потужності трансформатора без урахування електричних втрат до переданої повної потужності трансформатора;

номінальна напруга обмотки (Ur) - напруга, що встановлена для застосування або розроблена без навантаження, між контактними виводами обмотки без відгалуження або обмотки з відпайкою, що під'єднана до основного відгалуження;

номінальна потужність (Sr) - звичайне значення повної потужності, встановленої для обмотки, яка разом з номінальною напругою обмотки визначає її номінальний струм;

обмотка - витки проводів, які формують електричне коло, пов'язане з напругою, що встановлена для цього трансформатора;

обмотка високої напруги - обмотка, яка має найвищу номінальну напругу;

рідинний трансформатор - силовий трансформатор, в якому магнітне коло і обмотка занурені в рідину;

розподільний трансформатор з функцією регулювання рівня напруги - середній силовий трансформатор, що оснащений додатковими компонентами всередині або зовні корпусу трансформатора, для автоматичного регулювання вхідної або вихідної напруги трансформатора з метою регулювання напруги під навантаженням;

середній силовий трансформатор - силовий трансформатор з рівнем вищої напруги більше 1,1 кВ, але не більше 36 кВ та номінальною потужністю, що дорівнює або більше 5 кВА, але не більше 40 МВА;

середній силовий трансформатор, встановлений на опорах повітряних ліній електропередачі, - силовий трансформатор номінальною потужністю на більше 315 кВА, придатний до зовнішнього застосування і розміщений на опорах повітряних ліній електропередачі;

силовий трансформатор - стаціонарна установка з двома або більше обмотками, яка за допомогою електромагнітної індукції перетворює систему величин змінної напруги та струму в іншу систему величин змінної напруги та струму зазвичай різного значення та однакової частоти з метою передачі електричної енергії;

сухий трансформатор - силовий трансформатор, в якому магнітне коло та обмотка не занурені в рідину.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції", "Про стандартизацію" та Технічному регламенті щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. N 804 (Офіційний вісник України, 2018 р., N 80, ст. 2678).

Вимоги до екодизайну

4. Трансформатори мають відповідати вимогам до екодизайну, визначеним у додатку 1.

5. Відповідність вимогам до екодизайну визначається за допомогою вимірювань і розрахунків, проведених згідно з методами, визначеними у додатку 2.

Оцінка відповідності

6. Оцінка відповідності трансформаторів вимогам цього Технічного регламенту здійснюється шляхом застосування процедури внутрішнього контролю дизайну або процедури системи управління для оцінки відповідності, наведених відповідно в додатках 3 і 4 до Технічного регламенту щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. N 804 (Офіційний вісник України, 2018 р., N 80, ст. 2678).

Державний ринковий нагляд

7. Перевірка відповідності трансформаторів під час здійснення державного ринкового нагляду вимогам цього Технічного регламенту проводиться згідно з вимогами, визначеними у додатку 3.

Орієнтовні еталонні показники найбільш ефективних трансформаторів

8. Орієнтовні еталонні показники для трансформаторів з найкращими характеристиками, які представлені на ринку, визначені в додатку 4.

Таблиця відповідності

9. Таблиця відповідності положень Регламенту Комісії (ЄС) N 548/2014 від 21 травня 2014 р., що доповнює Директиву 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог щодо екодизайну для малих, середніх і великих силових трансформаторів, та цього Технічного регламенту наведена у додатку 5.

 

Додаток 1
до Технічного регламенту

ВИМОГИ
до екодизайну трансформаторів

(Установлено, що на період воєнного стану в Україні та протягом одного року з дня його припинення або скасування, але не довше ніж до 1 січня 2025 року, рівень 2 вимог до екодизайну трансформаторів, встановлений у додатку 1 не поширюється на:
- силові трансформатори з номінальною потужністю не більше ніж 125 МВА;
- силові трансформатори, щодо яких до 13 вересня 2019 р. укладено договори (контракти) на виробництво та/або поставку, в разі, коли умовами таких договорів визначено кількість силових трансформаторів, що має бути вироблена та/або поставлена, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2023 року N 1030)

1. Мінімальні вимоги до енергоефективності або коефіцієнта корисної дії середніх силових трансформаторів

Середні силові трансформатори мають відповідати значенням максимально дозволених втрат короткого замикання та втрат холостого ходу або максимального коефіцієнта корисної дії (PEI), визначеним в таблицях 1 - 5, крім середніх силових трансформаторів, встановлених на опорах повітряних ліній електропередачі, що повинні відповідати значенням максимально дозволених втрат короткого замикання (під навантаженням) і втрат холостого ходу, які визначені в таблиці 6.

