Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ... Строк надання послуги: протягом 1-2 робочих днів після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 грудня 2011 р. N 1367

Київ

Про затвердження Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів

 

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 28 грудня 2016 року N 1069,
від 4 грудня 2019 року N 1168,
від 10 листопада 2021 року N 1170,
від 29 липня 2022 року N 850,
від 15 вересня 2023 року N 987

 

Відповідно до статті 5 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" Кабінет Міністрів України постановляє:

(вступна частина у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1168)

1. Затвердити Технічний регламент затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів, що додаються.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1168)

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 28.12.2016 р. N 1069)

3. Міністерству аграрної політики та продовольства забезпечити впровадження затвердженого цією постановою Технічного регламенту.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1168,
від 10.11.2021 р. N 1170)

4. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2011 р. N 1367

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів

Загальна частина

1. Цей Технічний регламент визначає вимоги до безпечності сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів, установлює порядок введення їх в обіг та процедуру затвердження типу.

Технічний регламент розроблений з урахуванням Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС від 26 травня 2003 р. N 2003/37/ЄС щодо затвердження типу сільськогосподарських або лісогосподарських тракторів, їх причепів та змінних причіпних машин, разом з їх системами, складовими частинами та окремими технічними вузлами.

2. Дія цього Технічного регламенту поширюється на:

сільськогосподарські та лісогосподарські трактори, їх причепи і змінні причіпні машини (далі - транспортні засоби), конструкційна (проектна) швидкість яких становить не менш як 6 кілометрів на годину;

системи, складові частини та окремі технічні вузли, призначені для використання на транспортних засобах (далі - компоненти).

3. Дія цього Технічного регламенту не поширюється на:

транспортні засоби, виготовлені в одному екземплярі, крім транспортних засобів, що належать до сфери застосування цього Технічного регламенту і для яких затвердження типу є обов'язковим;

машини, сконструйовані спеціально для використання в лісовому господарстві, зокрема трелювальні трактори та форвардери, згідно з ДСТУ ISO 6814:2012 "Лісогосподарські машини. Машини пересувні та самохідні. Терміни, визначення понять та класифікація";

(абзац третій пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1168)

лісогосподарські машини на базі шасі для землерийних машин згідно з ДСТУ ISO 6165:2012 "Машини землерийні. Основні типи. Ідентифікація, терміни та визначення понять";

(абзац четвертий пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1168)

змінні навісні машини.

4. Дотримання вимог цього Технічного регламенту обов'язкове для:

суб'єктів господарювання незалежно від форми власності, які виробляють та/або вводять в обіг транспортні засоби, компоненти (далі - суб'єкти господарювання);

органу затвердження типу транспортних засобів, компонентів та технічних служб, що проводять оцінку відповідності транспортних засобів, компонентів вимогам цього Технічного регламенту;

центральних органів виконавчої влади, на які покладено виконання функцій з технічного регулювання у сфері застосування цього Технічного регламенту;

органу, що здійснює державний ринковий нагляд за транспортними засобами та компонентами.

5. У цьому Технічному регламенті наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

базовий транспортний засіб - незавершений транспортний засіб, ідентифікаційний номер якого установлюється на першому етапі процедури затвердження типу транспортного засобу та зберігається до її закінчення;

введення в експлуатацію - готовність до використання за призначенням транспортного засобу, що не потребує додаткового складення чи регулювання суб'єктом господарювання, який виробляє та/або вводить його в експлуатацію. Датою введення в експлуатацію транспортного засобу є день його відомчої реєстрації;

завершений транспортний засіб - транспортний засіб, який за результатами поетапного затвердження типу відповідає всім вимогам цього Технічного регламенту;

затвердження типу транспортного засобу, компонента - процедура, у результаті проведення якої орган затвердження типу документально засвідчує, що певний тип транспортного засобу, його компонента відповідає вимогам цього Технічного регламенту;

змінна причіпна машина - обладнання, що використовується в сільському або лісовому господарстві, призначається для буксирування трактором і змінює або доповнює його функції. До категорії змінних причіпних машин також належать напівпричіпні машини, частина вертикального навантаження яких передається на трактор. Причіпна машина може складатися з вантажної платформи для розміщення робочих знарядь, пристроїв та тимчасового зберігання вироблених або необхідних для роботи технологічних матеріалів. Обладнання, призначене для буксирування трактором і з'єднане з ним постійно або тимчасово (для переробки технологічних матеріалів), є змінною причіпною машиною, якщо співвідношення його технічно допустимої маси з вантажем до спорядженої маси становить менш як 3;

інформаційна справа - технічна документація, протоколи випробовувань та інші матеріали, які орган затвердження типу додає до технічної документації під час проведення процедури затвердження типу;

інформаційний документ - перелік відомостей про склад технічного опису типу транспортного засобу, компонента, які подаються суб'єктом господарювання органові затвердження типу;

категорія транспортного засобу - сукупність транспортних засобів з ідентичними конструкційними характеристиками;

незавершений транспортний засіб - транспортний засіб, який потребує завершення в один або кілька етапів для приведення у відповідність з вимогами цього Технічного регламенту, які можуть бути до нього застосовані;

одиничний зразок транспортного засобу - повнокомплектний транспортний засіб, ввезений на територію України або виготовлений в Україні суб'єктом господарювання - резидентом України з метою введення в обіг та/або експлуатацію на території України;

(пункт 5 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 15.09.2023 р. N 987,
у зв'язку з цим абзаци одинадцятий - двадцять третій
 вважати відповідно абзацами дванадцятим - двадцять четвертим)

окремий технічний вузол - пристрій, що є частиною транспортного засобу, тип якого затверджується окремо лише стосовно одного або кількох типів транспортних засобів;

окремі технічні регламенти - технічні регламенти, якими встановлюються вимоги до компонентів або характеристик транспортних засобів та процедури оцінювання відповідності таким вимогам;

орган затвердження типу - орган з оцінки відповідності, уповноважений Мінагрополітики на провадження діяльності із затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінного причіпного обладнання до них, систем, складових частин та окремих технічних вузлів;

(абзац чотирнадцятий пункту 5 у редакції постанов
 Кабінету Міністрів України від 10.11.2021 р. N 1170,
від 29.07.2022 р. N 850)

партія транспортних засобів - сукупність одиничних зразків транспортних засобів, виготовлених одним виробником, що не були в експлуатації, мають одне позначення, належать до однієї категорії однотипних зразків в однаковій комплектації та відрізняються лише ідентифікаційними номерами, виготовлені в Україні або ввезені в Україну суб'єктом господарювання - резидентом України в рамках одного договору та розмитнені в Україні однією вантажно-митною декларацією;

(пункт 5 доповнено новим абзацом п'ятнадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 15.09.2023 р. N 987,
у зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - двадцять четвертий
 вважати відповідно абзацами шістнадцятим - двадцять п'ятим)

поетапне затвердження типу - сукупність процедур, у результаті яких орган затвердження типу засвідчує, що тип транспортного засобу відповідає вимогам цього Технічного регламенту, які можуть бути до нього застосовані залежно від ступеня завершеності;

причіп - транспортний засіб, призначений переважно для перевезення вантажів і сконструйований для буксирування сільськогосподарським та лісогосподарським трактором. До категорії причепів також належать напівпричепи, частина вертикального навантаження яких передається на трактор. Причіпна машина із встановленим на ній обладнанням є сільськогосподарським або лісогосподарським причепом, якщо вона не призначена для переробки технологічного матеріалу, а співвідношення її технічно допустимої маси з вантажем до спорядженої маси дорівнює або перевищує 3;

сертифікат відповідності затвердженому типу - оформлений суб'єктом господарювання на основі сертифіката затвердження типу документ, який підтверджує відповідність конкретного транспортного засобу затвердженому типу;

(пункт 5 доповнено новим абзацом вісімнадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1168,
у зв'язку з цим абзаци вісімнадцятий - двадцять четвертий
 вважати відповідно абзацами дев'ятнадцятим - двадцять п'ятим)

сертифікат затвердження типу - виданий органом затвердження типу документ, який підтверджує, що тип транспортного засобу, компонента затверджено відповідно до вимог цього Технічного регламенту, окремого технічного регламенту, іншого нормативно-правового акта або нормативного документа;

система транспортного засобу - сукупність пристроїв, що входять до складу транспортного засобу і призначені для виконання певних функцій;

технічна документація - комплект документів, що подається суб'єктом господарювання органові затвердження типу і містить технічний опис транспортного засобу, компонента згідно із зазначеним в інформаційному документі переліком разом з необхідними кресленнями, схемами, графіками, таблицями, фотографіями;

технічна служба - випробувальна лабораторія, що проводить випробування і перевірку транспортних засобів, компонентів, акредитована в установленому законодавством порядку;

тип компонента - сукупність ознак компонента, виробленого одним суб'єктом господарювання, зокрема наявність одного і того самого позначення, відсутність відмінностей щодо істотних конструктивних ознак;

тип транспортного засобу - сукупність транспортних засобів окремої категорії, що вироблені одним суб'єктом господарювання, мають одне позначення та не відрізняються за такими істотними конструктивними ознаками, як тип шасі (одноярусне, зчленоване шасі, шасі з бічними балками), тип двигуна (внутрішнього згоряння, електричний, гібридний), кількість та спосіб розташування осей. Визначення типів (варіантів та версій) транспортних засобів наведено в додатку 4;

(абзац двадцять четвертий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1168)

трактор - моторизований колісний або гусеничний транспортний засіб сільськогосподарського або лісогосподарського призначення, що має щонайменше дві осі та характеризується максимальною конструкційною швидкістю не менш як 6 кілометрів на годину, спеціально призначений для того, щоб тягти, штовхати, везти і приводити в рух змінні причіпні машини, що використовуються для виконання сільськогосподарських або лісогосподарських робіт, або буксирувати сільськогосподарські та лісогосподарські причепи. Зазначений транспортний засіб застосовується також для перевезення вантажів під час виконання сільськогосподарських та лісогосподарських робіт і обладнується сидіннями для пасажирів.

6. Інші терміни у цьому Технічному регламенті вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності".

(пункт 6 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1168)

7. Введення в обіг на території України транспортних засобів здійснюється за умови їх відповідності вимогам цього Технічного регламенту.

8. Транспортні засоби вводяться в обіг за наявності сертифіката відповідності затвердженому типу або сертифіката затвердження типу, або сертифіката затвердження типу одиничного зразка.

(пункт 8 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 15.09.2023 р. N 987)

9. Для виконання робіт з оцінки відповідності транспортних засобів, компонентів вимогам цього Технічного регламенту у разі неможливості проведення власною технічною службою окремих випробувань і перевірок органом затвердження типу залучаються в установленому законодавством порядку інші технічні служби, які акредитовані відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017, IDT) "Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій".

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1168)

Вимоги до транспортного засобу, компонента

10. Транспортні засоби повинні відповідати вимогам, що установлюються згідно з пунктами 12 і 13 цього Технічного регламенту з урахуванням категорії, до якої вони належать.

11. Транспортні засоби класифікуються за такими категоріями:

1) T - колісні трактори:

T1 - трактори спорядженою масою без вантажу понад 600 кілограмів та дорожнім просвітом не більш як 1000 міліметрів, максимальна конструкційна швидкість яких не перевищує 40 кілометрів на годину, мінімальна ширина колії найближчої до водія осі коліс становить не менш як 1150 міліметрів;

T2 - трактори спорядженою масою без вантажу понад 600 кілограмів та дорожнім просвітом не більш як 600 міліметрів, максимальна конструкційна швидкість яких не перевищує 40 кілометрів на годину, мінімальна ширина колії становить менш як 1150 міліметрів. Якщо співвідношення виміряної від поверхні землі висоти центру ваги трактора (відповідно до ДСТУ ISO 789-6:2005 "Сільськогосподарські трактори. Методики випробування. Частина 6. Центр ваги" та середнього значення мінімальної ширини колії усіх осей перевищує 0,9, максимальна конструкційна швидкість становить не більш як 30 кілометрів на годину;

T3 - трактори спорядженою масою без вантажу не більш як 600 кілограмів, максимальна конструкційна швидкість яких не перевищує 40 кілометрів на годину;

T4 - трактори спеціального призначення, максимальна конструкційна швидкість яких не перевищує 40 кілометрів на годину:

- T4.1 - трактори з великим дорожнім просвітом, призначені для роботи з такими високорослими культурами, як виноград. Шасі (частина шасі) таких тракторів підняте, що дає змогу пересуватися паралельно рядкам рослин правими та лівими колесами по краях одного або кількох рядків. У робочому положенні дорожній просвіт трактора, що є перпендикулярним до рядків рослин, становить більш як 1000 міліметрів. Якщо виміряне відносно поверхні землі співвідношення висоти центру ваги трактора (відповідно до ДСТУ ISO 789-6 "Сільськогосподарські трактори. Методики випробування. Частина 6. Центр ваги") з шинами, тип яких відповідає вимогам експлуатаційної документації, та середнього значення мінімальної ширини колії усіх осей перевищує 0,9, максимальна конструкційна швидкість становить не більш як 30 кілометрів на годину. Трактори, що належать до категорії T4.1, призначені для роботи з причіпними та навісними машинами, робочим знаряддям, які можуть прикріплюватися до них спереду, між осями, позаду або на платформі;

- T4.2 - надширокі трактори, призначені переважно для обробітку значної площі сільськогосподарських угідь;

- T4.3 - трактори з низьким дорожнім просвітом, чотирма приводними колесами, оснащені змінними причіпними машинами, що призначені для сільськогосподарського та лісогосподарського використання і мають несучу конструкцію опорної рами з одним або більше валами відбору потужності, технічно допустима маса яких становить не більш як 10 тонн, а співвідношення такої маси та спорядженої маси становить менш як 2,5. Центр ваги таких тракторів з шинами, тип яких відповідає вимогам експлуатаційної документації, виміряний відносно землі (відповідно до ДСТУ ISO 789-6:2005 "Сільськогосподарські трактори. Методики випробування. Частина 6. Центр ваги"), становить менш як 850 міліметрів;

T5 - трактори, максимальна конструкційна швидкість яких перевищує 40 кілометрів на годину;

2) C - гусеничні трактори.

Визначення категорій C1, C2, C3 і C5 аналогічне визначенню відповідних категорій колісних тракторів T1, T2, T3 і T5;

C4.1 - трактор спеціального призначення з великим дорожнім просвітом, категорія якого визначається так само, як і категорія T4.1;

3) R - причепи:

R1 - причепи, для яких сумарна технічно допустима маса на осі не перевищує 1500 кілограмів;

R2 - причепи, для яких сумарна технічно допустима маса на осі становить від 1500 до 3500 кілограмів;

R3 - причепи, для яких сумарна технічно допустима маса на осі становить від 3500 до 21000 кілограмів;

R4 - причепи, для яких сумарна технічно допустима маса на осі перевищує 21000 кілограмів.

Відповідно до конструкційної швидкості позначення кожної категорії причепів містить також літеру латинського алфавіту:

"a" - для причепів з максимальною конструкційною швидкістю, що дорівнює або менше ніж 40 кілометрів на годину;

"b" - для причепів з конструкційною швидкістю понад 40 кілометрів на годину;

4) S - змінні причіпні машини:

S1 - змінні причіпні машини сільськогосподарського та лісогосподарського призначення, для яких сумарна технічно допустима маса на осі коліс не перевищує 3500 кілограмів;

S2 - змінні причіпні машини сільськогосподарського та лісогосподарського призначення, для яких сумарна технічно допустима маса на осі коліс перевищує 3500 кілограмів.

Залежно від конструкційної швидкості змінної причіпної машини позначення кожної категорії містить також літеру латинського алфавіту:

"a" - для змінної причіпної машини з максимальною конструкційною швидкістю, що дорівнює або менше ніж 40 кілометрів на годину;

"b" - для змінної причіпної машини з максимальною конструкційною швидкістю більш як 40 кілометрів на годину.

12. Номенклатура складових частин, вузлів та характеристик транспортних засобів категорій T1, T2, T3, T5, C (крім C4), R і S, що є об'єктом регулювання цього Технічного регламенту і до яких установлюються вимоги щодо перевірки (підтвердження) відповідності під час затвердження типу, наведена в додатку 1, транспортних засобів спеціального призначення категорій T4 і C4 - у додатку 2.

13. Зміст і нормативні значення вимог до складових частин, окремих технічних вузлів та характеристик транспортних засобів, компонентів установлюються у національних стандартах, перелік яких затверджується в установленому порядку, і застосування яких є доказом відповідності сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів вимогам цього Технічного регламенту, та нормативно-правових актах і Правилах Європейської Економічної Комісії, наведених у додатку 5.

(пункт 13 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1168)

Процедура оцінки відповідності

14. Процедура оцінки відповідності транспортних засобів, компонентів вимогам цього Технічного регламенту, окремих технічних регламентів, інших нормативно-правових актів та нормативних документів проводиться органом затвердження типу із застосуванням комбінації процедур затвердження типу та забезпечення належної якості виробництва відповідно до пунктів 15 - 33 цього Технічного регламенту.

Процедура оцінки відповідності транспортних засобів, компонентів вимогам цього Технічного регламенту, окремих технічних регламентів, інших нормативно-правових актів та нормативних документів проводиться органом затвердження типу із застосуванням процедури затвердження типу відповідно до пунктів 64 - 69 цього Технічного регламенту.

(пункт 14 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.09.2023 р. N 987)

Затвердження типу транспортного засобу, компонента

15. Суб'єкт господарювання подає органові затвердження типу заявку на затвердження типу транспортного засобу, компонента. До заявки додається технічна документація відповідно до вимог цього Технічного регламенту, окремого технічного регламенту або нормативного документа.

Для затвердження кожного типу транспортного засобу або компонента подається окрема заявка, форму якої визначає орган затвердження типу.

16. У разі затвердження типу транспортного засобу одним етапом суб'єкт господарювання подає разом із заявкою технічну документацію, що містить:

повний технічний опис відповідного типу транспортного засобу - у разі відсутності сертифікатів затвердження типу компонентів, виданих відповідно до окремих технічних регламентів, інших нормативно-правових актів або нормативних документів;

технічний опис відповідного типу транспортного засобу, крім відомостей, зазначених у сертифікатах затвердження типу компонентів;

копії сертифіката (сертифікатів) затвердження типу компонентів (за наявності).

копії повідомлень щодо офіційного затвердження компонента згідно з Правилами Європейської Економічної Комісії ООН (за наявності).

(пункт 16 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1168,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий
 вважати відповідно абзацами шостим - восьмим)

Форми інформаційних документів (технічного опису) транспортних засобів наведено у додатку 6.

(абзац шостий пункту 16 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1168)

У разі затвердження типу компонента суб'єкт господарювання подає разом із заявкою технічну документацію відповідно до окремого технічного регламенту, іншого нормативно-правового акта або нормативного документа. У разі відсутності в таких документах вимог до технічної документації компонента форму технічного опису визначає орган затвердження типу.

