Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

В НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії  стандарту складає 38,50 грн. та є найнижчою в Україні. Увага! НІЦ «ЛЕОНОРМ» перейшов з 01.05.2022 р. на спрощену систему оподаткування (єдиний податок третьої групи за ставкою 2%), та звільняється від обов’язку нарахування та сплати ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 7 липня 2022 р. № 778
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2022 р. № 314

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2022 р. № 314 “Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 26, ст. 1399, № 40, ст. 2167) зміни, що додаються.

2. Установити, що подані до дня набрання чинності цією постановою суб’єктами господарювання декларації про провадження видів господарської діяльності, що включені цією постановою у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2022 р. № 314 “Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану”, є дійсними протягом шести місяців з дня набрання чинності цією постановою. Протягом зазначеного строку суб’єкти господарювання для подальшого провадження такої діяльності повинні отримати відповідні дозвільні документи у порядку, строки та на умовах, що передбачені законодавством.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 67ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 липня 2022 р. № 778

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2022 р. № 314

1. Абзац другий підпункту 1 пункту 1 викласти в такій редакції:

“Органи ліцензування, дозвільні органи та суб’єкти надання публічних (електронних публічних) послуг формують та ведуть переліки поданих декларацій, в яких міститься інформація про суб’єкта господарювання (для юридичної особи - організаційно-правова форма, повне і скорочене найменування (за наявності), для фізичної особи - підприємця - прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності); вид господарської діяльності/частина виду господарської діяльності, який провадиться на підставі поданої декларації; місце провадження діяльності (якщо провадження діяльності обмежується територією відповідної адміністративно-територіальної одиниці);”.

2. У додатку 2 до постанови:

1) у графі “Вид документа, який дає право на провадження господарської діяльності” у позиціях “Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним, залізничним транспортом, міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом”, “Культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку”, “Банківська діяльність, діяльність з надання фінансових послуг та діяльність з надання банкам послуг з інкасації “, “Надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації” слово “ліцензія” замінити словами “ліцензія, інші дозвільні документи”;

2) позицію

“Виробництво лікарських засобів (для суб’єктів господарювання, які не мають діючої ліцензії на виробництво лікарських засобів)

ліцензія”

замінити такою позицією:

“Виробництво лікарських засобів, імпорт лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами

ліцензія”;

3) позиції

“Користування радіочастотним ресурсом

ліцензія

Користування номерним ресурсом

дозвіл”

замінити такими позиціями:

“Користування радіочастотним спектром

ліцензія

Користування ресурсом нумерації

дозвіл”;

4) доповнити додаток такими позиціями:

“Діяльність з медичної практики

ліцензія

Діяльність у сфері електроенергетики, на ринку природного газу, з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільними) тепловими мережами, постачання теплової енергії та інша діяльність, ліцензування якої здійснює НКРЕКП, відповідно до закону

ліцензія

Діяльність, пов’язана з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації

ліцензія, інші дозвільні документи

Професійна діяльність на ринках капіталу та організованих товарних ринках

ліцензія, інші дозвільні документи

Діяльність у зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення

дозвільні документи

Ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів тваринного світу

дозвіл або сертифікат

Ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів рослинного світу

дозвіл або сертифікат

Імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, пересувні виставки, реекспорт та інтродукція з моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, в частині осетрових риб і виробленої з них продукції

дозвіл або сертифікат”.


Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2022, ЛЕОНОРМ.