Вимоги до середніх силових трансформаторів з номінальною потужністю ≤ 3150 кВА

Таблиця 1

Максимальні втрати короткого замикання і втрати холостого ходу (у Вт) для рідинних середніх силових трансформаторів з однією обмоткою Um ≤ 24 кВ та іншою обмоткою Um ≤ 1,1 кВ

Номінальна потужність (кВА)

Рівень 1 (через два роки з моменту набрання чинності Технічним регламентом)

Рівень 2 (через чотири роки з моменту набрання чинності Технічним регламентом)

максимальні втрати короткого замикання* (під час роботи під навантаженням) (Pk),
Вт

максимальні втрати холостого ходу* (Po),

Вт

максимальні втрати короткого замикання* (під час роботи під навантаженням) (Pk),
Вт

максимальні втрати холостого ходу* (Po),
Вт

≤ 25

Ck (900)

Ao (70)

Ak (600)

Ao - 10 % (63)

50

Ck (1100)

Ao (90)

Ak (750)

Ao - 10 % (81)

100

Ck (1750)

Ao (145)

Ak (1250)

Ao - 10 % (130)

160

Ck (2350)

Ao (210)

Ak (1750)

Ao - 10 % (189)

250

Ck (3250)

Ao (300)

Ak (2350)

Ao - 10 % (270)

315

Ck (3900)

Ao (360)

Ak (2800)

Ao - 10 % (324)

400

Ck (4600)

Ao (430)

Ak (3250)

Ao - 10 % (387)

500

Ck (5500)

Ao (510)

Ak (3900)

Ao - 10 % (459)

630

Ck (6500)

Ao (600)

Ak (4600)

Ao - 10 % (540)

800

Ck (8400)

Ao (650)

Ak (6000)

Ao - 10 % (585)

1000

Ck (10500)

Ao (770)

Ak (7600)

Ao - 10 % (693)

1250

Bk (11000)

Ao (950)

Ak (9500)

Ao - 10 % (855)

1600

Bk (14000)

Ao (1200)

Ak (12000)

Ao - 10 % (1080)

2000

Bk (18000)

Ao (1450)

Ak (15000)

Ao - 10 % (1305)

2500

Bk (22000)

Ao (1750)

Ak (18500)

Ao - 10 % (1575)

3150

Bk (27500)

Ao (2200)

Ak (23000)

Ao - 10 % (1980)

____________
Максимальні втрати для величин номінальної потужності (у кВА), які коливаються між номінальними величинами, наведеними в таблиці 1, розраховуються за допомогою лінійної інтерполяції.

Таблиця 2

Максимальні значення втрат короткого замикання та втрат холостого ходу (у Вт) для сухих середніх силових трансформаторів з однією обмоткою Um ≤ 24 кВ та іншою обмоткою Um ≤ 1,1 кВ

Номінальна потужність (кВА)

Рівень 1 (через два роки з моменту набрання чинності Технічним регламентом)

Рівень 2 (через чотири роки з моменту набрання чинності Технічним регламентом)

максимальні втрати короткого замикання* (під час роботи під навантаженням) (Pk),
Вт

максимальні втрати холостого ходу* (Po),
Вт

максимальні втрати короткого замикання* (під час роботи під навантаженням) (Pk),
Вт

максимальні втрати холостого ходу* (Po),
Вт

≤ 50

Bk (1700)

Ao (200)

Ak (1500)

Ao - 10 % (180)

100

Bk (2050)

Ao (280)

Ak (1800)

Ao - 10 % (252)

160

Bk (2900)

Ao (400)

Ak (2600)

Ao - 10 % (360)

250

Bk (3800)

Ao (520)

Ak (3400)

Ao - 10 % (468)

400

Bk (5500)

Ao (750)

Ak (4500)

Ao - 10 % (675)

630

Bk (7600)

Ao (1100)

Ak (7100)

Ao - 10 % (990)

800

Ak (8000)

Ao (1300)

Ak (8000)

Ao - 10 % (1170)

1000

Ak (9000)

Ao (1550)

Ak (9000)

Ao - 10 % (1395)

1250

Ak (11000)

Ao (1800)

Ak (11000)

Ao - 10 % (1620)

1600

Ak (13000)

Ao (2200)

Ak (13000)

Ao - 10 % (1980)

2000

Ak (16000)

Ao (2600)

Ak (16000)

Ao - 10 % (2340)

2500

Ak (19000)

Ao (3100)

Ak (19000)

Ao - 10 % (2790)

3150

Ak (22000)

Ao (3800)

Ak (22000)

Ao - 10 % (3420)

____________
Максимальні втрати для величин номінальної потужності (у кВА), які коливаються між номінальними величинами, наведеними в таблиці 2, розраховуються за допомогою лінійної інтерполяції.