Абзац восьмий пункту 16 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1168)

17. У разі поетапного затвердження типу транспортного засобу суб'єкт господарювання подає разом із заявкою:

на першому етапі - необхідну для затвердження типу завершеного транспортного засобу технічну документацію та сертифікати затвердження типу компонентів, що відповідають ступеню завершеності базового транспортного засобу;

на другому і подальших етапах - технічну документацію, сертифікати затвердження типу, які відповідають ступеню завершеності транспортного засобу, та сертифікати, видані на попередньому етапі затвердження типу. Суб'єкт господарювання подає також опис змін конструкції (комплектації) незавершеного транспортного засобу.

18. Сертифікат затвердження типу видається на:

1) транспортні засоби, які відповідають технічному опису та вимогам цього Технічного регламенту до всіх складових частин, окремих технічних вузлів та характеристик, номенклатура яких наведена в додатках 1 і 2 до цього Технічного регламенту залежно від категорії транспортних засобів, - у разі затвердження типу одним етапом;

2) незавершені або завершені транспортні засоби, які відповідають технічному опису та вимогам цього Технічного регламенту, що можуть бути до них застосовані залежно від ступеню завершеності, - у разі поетапного затвердження типу;

3) компоненти, які відповідають технічному опису і вимогам окремих технічних регламентів, інших нормативно-правових актів та нормативних документів згідно з пунктом 13, що поширюються на такі компоненти.

19. За запитом виробника у сертифікаті затвердження типу наводяться відомості щодо відповідності транспортного засобу, компонента вимогам, не встановленим цим Технічним регламентом, якщо така відповідність доведена за результатами оцінювання органом затвердження типу.

20. Після надходження до органу затвердження типу заявки і технічної документації згідно з пунктом 16 або 17 цього Технічного регламенту:

1) проводиться перевірка:

повноти та достовірності відомостей, що містяться в технічній документації, сертифікатах затвердження типу незавершеного транспортного засобу;

відповідності транспортного засобу, компонента технічному опису, вимогам цього Технічного регламенту, які стосуються такого транспортного засобу, компонента;

2) організовується проведення необхідних випробувань і перевірок транспортного засобу, компонента відповідно до вимог цього Технічного регламенту, які стосуються такого транспортного засобу, компонента;

3) у разі необхідності проводиться перевірка дотримання вимог щодо встановлення на транспортний засіб окремих компонентів, сфера застосування сертифіката затвердження типу яких обмежується відповідно до пункту 37 цього Технічного регламенту.

21. Кількість зразків транспортних засобів, компонентів, наданих суб'єктом господарювання органу затвердження типу для проведення процедури затвердження типу, повинна бути достатньою для проведення відповідно до підпункту 2 пункту 20 цього Технічного регламенту перевірки їх модифікацій з урахуванням типу двигуна, коробки передач, кількості та розташування приводних і керованих осей, їх взаємозв'язку, кількості гальмівних осей, типу пристрою для захисту водія у разі перекидання транспортного засобу.

22. Позитивні результати перевірки і випробувань, проведених відповідно до пункту 20 цього Технічного регламенту, є підставою для видачі органом затвердження типу сертифіката затвердження типу транспортного засобу, компонента.

23. Суб'єкт господарювання на другому та кожному з подальших етапів затвердження типу транспортного засобу встановлює на ньому, крім обов'язкової таблички виробника, ідентифікаційну (маркувальну) табличку, яка прикріплюється у легкодоступному місці на частині, що не підлягає заміні протягом строку експлуатації транспортного засобу, і містить таку інформацію:

найменування виробника;

перша частина номера сертифіката затвердження типу (секції 1, 2 і 3 відповідно до пункту 36 цього Технічного регламенту);

етап затвердження типу транспортного засобу;

ідентифікаційний номер базового транспортного засобу;

максимально допустима маса з вантажем транспортного засобу;

максимальна маса, яку може буксирувати транспортний засіб;

максимально допустима маса з вантажем разом з причепом, якщо на транспортний засіб видано дозвіл щодо буксирування причепу;

максимально допустима маса на кожну вісь (зазначається в порядку від передньої осі до задньої);

максимально допустиме вертикальне навантаження на точку зчеплення.

Максимально допустима маса з вантажем у складі з причепом, максимально допустима маса на кожну вісь та максимально допустиме вертикальне навантаження на точку зчеплення зазначаються на кожному етапі затвердження типу у разі, коли значення такої маси змінене на поточному етапі затвердження типу.

Забезпечення належної якості виробництва

24. Виробництво транспортних засобів або компонентів, що належать до типу, затвердженого згідно з цим Технічним регламентом, здійснюється у спосіб, що забезпечує їх відповідність затвердженому типу та вимогам цього Технічного регламенту.

25. Орган затвердження типу проводить до моменту видачі сертифіката затвердження типу перевірку виробництва щодо наявності умов для виробництва транспортного засобу, компонента відповідно до затвердженого типу та вимог цього Технічного регламенту.

26. Попередня перевірка виробництва щодо наявності умов для забезпечення відповідності транспортного засобу, компонента затвердженому типу та вимогам цього Технічного регламенту проводиться органом затвердження типу або технічною службою, залученою органом затвердження типу до його проведення. За результатами зазначеної перевірки суб'єктові господарювання видається звіт щодо наявності умов, необхідних для виробництва транспортного засобу, компонента відповідно до затвердженого типу із зазначенням виробничих підрозділів, у яких проводилася перевірка, та процесів, що досліджувалися.

Заходи, які необхідно здійснити в рамках перевірки, визначаються з урахуванням особливостей виробництва транспортного засобу, компонента та наявності у суб'єкта господарювання сертифіката на систему управління якістю відповідно до вимог ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) "Системи управління якістю. Вимоги".

(абзац другий пункту 26 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1168)

Негативні результати проведеної перевірки є підставою для зупинення робіт із затвердження типу транспортних засобів, компонентів до моменту створення суб'єктом господарювання умов, необхідних для виробництва транспортного засобу, компонента відповідно до затвердженого типу.

27. Суб'єкт господарювання інформує орган затвердження типу про:

втрату чинності сертифікатом на систему управління якістю та зміну сфери її застосування - за наявності такого сертифіката;

отримання сертифіката на систему управління якістю після проведення попередньої перевірки виробництва.

28. Суб'єкт господарювання, якому видано сертифікат затвердження типу, вживає заходів до забезпечення відповідності транспортного засобу, компонента затвердженому типу та здійснення контролю за дотриманням такої відповідності.

Орган затвердження типу проводить періодичні перевірки умов виробництва та вжитих суб'єктом господарювання заходів щодо забезпечення і контролю відповідності транспортних засобів, компонентів затвердженому типу. План перевірки, яким передбачається проведення в установлений строк випробувань, необхідних для контролю відповідності транспортного засобу, компонента затвердженому типу згідно з вимогами цього Технічного регламенту, погоджується із суб'єктом господарювання.

Періодичність проведення таких перевірок визначається органом затвердження типу з урахуванням результатів попередньої перевірки виробництва, застосованих заходів контролю під час виробництва транспортних засобів, компонентів та наявності сертифікованої системи управління якістю.

(абзац третій пункту 28 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1168)

29. Суб'єкт господарювання - власник сертифіката затвердження типу:

забезпечує під час виробництва транспортного засобу, компонента контроль за відповідністю затвердженому типу за допомогою належних йому або доступних для використання засобів вимірювання та випробувального обладнання, необхідних для здійснення такого контролю;

зберігає зареєстровані результати випробувань протягом строку, що визначається за домовленістю з органом затвердження типу, але не менш як 10 років;

проводить аналіз результатів випробувань і перевірок транспортного засобу, компонента кожного затвердженого типу з метою здійснення контролю за забезпеченням стабільності характеристик транспортного засобу, компонента з урахуванням допустимих відхилень, властивих для серійного виробництва;

у разі виявлення під час випробувань невідповідності установленим вимогам певної кількості зразків транспортного засобу, компонента забезпечує відбір нових зразків і проводить повторне випробування, а також вживає необхідних заходів для забезпечення такої відповідності.

30. Суб'єкт господарювання подає органові затвердження типу, що проводить перевірку, матеріали, які містять результати випробувань, та відомості про виробництво транспортного засобу, компонента.

31. Відбір зразків транспортних засобів, компонентів для проведення перевірок і випробувань відповідно до цього Технічного регламенту здійснюються відповідно до плану перевірки згідно з пунктом 28 цього Технічного регламенту або позапланово у разі виявлення під час перевірки виробництва невідповідності вимогам ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) "Системи управління якістю. Вимоги", яка може вплинути на стабільність характеристик транспортного засобу, компонента затвердженому типу.

(пункт 31 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1168)

32. У разі отримання негативних результатів перевірки та випробувань згідно з пунктом 31 цього Технічного регламенту суб'єкт господарювання невідкладно вживає заходів для забезпечення відповідності транспортних засобів, компонентів затвердженому типу та повідомляє про це органові затвердження типу.

33. Позитивні результати таких перевірок та випробувань є підставою для збереження чинності сертифікатом затвердження типу, виданого згідно з пунктом 22 цього Технічного регламенту.

Сертифікат затвердження типу

34. Орган затвердження типу видає сертифікат затвердження типу за формою, наведеною у додатку 7.

Строк дії сертифіката затвердження типу не обмежується.

(пункт 34 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1168)

35. Ведення реєстру сертифікатів затвердження типу здійснюється органом затвердження типу.

36. Кожному сертифікату затвердження типу присвоюється номер, який складається з п'яти секцій, а саме:

секція 1 - розпізнавальний знак України "UA";

секція 2:

- для транспортних засобів - рік набрання чинності та номер нормативно-правового акта, яким затверджено цей Технічний регламент;

- для компонентів - рік набрання чинності та номер нормативно-правового акта, яким затверджено окремий технічний регламент, номер іншого нормативно-правового акта або нормативного документа, дія якого поширюється на такий компонент;

секція 3 - позначення обмежень щодо застосування вимог або особливостей затвердження типу літерою латинського алфавіту (за необхідності). Інформація про те, які обмеження або особливості позначаються відповідною літерою, наводиться у сертифікаті затвердження типу;

секція 4 - порядковий номер сертифіката затвердження типу, що складається з чотирьох послідовних цифр починаючи з 0001 для кожного технічного регламенту, відповідно до якого затверджено тип;

секція 5 - номер, яким позначається кількість змін, внесених до сертифіката затвердження типу відповідно до пункту 41 цього Технічного регламенту, що складається з двох послідовних цифр починаючи з 00 для кожного зміненого сертифіката затвердження типу.

Секції номера відділяються зірочкою (*).

37. Сфера застосування сертифіката затвердження типу компонента обмежується у разі, коли компонент, що підлягає затвердженню, виконує функцію або виявляє властивості лише у взаємодії з іншими частинами транспортного засобу, у зв'язку з чим відповідність одній або кільком вимогам можна перевірити лише за умови встановлення їх на транспортний засіб або об'єднання з його окремими частинами.

У такому разі в сертифікаті наводяться відповідні обмеження та визначаються умови встановлення компонента на транспортному засобі і перевірки такого компонента. Відповідність таких обмежень та умов вимогам окремих технічних регламентів, інших нормативно-правових актів або нормативних документів, що стосуються зазначеного компонента, перевіряється під час затвердження типу транспортного засобу.

38. У разі виявлення фактів, що підтверджують небезпечність транспортного засобу, компонента для життя і здоров'я людей, дорожнього руху, навколишнього природного середовища, орган затвердження типу відмовляє у видачі сертифіката затвердження типу та письмово повідомляє про це суб'єктові господарювання із зазначенням причини.

Внесення змін до інформаційної справи та сертифіката затвердження типу

39. У разі зміни конструкції транспортного засобу, компонента, їх характеристик, що зазначаються в інформаційній справі, після отримання сертифіката затвердження типу суб'єкт господарювання інформує орган затвердження типу про такі зміни та подає заявку щодо внесення відповідних змін до інформаційної справи та сертифіката затвердження типу.

40. У разі коли зміни стосуються технічного опису затвердженого типу транспортного засобу, компонента, орган затвердження типу вносить до інформаційної справи відповідні зміни із зазначенням дати внесення.

41. У разі коли зміна конструкції транспортного засобу, компонента та їх характеристик зумовлює необхідність проведення додаткових перевірок, випробувань або існує необхідність врахування змін, що внесені після видачі сертифіката затвердження типу, орган затвердження типу приймає рішення про внесення змін до сертифіката затвердження типу транспортного засобу, компонента.

42. У разі виникнення необхідності у проведенні додаткових випробувань або перевірок орган затвердження типу інформує про це суб'єкта господарювання та вносить зміни до сертифіката затвердження типу, інформаційної справи лише за умови отримання їх позитивного результату.

43. Орган затвердження типу видає сертифікат затвердження типу із внесеними змінами, у якому зазначаються порядковий номер зміни, дата та підстави внесення.

Сертифікат відповідності затвердженому типу

44. Після видачі сертифіката затвердження типу суб'єкт господарювання складає декларацію про відповідність на кожний завершений або незавершений транспортний засіб, вироблений відповідно до затвердженого типу. Суб'єкт господарювання відповідає за достовірність інформації, наведеної у декларації про відповідність.

Враховуючи вимоги Директиви Європейського Парламенту та Ради 2003/37/ЕС від 26 травня 2003 р. щодо затвердження типу сільськогосподарських або лісогосподарських тракторів, їх причепів та змінних причіпних машин разом з їх системами, складовими частинами та окремими технічними вузлами, декларація про відповідність оформляється за формою сертифіката відповідності затвердженому типу згідно з додатком 3.

За зверненням суб'єкта господарювання перевірки та випробування транспортного засобу, компонента, результати яких використовуються для складення сертифіката відповідності затвердженому типу, можуть проводитись технічною службою органу затвердження типу.

45. До сертифіката відповідності затвердженому типу додається технічний опис транспортного засобу відповідно до його категорії за формою, наведеною в додатку 8. У разі поетапного затвердження типу транспортного засобу також додаються сертифікати відповідності затвердженому типу, видані на попередніх етапах.

(пункт 45 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1168)

46. Якщо сфера застосування сертифіката затвердження типу компонента обмежена згідно з пунктом 37 цього Технічного регламенту, суб'єкт господарювання додає до сертифіката відповідності затвердженому типу опис відповідних обмежень і визначає умови встановлення компонентів на транспортному засобі.

47. Суб'єкт господарювання після отримання сертифіката затвердження типу зазначає в паспорті на транспортний засіб, компонент або наносить на табличку виробника кожного транспортного засобу, компонента, вироблених відповідно до затвердженого типу, номер такого сертифіката.

48. Суб'єкти господарювання здійснюють введення в обіг незавершеного транспортного засобу у разі його відповідності вимогам цього Технічного регламенту, які поширюються на такий транспортний засіб залежно від ступеня його завершеності.

49. Суб'єкти господарювання здійснюють продаж компонентів у разі їх відповідності вимогам окремих технічних регламентів, інших нормативно-правових актів або нормативних документів, дія яких поширюються на такі компоненти.

Особливості проведення процедури затвердження типу транспортних засобів малих і кінцевих серій

50. За зверненням суб'єкта господарювання орган затвердження типу може під час затвердження типу транспортних засобів малих серій не враховувати окремі вимоги (стосовно складових частин, вузлів та характеристик за номерами 1.5, 8.1, 26.1, 28.1 і 32.1, зазначеними в додатку 1), що встановлюються окремими технічними регламентами, іншими нормативно-правовими актами та нормативними документами.

51. Кількість зареєстрованих транспортних засобів, що виробляються малими серіями, обмежується щороку максимальною кількістю одиниць залежно від категорії транспортного засобу, в тому числі T - 150, C - 50, R - 75, S - 50.

52. Нові транспортні засоби кінцевої серії, вироблені в період дії сертифіката затвердження типу, але не зареєстровані після припинення виробництва, можуть бути зареєстровані в кількості, яка становить не більш як 10 відсотків введених в обіг за два попередніх роки, але не менше 20 одиниць. Зазначена норма поширюється тільки на транспортні засоби, які відповідають затвердженому типу, перебувають на території України та мають сертифікат відповідності затвердженому типу, виданий у період, коли сертифікат затвердження типу був чинним.

Особливості затвердження типу транспортних засобів, конструкція яких розроблена з використанням технічних або технологічних рішень, які не відповідають установленим вимогам

53. Суб'єкт господарювання подає органові затвердження типу заявку на затвердження типу транспортного засобу, компонента, конструкція яких розроблена з використанням технічних рішень, що спрямовані на поліпшення якості і підвищення рівня безпеки, але не відповідають одній або кільком вимогам цього Технічного регламенту, що застосовуються до них.

54. До заявки додаються:

опис технічних рішень, що не відповідають вимогам цього Технічного регламенту;

інформація про механізм забезпечення безпечності транспортних засобів за допомогою впровадження таких рішень;

відомості про методи випробовування та їх результати, які свідчать, що рівень безпеки транспортних засобів у разі застосування таких рішень не нижчий, ніж рівень, що забезпечується у разі дотримання вимог, установлених цим Технічним регламентом.

55. Орган затвердження типу за результатами розгляду заявки видає сертифікат затвердження типу, строк дії якого становить не менш як 36 місяців, про що зазначається в такому сертифікаті.

У разі внесення до окремих технічних регламентів, нормативно-правових актів або нормативних документів змін, у результаті яких невідповідність типів транспортних засобів, компонентів їх вимогам була усунута, орган затвердження типу вносить відповідні зміни до сертифікатів затвердження типу.

У разі коли до окремих технічних регламентів, інших нормативно-правових актів або нормативних документів не вносилися зміни, строк дії сертифіката затвердження типу, виданого відповідно до цього пункту, за зверненням суб'єкта господарювання продовжується не менш як на 36 місяців.

Заходи щодо забезпечення відповідності транспортного засобу, компонента затвердженому типу

56. Орган затвердження типу, суб'єкти господарювання здійснюють протягом строку дії сертифіката затвердження типу заходи щодо забезпечення відповідності транспортного засобу, компонента затвердженому типу.

57. Транспортний засіб, компонент вважаються такими, що не відповідають затвердженому типу, у разі невідповідності:

такого засобу, компонента технічному опису;

однієї чи більше складової частини або характеристики такого засобу, компонента вимогам відповідних окремих технічних регламентів, інших нормативно-правових актів або нормативних документів, що поширюються на них;

транспортного засобу, компонента технічному опису, сертифікату затвердження типу внаслідок зміни їх конструкції та характеристик, якщо про такі зміни своєчасно не повідомлено органові затвердження типу та не вжито заходів згідно з пунктами 40 - 43 цього Технічного регламенту.

58. Невідповідність транспортного засобу, компонента затвердженому типу може бути виявлено:

шляхом проведення перевірки виробництва;

під час поетапного затвердження типу транспортного засобу;

за повідомленням органу, що здійснює державний ринковий нагляд за транспортними засобами, компонентами, або споживача.

