Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Пропонуємо Вам завантажити каталог інформаційних продуктів, видань, баз даних та послуг виробництва НІЦ "ЛЕОНОРМ" на 2023-2024 роки станом на 01.10.2023 р.  З 01.08.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту = 54.90 грн. включно з ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 липня 2022 р. N 850

Київ

Про внесення змін до Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. N 1367 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 1, ст. 22; 2020 р., N 10, ст. 374; 2021 р., N 90, ст. 5826), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 75

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 липня 2022 р. N 850

ЗМІНИ,
що вносяться до Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів

1. Абзац тринадцятий пункту 5 викласти в такій редакції:

"орган затвердження типу - орган з оцінки відповідності, уповноважений Мінагрополітики на провадження діяльності із затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінного причіпного обладнання до них, систем, складових частин та окремих технічних вузлів;".

2. У додатках до Технічного регламенту:

1) у додатку 5:

позицію

"Обсяг викидів забруднювальних речовин"

23.1

R 96

00 (застосовують на території України до 1 січня 2021 р.)
03 (буде застосовуватись на території України з 1 січня 2021 р. для двигунів з діапазоном потужності E, F, G, D, з 1 січня 2023 р. - для двигунів з діапазоном потужності H і I, з 1 січня 2024 р. - для двигунів з діапазоном потужності J і K)"

замінити такою позицією:

"Обсяг викидів забруднювальних речовин*

23.1

R 96

00 (застосовують на території України до 1 січня 2021 р.)
03 (буде застосовуватися на території України з 1 січня 2021 р. для двигунів з діапазоном потужності Е, F, G, D, з 1 січня 2024 р. - для двигунів з діапазоном потужності H, I, J, K)";

доповнити додаток виноскою "*" такого змісту:

"____________
Установити, що на час дії воєнного та/або надзвичайного стану та протягом 180 календарних днів після його припинення або скасування вимоги до окремих складових частин, технічних вузлів та характеристик транспортних засобів у частині обсягів викидів забруднювальних речовин не застосовуються на території України.";

2) додаток 7 викласти в такій редакції:

"Додаток 7
до Технічного регламенту
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 29 липня 2022 р. N 850)

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

_________________________________________________________________
(найменування органу затвердження типу та його місцезнаходження)

____________________________________________________________________________________

СЕРТИФІКАТ
ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПУ

(повнокомплектний транспортний засіб*
завершений транспортний засіб*
незавершений транспортний засіб*)

Затвердження типу надається відповідно до Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. N 1367

Номер затвердження типу ______________________________________________________________

Підстава для надання розширення сфери дії* ______________________________________________

 

0.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

0.1.

Торгова назва (зареєстрована марка) виробника.........................................................................

0.2.

Тип (навести всі варіанти та версії)...............................................................................................

0.2.1.

Торгова (торгові) назва (назви) транспортного засобу (за наявності):......................................

0.3.

Засоби для ідентифікації типу, якщо вони наявні на транспортному засобі:

0.3.1.

Табличка виробника (розміщення і спосіб кріплення):...............................................................

0.3.2.

Номер шасі (місце нанесення):.......................................................................................................

0.4.

Категорія транспортного засобу:...................................................................................................

0.5.

Назва та адреса виробника базового транспортного засобу*.....................................................

 

Назва та адреса виробника повнокомплектного транспортного засобу*.................................

 

Назва та адреса виробника завершеного транспортного засобу*:..............................................

 

Назва та адреса виробника незавершеного транспортного засобу*..........................................

0.8.

Назва та адреса (адреси) складального (складальних) виробництва (виробництв):.................

 

____________
Не наводиться, якщо не застосовується.

Особа, яка підписала сертифікат, підтверджує, що технічний опис типу в доданому інформаційному документі виробника стосовно ідентифікованого транспортного засобу є достовірним.

1. Для повнокомплектних і завершених транспортних засобів/варіантів*

Тип транспортного засобу відповідає вимогам усіх відповідних окремих технічних регламентів і нормативних документів.

2. Для незавершених транспортних засобів*

Тип транспортного засобу відповідає вимогам усіх відповідних окремих технічних регламентів та нормативно-правових і нормативних документів, наведених у цьому сертифікаті.

3. Затвердження типу надано відповідно до пункту 53 Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. N 1367 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 1, ст. 22), і буде чинним до ___ ____________ 20__ р.*.

 

_______________________________
(посада)

______________________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)

 

М. П. (за наявності)

 

___ ____________ 20__ р.

 

 

 

Документи, що додаються до сертифіката:

1. Інформаційний документ (включаючи частини II та III (у разі доцільності), інформаційного документа варіанта В згідно з додатком 6 до Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів).

2. Результати випробувань.

3. Інформаційний документ, що містить прізвища, посади та зразки підпису осіб, уповноважених підписувати сертифікати відповідності затвердженому типу.

____________
Не наводиться, якщо не застосовується.

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ1

1. Результати випробувань рівня зовнішнього шуму

____________________________________________________________________________________
(позначення та назва окремого технічного регламенту, нормативно-правового акта
____________________________________________________________________________________
або нормативного документа
2, що були застосовані для затвердження типу
____________________________________________________________________________________
(в разі затвердження двома чи більше етапами зазначається етап)

Результати випробувань

 

Показник

Значення показника

варіант/версія типу транспортного засобу

 

 

 

Рівень зовнішнього шуму під час руху, дБ (A)

 

 

 

Рівень зовнішнього шуму в нерухомому стані, дБ (A)

 

 

 

Частота обертання двигуна, об/хв

 

 

 

2. Результати випробувань викидів забруднювальних речовин

____________________________________________________________________________________
(позначення та назва окремого технічного регламенту, нормативно-правового акта
____________________________________________________________________________________
або нормативного документа
2, що були застосовані для затвердження типу
____________________________________________________________________________________
(в разі затвердження двома чи більше етапами зазначається етап)

Результати випробувань

 

Показник

Значення показника

варіант/версія типу транспортного засобу

 

 

 

CO, г/кВт·год.

 

 

 

HC, г/кВт·год.

 

 

 

NOx, г/кВт·год.

 

 

 

Тверді частки, г/кВт·год.

 

 

 

 

Результати випробувань3

 

Показник

Значення показника

варіант/версія типу транспортного засобу

 

 

 

CO, г/кВт·год.

 

 

 

NOx, г/кВт·год.

 

 

 

NMHC, г/кВт·год.

 

 

 

CH4, г/кВт·год.

 

 

 

Тверді частки, г/кВт·год.

 

 

 

3. Результати випробувань рівня шуму, який сприймається водієм

____________________________________________________________________________________
(позначення та назва окремого технічного регламенту, нормативно-правового акта
____________________________________________________________________________________
або нормативного документа
2, що були застосовані для затвердження типу
____________________________________________________________________________________
(в разі затвердження двома чи кількома етапами зазначається етап)

Показник

Значення показника

Варіант/версія типу транспортного засобу

 

 

 

Рівень шуму, виміряний за методом з навантаженням трактора тяговим опором3, дБ (A)

 

 

 

Рівень шуму, виміряний за методом без навантаження трактора тяговим опором3, дБ (A)

 

 

 

 

____________
1 Заповнює орган затвердження типу та додає до сертифіката затвердження типу трактора.

2 За наявності наводяться також позначення і назва нормативно-правового акта, яким внесена остання зміна в окремий технічний регламент, застосована під час затвердження типу.

3 Не наводиться, якщо не застосовується.".

____________

 


Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.