Таблиця 3

Корекція величини втрат короткого замикання та втрат холостого ходу, якщо є інші комбінації напруг обмоток або подвійна напруга на одній або двох обмотках (з номінальною потужністю ≤ 3150 кВА)

Одна обмотка Um ≤ 24 кВ, інша - Um > 1,1 кВ

Максимальні допустимі втрати в таблицях 1 і 2 збільшуються на 10 відсотків для втрат холостого ходу і
10 відсотків для втрат під навантаженням

Одна обмотка Um = 36 кВ, інша - Um ≤ 1,1 кВ

Максимальні допустимі втрати в таблицях 1 і 2 збільшуються на 15 відсотків для втрат холостого ходу і
10 відсотків для втрат під навантаженням

Одна обмотка Um = 36 кВ, інша - Um > 1,1 кВ

Максимально допустимі втрати в таблицях 1 і 2 збільшуються на 20 відсотків для втрат холостого ходу і
15 відсотків для втрат під навантаженням

Якщо подвійна напруга на одній обмотці

У випадку трансформаторів з однією обмоткою високої напруги та двома напругами, що доступні з виводів обмотки низької напруги, втрати розраховуються на підставі більш високої напруги обмотки низької напруги та узгоджуються з максимально допустимими втратами, зазначеними у таблицях 1 і 2. Максимально доступна потужність на обмотці низької напруги таких трансформаторів буде обмежена до 0,85 номінальної потужності, що встановлена для обмотки низької напруги за більшої напруги.

У випадку трансформаторів з однією обмоткою низької напруги та двома напругами, доступними з виводів обмотки високої напруги, втрати розраховуються на підставі обмотки високої напруги та узгоджуються з максимально допустимими втратами, зазначеними у таблицях 1 і 2. Максимально доступна потужність на обмотці з меншою напругою обмотки високої напруги подібного трансформатора буде обмежена до 0,85 номінальної потужності, що встановлена для обмотки високої напруги за більшої напруги.

Якщо доступна повна номінальна потужність незалежно від комбінації напруг, рівні втрат, зазначені у таблицях 1 і 2, можуть зрости на 15 відсотків для втрат холостого ходу і 10 відсотків для втрат під навантаженням

Якщо подвійна напруга на обох обмотках

Максимально допустимі втрати, зазначені у таблицях 1 і 2, можуть збільшитися на 20 відсотків для втрат холостого ходу та 20 відсотків для втрат під навантаженням для трансформаторів з подвійною напругою на обох обмотках. Рівень втрат наводиться для найбільшої можливої номінальної потужності та на підставі, що номінальна потужність є однаковою незалежно від комбінації напруг

Вимоги для середніх силових трансформаторів з номінальною потужністю > 3150 кВА

Таблиця 4

Мінімальні значення максимального коефіцієнта корисної дії (PEI) для рідинних середніх силових трансформаторів

Номінальна потужність (кВА)

Рівень 1 (через два роки з моменту набрання чинності Технічним регламентом)

Рівень 2 (через чотири роки з моменту набрання чинності Технічним регламентом)

мінімальне значення максимального коефіцієнта корисної дії*, відсотків

3150 < Sr ≤ 4000

99,465

99,532

5000

99,483

99,548

6300

99,51

99,571

8000

99,535

99,593

10000

99,56

99,615

12500

99,588

99,64

16000

99,615

99,663

20000

99,639

99,684

25000

99,657

99,7

31500

99,671

99,712

40000

99,684

99,724

____________
Мінімальне значення максимального коефіцієнта корисної дії (PEI) для номінальних значень кВА, які коливаються між номінальними значеннями, наведеними в таблиці 4, розраховується за допомогою лінійної інтерполяції.