59. У разі виявлення невідповідності транспортного засобу, компонента затвердженому типу орган затвердження типу повідомляє протягом 10 днів:

технічним службам, що проводили випробування і перевірки, за результатами яких видано сертифікати затвердження типу незавершеного транспортного засобу, компонентів, - про необхідність проведення повторних перевірок;

суб'єктові господарювання - про необхідність здійснення заходів для забезпечення відповідності виготовлених транспортних засобів, компонентів затвердженому типу.

60. У разі виявлення невідповідності компонента, тип якого затверджено згідно з Правилами Європейської економічної комісії ООН, орган затвердження типу повідомляє про це компетентному органові щодо забезпечення виконання Женевської угоди 1958 року.

61. Заходи щодо виявлення та усунення невідповідності транспортного засобу затвердженому типу здійснюються суб'єктами господарювання протягом шести місяців починаючи з дня надходження до органу затвердження типу повідомлення про таку невідповідність.

62. Орган затвердження типу контролює здійснення суб'єктом господарювання заходів щодо забезпечення відповідності транспортного засобу, компонента затвердженому типу.

63. У разі неспроможності суб'єкта господарювання здійснити заходи для забезпечення відповідності транспортного засобу, компонента затвердженому типу орган затвердження типу приймає протягом місяця рішення про скасування сертифіката затвердження типу такого засобу, компонента із зазначенням підстави та інформує про це суб'єкт господарювання і уповноважений орган, що проводить відомчу реєстрацію.

Особливості затвердження типу одиничних зразків транспортних засобів та їх партій

64. Процедурі затвердження типу одиничного зразка транспортного засобу підлягають такі транспортні засоби:

1) нові, які підпадають під дію цього Технічного регламенту, відповідність типу яких не підтверджена сертифікатом затвердження типу;

2) нові, що входять до складу партії транспортних засобів та підпадають під дію цього Технічного регламенту, але відповідність типу яких не підтверджена сертифікатом затвердження типу;

3) ті, що були у користуванні та підлягають першій реєстрації відповідно до законодавства України.

Для таких транспортних засобів підтверджується відповідність складових частин, вузлів і характеристик транспортних засобів вимогам, наведеним в додатках 9 і 10.

65. Суб'єкт господарювання особисто подає органові затвердження типу в паперовій формі заявку на отримання сертифіката затвердження типу одиничного зразка транспортного засобу. До заявки додаються:

1) товаросупровідні документи (договір, специфікації, товаротранспортна накладна, митна декларація тощо);

2) фото таблички виробника транспортного засобу та загального вигляду транспортного засобу;

3) експлуатаційна документація (настанова щодо експлуатації, схеми, проспекти або інша документація, що містить опис конструкції, технічні дані);

4) протоколи випробувань, складені технічною службою органу затвердження типу, або технічними службами, з якими орган затвердження типу належним чином документально оформив угоду (за наявності);

5) технічний опис транспортного засобу (за наявності).

Заявка подається на кожний одиничний зразок (партію).

66. Після надходження заявки орган затвердження типу протягом десяти робочих днів зобов'язаний:

1) перевірити повноту поданих документів;

2) пересвідчитись, що характеристики транспортного засобу та дані, які зазначено в технічному описі, відповідають результатам випробувань (за наявності);

3) визначити необхідність проведення відповідних випробувань.

У разі невідповідності заявки встановленим вимогам орган затвердження типу не приймає таку заявку до розгляду, про що у дводенний строк інформує суб'єкта господарювання.

67. Для проведення оцінювання і підтвердження відповідності орган затвердження типу:

1) за результатами розгляду документів визначає номенклатуру складових частин, вузлів і характеристик транспортного засобу, які перевіряються під час затвердження типу одиничних зразків транспортних засобів згідно з додатком 9, перелік нормативних документів, відповідність вимогам яких повинна бути оцінена випробуваннями, та перелік показників і параметрів, які характеризують вимоги під час затвердження типу одиничних зразків транспортних засобів, згідно з додатком 10;

2) затверджує програму робіт з оцінювання, форму якої визначає орган затвердження типу;

3) визначає відповідальних за кожне завдання з оцінювання та строк виконання таких завдань;

4) організовує відповідні випробування та перевірки транспортного засобу.

Під час оцінювання партії транспортних засобів технічна служба повинна провести відбір зразка (зразків) транспортних засобів для випробувань.

68. Для перевірки документів та результатів проведених робіт з оцінювання керівник органу затвердження типу призначає працівника органу затвердження типу, який не був залученим до робіт з оцінювання відповідності та не надавав консультації стосовно цієї продукції протягом останніх двох років.

Перевірці підлягають:

документи, зазначені в пункті 65 цього Технічного регламенту;

акт відбору зразка (зразків);

протокол випробувань.

У разі виявлення невідповідності транспортного засобу встановленим вимогам орган затвердження типу приймає рішення про відмову у видачі сертифіката затвердження типу одиничного зразка транспортного засобу та не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повідомляє суб'єкту господарювання із зазначенням причини такої відмови.

69. У разі відповідності транспортного засобу встановленим вимогам орган затвердження типу оформляє сертифікат затвердження типу одиничного зразка транспортного засобу згідно з додатком 11.

У разі подання заявки на партію транспортних засобів сертифікат затвердження типу одиничного зразка транспортного засобу оформляється на кожний зразок з цієї партії.

До сертифіката затвердження типу одиничного зразка транспортного засобу додається технічний опис згідно з додатком 12.

Сертифікат затвердження типу одиничного зразка транспортного засобу разом з технічним описом і результатами випробувань (у разі потреби) орган затвердження типу в паперовій формі надає особисто суб'єкту господарювання протягом трьох робочих днів з дня його підписання.

70. Кожному сертифікату затвердження типу одиничного зразка транспортного засобу присвоюється номер, який складається з чотирьох секцій, а саме:

секція 1 - розпізнавальний знак України "UA";

секція 2 - рік набрання чинності та номер нормативно-правового акта, яким затверджено цей Технічний регламент;

секція 3 - позначення "О", що свідчитиме про затвердження типу одиничного зразка транспортного засобу;

секція 4 - порядковий номер сертифіката затвердження типу одиничного зразка транспортного засобу, що складається з чотирьох послідовних цифр, починаючи з 0001.

Секції номера відділяються зірочкою (*).

71. Строк дії сертифіката затвердження типу одиничного зразка транспортного засобу не обмежується.

72. Ведення реєстру сертифікатів затвердження типу одиничного зразка транспортного засобу здійснюється органом затвердження типу.

73. У разі втрати суб'єктом господарювання сертифіката затвердження типу одиничного зразка транспортного засобу суб'єкт господарювання має право звернутися до органу затвердження типу щодо видачі дубліката сертифіката затвердження типу одиничного зразка транспортного засобу, а орган затвердження типу повинен надати такий дублікат з відповідною позначкою "ДУБЛІКАТ".

74. Сертифікат затвердження типу одиничного зразка транспортного засобу може бути скасований органом затвердження типу на підставі звернення суб'єкта господарювання.

(Технічний регламент доповнено розділом згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 15.09.2023 р. N 987)

 

Додаток 1
до Технічного регламенту

НОМЕНКЛАТУРА
складових частин, вузлів і характеристик транспортних засобів, що є об'єктом регулювання Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів

Характеристика транспортного засобу та найменування складової частини, технічного вузла

Номер згідно з Директивою Європейського Парламенту та Ради ЄС від 26 травня 2003 р. N 2003/37/ЄС

Застосування вимог до
категорій транспортних засобів (крім тракторів спеціального призначення)

T1

T2

T3

T5

C

R

S

Максимальна маса з вантажем

1.1

х

х

х

х

х

х

х

Номерний знак

1.2

х

х

х

х

і

х

х

Бак для пального

1.3

х

х

х

х

і

 

 

Баластний вантаж

1.4

х

х

 

х

і

 

 

Пристрій звукової сигналізації

1.5

х

х

х

х

і

 

 

Рівень зовнішнього шуму

1.6

х

х

х

х

і

 

 

Максимальна швидкість

2.1

х

х

х

х

і

 

 

Вантажні платформи

2.2

х

х

х

х

і

 

 

Дзеркала заднього огляду

3.1

х

х

 

х

і

 

 

Оглядовість та склоочисники

4.1

х

х

х

х

і

 

 

Рульове керування

5.1

х

х

х

х

х

 

 

Електромагнітна сумісність

6.1

х

х

х

х

і

 

 

Гальмівні пристрої

7.1

х

х

х

х

х

х

х

Сидіння для пасажирів

8.1

х

 

х

х

і

 

 

Рівень внутрішнього шуму

9.1

х

х

х

х

і

 

 

Захисний пристрій для водія у разі перекидання транспортного засобу (ROPS)

10.1

х

 

 

х

х

 

 

Сидіння для водія

12.1

х

х

х

х

х

 

 

Кількість, спосіб і місце розташування пристроїв освітлення та світлової сигналізації

13.1

х

х

х

х

і

х

х

Пристрої освітлення та світлової сигналізації

14.1

х

х

х

х

х

х

х

Зчіпний (буксирний) пристрій та реверс

15.1

х

х

х

х

і

 

 

Захисний пристрій (ROPS), характеристики за результатами статичних випробувань

16.1

х

 

 

х

і

 

 

Робочий простір, засоби доступу до місця водія

17.1

х

 

х

х

і

 

 

Вал відбору потужності

18.1

х

х

х

х

і

 

 

Захисний пристрій (ROPS) заднього розташування (для вузькоколійних тракторів)

19.1

 

х

 

х

і

 

 

Органи керування

20.1

х

х

х

х

і

 

 

Захисний пристрій (ROPS) переднього розташування (для вузькоколійних тракторів)

21.1

 

х

 

х

і

 

 

Розміри та маса причепа

22.1

х

х

х

х

і

х

х

Скло кабіни

22.2

х

х

х

х

i

 

 

Регулятор швидкості

22.3

х

х

х

х

і

 

 

Захисні пристрої та безпечні відстані для елементів приводу

22.4

х

х

х

х

і

 

 

Механічний зчіпний пристрій

22.5

х

х

х

х

і

х

х

Обов'язкова табличка виробника

22.6

х

х

х

х

і

х

х

Система приєднання гальм причепа

22.7

х

х

х

х

і

х

х

Обсяг викидів забруднювальних речовин

23.1

х

х

х

х

х

 

 

Шини

24.1

х

х

х

х

 

х

х

Стійкість

25.1

 

 

 

х

 

 

 

Кріплення ременів
безпеки

26.1

х

х

х

х

х

 

 

Ремені безпеки

27.1

 

 

 

х

 

 

 

Реверс та спідометр

28.1

 

 

 

х

 

 

 

Система захисту від бризок

29.1

 

 

 

х

 

 

 

Пристрої для обмеження швидкості

30.1

 

 

 

х

 

 

 

Задній захисний пристрій

31.1

 

 

 

 

 

х

 

Пристрій бокового захисту

32.1

 

 

 

х

 

х

 

 

Примітки:

1. Позначення "х" означає, що вимоги поширюються на відповідну категорію транспортного засобу; "і" - на гусеничні трактори категорії C (C1, C2, C3 і C5) так само, як і на колісні трактори категорії T (T1, T2, T3 і T5).

 

 

2. Мінімальна кількість точок кріплення ременів безпеки для тракторів категорії T1, T2, T3, C1, C2 і C3 - дві.

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1168)

 

Додаток 2
до Технічного регламенту

НОМЕНКЛАТУРА
складових частин, вузлів та характеристик транспортних засобів спеціального призначення, що є об'єктом регулювання Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем складових частин та окремих технічних вузлів

Характеристика транспортного засобу та найменування складової частини, технічного вузла

Номер згідно з Директивою Європейського Парламенту та Ради ЄС від 26 травня 2003 р. N 2003/37/ЄС

Застосування вимог до категорій тракторів спеціального призначення
T4 і C4

T 4.1

T 4.2

T 4.3

C 4.1

Максимальна маса з вантажем

1.1

х

х

х

х

Номерний знак

1.2

х

х

х

х

Бак для пального

1.3

х

х

х

х

Баластний вантаж

1.4

х

х

х

х

Пристрій звукової сигналізації

1.5

х

х

х

х

Рівень зовнішнього шуму

1.6

х

х

х

х

Максимальна швидкість

2.1

х

х

х

х

Вантажні платформи

2.2

х

х

х

х

Дзеркала заднього огляду

3.1

х

х

х

х

Оглядовість та склоочисники

4.1

х

х

х

х

Рульове керування

5.1

х

х

х

х

Електромагнітна сумісність

6.1

х

х

х

х

Гальмівні пристрої

7.1

х

х

х

х

Сидіння для пасажирів

8.1

х

х

х

х

Рівень внутрішнього шуму

9.1

х

х

х

х

Захисний пристрій для водія у разі перекидання (ROPS) транспортного засобу

10.1

х

х

х

х

Сидіння для водія

12.1

х

х

х

х

Кількість, спосіб та місце розташування пристроїв освітлення та світлової сигналізації

13.1

х

х

х

х

Пристрої освітлення та світлової сигналізації

14.1

х

х

х

х

Зчіпний (буксирний) пристрій та реверс

15.1

х

х

х

х

Захисний пристрій (ROPS), характеристики за результатами статичних випробувань

16.1

х

х

х

х

Робочий простір, засоби доступу до місця водія

17.1

х

х

х

х

Вал відбору потужності

18.1

х

х

х

х

Захисний пристрій (ROPS) заднього розташування (для вузькоколійних тракторів)

19.1

 

 

 

 

Органи керування

20.1

х

х

х

х

Захисний пристрій (ROPS) переднього розташування (для вузькоколійних тракторів)

21.1

 

 

 

 

Розміри та маса причепа

22.1

х

х

х

х

Скло кабіни

22.2

х

х

х

х

Регулятор швидкості

22.3

х

х

х

х

Захисні пристрої та безпечні відстані для елементів приводу

22.4

х

х

х

х

Механічний зчіпний пристрій

22.5

х

х

х

х

Обов'язкова табличка виробника

22.6

х

х

х

х

Система приєднання гальм причепа

22.7

х

х

х

х

Обсяг викидів забруднювальних речовин

23.1

х

х

х

х

Шини

24.1

х

х

х

 

Стійкість

25.1

х

 

 

х

 

____________

 

Примітка.

Позначення "х" означає, що вимоги поширюються на відповідну категорію транспортного засобу.

 

Додаток 3
до Технічного регламенту
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 4 грудня 2019 р. N 1168)

СЕРТИФІКАТ
відповідності затвердженому типу

_____________________________________________________________________________________
                                                                (найменування виробника транспортного засобу або його
_____________________________________________________________________________________
                                                     уповноваженого представника - резидента України чи постачальника,
_____________________________________________________________________________________
                                                             його місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ (за наявності)
в особі _______________________________________________________________________________
                                                                        (посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи)
підтверджує, що ______________________________________________________ транспортний засіб
                                                           (повнокомплектний, завершений або незавершений)
_____________________________________________________________________________________
                                                             (найменування транспортного засобу, марка, тип, модель,
_____________________________________________________________________________________
                                                                    ідентифікаційний номер, торгова марка (за наявності)
відповідає типу, зазначеному у сертифікаті (сертифікатах) затвердження типу
_____________________________________________________________________________________,
                                                                     (номер сертифіката (сертифікатів), дата видачі)
виданого (виданих) ____________________________________________________________________
                                                                                                    (найменування та місцезнаходження
_____________________________________________________________________________________
                                                                                         органу затвердження типу)
згідно з процедурою оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів.

Сертифікат відповідності затвердженому типу складено під відповідальність
_____________________________________________________________________________________
                                                                (найменування виробника транспортного засобу або
_____________________________________________________________________________________
                                                               його уповноваженого представника чи постачальника)

Додаток: технічний опис.

__________________________________
(посада)

____________
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

М. П. (за наявності)
___ ____________ 20__ р.

 

 

(додаток 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1168)

 

Додаток 4
до Технічного регламенту

ВИЗНАЧЕННЯ
типів (варіантів та версій) транспортних засобів

1. Колісні трактори:

1) тип колісного трактора означає сукупність тракторів, що:

відносяться до однієї і тієї ж категорії;

вироблені одним суб'єктом господарювання (виробником);

мають одне позначення типу;

не відрізняються за такими істотними конструкційними ознаками, як:

- тип шасі (рами) (однобрусне, шарнірно-зчленоване шасі, шасі з бічними балками);

- тип двигуна (внутрішнього згоряння, електричний, гібридний);

- кількість осей.

Визначення категорій трактора наведено у пункті 11 Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів;

2) варіант трактора - сукупність тракторів одного типу, які не відрізняються за такими істотними конструкційними ознаками:

двигун:

принцип дії;

кількість та розміщення циліндрів;

різниця потужності не більш як 30 відсотків (найбільша потужність не повинна перевищувати найменшу не більш як у 1,3 раза);

різниця робочого об'єму циліндрів не більш як 20 відсотків (найбільший робочий об'єм не повинен перевищувати найменший більш як у 1,2 раза);

ведучі осі (кількість, розташування, з'єднання);

керовані осі (кількість та розміщення);

максимальна маса з вантажем, яка може відрізнятись не більш як на 10 відсотків;

трансмісія (тип);

захисний пристрій для водія у разі перекидання транспортного засобу;

гальмівні осі (кількість);

3) версія трактора - трактори одного варіанта, що складаються з комбінації елементів, наведених у технічному описі.

2. Гусеничні трактори.

Визначення типу, варіанта та версії для гусеничних тракторів теж саме, що і для колісних тракторів.

3. Причепи:

1) тип причепа означає сукупність причепів, що:

відносяться до однієї і тієї ж категорії;

вироблені одним суб'єктом господарювання (виробником);

мають одне позначення типу;

не відрізняються за такими істотними конструкційними ознаками, як:

- тип шасі (рами) (однобрусне, зчленоване шасі, шасі з бічними балками);

- кількість осей;

2) варіант причепа - причепи одного типу, які не відрізняються за такими істотними конструкційними ознаками:

керовані осі (кількість, розміщення, взаємозв'язок);

максимальна маса з вантажем, яка може відрізнятись не більш як на 10 відсотків;

трансмісія (тип);

гальмівні осі (кількість).

4. Змінні причіпні машини.

Визначення типу та варіанта для причіпних машин теж саме, що і для причепів.

(Технічний регламент доповнено додатком 4 згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1168)

 

Додаток 5
до Технічного регламенту

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів та Правил Європейської Економічної Комісії ООН, які встановлюють вимоги до окремих складових частин, технічних вузлів та характеристик транспортних засобів

Характеристика транспортного засобу та найменування складової частини, технічного вузла

Номер згідно з Директивою Європейського Парламенту та Ради ЄС від 26 травня 2003 р. N 2003/37/ЄС

Найменування та позначення нормативно-правового акта або номер Правил Європейської Економічної Комісії ООН

Серія поправок до Правил Європейської Економічної Комісії ООН, які регламентують мінімальні вимоги в Україні

Максимальна маса з вантажем

1.1

Технічний регламент щодо складових частин і характеристик колісних сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. N 1368 (далі - Технічний регламент)

 

Номерний знак

1.2

Технічний регламент

 

Бак для пального

1.3

Технічний регламент

 

Баластний вантаж

1.4

Технічний регламент

 

Пристрій звукової сигналізації

1.5

Технічний регламент

 

R 28

00

Рівень зовнішнього шуму

1.6

Технічний регламент

 

R 51

02

Дзеркала заднього огляду

3.1

R 46

02

Оглядовість та склоочисники

4.1

R 71

00

Рульове керування

5.1.

R 79

00

Електромагнітна сумісність

6.1.

R 10

02

Гальмівні пристрої

7.1

R 13

10

Кількість, спосіб і місце розташування пристроїв освітлення та світлової сигналізації

13.1

R 86

00

Пристрої освітлення та світлової сигналізації

14.1

 

 

Фари ближнього світла

 

R 1
R 8
R 20
R 98
R 112

01
05
02
00
00

Фари дальнього світла

 

R 1
R 8
R 20
R 98
R 112

01
05
03
00
00

Покажчики поворотів (передні, задні)

 

R 6

01

Передні габаритні вогні (підфарники)

 

R 7

01

Задні габаритні вогні

 

R 7

01

Стоп-сигнали

 

R 7

01

Контурні вогні

 

R 7

01

Світловідбивачі

 

R 3

02

Ліхтар освітлення номерного знака

 

R 4

00

Передні протитуманні фари

 

R 19

02

Задні протитуманні фари

 

R 38

00

Вогні заднього ходу

 

R 23

00

Розміри та маса причепа

22.1

Правила дорожнього руху, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. N 1306

 

Скло кабіни

22.2

R 43

00

Обсяг викидів забруднювальних речовин*

23.1

R 96

00 (застосовують на території України до 1 січня 2021 р.)
03 (буде застосовуватися на території України з 1 січня 2021 р. для двигунів з діапазоном потужності Е, F, G, D, з 1 січня 2024 р. - для двигунів з діапазоном потужності H, I, J, K)

 

 

R 49

02

 

 

R 24

03

Шини

24.1

R 106
R 54

00
00

Спідометр

28.1

R 39

00

Пристрій для обмеження швидкості

30.1

R 89

00

Задній захисний пристрій

31.1

R 58

01

Пристрій бокового захисту

32.1

R 73

00

____________
Установити, що на час дії воєнного та/або надзвичайного стану та протягом 180 календарних днів після його припинення або скасування вимоги до окремих складових частин, технічних вузлів та характеристик транспортних засобів у частині обсягів викидів забруднювальних речовин не застосовуються на території України.

(Технічний регламент доповнено додатком 5 згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1168,
додаток 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.07.2022 р. N 850)

 

Додаток 6
до Технічного регламенту

ФОРМИ
інформаційних документів (технічних описів) транспортних засобів, що додаються суб'єктом господарювання до заявки на затвердження типу

Усі технічні описи повинні складатися на основі повного технічного опису із збереженням його системи нумерації пунктів.

Технічний опис складають, як правило, у двох примірниках та наводять його зміст за розділами інформаційного документа. Кресленики подають у прийнятному масштабі достатньо докладними на аркушах формату А4 або у папках формату А4. Фотографії (за наявності) повинні відображати необхідні деталі.

Варіант A. Повний технічний опис

Варіант А повинен застосовуватися за відсутності документів про відповідність незавершеного транспортного засобу або компонентів.

0.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

0.1.

Торгова назва (зареєстрована марка) виробника:
................................................................................................................................................

0.2.

Тип (навести всі варіанти та версії):
................................................................................................................................................

0.2.0.

Ступінь завершеності транспортного засобу:
повнокомплектний / завершений / незавершений транспортний засіб1
(у разі поетапного затвердження типу транспортного засобу навести назви і адреси виробників та номери сертифікатів затвердження типу на всіх попередніх етапах затвердження незавершеного транспортного засобу)

0.2.1.

Торгова (торгові) назва (назви) (за наявності):
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

0.3.

Засоби для ідентифікації типу, якщо вони наявні на транспортному засобі:

0.3.1.

Табличка виробника (розміщення і спосіб кріплення):
................................................................................................................................................

0.3.2.

Номер шасі (місце нанесення):
................................................................................................................................................

0.4.

Категорія транспортного засобу4:
................................................................................................................................................

0.5.

Назва та адреса виробника:
................................................................................................................................................

0.6.

Розміщення та спосіб кріплення регламентованих табличок та написів (фотографії або креслення):
................................................................................................................................................

0.7.

Розміщення номерів сертифікатів або знаків затвердження типу на системи, складові частини та окремі технічні вузли і спосіб їх нанесення:
...............................................................................................................................................

0.8.

Назва та адреса (адреси) складального (складальних) виробництва (виробництв)
................................................................................................................................................

1.

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКЦІЇ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
(долучити фотографії або кресленики 3/4 виду спереду та 3/4 виду ззаду, кресленики загального виду з розмірами основної версії транспортного засобу)

1.1.

Кількість осей і коліс:
................................................................................................................................................

1.1.1.

Кількість та розташування осей із здвоєними колесами (за наявності):
................................................................................................................................................

1.1.2.

Кількість та розташування керованих осей:
................................................................................................................................................

1.1.3.

Ведучі осі (кількість, розташування, з'єднання):
................................................................................................................................................

1.1.4.

Гальмівні осі (кількість, розташування):
................................................................................................................................................

1.2.

Положення і розміщення двигуна:
................................................................................................................................................

1.3.

Розміщення керма: праворуч/ліворуч/посередині1

1.4.

Місце водія реверсивне: так/ні1

1.5.

Шасі: одноярусне / шасі з бічними балками/шарнірно-зчленоване шасі/інші1

1.6.

Транспортний засіб, призначений для: правостороннього/ лівостороннього руху по дорозі1

2.

МАСИ ТА РОЗМІРИ5

(Значення наводять у кілограмах і міліметрах) (посилатись на кресленики, у разі потреби)

2.1.

Маса (маси) споряджена (споряджені)

2.1.1.

Маса (маси) споряджена (споряджені) в робочому стані16
(включаючи захисний пристрій для водія у разі перекидання (ROPS), виключаючи допоміжне обладнання, але з охолоджувальною рідиною, мастилами, пальним, робочим інструментом та оператором)6
- максимальна: ....................................................................................................................
- мінімальна: .......................................................................................................................

2.1.1.1.

Розподіл цієї (цих) маси (мас) між осями, а у разі застосування напівпричепа (або змінної напівпричіпної машини) чи причепа (або змінної причіпної машини) з центральним розташуванням осей, навантаження на точку зчеплення:
................................................................................................................................................

2.2.

Максимальна (максимальні) маса (маси), заявлена (заявлені) виробником:
................................................................................................................................................

2.2.1.

Технічно допустима максимальна маса з вантажем транспортного засобу згідно із специфікацією шин:
................................................................................................................................................

2.2.2.

Розподіл цієї (цих) маси (мас) між осями, а у разі застосування напівпричепа (або змінної напівпричіпної машини) чи причепа (або змінної причіпної машини) з центральним розташуванням осей навантаження на точку зчеплення:
...............................................................................................................................................

2.2.3.

Обмеження розподілу цієї (цих) маси (мас) між осями (навести мінімальні значення у відсотках на передню вісь і на задню вісь), а у разі застосування напівпричепа (або змінної напівпричіпної машини) чи причепа (або змінної причіпної машини) з центральним розташуванням осей навантаження на точку зчеплення:
...............................................................................................................................................

2.2.3.1

Маса (маси) і шина (шини):

 

Номер осі

Шини (розміри)

Допустиме навантаження

Технічно допустима максимальна маса на вісь

Максимально допустиме вертикальне навантаження7 на точку зчеплення

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

2.2.4.

Корисний (корисні) вантаж (вантажі)16
................................................................................................................................................

 

2.3.

Баластний вантаж (загальна маса, матеріал, кількість складових частин):
................................................................................................................................................

 

2.3.1.

Розподіл даної (даних) маси (мас) між осями:
................................................................................................................................................

 

2.4.

Технічно допустима маса (маси), яку (які) може буксирувати трактор (залежно від типу зчіпного пристрою):

 

2.4.1.

Маса причепа, не обладнаного гальмами:
................................................................................................................................................

 

2.4.2.

Маса причепа, обладнаного незалежними гальмами:
................................................................................................................................................

 

2.4.3.

Маса причепа, обладнаного інерційними гальмами:
................................................................................................................................................

 

2.4.4.

Маса причепа, обладнаного гідравлічними чи пневматичними гальмами:
................................................................................................................................................

 

2.4.5.

Загальна технічно допустима маса (маси) комбінації трактор-причіп (змінна причіпна машина) для кожної конфігурації гальмівної системи причепа (змінної причіпної машини):
................................................................................................................................................

 

2.4.6.

Розміщення точки зчеплення:

 

2.4.6.1.

Висота над опорною поверхнею:

 

2.4.6.1.1.

Максимальна висота:
................................................................................................................................................

 

2.4.6.1.2.

Мінімальна висота:
................................................................................................................................................

 

2.4.6.2.

Відстань від точки зчеплення до вертикальної площини, яка проходить через осьову лінію задньої осі:
................................................................................................................................................

 

2.4.6.3.

Максимальне статичне вертикальне навантаження/технічно допустима маса на точку зчеплення:

 

2.4.6.3.1.

- трактора:
................................................................................................................................................

 

2.4.6.3.2.

- напівпричепа (змінної напівпричіпної машини) або причепа (змінної причіпної машини) з центральним розташуванням осей:
................................................................................................................................................

 

2.5.

Колісна база8

 

2.5.1.

Для напівпричепів (змінних напівпричіпних машин):

 

2.5.1.1.

- відстань між точкою зчеплення і першою задньою віссю:
................................................................................................................................................

 

2.5.1.2.

- відстань між точкою зчеплення і крайньою точкою задньої частини напівпричепа (змінної напівпричіпної машини):
................................................................................................................................................

 

2.6.

Максимальна та мінімальна ширина колії кожної осі (виміряна між площинами симетрії одинарних або спарених шин, належно встановлених (визначається виробником)9:
................................................................................................................................................

 

2.7.

Діапазон розмірів транспортного засобу (загальні та в транспортному положенні):

 

2.7.1.

Для шасі:

 

2.7.1.1.

Довжина10:
................................................................................................................................................

 

2.7.1.1.1.

Максимально допустима довжина для завершеного транспортного засобу:
................................................................................................................................................

 

2.7.1.1.2.

Мінімально допустима довжина для завершеного транспортного засобу:
................................................................................................................................................

 

2.7.1.2.

Ширина11:
................................................................................................................................................

 

2.7.1.2.1.

Максимально допустима ширина для завершеного транспортного засобу:
................................................................................................................................................

 

2.7.1.2.2.

Мінімально допустима ширина для завершеного транспортного засобу:
................................................................................................................................................

 

2.7.1.3.

Висота (в робочому стані)12 (за наявності підвіски, регульованої по висоті, встановленої в нормальному робочому положенні):
................................................................................................................................................

 

2.7.1.4.

Передній звис13:
................................................................................................................................................

 

2.7.1.4.1.

Кут переднього звису, градусів:
................................................................................................................................................

 

2.7.1.5.

Задній звис14:
................................................................................................................................................

 

2.7.1.5.1.

Кут заднього звису, градусів:
................................................................................................................................................

 

2.7.1.5.2.

Мінімальний та максимальний допустимий звис точки зчеплення14:
................................................................................................................................................

 

2.7.1.6.

Дорожній просвіт15:

 

2.7.1.6.1.

Між осями:
................................................................................................................................................

 

2.7.1.6.2.

Під передньою (передніми) віссю (осями):
................................................................................................................................................

 

2.7.1.6.3.

Під задньою (задніми) віссю (осями):
................................................................................................................................................

 

2.7.1.7.

Гранично допустимі положення центра ваги конструкції та/або внутрішніх складових, та/або обладнання, та/або корисного вантажу:
................................................................................................................................................

 

2.7.2.

Габаритні розміри трактора, охоплюючи зчіпний пристрій:

 

2.7.2.1.

Довжина для використання на дорогах загального призначення10:
- максимальна: ....................................................................................................................
- мінімальна: .......................................................................................................................

 

2.7.2.2.

Ширина для використання на дорогах загального призначення11:
- максимальна: ....................................................................................................................
- мінімальна: .......................................................................................................................

 

2.7.2.3.

Висота для використання на дорогах загального призначення12:
- максимальна: ....................................................................................................................
- мінімальна: .......................................................................................................................

 

2.7.2.4.

Передній звис13:
- максимальний: ...................................................................................................................
- мінімальний: .....................................................................................................................

 

2.7.2.5.

Задній звис14:
- максимальний: ..................................................................................................................
- мінімальний: .....................................................................................................................

 

2.7.2.6.

Дорожній просвіт15:
- максимальний: ..................................................................................................................
- мінімальний: .....................................................................................................................

 

3.

ДВИГУН

 

 

Частина 1. Загальні положення

 

3.1.

Базовий двигун/тип двигуна1, 3, 21

 

3.1.1.

Торгова назва (зареєстрована марка) виробника:
................................................................................................................................................

 

3.1.2.

Тип та торгове позначення базового двигуна та (за потреби) сімейства двигунів1:
................................................................................................................................................

 

3.1.3.

Ідентифікація типу двигуна (двигунів), способи нанесення (кріплення):
................................................................................................................................................

 

3.1.3.1.

Розміщення, спосіб кодування та нанесення ідентифікаційного номера двигуна:
................................................................................................................................................

 

3.1.3.2.

Розміщення та спосіб нанесення номера сертифіката або знака затвердження типу компонента:
................................................................................................................................................

 

3.1.4.

Назва та адреса виробника:
................................................................................................................................................

 

3.1.5.

Адреса (адреси) складального (складальних) виробництва (виробництв):
................................................................................................................................................

 

3.1.6.

Принцип дії:
- іскрове запалювання/запалювання від стиснення1 .......................................................
- безпосереднє впорскування/передкамерне1 ..................................................................
- двотактний/чотиритактний1............................................................................................

 

3.1.7.

Паливо:

 

 

Дизельне/бензин/зріджений газ/інше1
................................................................................................................................................

 

 

Частина 2. Тип сімейства двигунів

 

3.2.

Основні характеристики базового двигуна сімейства3

 

3.2.1.

Опис двигуна з запалюванням від стиснення:

 

3.2.1.1.

Виробник:
................................................................................................................................................

 

3.2.1.2.

Позначення двигуна виробником (що наноситься на двигун):
................................................................................................................................................

 

3.2.1.3.

Цикл: двотактний/чотиритактний1

 

3.2.1.4.

Діаметр циліндра, мм:
................................................................................................................................................

 

3.2.1.5.

Хід поршня, мм:
................................................................................................................................................

 

3.2.1.6.

Кількість та розташування циліндрів:
................................................................................................................................................

 

3.2.1.7.

Робочий об'єм, см3:
................................................................................................................................................

 

3.2.1.8.

Частота обертання, об/хв:
................................................................................................................................................

 

3.2.1.9.

Частота обертання за максимального крутного моменту, об/хв:
................................................................................................................................................

 

3.2.1.10.

Ступінь стиснення2:
................................................................................................................................................

 

3.2.1.11.

Опис системи згоряння:
................................................................................................................................................

 

3.2.1.12.

Кресленик (кресленики) камери згоряння і головки поршня:
................................................................................................................................................

 

3.2.1.13.

Мінімальна площа поперечного перерізу впускних і випускних каналів:
................................................................................................................................................

 

3.2.1.14.

Система охолодження

 

3.2.1.14.1.

Рідинне охолодження

 

3.2.1.14.1.1.

Вид охолоджувальної рідини:
................................................................................................................................................

 

3.2.1.14.1.2.

Циркуляційний (циркуляційні) насос (насоси): так/ні1

 

3.2.1.14.1.3.

Характеристика або марка (марки), тип (типи) (за наявності):
................................................................................................................................................

 

3.2.1.14.1.4.

Передаточне (передаточні) число (числа) приводу (за наявності):
................................................................................................................................................

 

3.2.1.14.2.

Повітряне охолодження

 

3.2.1.14.2.1.

Вентилятор: так/ні1

 

3.2.1.14.2.2.

Характеристика або марка (марки), тип (типи) (за наявності):
................................................................................................................................................

 

3.2.1.14.2.3.

Передаточне (передаточні) число (числа) приводу (за наявності):
................................................................................................................................................

 

3.2.1.15.

Температура, встановлена виробником

 

3.2.1.15.1.

Рідинне охолодження: максимальна температура на виході, К:
................................................................................................................................................

 

3.2.1.15.2.

Повітряне охолодження: контрольна точка:
................................................................................................................................................

 

 

Максимальна температура в контрольній точці, К:
................................................................................................................................................

 

3.2.1.15.3.

Максимальна температура повітря наддування на виході проміжного охолоджувача (інтеркулера) (за наявності), К:
................................................................................................................................................

 

3.2.1.15.4.

Максимальна температура відпрацьованих газів у випускній (випускних) трубі (трубах), прилеглій (прилеглих) до зовнішнього фланця (фланців) випускного (випускних) колектора (колекторів), К:
................................................................................................................................................

 

3.2.1.15.5.

Температура мастила:
мінімальна, К:
................................................................................................................................................
максимальна, К:
................................................................................................................................................

 

3.2.1.16.

Нагнітач (турбокомпресор): так/ні1

 

3.2.1.16.1.

Марка:
................................................................................................................................................

 

3.2.1.16.2.

Тип:
................................................................................................................................................

 

3.2.1.16.3.

Опис системи (наприклад, максимальний тиск, перепускний клапан, за наявності):
................................................................................................................................................

 

3.2.1.16.4.

Проміжний охолоджувач (інтеркулер): так/ні1

 

3.2.1.17.

Система впуску: максимально допустиме розрідження на впускному каналі за номінальної частоти обертання двигуна та 100-відсоткового навантаження, кПа:
................................................................................................................................................

 

3.2.1.18.

Система випуску: максимально допустимий протитиск відпрацьованих газів за номінальної частоти обертання двигуна та 100-відсотково навантаження, кПа:
................................................................................................................................................

 

3.2.2.

Додаткові пристрої для обмеження викидів забруднювальних речовин (за наявності і якщо не зазначені в інших пунктах)

 

 

Опис та/або схема (схеми):
................................................................................................................................................

 

3.2.3.

Подача палива

 

3.2.3.1.

Паливний насос

 

 

Тиск2 або графік з відповідними характеристиками, кПа:
................................................................................................................................................

 

3.2.3.2.

Система впорскування

 

3.2.3.2.1.

Насос

 

3.2.3.2.1.1.