Таблиця 5

Мінімальне значення максимального коефіцієнта корисної дії (PEI) для сухих середніх силових трансформаторів

Номінальна потужність (кВА)

Рівень 1 (через два роки з моменту набрання чинності Технічним регламентом)

Рівень 2 (через чотири роки з моменту набрання чинності Технічним регламентом)

мінімальне значення максимального коефіцієнта корисної дії*, відсотків

3150 < Sr ≤ 4000

99,348

99,382

5000

99,354

99,387

6300

99,356

99,389

8000

99,357

99,39

≥ 10000

99,357

99,39

____________
Мінімальне значення максимального коефіцієнта корисної дії для номінальних значень кВА, які коливаються між номінальними показниками, наведеними в таблиці 5, розраховується за допомогою лінійної інтерполяції.

Вимоги для середніх силових трансформаторів з номінальною потужністю ≤ 3150 кВА, які мають відгалуження для перемикання під навантаженням (зокрема розподільних трансформаторів регулювання напруги)

Максимально допустимі рівні втрат короткого замикання та втрат холостого ходу, зазначені в таблицях 1 і 2, збільшаться на 20 відсотків для втрат холостого ходу та на 5 відсотків для втрат під навантаженням рівня 1 та 10 відсотків для втрат холостого ходу рівня 2.

Вимоги для середніх силових трансформаторів, встановлених на опорах повітряних ліній електропередачі

Рівні втрат короткого замикання та втрат холостого ходу, що зазначені в таблицях 1 і 2, не застосовуються до рідинних трансформаторів, що встановлюються на опорах повітряних ліній електропередачі, з номінальною потужністю від 25 кВА до 315 кВА. Для цих конкретних моделей середніх силових трансформаторів, що встановлюються на опорах повітряних ліній електропередачі, у таблиці 6 встановлені максимальні значення допустимих втрат.

Таблиця 6

Максимальні значення втрат короткого замикання та втрат холостого ходу (у Вт) для рідинних середніх силових трансформаторів, що встановлюються на опорах повітряних ліній електропередачі

Номінальна потужність (кВА)

Рівень 1 (через два роки з моменту набрання чинності Технічним регламентом)

Рівень 2 (через чотири роки з моменту набрання чинності Технічним регламентом)

максимальні втрати короткого замикання* (під час роботи під навантаженням),
Вт

максимальні втрати холостого ходу*,
Вт

максимальні втрати короткого замикання* (під час роботи під навантаженням),
Вт

максимальні втрати холостого ходу*,
Вт

25

Ck (900)

Ao (70)

Bk (725)

Ao (70)

50

Ck (1100)

Ao (90)

Bk (875)

Ao (90)

100

Ck (1750)

Ao (145)

Bk (1475)

Ao (145)

160

Ck + 32 % (3102)

Co (300)

Ck + 32 % (3102)

Co - 10 % (270)

200

Ck (2750)

Co (356)

Bk (2333)

Bo (310)

250

Ck (3250)

Co (425)

Bk (2750)

Bo (360)

315

Ck (3900)

Co (520)

Bk (3250)

Bo (440)

____________
Максимальні допустимі втрати для номінальних значень кВА, які коливаються між значеннями таблиці 6, розраховуються за допомогою лінійної інтерполяції.

2. Мінімальні вимоги до енергоефективності для великих силових трансформаторів

Мінімальні вимоги до енергоефективності великих силових трансформаторів зазначені в таблицях 7 і 8.

Таблиця 7

Мінімальні значення максимального коефіцієнта корисної дії рідинних великих силових трансформаторів

Номінальна потужність (МВА)

Рівень 1 (через два роки з моменту набрання чинності Технічним регламентом)

Рівень 2 (через чотири роки з моменту набрання чинності Технічним регламентом)

мінімальне значення максимального коефіцієнта корисної дії*, відсотків

≤ 4

99,465

99,532

5

99,483

99,548

6,3

99,51

99,571

8

99,535

99,593

10

99,56

99,615

12,5

99,588

99,64

16

99,615

99,663

20

99,639

99,684

25

99,657

99,7

31,5

99,671

99,712

40

99,684

99,724

50

99,696

99,734

63

99,709

99,745

80

99,723

99,758

≥ 100

99,737

99,77

___________

* Мінімальні значення максимального коефіцієнта корисної дії (PEI) для номінальних значень МВА, які коливаються між номінальними значеннями, наведеними в таблиці 7, розраховуються за допомогою лінійної інтерполяції.