Марка (марки):
................................................................................................................................................

 

3.2.3.2.1.2.

Тип (типи):
................................................................................................................................................

 

3.2.3.2.1.3.

Подача2: ............ мм3 за такт або цикл за частоти обертання насоса: .......... об/хв (номінальний) та ................. об/хв (максимальний крутний момент), відповідно, або графік з відповідними характеристиками

 

 

Вказати застосований метод: на двигуні/на випробувальному стенді1

 

3.2.3.2.1.4.

Випередження впорскування

 

3.2.3.2.1.4.1.

Крива випередження впорскування2:

 

3.2.3.2.1.4.2.

Регулювання (синхронізація)2:
................................................................................................................................................

 

3.2.3.2.2.

Система трубопроводів впорскування

 

3.2.3.2.2.1.

Довжина, мм:
................................................................................................................................................

 

3.2.3.2.2.2.

Внутрішній діаметр, мм:
................................................................................................................................................

 

3.2.3.2.3.

Форсунка (форсунки)

 

3.2.3.2.3.1.

Марка (марки):
................................................................................................................................................

 

3.2.3.2.3.2.

Тип (типи):
................................................................................................................................................

 

3.2.3.2.3.3.

Тиск у момент відкривання2 або графік з відповідними характеристиками:
...............................................................................................................................................

 

3.2.3.2.4.

Регулятор

 

3.2.3.2.4.1.

Марка (марки):
................................................................................................................................................

 

3.2.3.2.4.2.

Тип (типи):
................................................................................................................................................

 

3.2.3.2.4.3.

Частота обертання, за якої припиняється подача палива у разі повного навантаження2, об/хв:
................................................................................................................................................

 

3.2.3.2.4.4.

Максимальна частота обертання без навантаження2, об/хв:
................................................................................................................................................

 

3.2.3.2.4.5.

Частота обертання холостого ходу2, об/хв:
................................................................................................................................................

 

3.2.3.3.

Система холодного запуску двигуна

 

3.2.3.3.1.

Марка (марки):
................................................................................................................................................

 

3.2.3.3.2.

Тип (типи):
................................................................................................................................................

 

3.2.3.3.3.

Опис:
................................................................................................................................................

 

3.2.4.

Газорозподілення

 

3.2.4.1.

Максимальний хід клапанів та кути відкриття і закриття, визначені відносно верхньої мертвої точки або еквівалентні дані:
...............................................................................................................................................

 

3.2.4.2.

Контрольні зазори та/або діапазон регулювання1

 

3.2.4.3.

Система зміни фаз газорозподілення (якщо застосовується і де - на впуску та/або на випуску)

 

3.2.4.3.1.

Тип: постійної дії або дії, що вмикається/вимикається
................................................................................................................................................

 

3.2.4.3.2.

Кут фазового зсуву кулачка:
................................................................................................................................................

 

3.2.5.

Форма каналів

 

3.2.5.1.

Розташування, розмір та нумерація:
................................................................................................................................................

 

3.2.6.

Функції електронного керування

 

 

Якщо двигун має функції електронного керування, то повинні бути надані технічні характеристики, зокрема:

 

3.2.6.1.

Марка:
................................................................................................................................................

 

3.2.6.2.

Тип:
................................................................................................................................................

 

3.2.6.3.

Номери складових частин:
................................................................................................................................................

 

3.2.6.4.

Розташування блока електронного керування двигуном:
................................................................................................................................................

 

3.2.6.4.1.

Призначення:
................................................................................................................................................

 

3.2.6.4.2.

Контрольовані параметри:
................................................................................................................................................

 

 

Частина 3. Сімейство двигунів із запаленням від стиснення

 

3.3.

Основні характеристики сімейства двигунів

 

3.3.1.

Перелік типів двигунів, що складають сімейство

 

3.3.1.1.

Назва сімейства двигунів:
................................................................................................................................................

 

3.3.1.2.

Специфікація типів двигунів у межах сімейства

 

 

Базовий двигун

 

Тип двигуна

 

 

Кількість циліндрів

 

 

Номінальна частота обертання (об/хв)

 

 

Подача палива за один такт за номінальної частоти обертання (мм3)

 

 

Корисна номінальна потужність (кВт)

 

 

Частота обертання за максимального крутного моменту (об/хв)

 

 

Подача палива за один такт за максимального крутного моменту (мм3)

 

 

Максимальний крутний момент (Н · м)

 

 

Частота обертання холостого ходу (об/хв)

 

 

Робочий об'єм циліндра у відсотках до об'єму базового двигуна

100

 

 

 

Частина 4. Тип двигуна

 

3.4.

Основні характеристики типу двигуна

 

3.4.1.

Опис двигуна

 

3.4.1.1.

Виробник:
................................................................................................................................................

 

3.4.1.2.

Позначення двигуна виробником (що наноситься на двигун):
................................................................................................................................................

 

3.4.1.3.

Цикл: двотактний/чотиритактний1

 

3.4.1.4.

Діаметр циліндра, мм:
................................................................................................................................................

 

3.4.1.5.

Хід поршня, мм:
................................................................................................................................................

 

3.4.1.6.

Кількість та розташування циліндрів:
................................................................................................................................................

 

3.4.1.7.

Робочий об'єм, см3:
................................................................................................................................................

 

3.4.1.8.

Номінальна частота обертання, об/хв:
................................................................................................................................................

 

3.4.1.9.

Частота обертання за максимального крутного моменту, об/хв:
................................................................................................................................................

 

3.4.1.10.

Ступінь стиснення2:
................................................................................................................................................

 

3.4.1.11.

Система згоряння:
................................................................................................................................................

 

3.4.1.12.

Кресленик (кресленики) камери згоряння та головки поршня:
................................................................................................................................................

 

3.4.1.13.

Мінімальна площа поперечного перерізу впускних і випускних каналів:
................................................................................................................................................

 

3.4.1.14.

Система охолодження

 

3.4.1.14.1.

Рідинне охолодження

 

3.4.1.14.1.1.

Вид охолоджувальної рідини:
................................................................................................................................................

 

3.4.1.14.1.2.

Циркуляційний (циркуляційні) насос (насоси): так/ні1

 

3.4.1.14.1.3.

Характеристика або марка (марки), тип (типи) (за наявності):
................................................................................................................................................

 

3.4.1.14.1.4.

Передаточне (передаточні) число (числа) приводу (за наявності):
................................................................................................................................................

 

3.4.1.14.2.

Повітряне охолодження

 

3.4.1.14.2.1.

Вентилятор: так/ні1

 

3.4.1.14.2.2.

Характеристика або марка (марки) і тип (типи) (за наявності):
................................................................................................................................................

 

3.4.1.14.2.3.

Передаточне (передаточні) число (числа) приводу (за наявності):
................................................................................................................................................

 

3.4.1.15.

Температура, встановлена виробником:

 

3.4.1.15.1.

Рідинне охолодження: максимальна температура на виході, К:
................................................................................................................................................

 

3.4.1.15.2.

Повітряне охолодження: контрольна точка:
................................................................................................................................................

 

 

Максимальна температура в контрольній точці, К:
................................................................................................................................................

 

3.4.1.15.3.

Максимальна температура повітря наддування на виході проміжного охолоджувача (інтеркулера), (за наявності):
................................................................................................................................................

 

3.4.1.15.4.

Максимальна температура відпрацьованих газів у випускній (випускних) трубі (трубах), прилеглій (прилеглих) до зовнішнього (зовнішніх) фланця (фланців) випускного (випускних) колектора (колекторів), К:
................................................................................................................................................

 

3.4.1.15.5.

Температура мастила:

мінімальна, К: ............................................... максимальна, К: ........................................

 

3.4.1.16.

Нагнітач (турбокомпресор): так/ні1

 

3.4.1.16.1.

Марка:
................................................................................................................................................

 

3.4.1.16.2.

Тип:
................................................................................................................................................

 

3.4.1.16.3.

Опис системи (наприклад, максимальний тиск, перепускний клапан, за наявності):
................................................................................................................................................

 

3.4.1.16.4.

Проміжний охолоджувач (інтеркулер): так/ні1

 

3.4.1.17.

Система впуску: максимально допустиме розрідження на впускному каналі за номінальної частоти обертання двигуна та 100-відсоткового навантаження, кПа:
................................................................................................................................................

 

3.4.1.18.

Система випуску: максимально допустимий протитиск відпрацьованих газів за номінальної частоти обертання двигуна та 100-відсоткового навантаження, кПа:
................................................................................................................................................

 

3.4.2.

Додаткові пристрої для обмеження викидів забруднювальних речовин (за наявності і якщо не зазначені в інших пунктах)

 

 

Опис та/або схема (схеми):
................................................................................................................................................

 

3.4.3.

Подача палива

 

3.4.3.1.

Паливний насос

 

 

Тиск2 або графік з відповідними характеристиками, кПа:
................................................................................................................................................

 

3.4.3.2.

Система впорскування

 

3.4.3.2.1.

Насос

 

3.4.3.2.1.1.

Марка (марки):
................................................................................................................................................

 

3.4.3.2.1.2.

Тип (типи):
................................................................................................................................................

 

3.4.3.2.1.3.

Подача2: .............. мм3 за такт або цикл за частоти обертання насоса: ................ об/хв (номінальна) та ................ об/хв (максимальний крутний момент), відповідно, або графік з відповідними характеристиками

 

 

Вказати застосований метод: на двигуні/на випробувальному стенді1
................................................................................................................................................

 

3.4.3.2.1.4.

Випередження впорскування

 

3.4.3.2.1.4.1.

Крива випередження впорскування2:
................................................................................................................................................

 

3.4.3.2.1.4.2.

Регулювання (синхронізація)2:
................................................................................................................................................

 

3.4.3.2.2.

Система трубопроводів впорскування

 

3.4.3.2.2.1.

Довжина, мм:
................................................................................................................................................

 

3.4.3.2.2.2.

Внутрішній діаметр, мм:
................................................................................................................................................

 

3.4.3.2.3.

Форсунка (форсунки)

 

3.4.3.2.3.1.

Марка (марки):
................................................................................................................................................

 

3.4.3.2.3.2.

Тип (типи):
................................................................................................................................................

 

3.4.3.2.3.3.

Тиск в момент відкривання2 або графік з відповідними характеристиками:
................................................................................................................................................

 

3.4.3.2.4.

Регулятор (регулятори)

 

3.4.3.2.4.1.

Марка (марки):
................................................................................................................................................

 

3.4.3.2.4.2.

Тип (типи):
................................................................................................................................................

 

3.4.3.2.4.3.

Частота обертання, за якої припиняється подача палива у разі повного навантаження2, об/хв:
................................................................................................................................................

 

3.4.3.2.4.4.

Максимальна частота обертання без навантаження2, об/хв:
................................................................................................................................................

 

3.4.3.2.4.5.

Частота обертання холостого ходу2, об/хв:
................................................................................................................................................

 

3.4.4.

Система холодного запуску двигуна

 

3.4.4.1.

Марка (марки):
................................................................................................................................................

 

3.4.4.2.

Тип (типи):
................................................................................................................................................

 

3.4.4.3.

Опис:
................................................................................................................................................

 

3.4.5.

Газорозподілення

 

3.4.5.1.

Максимальний хід клапанів та кути відкриття і закриття, визначені відносно верхньої мертвої точки або еквівалентні дані:
................................................................................................................................................

 

3.4.5.2.

Контрольні зазори та/або діапазон регулювання1:
................................................................................................................................................

 

3.4.5.3.

Система зміни фаз газорозподілення (якщо застосовується і де - на впуску та/або на випуску)

 

3.4.5.3.1.

Тип: постійної дії або дії, що вмикається/вимикається

 

3.4.5.3.2.

Кут фазового зсуву кулачка:
................................................................................................................................................

 

3.4.6.

Форма каналів

 

3.4.6.1.

Розташування, розмір та нумерація:
................................................................................................................................................

 

3.4.7.

Функції електронного керування

 

 

Якщо двигун має функції електронного керування, то повинні бути надані технічні характеристики, зокрема:

 

3.4.7.1.

Марка:
................................................................................................................................................

 

3.4.7.2.

Тип:
................................................................................................................................................

 

3.4.7.3.

Номери складових частин:
................................................................................................................................................

 

3.4.7.4.

Розташування блока електронного керування двигуном:
................................................................................................................................................

 

3.4.7.4.1.

Призначення:
................................................................................................................................................

 

3.4.7.4.2.

Контрольовані параметри:
................................................................................................................................................

 

4.

ТРАНСМІСІЯ16

 

4.1.

Схема трансмісії:
................................................................................................................................................

 

4.2.

Тип (механічна, гідравлічна, електрична тощо):
................................................................................................................................................

 

4.2.1.

Короткий опис електричних/електронних пристроїв (за наявності):
................................................................................................................................................

 

4.3.

Момент інерції маховика двигуна:
................................................................................................................................................

 

4.3.1.

Додатковий момент інерції на нейтральній передачі:
................................................................................................................................................

 

4.4.

Муфта зчеплення (тип) (за наявності):
................................................................................................................................................

 

4.4.1.

Максимальний крутний момент, що передається (за наявності):
................................................................................................................................................

 

4.5.

Коробка передач (тип, керування зчепленням, спосіб керування) (за наявності)

 

4.6.

Передаточні числа (за наявності), з роздавальною коробкою або без неї17

 

Передача

Передаточне число коробки передач

Передаточне число роздавальної коробки

Передаточне число головної передачі

Загальне передаточне число

 

Максимальне значення для механізму змінення швидкості22

1

2

3

 

 

 

 

 

Мінімальне значення для механізму змінення швидкості22

Задній хід

1

 

 

 

 

 

 

4.6.1.

Максимальні розміри шин на ведучих осях:
................................................................................................................................................

 

4.7.

Розрахована максимальна проектна швидкість трактора на вищій передачі (надати розрахунок)17, км/год:
................................................................................................................................................

 

4.7.1.

Виміряна максимальна швидкість, км/год:
................................................................................................................................................

 

4.8.

Довжина ділянки шляху, що відповідає одному повному оберту ведучих коліс:
................................................................................................................................................

 

4.9.

Регулятор швидкості: так/ні1

 

4.9.1.

Опис:
................................................................................................................................................

 

4.10.

Спідометр, тахометр та лічильник мотогодин (якщо встановлено)

 

4.10.1.

Спідометр (якщо встановлено)

 

4.10.1.1.

Принцип дії та опис приводного механізму:
................................................................................................................................................

 

4.10.1.2.

Технічна константа спідометра:
................................................................................................................................................

 

4.10.1.3.

Похибка вимірювального механізму спідометра:
................................................................................................................................................

 

4.10.1.4.

Загальне передаточне число:
.............................................................................................

 

4.10.1.5.

Кресленик шкали чи іншої форми відображення даних:
................................................................................................................................................

 

4.10.1.6.

Короткий опис електричних/електронних пристроїв:
................................................................................................................................................

 

4.10.2.

Тахометр та лічильник мотогодин (якщо встановлено): так/ні1

 

4.11.

Блокування диференціала (за наявності): так/ні1

 

4.12.

Вал (вали) відбору потужності (ВВП) (оберти за хвилину та відношення цієї величини до обертів за хвилину двигуна) (кількість, тип і розміщення):

 

4.12.1.

- головний (головні) ВВП:
................................................................................................................................................

 

4.12.2.

- інший (інші):
................................................................................................................................................

 

4.12.3.

Захисний кожух вала відбору потужності (опис, розміри, кресленики, фотографії):
................................................................................................................................................

 

4.13.

Захисна огорожа елементів привода, частин, що виступають, та коліс (опис, кресленики, схеми, фотографії):
................................................................................................................................................

 

4.13.1.

Захисна огорожа з однієї сторони:
................................................................................................................................................

 

4.13.2.

Захисна огорожа з кількох сторін:
................................................................................................................................................

 

4.13.3.

Захисна огорожа з усіх сторін (з оболонкою, кожухом):
................................................................................................................................................

 

4.14.

Короткий опис електричних/електронних пристроїв (за наявності):
................................................................................................................................................

 

5.

ОСІ

 

5.1.

Опис кожної осі:
................................................................................................................................................

 

5.2.

Марка (за потреби):
................................................................................................................................................

 

5.3.

Тип (за потреби):
................................................................................................................................................

 

6.

ПІДВІСКА (за потреби)

 

6.1.

Граничні (максимальні, мінімальні) комбінації шини/колеса (за наявності) (розміри, характеристики, тиск у шинах для використання на дорогах загального призначення, максимально допустиме навантаження, розміри та комбінації коліс передні/задні:
................................................................................................................................................

 

6.2.

Тип підвіски (якщо встановлена) для кожної осі або колеса:
................................................................................................................................................

 

6.2.1.

Регулювання рівня: так/ні/за замовленням1

 

6.2.2.

Короткий опис електричних/електронних пристроїв (за наявності):
................................................................................................................................................

 

6.3.

Інші пристрої (за наявності):
................................................................................................................................................

 

7.

РУЛЬОВЕ КЕРУВАННЯ (схема)

 

7.1.

Категорія рульового керування: ручне/з підсилювачем/з сервоприводом1

 

7.1.1.

Реверсивний пост керування (опис):
................................................................................................................................................

 

7.2.

Привод та керування

 

7.2.1.

Тип приводу рульового керування (вказати тип для переднього та заднього керування, за наявності):
................................................................................................................................................

 

7.2.2.

Зв'язок з колесами (включаючи немеханічні засоби; вказати для передніх і задніх коліс, за потреби):
................................................................................................................................................

 

7.2.2.1.

Короткий опис електричних/електронних пристроїв (за наявності):
................................................................................................................................................

 

7.2.3.

Спосіб підсилення, за наявності:
................................................................................................................................................

 

7.2.3.1.

Принцип та схема функціонування, марка (марки), тип (типи):
................................................................................................................................................

 

7.2.4.

Схема рульового керування в цілому, з позначенням розташування на транспортному засобі різних пристроїв, що впливають на функціонування керма:
................................................................................................................................................

 

7.2.5.

Схема (схеми) рульового керування:
................................................................................................................................................

 

7.2.6.

Діапазон та спосіб регулювання (за наявності) рульового керування:
................................................................................................................................................

 

7.3.

Максимальний кут повороту коліс (якщо встановлено співвідношення):

 

7.3.1.

Праворуч, градусів: .................................

Кількість обертів рульового колеса:
......................................................................

 

7.3.2.

Ліворуч, градусів: .....................................

Кількість обертів рульового колеса:
......................................................................

 

7.4.

Мінімальний діаметр повороту (без гальмування)18

 

7.4.1.

Праворуч, мм:
................................................................................................................................................

 

7.4.2.

Ліворуч, мм:
................................................................................................................................................

 

7.5.

Спосіб регулювання рульового керування (якщо застосовується):
................................................................................................................................................

 

7.6.

Короткий опис електричних/електронних пристроїв (за наявності):
................................................................................................................................................

 

8.