Таблиця 8

Мінімальні значення максимального коефіцієнта корисної дії для сухих великих силових трансформаторів

Номінальна потужність (МВА)

Рівень 1 (через два роки з моменту набрання чинності Технічним регламентом)

Рівень 2 (через чотири роки з моменту набрання чинності Технічним регламентом)

мінімальне значення максимального коефіцієнта корисної дії*, відсотків

≤ 4

99,158

99,225

5

99,2

99,265

6,3

99,242

99,303

8

99,298

99,356

10

99,33

99,385

12,5

99,37

99,422

16

99,416

99,464

20

99,468

99,513

25

99,521

99,564

31,5

99,551

99,592

40

99,567

99,607

50

99,585

99,623

≥ 63

99,59

99,626

____________
Мінімальні значення максимального коефіцієнта корисної дії для номінальних значень МВА, які коливаються між номінальними значеннями, наведеними в таблиці 8, розраховуються за допомогою лінійної інтерполяції.

3. Вимоги до інформації про продукцію

Через два роки з дати набрання чинності Технічним регламентом щодо вимог до екодизайну для малих, середніх та великих силових трансформаторів інформація про трансформатори, які включені до сфери застосування Технічного регламенту, повинна включатися в будь-яку документацію стосовно пов'язаної з трансформаторами продукції, зокрема бути у вільному доступі на веб-сайтах виробників.

Інформація про трансформатори включає:

номінальну потужність, втрати короткого замикання та холостого ходу та електричну потужність системи охолодження, необхідну під час холостого ходу;

значення максимального коефіцієнта корисної дії та потужності (для середніх та великих силових трансформаторів);

максимальну номінальну потужність за більш низької напруги (для трансформаторів з двома рівнями напруги відповідно до таблиці 3);

вагу всіх основних компонентів силового трансформатора (в тому числі провідника, характер провідника та матеріал стрижня);

видиме маркування "Виключно для силових трансформаторів, що встановлюються на опорах повітряних ліній електропередачі" для середніх силових трансформаторів, що встановлюються на опорах повітряних ліній електропередачі.

Інформація відповідно до абзаців третього, п'ятого, шостого цього розділу включатиметься до таблиці з номінальними даними силових трансформаторів.

4. Технічна документація

У технічній документації про силові трансформатори зазначається така інформація:

назва і місцезнаходження виробника;

умовне позначення моделі, буквено-цифровий код з метою відрізнення однієї моделі від інших моделей аналогічного виробника;

інформація, що вимагається відповідно до розділу 3 цього додатка.

Якщо документація (частина документації) базується на технічній документації (частині документації) іншої моделі, забезпечується умовне позначення моделі. Технічна документація забезпечує детальний опис отримання цієї інформації з технічної документації іншої моделі, наприклад, розрахунки або інтерполяція, в тому числі випробування, проведені виробником, для підтвердження проведених розрахунків або інтерполяції.

 

Додаток 2
до Технічного регламенту

МЕТОДИ
вимірювань і розрахунків

1. Метод вимірювань

З метою забезпечення відповідності трансформаторів вимогам Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для малих, середніх та великих силових трансформаторів вимірювання проводяться із застосуванням надійної, точної та відтворюваної процедури вимірювань, яка враховує загальновизнані сучасні методики вимірювань, у тому числі методики, встановлені у національних стандартах, відповідність яким надає презумпцію відповідності трансформаторів вимогам Технічного регламенту щодо встановлення вимог з екодизайну для малих, середніх та великих силових трансформаторів.

2. Метод розрахунків

Значення максимального коефіцієнта корисної дії (PEI) для середніх і великих силових трансформаторів ґрунтується на відношенні переданої повної електричної потужності трансформатора без урахування втрати електричної потужності до переданої повної електричної потужності трансформатора за таким методом розрахунків:

  

де P0 - параметр втрат холостого ходу за номінальної напруги та частоти на номінальному відгалуженні;

Pc0 - електрична потужність, яка необхідна для системи охолодження під час експлуатації без навантаження;

Pk - вимірювані втрати під навантаженням за номінального струму і частоти на номінальному відгалуженні, що коригується до базової температури;

Sr - номінальна потужність трансформатора, на якому базується Pk.

 

Додаток 3
до Технічного регламенту

ВИМОГИ
до перевірки під час здійснення державного ринкового нагляду

1. Перевірка відповідності трансформаторів вимогам, установленим у додатку 1 до Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для малих, середніх та великих силових трансформаторів (далі - Технічний регламент), проводиться таким чином:

1) відбирається один трансформатор для кожної моделі;

2) проводиться перевірка відповідності трансформатора зазначеним вимогам.

Модель трансформатора вважається такою, що відповідає застосованим вимогам, установленим у додатку 1 до Технічного регламенту, якщо значення в технічній документації відповідають вимогам, визначеним у додатку 1 до Технічного регламенту, і якщо вимірювані параметри відповідають вимогам, визначеним у додатку 1 до Технічного регламенту, в межах допустимих відхилень, встановлених у таблиці цього додатка.