ГАЛЬМІВНІ СИСТЕМИ (кресленики та функційні схеми)19

 

8.1.

Робоча гальмівна система:
................................................................................................................................................

 

8.2.

Допоміжна гальмівна система (за наявності):
................................................................................................................................................

 

8.3.

Стоянкова гальмівна система:
................................................................................................................................................

 

8.4.

Додаткові гальмівні пристрої (пристрій) (зокрема уповільнювачі):
................................................................................................................................................

 

8.5.

Для транспортних засобів з антиблокувальними гальмівними системами: опис роботи системи (в тому числі наявних електронних елементів), електрична блок-схема, гідравлічна або пневматична принципова схема:
................................................................................................................................................

 

8.6.

Перелік складових частин гальмівної системи, належним чином ідентифікованих:
................................................................................................................................................

 

8.7.

Максимальні допустимі розміри шин на гальмівних осях:
................................................................................................................................................

 

8.8.

Розрахунок для гальмівної системи (визначення відношення суми гальмівних сил на поверхні коліс до сили, прикладеної на орган керування гальмами):
................................................................................................................................................

 

8.9.

Блокування лівого та правого органів керування гальмами:
................................................................................................................................................

 

8.10.

Зовнішнє (зовнішні) джерело (джерела) енергії (за наявності) (характеристики, місткість енергоакумуляторів, максимальний та мінімальний тиск, манометр і сигналізатор мінімального тиску на панелі керування, вакуумні резервуари та клапан живлення, компресори, відповідність положенням, що стосуються обладнання під тиском)
................................................................................................................................................

 

8.11.

Транспортний засіб, обладнаний гальмівними пристроями для причепів

 

8.11.1.

Пристрій для приведення в дію гальмівної системи причепа (опис, характеристики):
................................................................................................................................................

 

8.11.2

Механічне/гідравлічне/пневматичне з'єднання1

 

8.11.3.

З'єднувальні пристрої, муфти, пристрої безпеки (опис, кресленик, схема):
................................................................................................................................................

 

8.11.4.

Одно- або дволінійні з'єднання1

 

8.11.4.1.

Надлишковий тиск у лінії нагнітання (однолінійні з'єднання), кПа:
................................................................................................................................................

 

8.11.4.2.

Надлишковий тиск у лінії нагнітання (дволінійні з'єднання), кПа:
................................................................................................................................................

 

9.

ОГЛЯДОВІСТЬ, СКЛО КАБІНИ, СКЛООЧИСНИКИ ТА ДЗЕРКАЛА ЗАДНЬОГО ОГЛЯДУ

 

9.1.

Оглядовість

 

9.1.1.

Кресленик (кресленики) або фотографія (фотографії), що зображують положення елементів у зоні переднього поля огляду:
................................................................................................................................................

 

9.2.

Скло кабіни

 

9.2.1.

Дані для швидкого визначення базової точки (точки відліку параметрів оглядовості):
................................................................................................................................................

 

9.2.2.

Вітрове (вітрові) скло (стекла)

 

9.2.2.1.

Використаний (використані) матеріал (матеріали):
................................................................................................................................................

 

9.2.2.2.

Спосіб встановлення:
................................................................................................................................................

 

9.2.2.3.

Кут (кути) нахилу, градусів:
................................................................................................................................................

 

9.2.2.4.

Інформація щодо підтвердження відповідності компонента:
................................................................................................................................................

 

9.2.2.5.

Додаткове обладнання вітрового скла, його розміщення та короткий опис електричних/електронних елементів:
................................................................................................................................................

 

9.2.3.

Інше (інші) вікно (вікна)

 

9.2.3.1.

Розміщення:
................................................................................................................................................

 

9.2.3.2.

Використаний (використані) матеріал (матеріали):
................................................................................................................................................

 

9.2.3.3.

Інформація щодо підтвердження відповідності компонента:
................................................................................................................................................

 

9.2.3.4.

Короткий опис електричних/електронних елементів (за наявності) приводного механізму бокового вікна:
................................................................................................................................................

 

9.3.

Склоочисники: так/ні1 (опис, кількість, частота робочих рухів):
................................................................................................................................................

 

9.4.

Дзеркало (дзеркала) заднього огляду

 

9.4.1.

Клас (класи):
................................................................................................................................................

 

9.4.2.

Інформація щодо підтвердження відповідності компонента:
................................................................................................................................................

 

9.4.3.

Розміщення на транспортному засобі (кресленики):
................................................................................................................................................

 

9.4.4.

Спосіб (способи) встановлення:
................................................................................................................................................

 

9.4.5.

Додаткове обладнання, яке може обмежувати зону заднього поля огляду:
................................................................................................................................................

 

9.4.6.

Короткий опис електричних/електронних елементів (за наявності) системи регулювання:
................................................................................................................................................

 

9.5.

Запобігання намерзанню та запітнінню

 

9.5.1.

Технічний опис:
................................................................................................................................................

 

10.

ЗАХИСНИЙ ПРИСТРІЙ ВІД ПЕРЕКИДАННЯ, ЗАХИСТ ВІД АТМОСФЕРНОГО ВПЛИВУ, СИДІННЯ, ВАНТАЖНІ ПЛАТФОРМИ

 

10.1.

ROPS (кресленики з розмірами, фотографії (за потреби), опис)

 

10.1.1.

Каркас (каркаси):

 

10.1.1.0.

Наявність: так/ні1

 

10.1.1.1.

Торгова (торгові) марка (марки):
................................................................................................................................................

 

10.1.1.2.

Інформація щодо підтвердження відповідності компонента:
...............................................................................................................................................

 

10.1.1.3.

Внутрішні та зовнішні розміри:
................................................................................................................................................

 

10.1.1.4.

Матеріал (матеріали) та конструкція:
................................................................................................................................................

 

10.1.2.

Кабіна (кабіни)

 

10.1.2.0.

Наявність: так/ні1

 

10.1.2.1.

Торгова (торгові) марка (марки):
................................................................................................................................................

 

10.1.2.2.

Інформація щодо підтвердження відповідності компонента:
...............................................................................................................................................

 

10.1.2.3.

Двері (кількість, розміри, напрям відкривання, замки та завіси):
...............................................................................................................................................

 

10.1.2.4.

Вікна та аварійний (аварійні) вихід (виходи) (кількість, розміри, розміщення):
...............................................................................................................................................

 

10.1.2.5.

Інші засоби захисту від атмосферного впливу (опис):
...............................................................................................................................................

 

10.1.2.6.

Внутрішні та зовнішні розміри:
................................................................................................................................................

 

10.1.3.

Захисний (захисні) каркас (каркаси), встановлений (встановлені) спереду/ззаду1, відкидний чи ні1

 

10.1.3.0.

Наявність: так/ні1

 

10.1.3.1.

Опис (розміщення, кріплення тощо):
................................................................................................................................................

 

10.1.3.2.

Торгова (торгові) марка (марки) або назва (назви):
................................................................................................................................................

 

10.1.3.3.

Інформація щодо підтвердження відповідності компонента:
................................................................................................................................................

 

10.1.3.4.

Розміри:
................................................................................................................................................

 

10.1.3.5.

Матеріал (матеріали) та конструкція:
................................................................................................................................................

 

10.2.

Робочий простір та доступ до робочого місця оператора (опис, характеристики, кресленики з розмірами):
................................................................................................................................................

 

10.3.

Сидіння та упори для ніг

 

10.3.1.

Сидіння для водія (кресленики, фотографії, опис):
................................................................................................................................................

 

10.3.1.1.

Торгова (торгові) марка (марки) або назва (назви):
................................................................................................................................................

 

10.3.1.2.

Інформація щодо підтвердження відповідності компонента:
................................................................................................................................................

 

10.3.1.3.

Категорія типу сидіння: категорія A клас I/II/III, категорія B1

 

10.3.1.4.

Розміщення та основні характеристики:
................................................................................................................................................

 

10.3.1.5.

Система регулювання:
................................................................................................................................................

 

10.3.1.6.

Діапазон регулювання та система фіксації:
................................................................................................................................................

 

10.3.2.

Сидіння для пасажирів (кількість, розміри, розміщення та характеристики):
................................................................................................................................................

 

10.3.3.

Упори для ніг (кількість, розміри та розміщення):
................................................................................................................................................

 

10.4.

Вантажна платформа

 

10.4.1.

Розміри, мм:
................................................................................................................................................

 

10.4.2.

Розміщення:
................................................................................................................................................

 

10.4.3.

Технічно допустиме навантаження, кг:
................................................................................................................................................

 

10.4.4.

Розподіл навантаження на осі, кг:
................................................................................................................................................

 

10.5.

Гасіння електромагнітних завад

 

10.5.1.

Опис та кресленики/фотографії форм та конструкційних матеріалів частини корпуса, що утворює відсік двигуна та прилеглих частин кабіни:
................................................................................................................................................

 

10.5.2.

Кресленики або фотографії місця розташування металевих вузлів, розмішених у відсіку двигуна (наприклад, пристрій обігрівання, запасне колесо, повітряний фільтр, механізм рульового керування тощо):
................................................................................................................................................

 

10.5.3.

Схема та кресленик пристрою для зниження рівня електромагнітних завад:
................................................................................................................................................

 

10.5.4.

Відомості щодо номінальної величини опору постійного струму, а у разі резистивних кабелів системи запалювання їх номінальний опір на метр:
................................................................................................................................................

 

11.

ПРИСТРОЇ ОСВІТЛЕННЯ ТА СВІТЛОВОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ
(схеми з розмірами зовнішнього вигляду транспортного засобу, на яких зображують розміщення освітлювальної поверхні усіх пристроїв; кількість, електропроводка, інформація щодо підтвердження відповідності та колір вогнів)

 

11.1.

Обов'язкові пристрої

 

11.1.1.

Фари ближнього світла:
................................................................................................................................................

 

11.1.2.

Передні габаритні вогні:
................................................................................................................................................

 

11.1.3.

Задні габаритні вогні:
................................................................................................................................................

 

11.1.4.

Покажчики поворотів:
- передні: ..............................................................................................................................
- задні: ...................................................................................................................................
- бокові: ................................................................................................................................

 

11.1.5.

Задні світловідбивачі:
................................................................................................................................................

 

11.1.6.

Ліхтарі освітлення заднього номерного знака:
................................................................................................................................................

 

11.1.7.

Стоп-сигнали:
................................................................................................................................................

 

11.1.8.

Аварійний (аварійні) попереджувальний (попереджувальні) сигнал (сигнали)
................................................................................................................................................

 

11.2.

Додаткові пристрої:

 

11.2.1.

Фари дальнього світла:
................................................................................................................................................

 

11.2.2.

Передні протитуманні фари:
................................................................................................................................................

 

11.2.3.

Задні протитуманні фари:
................................................................................................................................................

 

11.2.4.

Фари заднього ходу:
................................................................................................................................................

 

11.2.5.

Фари робочого освітлення:
................................................................................................................................................

 

11.2.6.

Стоянкові вогні:
................................................................................................................................................

 

11.2.7.

Контурні вогні:
................................................................................................................................................

 

11.2.8.

Сигнальний (сигнальні) індикатор (індикатори) покажчиків повороту причепа:
................................................................................................................................................

 

11.3.

Короткий опис електричних/електронних пристроїв, що не відносяться до освітлення (за наявності):
................................................................................................................................................

 

12.

ІНШЕ

 

12.1.

Пристрій (пристрої) звукової сигналізації (розміщення):
................................................................................................................................................

 

12.1.1.

Інформація щодо затвердження типу компонента:
................................................................................................................................................

 

12.2.

Механічні зчіпні пристрої між трактором та причіпними транспортними засобами

 

12.2.1.

Тип (типи) зчіпного пристрою:
................................................................................................................................................

 

12.2.2.

Торгова (торгові) марка (марки):
................................................................................................................................................

 

12.2.3.

Інформація щодо підтвердження відповідності компонента:
................................................................................................................................................

 

12.2.4.

Максимальне горизонтальне навантаження зчіпного пристрою, кг:
................................................................................................................................................

Максимальне вертикальне навантаження зчіпного пристрою (за наявності), кг20:
................................................................................................................................................

 

12.3.

Гідропіднімач - триточковий навісний пристрій: так/ні1

 

12.4.

З'єднувачі електричні для освітлення та світлових сигнальних пристроїв на причепі (опис):
................................................................................................................................................

 

12.5.

Розміщення, приведення в дію та позначення органів керування (опис, фотографії або схеми):
................................................................................................................................................

 

12.6.

Розміщення номерного (номерних) знака (знаків) (форма та розміри):
...............................................................................................................................................

 

12.7.

Передній буксирний пристрій (кресленики з розмірами):
................................................................................................................................................

 

12.8.

Опис бортової електроніки, яку використовують для роботи та керування навісним чи причіпним устаткуванням:
............................................................................................

 

____________________
(посада)

________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

 

М. П. (за наявності)

 

____________
1 Не наводити, якщо не застосовується.

Вказати допустиму величину відхилення.

Якщо компонент має затвердження типу, то він не потребує опису у разі посилання на таке затвердження. Такий опис не потрібен для складових частин, структурні характеристики яких точно проілюстровані на креслениках, фотографіях чи схемах, доданих до технічного опису. Номери таких додатків вказати у відповідних розділах.

Класифікація транспортних засобів за категоріями відповідно до пункту 11 Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів (далі - Технічний регламент).

Відповідно до ДСТУ ISO 612:2019 (ISO 612:1978, IDT) "Дорожні транспортні засоби. Розміри автомобільних транспортних засобів і причепів. Терміни та визначення понять" та ДСТУ ISO 1176:2009 "Колісні транспортні засоби. Маси. Словник термінів і коди".

Маса оператора приймається 75 кілограмів.

Навантаження на точку зчеплення в статичних умовах.

Відповідно до пункту 6.4 ДСТУ ISO 612:2019 (ISO 612:1978, IDT) "Дорожні транспортні засоби. Розміри автомобільних транспортних засобів і причепів. Терміни та визначення понять".

Відповідно до ДСТУ ISO 4004:2008 "Трактори та машини сільськогосподарські. Ширина колії".

10 Відповідно до пункту 6.1 ДСТУ ISO 612:2019 (ISO 612:1978, IDT) "Дорожні транспортні засоби. Розміри автомобільних транспортних засобів і причепів. Терміни та визначення понять".

11 Відповідно до пункту 6.2 ДСТУ ISO 612:2019 (ISO 612:1978, IDT) "Дорожні транспортні засоби. Розміри автомобільних транспортних засобів і причепів. Терміни та визначення понять".

12 Відповідно до пункту 6.3 ДСТУ ISO 612:2019 (ISO 612:1978, IDT) "Дорожні транспортні засоби. Розміри автомобільних транспортних засобів і причепів. Терміни та визначення понять".

13 Відповідно до пункту 6.6 ДСТУ ISO 612:2019 (ISO 612:1978, IDT) "Дорожні транспортні засоби. Розміри автомобільних транспортних засобів і причепів. Терміни та визначення понять".

14 Відповідно до пункту 6.7 ДСТУ ISO 612:2019 (ISO 612:1978, IDT) "Дорожні транспортні засоби. Розміри автомобільних транспортних засобів і причепів. Терміни та визначення понять".

15 Відповідно до пункту 6.8 ДСТУ ISO 612:2019 (ISO 612:1978, IDT) "Дорожні транспортні засоби. Розміри автомобільних транспортних засобів і причепів. Терміни та визначення понять".

16 Інформація повинна бути наведена для всіх можливих варіантів.

17 Допустима величина відхилення 5 відсотків. При цьому якщо розрахована максимальна проектна швидкість становить 40 км/год, а виміряна максимальна швидкість 43 км/год, то відхилення в 3 км/год є прийнятним.

18 Відповідно до ДСТУ ISO 789-3:2005 "Сільськогосподарські трактори. Методики випробування. Частина 3. Діаметри кіл, описуваних колесами та частинами, що найбільше виступають, під час повертання".

19 Для кожного гальмівного пристрою наводять:

тип та характеристики гальм (кресленики з розмірами) (барабани чи диски або інше, колеса, що гальмують, привод таких коліс, поверхні тертя, їх властивості та ефективну площу, радіус барабанів, колодок або дисків, вагу барабанів та пристроїв регулювання);

привод гальм та керування (додати схему) (конструкцію, регулювання, передавальне число важеля, доступність органів керування та їх розміщення, органи керування з храповим механізмом у разі механічної трансмісії, характеристики основних деталей привода гальм, циліндри керування та поршні, гальмівні циліндри).

20 Величини стосуються механічної міцності зчіпного пристрою.

21 У разі застосування більш як одного базового двигуна повинні бути наведені дані за встановленою формою для кожного з них.

22 Безступінчаста трансмісія.

Варіант B. Скорочений технічний опис

Варіант B повинен застосовуватись за наявності одного (або більше) документа (документів) про відповідність незавершеного транспортного засобу або компонента, виданого згідно з окремими нормативно-правовими актами, Правилами Європейська Економічна Комісія ООН, визначеними пунктом 13 Технічного регламенту.

Номери відповідних документів про відповідність мають бути подані в таблиці, наведеній в частині III цього додатка.

У кожному з цих документів повинна бути представлена відповідна інформація з розділів 1 - 12 повного технічного опису і для кожного типу/ варіанта / версії транспортного засобу.

Якщо документ про відповідність відсутній, то у відповідних розділах 1 - 12 технічного опису повинна бути наведена інформація, визначена варіантом A.

ЧАСТИНА I

0.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

0.1.

Торгова назва (зареєстрована марка) виробника:
...............................................................................................................................................

0.2.

Тип (навести всі варіанти та версії):
................................................................................................................................................

0.2.0.

Ступінь завершеності транспортного засобу:
повнокомплектний / завершений / незавершений транспортний засіб1

 

У разі поетапного затвердження типу транспортного засобу навести назви та адреси виробників і номери сертифікатів затвердження типу на всіх попередніх етапах затвердження незавершеного транспортного засобу.

0.2.1.

Торгова (торгові) назва (назви) (за наявності):
...............................................................................................................................................

0.3.

Засоби для ідентифікації типу, якщо вони наявні на транспортному засобі:

0.3.1.

Табличка виробника (розміщення і спосіб кріплення):
...............................................................................................................................................

0.3.2.

Номер шасі (місце нанесення):
................................................................................................................................................

0.4.

Категорія транспортного засобу2:
................................................................................................................................................

0.5.

Назва та адреса виробника:
................................................................................................................................................

0.7.

Розміщення номерів сертифікатів або знаків затвердження типу на системи, складові частини та окремі технічні вузли та спосіб їх нанесення:
................................................................................................................................................

0.8.

Назва та адреса (адреси) складального (складальних) виробництва (виробництв):
................................................................................................................................................

1.

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКЦІЇ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
(долучити фотографії або кресленики 3/4 виду спереду та 3/4 виду ззаду, кресленики загального виду з розмірами основної версії транспортного засобу)

2.

МАСИ ТА РОЗМІРИ

3.