Якщо відповідності зазначеним вимогам не досягнуто, модель трансформатора вважається такою, що не відповідає вимогам Технічного регламенту.

2. Для цілей перевірки відповідності трансформаторів вимогам Технічного регламенту застосовуються методи вимірювань і розрахунків, визначені в додатку 2 до Технічного регламенту.

Враховуючи вагові обмеження та обмеження розмірів під час транспортування великих та середніх силових трансформаторів, застосування процедури верифікації може проводитися на території виробників до введення трансформаторів в експлуатацію кінцевим отримувачем.

Допустимі відхилення верифікації, визначені у цьому додатку, пов'язані виключно з верифікацією вимірюваних параметрів органами державного ринкового нагляду і не використовуються виробниками або імпортерами як допустимі відхилення для встановлення значень у технічній документації.

Параметр, що вимірюється

Допустимі відхилення

Втрати короткого замикання (під навантаженням)

вимірюване значення не може перевищувати заявленого значення більше ніж на 5 відсотків

Втрати холостого ходу

вимірюване значення не може перевищувати заявленого значення більше ніж на 5 відсотків

Електрична потужність, необхідна для системи охолодження під час експлуатації на холостому ході

вимірюване значення не може перевищувати заявленого значення більше ніж на 5 відсотків

 

Додаток 4
до Технічного регламенту

ОРІЄНТОВНІ ЕТАЛОННІ ПОКАЗНИКИ

Орієнтовними еталонними показниками для силових трансформаторів середньої потужності з найкращими характеристиками, які представлені на ринку, є:

рідинні середні силові трансформатори: Ao - 20 відсотків, Ak - 20 відсотків;

сухі середні силові трансформатори: Ao - 20 відсотків, Ak - 20 відсотків;

середні силові трансформатори з аморфним сталевим осердям: Ao - 50 відсотків, Ak - 50 відсотків.

Наявність матеріалів для виробництва трансформаторів з аморфним сталевим осердям вимагає подальшого розвитку, до того часу ці значення втрат можуть розглядатись як мінімальні вимоги в майбутньому.

 

Додаток 5
до Технічного регламенту

ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ
положень Регламенту Комісії (ЄС) N 548/2014 від 21 травня 2014 р., що доповнює Директиву 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог щодо екодизайну для малих, середніх і великих силових трансформаторів, та Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для малих, середніх та великих силових трансформаторів

Положення Регламенту Комісії (ЄС)

Положення Технічного регламенту

Частина перша статті 1

пункт 1

Частина друга статті 1

пункт 2

Абзац перший статті 2

абзац перший пункту 3

Пункт 1 статті 2

абзац шістнадцятий пункту 3

Пункт 2 статті 2

абзац шостий пункту 3

Пункт 3 статті 2

абзац чотирнадцятий пункту 3

Пункт 4 статті 2

абзац другий пункту 3

Пункт 5 статті 2

абзац дванадцятий пункту 3

Пункт 6 статті 2

абзац сімнадцятий пункту 3

Пункт 7 статті 2

абзац п'ятнадцятий пункту 3

Пункт 8 статті 2

абзац тринадцятий пункту 3

Пункт 9 статті 2

абзац десятий пункту 3

Пункт 10 статті 2

абзац восьмий пункту 3

Пункт 11 статті 2

абзац одинадцятий пункту 3

Пункт 12 статті 2

абзац третій пункту 3

Пункт 13 статті 2

абзац дев'ятий пункту 3

Пункт 14 статті 2

абзац четвертий пункту 3

Пункт 15 статті 2

абзац п'ятий пункту 3

Пункт 16 статті 2

абзац сьомий пункту 3

Стаття 3

пункт 4

Стаття 4

пункт 6

Стаття 5

пункт 7

Стаття 6

пункт 8

Стаття 7

 

Стаття 8

 

Додаток I

додаток 1 до Технічного регламенту

Додаток II

додаток 2 до Технічного регламенту

Додаток III

додаток 3 до Технічного регламенту

Додаток IV

додаток 4 до Технічного регламенту

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 лютого 2019 р. N 152

ЗМІНА,
що вноситься до переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд

Доповнити перелік пунктом 49 такого змісту:

"

49. Малі, середні та великі силові трансформатори

постанова Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. N 152 "Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для малих, середніх та великих силових трансформаторів"

Держпродспоживслужба

".

____________

 


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.