ДВИГУН

4.

ТРАНСМІСІЯ

5.

ОСІ

6.

ПІДВІСКА

7.

РУЛЬОВЕ КЕРУВАННЯ

8.

ГАЛЬМІВНІ СИСТЕМИ

9.

ОГЛЯДОВІСТЬ, СКЛО КАБІНИ, СКЛООЧИСНИКИ ТА ДЗЕРКАЛА ЗАДНЬОГО ОГЛЯДУ

10.

ЗАХИСНИЙ ПРИСТРІЙ ВІД ПЕРЕКИДАННЯ, ЗАХИСТ ВІД АТМОСФЕРНОГО ВПЛИВУ, СИДІННЯ, ВАНТАЖНІ ПЛАТФОРМИ

11.

ПРИСТРОЇ ОСВІТЛЕННЯ ТА СВІТЛОВОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ

12.

ІНШЕ

_____________________________
(посада)

__________________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

 

М. П. (за наявності)

 

 

____________
1 Не наводити, якщо не застосовується.

Класифікація транспортних засобів за категоріями відповідно до пункту 11 Технічного регламенту.

ЧАСТИНА II
Опис варіантів, версій, які відносяться до затверджуваного типу

У цій частині наводиться інформація про варіанти та версії типу, зазначені у пункті 0.2. частини I інформаційного документа, у вигляді таблиці, схеми або в іншій зручній для опису формі.

Визначення варіантів та версій наведено в додатку 4 до Технічного регламенту.

Кожний варіант чи версія повинні позначатися кодом у вигляді цифр або комбінації літер та цифр, який вносять до сертифіката відповідності затвердженому типу конкретного транспортного засобу.

_____________________________
(посада)

__________________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

 

М. П. (за наявності)

 

ЧАСТИНА III
Інформація щодо документів про відповідність

 

У цій частині в таблиці повинні бути наведені всі дані щодо сертифікатів затвердження типу незавершеного транспортного засобу у разі поетапного затвердження типу, сертифікатів затвердження типу, офіційних повідомлень щодо затвердження, протоколів випробувань складових частин, окремих технічних вузлів і характеристик, виданих згідно з окремими нормативно-правовими актами, Правилами Європейської Економічної Комісії ООН чи нормативними документами. Копії цих документів разом з їх додатками мають надаватися в орган затвердження типу.

Незавершений транспортний засіб*, характеристика, найменування складової частини, технічного вузла)

Номер документа про відповідність

Дата
документа про відповідність

Тип (типи), варіант (варіанти), версія (версії), що охоплені

 

____________
Не наводити, якщо не застосовується.

_____________________________
(посада)

__________________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

 

М. П. (за наявності)

 

(Технічний регламент доповнено додатком 6 згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1168)

 

Додаток 7
до Технічного регламенту
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 29 липня 2022 р. N 850)

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

_________________________________________________________________
(найменування органу затвердження типу та його місцезнаходження)

_____________________________________________________________________________________

СЕРТИФІКАТ
ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПУ

(повнокомплектний транспортний засіб*
завершений транспортний засіб*
незавершений транспортний засіб*)

Затвердження типу надається відповідно до Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. N 1367

Номер затвердження типу ______________________________________________________________

Підстава для надання розширення сфери дії* ______________________________________________

0.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

0.1.

Торгова назва (зареєстрована марка) виробника.........................................................................

0.2.

Тип (навести всі варіанти та версії)...............................................................................................

0.2.1.

Торгова (торгові) назва (назви) транспортного засобу (за наявності):......................................

0.3.

Засоби для ідентифікації типу, якщо вони наявні на транспортному засобі:

0.3.1.

Табличка виробника (розміщення і спосіб кріплення):...............................................................

0.3.2.

Номер шасі (місце нанесення):.......................................................................................................

0.4.

Категорія транспортного засобу:...................................................................................................

0.5.

Назва та адреса виробника базового транспортного засобу*.....................................................

 

Назва та адреса виробника повнокомплектного транспортного засобу*.................................

 

Назва та адреса виробника завершеного транспортного засобу*:..............................................

 

Назва та адреса виробника незавершеного транспортного засобу*..........................................

0.8.

Назва та адреса (адреси) складального (складальних) виробництва (виробництв):.................

 

____________
Не наводиться, якщо не застосовується.

Особа, яка підписала сертифікат, підтверджує, що технічний опис типу в доданому інформаційному документі виробника стосовно ідентифікованого транспортного засобу є достовірним.

1. Для повнокомплектних і завершених транспортних засобів/варіантів*

Тип транспортного засобу відповідає вимогам усіх відповідних окремих технічних регламентів і нормативних документів.

2. Для незавершених транспортних засобів*

Тип транспортного засобу відповідає вимогам усіх відповідних окремих технічних регламентів та нормативно-правових і нормативних документів, наведених у цьому сертифікаті.

3. Затвердження типу надано відповідно до пункту 53 Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. N 1367 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 1, ст. 22), і буде чинним до ___ ____________ 20__ р.*.

_______________________________
(посада)

______________________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)

 

М. П. (за наявності)

 

___ ____________ 20__ р.

 

 

 

Документи, що додаються до сертифіката:

1. Інформаційний документ (включаючи частини II та III (у разі доцільності), інформаційного документа варіанта В згідно з додатком 6 до Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів).

2. Результати випробувань.

3. Інформаційний документ, що містить прізвища, посади та зразки підпису осіб, уповноважених підписувати сертифікати відповідності затвердженому типу.

____________
Не наводиться, якщо не застосовується.

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ1

1. Результати випробувань рівня зовнішнього шуму

_____________________________________________________________________________________
(позначення та назва окремого технічного регламенту, нормативно-правового акта
_____________________________________________________________________________________
або нормативного документа2, що були застосовані для затвердження типу
_____________________________________________________________________________________
(в разі затвердження двома чи більше етапами зазначається етап)

 

Результати випробувань

Показник

Значення показника

 

варіант/версія типу транспортного засобу

 

 

 

 

 

Рівень зовнішнього шуму під час руху, дБ (A)

 

 

 

 

Рівень зовнішнього шуму в нерухомому стані, дБ (A)

 

 

 

 

Частота обертання двигуна, об/хв

 

 

 

 

2. Результати випробувань викидів забруднювальних речовин

_____________________________________________________________________________________
(позначення та назва окремого технічного регламенту, нормативно-правового акта
_____________________________________________________________________________________
або нормативного документа2, що були застосовані для затвердження типу
_____________________________________________________________________________________
(в разі затвердження двома чи більше етапами зазначається етап)

 

Результати випробувань

Показник

Значення показника

 

варіант/версія типу транспортного засобу

 

 

 

 

 

CO, г/кВт·год.

 

 

 

 

HC, г/кВт·год.

 

 

 

 

NOx, г/кВт·год.

 

 

 

 

Тверді частки, г/кВт·год.

 

 

 

 

 

 

Результати випробувань3

Показник

Значення показника

 

варіант/версія типу транспортного засобу

 

 

 

 

 

CO, г/кВт·год.

 

 

 

 

NOx, г/кВт·год.

 

 

 

 

NMHC, г/кВт·год.

 

 

 

 

CH4, г/кВт·год.

 

 

 

 

Тверді частки, г/кВт·год.

 

 

 

 

3. Результати випробувань рівня шуму, який сприймається водієм

_____________________________________________________________________________________
(позначення та назва окремого технічного регламенту, нормативно-правового акта
_____________________________________________________________________________________
або нормативного документа2, що були застосовані для затвердження типу
_____________________________________________________________________________________
(в разі затвердження двома чи кількома етапами зазначається етап)

Показник

Значення показника

Варіант/версія типу транспортного засобу

 

 

 

Рівень шуму, виміряний за методом з навантаженням трактора тяговим опором3, дБ (A)

 

 

 

Рівень шуму, виміряний за методом без навантаження трактора тяговим опором3, дБ (A)

 

 

 

 

____________
1 Заповнює орган затвердження типу та додає до сертифіката затвердження типу трактора.

За наявності наводяться також позначення і назва нормативно-правового акта, яким внесена остання зміна в окремий технічний регламент, застосована під час затвердження типу.

Не наводиться, якщо не застосовується.

(Технічний регламент доповнено додатком 7 згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1168,
додаток 7 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.07.2022 р. N 850)

 

Додаток 8
до Технічного регламенту

ФОРМИ ДОДАТКІВ
до сертифіката відповідності затвердженому типу

1. Форма додатка до сертифіката відповідності затвердженому типу трактора (повнокомплектного / завершеного / незавершеного1)

Технічний опис

 

0.

Загальні положення

 

0.1.

Торгова назва (зареєстрована марка) виробника:
...............................................................................................................................................

 

0.2.

Тип (варіанти, версії):
...............................................................................................................................................

 

0.2.1.

Торгова назва (за наявності):
...............................................................................................................................................

 

0.2.2.

Ідентифікаційний (заводський) номер трактора:
...............................................................................................................................................

 

0.3.

Засоби для ідентифікації типу, якщо вони наявні на транспортному засобі:
...............................................................................................................................................

 

0.3.1.

Табличка виробника (розміщення і спосіб кріплення):
...............................................................................................................................................

 

0.3.2.

Номер шасі (місце нанесення):
...............................................................................................................................................

 

0.4.

Категорія транспортного засобу:
...............................................................................................................................................

 

0.5.

Назва та адреса виробника:
...............................................................................................................................................

 

 

Назва та адреса виробника, що здійснює заключний етап виготовлення транспортного засобу1:
...............................................................................................................................................

 

0.6.

Розміщення регламентованих табличок щодо етапів затвердження (за наявності)1

 

 

Етап 1: Базовий транспортний засіб

 

 

Виробник:
...............................................................................................................................................

 

 

Номер сертифіката затвердження типу:
...............................................................................................................................................

 

 

Дата: ......................................................................................................................................

 

 

Етап 2:

 

 

Виробник: .............................................................................................................................

 

 

Номер сертифіката затвердження типу:
...............................................................................................................................................

 

 

Дата: .....................................................................................................................................

 

1.

Загальні характеристики конструкції трактора

 

1.1.

Кількість осей і коліс
...............................................................................................................................................

 

 

з них:

 

1.1.3.

ведучі осі: .............................................................................................................................

 

1.1.4.

гальмівні осі: ........................................................................................................................

 

1.4.

Місце оператора реверсивне: так/ні1:
...........................................................

 

1.6.

Трактор, призначений для правостороннього / лівостороннього руху1:
...............................................................................................................................................

 

2.

Маси та розміри

 

2.1.1.

Маса споряджена в робочому стані2, кг:
максимальна: .............................................................................................................
мінімальна: ................................................................................................................

Маса незавершеного трактора (шасі)3, кг
максимальна: .............................................................................................................
мінімальна: ................................................................................................................

 

2.2.1.

Максимальна допустима маса трактора з вантажем згідно із специфікацією шин, кг:
...............................................................................................................................................

 

2.2.2.

Розподіл цієї (цих) маси (мас) між осями, кг:
...............................................................................................................................................

 

2.2.3.1.

Маса (маси) та шина (шини):

Номер осі

Шини (розміри)

Допустиме навантаження

Технічно допустима максимальна маса на вісь

Максимально допустиме вертикальне навантаження на точку зчеплення

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2.3.

Баластний вантаж (загальна маса, матеріал, кількість складових частин):
...............................................................................................................................................

2.4.

Технічно допустима маса (маси), яку (які) може буксирувати трактор, кг:

2.4.1.

Маса причепа, не обладнаного гальмами:
...............................................................................................................................................

2.4.2.

Маса причепа, обладнаного незалежними гальмами:
...............................................................................................................................................

2.4.3.

Маса причепа, обладнаного інерційними гальмами:
...............................................................................................................................................

2.4.4.

Маса причепа, обладнаного гідравлічними чи пневматичними гальмами:
...............................................................................................................................................

2.4.5.

Загальна технічно допустима маса (маси) комбінації трактор-причіп (змінна причіпна машина) для кожної конфігурації гальмівної системи причепа (змінної причіпної машини), кг:

з причепом, не обладнаним гальмами:
...............................................................................................................................................

з причепом, обладнаним незалежними гальмами:
...............................................................................................................................................

з причепом, обладнаним інерційними гальмами:
...............................................................................................................................................

з причепом, обладнаним гідравлічними чи пневматичними гальмами:
...............................................................................................................................................

2.4.6.

Розміщення точки зчеплення:

2.4.6.1.

Висота над опорною поверхнею, мм:

2.4.6.1.1.

максимальна висота:
...............................................................................................................................................

2.4.6.1.2.

мінімальна висота:
...............................................................................................................................................

2.4.6.2.

Відстань від точки зчеплення до вертикальної площини, що проходить через осьову лінію задньої осі, мм:
...............................................................................................................................................

2.5.

Колісна база, мм:
..........................................................................................

2.6.

Мінімальна та максимальна ширина колії1, мм:
...............................................................................................................................................

2.7.1.

Для шасі3:

2.7.1.1.

Довжина3, мм
...............................................................................................................................................

2.7.1.1.1.

Максимально допустима довжина для завершеного транспортного засобу3, мм:
...............................................................................................................................................

2.7.1.2.

Ширина3 ...............................................................................................................................

2.7.1.2.1.

Максимально допустима ширина для завершеного транспортного засобу3, мм:
...............................................................................................................................................

2.7.2.1.

Довжина2, мм:
...............................................................................................................................................

2.7.2.2.

Ширина2, мм:
...............................................................................................................................................

2.7.2.3.

Висота2, мм:
...............................................................................................................................................

3.

Двигун

3.1.1.

Торгова назва:
...............................................................................................................................................

3.1.3.

Ідентифікація типу двигуна (двигунів), способи нанесення (кріплення):
...............................................................................................................................................

3.1.6.

Принцип дії:

іскрове запалювання/запалювання від стиснення1 ...........................................................

безпосереднє впорскування/передкамерне1 ......................................................................

двотактний/чотиритактний1 ...............................................................................................

3.1.7.

Паливо:

дизельне/бензин/зріджений газ/інше:
...............................................................................................................................................

3.2.1.2.

Тип:
...............................................................................................................................................

Інформація щодо підтвердження відповідності:
...............................................................................................................................................

3.2.1.6.

Кількість циліндрів:
...............................................................................................................................................

3.2.1.7.

Робочий об'єм, см3:
...............................................................................................................................................

3.6.

Номінальна потужність двигуна, кВт за частоти обертання об/хв
...............................................................................................................................................

4.

Трансмісія

4.5.

Коробка передач (тип, керування зчепленням, спосіб керування) (за наявності)

Кількість передач:

передніх:
...............................................................................................................................................

задніх:
...............................................................................................................................................

4.7.

Максимальна розрахункова проектна швидкість, км/год:
...............................................................................................................................................

4.7.1.

Виміряна максимальна швидкість, км/год:
...............................................................................................................................................

7.

Рульове керування

7.1.

Категорія рульового керування: ручне/з підсилювачем/з сервоприводом1
...............................................................................................................................................

8.

Гальмівна система
(короткий опис гальмівної системи):
...............................................................................................................................................

8.11.4.1.

Надлишковий тиск у лінії нагнітання (однолінійні з'єднання), кПа:
...............................................................................................................................................

8.11.4.2.

Надлишковий тиск у лінії нагнітання (дволінійні з'єднання), кПа:
...............................................................................................................................................

10.

Захисний пристрій від перекидання, захист від атмосферного впливу, сидіння, вантажні платформи

10.1.

Каркас/кабіна1:
...............................................................................................................................................

модель (марка):
...............................................................................................................................................

інформація щодо підтвердження відповідності:
...............................................................................................................................................

10.1.3.

Захисний каркас1, встановлений:
спереду/ззаду1
...............................................................................................................................................
відкидний /ні1
...............................................................................................................................................
модель (марка)
...............................................................................................................................................
інформація щодо підтвердження відповідності:
...............................................................................................................................................

10.3.2.

Сидіння для пасажира

 

Кількість:
...............................................................................................................................................

10.4.

Вантажна платформа

10.4.1.

Розміри, мм:
...............................................................................................................................................

10.4.3.

Технічно допустиме навантаження, кг:
...............................................................................................................................................

11.

Пристрої освітлення та світлової сигналізації

11.2.

Додаткові пристрої:
...............................................................................................................................................

12.

Інше

12.2.

Механічне зчеплення між трактором та причепом:

12.2.1.

Тип (типи) зчіпного пристрою:

 

 

12.2.2.

Торгова (торгові) марка (марки):

 

 

12.2.3.

Інформація щодо підтвердження відповідності

 

 

12.2.4.

Максимальне горизонтальне навантаження, кг

 

 

Максимальне вертикальне навантаження (за потреби), кг

 

 

12.3.

Гідропіднімач - триточковий зчіпний пристрій: так/ні1
...............................................................................................................................................

13.

Рівень зовнішнього шуму

13.1.

у нерухомому стані, дБ(A):
...............................................................................................................................................

13.2.

під час руху, дБ(A):
...............................................................................................................................................

14.

Рівень шуму, який сприймається водієм
з відчиненими отворами кабіни трактора, дБ(A):
...............................................................................................................................................
з зачиненими отворами кабіни трактора, дБ(A):
...............................................................................................................................................

15.

Викиди забруднювальних речовин

15.1.

Результати випробувань:

CO, г/кВт·год:
...............................................................................................................................................

HC, г/кВт·год:
...............................................................................................................................................

NOx г/кВт·год:
...............................................................................................................................................

Тверді частки, г/кВт·год:
...............................................................................................................................................

15.2.

Результати випробовувань2

CO, г/кВт·год:
...............................................................................................................................................

CH4, г/кВт·год:
...............................................................................................................................................

NO4, г/кВт·год:
...............................................................................................................................................

NMHC, г/кВ·год:
...............................................................................................................................................

Тверді частки, г/кВт·год:
...............................................................................................................................................

____________
1 Не наводити, якщо не застосовується.

Наводити лише для повнокомплектних і завершених транспортних засобів.

Наводити лише для незавершених транспортних засобів.

2. Форма додатка до сертифіката відповідності затвердженому типу причепа (повнокомплектного / завершеного / незавершеного1)

Технічний опис

 

0.

Загальні положення

 

0.1.

Торгова назва (зареєстрована марка) виробника:
...............................................................................................................................................

 

0.2.

Тип (варіант, версія):
...............................................................................................................................................

 

0.2.1.

Торгова назва (за наявності):
...............................................................................................................................................

 

0.2.2.

Ідентифікаційний (заводський) номер:
...............................................................................................................................................

 

0.3.

Засоби для ідентифікації типу, якщо вони наявні на транспортному засобі:
...............................................................................................................................................

 

0.3.1.

Табличка виробника (розміщення і спосіб кріплення):
...............................................................................................................................................

 

0.3.2.

Номер на шасі (місце нанесення):
...............................................................................................................................................

 

0.4.

Категорія транспортного засобу:
...............................................................................................................................................

 

0.5.

Назва та адреса виробника:
...............................................................................................................................................

 

 

Назва та адреса виробника, що здійснює заключний етап виготовлення транспортного засобу1:
...............................................................................................................................................

 

0.6.

Розміщення регламентованих табличок щодо етапів затвердження (за наявності)1
...............................................................................................................................................

 

 

Етап 1: Базовий транспортний засіб

 

 

Виробник:
...............................................................................................................................................

 

 

Номер сертифіката затвердження типу:

 

 

Дата: ......................................................................................................................................

 

 

Етап 2:

 

 

Виробник:
...............................................................................................................................................

 

 

Номер сертифіката затвердження типу:

 

 

Дата: .....................................................................................................................................

 

1.

Загальні характеристики конструкції причепа

 

1.1.

Кількість осей та коліс:
...............................................................................................................................................

 

 

з яких:

 

1.1.4.

гальмівних осей
...............................................................................................................................................

 

2.

Маси та розміри

 

2.1.1.

Споряджена (споряджені) маса (маси) в робочому стані2, кг:
максимальна: ........................................................................................................................
мінімальна: ...........................................................................................................................

 

 

Маса незавершеного причепа (шасі)3, кг
максимальна .........................................................................................................................
мінімальна ............................................................................................................................

 

2.2.1.

Технічно допустима максимальна маса (маси) причепа з вантажем відповідно до специфікації шин, кг:
...............................................................................................................................................

 

2.2.2.

Розподіл маси (цих мас) між осями і, у разі напівпричепа або причепа з осями центрального розташування, навантаження на точку зчеплення, кг:
...............................................................................................................................................

 

2.2.3.1.

Маса (маси) та шина (шини):

Номер осі

Шини (розміри)

Допустиме навантаження

Технічно допустима максимальна маса на вісь

Максимально допустиме вертикальне навантаження на точку зчеплення

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

2.4.6.

Положення точки зчеплення:

2.4.6.1.

Висота точки зчеплення над опорною поверхнею, мм:

2.4.6.1.1.

максимальна:
...............................................................................................................................................

2.4.6.1.2.

мінімальна:
...............................................................................................................................................

2.4.6.2.

Відстань від точки зчеплення до вертикальної площини, яка проходить через осьову лінію задньої осі, мм:
...............................................................................................................................................

2.5.

Колісна база, мм:
...............................................................................................................................................

2.5.1.2.

Відстань від центра зчіпного пристрою до задньої частини напівпричепа, мм:
...............................................................................................................................................

2.6.

Мінімальна та максимальна колія1, мм:
...............................................................................................................................................

2.7.1.1.

Довжина3, мм:
...............................................................................................................................................

2.7.1.1.1.

Максимальна допустима довжина для завершеного причепа3, мм:
...............................................................................................................................................

2.7.1.2.

Ширина3, мм:
...............................................................................................................................................

2.7.1.2.1.

Максимальна допустима ширина для завершеного причепа3, мм:
...............................................................................................................................................

2.7.1.7.

Гранично допустиме положення центра ваги завершеного причепа3, мм:
...............................................................................................................................................

2.7.2.1.

Довжина2, мм:
...............................................................................................................................................

2.7.2.1.1.

Довжина вантажної площадки2, мм:
...............................................................................................................................................

2.7.2.2.

Ширина2, мм:
...............................................................................................................................................

8.

Гальмівна система (стислий опис гальмівної системи):
без гальм / незалежна гальмівна система / інерційні гальма / гальмування від трактора1)
...............................................................................................................................................

8.11.4.1.

Надлишковий тиск у лінії нагнітання (однолінійні з'єднання), кПа:
...............................................................................................................................................

8.11.4.2.

Надлишковий тиск у лінії нагнітання (дволінійні з'єднання), кПа:
...............................................................................................................................................

11.

Пристрої освітлення та світлової сигналізації

11.2.

Додаткові пристрої:
...............................................................................................................................................

12.

Інше

12.2.

Механічне зчеплення між трактором та причепом:

12.2.1.

Тип (типи)

 

 

12.2.2.

Марка (марки)

 

 

12.2.3.

Інформація щодо підтвердження відповідності

 

 

12.2.4.

Максимальне горизонтальне навантаження, кг

 

 

 

Максимальне вертикальне навантаження, кг (за потреби)

 

 

____________
1 Не наводити, якщо не застосовується.

Наводити лише для повнокомплектних і завершених транспортних засобів.

Наводити лише для незавершених транспортних засобів.

3. Форма додатка до сертифіката відповідності затвердженому типу причіпної машини (повнокомплектної / завершеної / незавершеної1)

Технічний опис

 

0.

Загальні положення

 

0.1.

Торгова назва (зареєстрована марка) виробника:
...............................................................................................................................................

 

0.2.

Тип (варіант, версія):
...............................................................................................................................................

 

0.2.1.

Торгова назва (за наявності):
...............................................................................................................................................

 

0.2.2.

Ідентифікаційний (заводський) номер

 

0.3.

Засоби для ідентифікації типу, якщо вони наявні на транспортному засобі:
...............................................................................................................................................

 

0.3.1.

Табличка виробника (розміщення і спосіб кріплення):
...............................................................................................................................................

 

0.3.2.

Номер шасі (місце нанесення):
...............................................................................................................................................

 

0.4.

Категорія транспортного засобу:
...............................................................................................................................................

 

0.5.

Назва та адреса виробника:
.........................................................................

 

 

Назва та адреса виробника, що здійснює заключний етап виготовлення транспортного засобу1::
...............................................................................................................................................

 

0.6.

Розміщення регламентованих табличок щодо етапів затвердження (за наявності)1

 

 

Етап 1: Базовий транспортний засіб

 

 

Виробник:
...............................................................................................................................................

 

 

Номер сертифіката затвердження типу:
...............................................................................................................................................

 

 

Дата:
...............................................................................................................................................

 

 

Етап 2:

 

 

Виробник:
...............................................................................................................................................

 

 

Номер сертифіката затвердження типу:
...............................................................................................................................................

 

 

Дата:
...............................................................................................................................................

 

1.

Загальні характеристики конструкції змінної причіпної машини

 

1.1.

Кількість осей та коліс:
...............................................................................................................................................

 

 

з яких:

 

1.1.4.

гальмівних осей
...............................................................................................................................................

 

2.

Маса та розміри

 

2.1.1.

Споряджена маса в робочому стані2, кг

максимальна .........................................................................................................................

мінімальна ............................................................................................................................

Маса незавершеної причіпної машини (шасі)3

максимальна .........................................................................................................................

мінімальна .............................................................................................................................

 

2.2.1.

Технічно допустима максимальна маса (маси) змінної причіпної машини з вантажем відповідно до специфікації шин
...............................................................................................................................................

 

2.2.2.

Розподіл маси (цих мас) між осями
...............................................................................................................................................

 

2.2.3.1.

Маса (маси) та шина (шини)

Номер осі

Шини (розміри)

Допустиме навантаження

Технічно допустима максимальна маса на вісь

Максимально допустиме вертикальне навантаження на точку зчеплення

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

2.4.6.

Положення точки зчеплення:

2.4.6.1.

Висота точки зчеплення над землею, мм:

2.4.6.1.1.

максимальна: ........................................................................................................................

2.4.6.1.2.

мінімальна: ...........................................................................................................................

2.4.6.2.

Відстань від точки зчеплення до вертикальної площини, яка проходить через вісь задньої осі, мм

2.5.

Колісна база, мм:
...............................................................................................................................................

2.6.

Мінімальна та максимальна колія1, мм
...............................................................................................................................................

2.7.1.1.

Довжина3, мм:
...............................................................................................................................................

2.7.1.1.1.

Максимальна допустима довжина для завершеної причіпної машини3, мм:
...............................................................................................................................................

2.7.1.2.

Ширина3, мм:
...............................................................................................................................................

2.7.1.2.1.

Максимальна допустима ширина для завершеної причіпної машини3, мм:
...............................................................................................................................................

2.7.1.7.

Гранично допустиме положення центра ваги завершеної причіпної машини3, мм:
...............................................................................................................................................

2.7.2.1.

Довжина2, мм: ......................................................................................................................

2.7.2.2.

Ширина2, мм: .......................................................................................................................

2.7.2.3.

Висота2, мм: .........................................................................................................................

8.

Гальма
(стислий опис гальмівної системи)

 

Без гальм / незалежна система / інерційні гальма / гальмування від трактора1

8.11.4.1.

Надлишковий тиск у лінії нагнітання (однолінійні з'єднання), кПа:
...............................................................................................................................................

8.11.4.2.

Надлишковий тиск у лінії нагнітання (дволінійні з'єднання), кПа:
...............................................................................................................................................

10.

Захисний пристрій від перекидання, захист від атмосферного впливу, сидіння, вантажні платформи

10.4.

Вантажна платформа

10.4.1.

Розміри, мм:
...............................................................................................................................................

10.4.3.

Технічно допустиме навантаження, кг:
...............................................................................................................................................

11.

Пристрої освітлення та світлової сигналізації

11.2.

Додаткові пристрої:
...............................................................................................................................................

12.

Інше

12.2.

Механічне зчеплення між трактором та змінною причіпною машиною:

12.2.1.

Тип (типи)

 

 

12.2.2.

Марка (марки)

 

 

12.2.3.

Інформація щодо підтвердження відповідності

 

 

12.2.4.

Максимальне горизонтальне навантаження, кг

 

 

 

Максимальне вертикальне навантаження, кг (за потреби)

 

 

____________
1 Не наводити, якщо не застосовується.

Наводити лише для повнокомплектних і завершених транспортних засобів.

Наводити лише для незавершених транспортних засобів.

(Технічний регламент доповнено додатком 8 згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1168)

 

Додаток 9
до Технічного регламенту

НОМЕНКЛАТУРА
складових частин, вузлів і характеристик транспортних засобів, які перевіряються під час затвердження типу одиничних зразків транспортних засобів

Характеристика транспортного засобу та найменування складової частини, технічного вузла

Номер згідно з додатком 1 до Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів

Застосування вимог до категорій транспортних засобів (крім тракторів спеціального призначення)

T1

T2

T3

T5

C

R

S

Номерний знак

1.2

x

x

x

x

i

x

x

Баластний вантаж

1.4

x

x

 

x

i

 

 

Пристрій звукової сигналізації

1.5

x

x

x

x

i

 

 

Рівень зовнішнього шуму

1.6

x

x

x

x

i

 

 

Максимальна швидкість

2.1

x

x

x

x

i

 

 

Вантажні платформи

2.2

x

x

x

x

i

 

 

Дзеркала заднього огляду

3.1

x

x

 

x

i

 

 

Оглядовість та склоочисники

4.1

x

x

x

x

i

 

 

Рульове керування

5.1

x

x

x

x

x

 

 

Гальмівні пристрої

7.1

x

x

x

x

x

x

x

Сидіння для пасажирів

8.1

x

 

x

x

i

 

 

Захисний пристрій для водія у разі перекидання транспортного засобу (ROPS)

10.1

x

 

 

x

x

 

 

Кількість, спосіб і місце розташування пристроїв освітлення та світлової сигналізації, маркування за наявності

13.1

x

x

x

x

i

x

x

Засоби доступу до місця водія

17.1

x

 

x

x

i

 

 

Вал відбору потужності

18.1

x

x

x

x

i

 

 

Розміри та маса причепа

22.1

x

x

x

x

i

x

x

Захисні пристрої та безпечні відстані для елементів приводу

22.4

x

x

x

x

i

 

 

Механічний зчіпний пристрій

22.5

x

x

x

x

i

x

x

Обов'язкова табличка виробника

22.6

x

x

x

x

i

x

x

Система приєднання гальм причепа

22.7

x

x

x

x

i

x

x

Шини

24.1

x

x

x

x

 

x

x

 

____________
Примітка.

 
Позначення "x" означає, що вимоги поширюються на відповідну категорію транспортного засобу; "i" - на гусеничні трактори категорії C (C1, C2, C3 і C5) так само, як і на колісні трактори категорії T (T1, T2, T3 і T5).

(Технічний регламент доповнено додатком 9 згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 15.09.2023 р. N 987)

 

Додаток 10
до Технічного регламенту

ПЕРЕЛІК
показників, параметрів, які характеризують вимоги під час затвердження типу одиничних зразків транспортних засобів

Характеристика транспортного засобу та найменування складової частини, технічного вузла

Номер згідно з додатком 1 до Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів

Показники, параметри, які характеризують вимоги

Назва нормативно-правового акта чи нормативного документа, номер пункту, який встановлює вимоги

Номерний знак

1.2

наявність місця для встановлення номерного знака

Технічний регламент щодо складових частин і характеристик колісних сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів (пункт 7)

Баластний вантаж

1.4

наявність
кількість
матеріал

Технічний регламент щодо складових частин і характеристик колісних сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів (пункт 11)

Пристрій звукової сигналізації

1.5

наявність

Технічний регламент щодо складових частин і характеристик колісних сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів частин (пункт 12)

Рівень зовнішнього шуму

1.6

рівень зовнішнього шуму
під час руху
в нерухомому стані

Технічний регламент щодо складових частин і характеристик колісних сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів частин (пункт 15)

Максимальна швидкість

2.1

максимальна швидкість

ДСТУ ГОСТ 30748-2003 (ИСО 3965-90) Трактори сільськогосподарські. Визначення максимальної швидкості (підрозділи 3.1, 3.2 і розділ 5)

Вантажні платформи

2.2

наявність
розміри

ДСТУ 7462:2013 Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори. Платформи вантажні. Характеристики (підрозділи 4.2, 4.4)

Дзеркала заднього огляду

3.1

регульованість дзеркала

Правила ЄЕК ООН N 46-02 (пункт 6.1.1.1)

Оглядовість та склоочисники

4.1

видимість частини кожного переднього колеса
наявність склоочисників
частота роботи склоочисників

Правила ЄЕК ООН N 71-00 (пункти 5.1.1, 5.5.1, 5.5.2)

Рульове керування

5.1

доступність регулювання та контролю стану елементів рульового керування

ДСТУ ISO 10998:2013 Трактори сільськогосподарські. Вимоги до рульового керування (пункт 5.6.1)

Гальмівні пристрої

7.1

робоча гальмівна система
стоянкова гальмівна система

ДСТУ 8373:2015 Сільськогосподарські та лісогосподарські колісні трактори. Системи гальмівні. Загальні вимоги (пункт 5.2.10.1, абзац другий; пункти 5.2.10.2; 5.2.11.1)

Сидіння для пасажирів

8.1

наявність
кількість

ДСТУ 7466:2013 Сільськогосподарські та лісогосподарські колісні трактори. Сидіння пасажирські. Загальні вимоги (підрозділ 3.4)

Захисний пристрій для водія у разі перекидання транспортного засобу (ROPS)

10.1

наявність ROPS (для категорій T1, T5, C1, C5)
наявність маркування щодо відповідності

ДСТУ ISO 5700:2019 (ISO 5700:2013, IDT) Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори. Убезпечувальні конструкції в разі перекидання. Метод статичного випробовування та умови прийняття (підрозділ 3.1)

Кількість, спосіб і місце розташування пристроїв освітлення та світлової сигналізації, маркування за наявності

13.1

наявність
кількість
колір світла
кріплення
порядок вмикання
наявність маркування щодо відповідності

ДСТУ ISO 16154:2014 Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори і машини. Пристрої освітлювальні, світлові сигнальні та маркувальні для проїзду дорогами загального користування. Загальні вимоги щодо встановлення (пункти 4.2.1, 4.8, 4.9.1, 4.9.2, додатки А, Е)

Засоби доступу до місця водія

17.1

наявність засобів доступу на робоче місце
розміри засобів доступу на робоче місце

ДСТУ ISO 26322-1:2013 Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Трактори стандартні (пункти 4.4.1.1.1, 4.4.1.2.1, 4.4.1.3.1, 4.4.1.3.2)

Вал відбору потужності

18.1

наявність та розміри захисного кожуха

ДСТУ ISO 500-1:2019 Сільськогосподарські трактори. Вал відбирання потужності задній типів 1, 2, 3 та 4. Частина 1. Основні технічні характеристики, вимоги щодо безпеки, розміри основного захисного кожуха та зони вільного (розділи 6 і 7)

Розміри та маса причепа

22.1

розміри (ширина, висота, довжина)
ширина колії
дорожній просвіт

Правила дорожнього руху, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. N 1306 (пункт 22.5)

Захисні пристрої та безпечні відстані для елементів приводу

22.4

наявність
кріплення

ДСТУ 7589:2014 Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори. Захист від рухомих частин і виступних елементів. Загальні вимоги (пункти 4.2, 5.1.3)

Механічний зчіпний пристрій

22.5

тип
наявність маркування щодо відповідності

ДСТУ 7818:2015 Сільськогосподарські та лісогосподарські колісні трактори. З'єднання механічні між трактором і причіпним устаткованням. Загальні вимоги (підрозділи 4.1, 4.2 і розділ 6)

Обов'язкова табличка виробника

22.6

наявність
місце розміщення
спосіб кріплення
ідентифікаційний номер

ДСТУ 7322:2013 Трактори сільськогосподарські. Загальні технічні умови (пункт 5.29)

Система приєднання гальм причепа

22.7

можливість керування гальмами причепа, причіпної машини із сидіння оператора
вид системи приєднання гальм (гідравлічна, пневматична)

ДСТУ 8373:2015 Сільськогосподарські та лісогосподарські колісні трактори. Системи гальмівні. Загальні вимоги (підрозділи 5.3.1, 5.3.2)

Шини

24.1

наявність маркування щодо відповідності, основні параметри шин

Правила ЄЕК ООН N 106-00 (розділ 3, додатки 2 і 3)

(Технічний регламент доповнено додатком 10 згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 15.09.2023 р. N 987)

 

Додаток 11
до Технічного регламенту

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 
(найменування органу затвердження типу та його місцезнаходження)

СЕРТИФІКАТ
затвердження типу одиничного зразка транспортного засобу (повнокомплектний транспортний засіб)

Затвердження типу одиничного зразка транспортного засобу надається відповідно до Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. N 1367

Номер затвердження типу ______________________

0

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

0.1.

Торгова назва (зареєстрована марка) виробника .........................................................................

0.2

Тип (варіанти, версії) / Модель1 .....................................................................................................

0.2.1.

Торгова назва транспортного засобу (за наявності) ....................................................................

0.2.2

Ідентифікаційний (заводський) номер транспортного засобу ....................................................

0.3.

Засоби для ідентифікації типу, якщо вони наявні на транспортному засобі ...............................................................................................................................................

0.3.1.

Табличка виробника (розміщення і спосіб кріплення) .................................................................

0.3.2.

Номер шасі (місце нанесення) .......................................................................................................

0.4.

Категорія транспортного засобу ...................................................................................................

0.5.

Найменування та місцезнаходження виробника повнокомплектного транспортного засобу .........................................................................................................................................................

Особа, яка підписала сертифікат, підтверджує, що технічний опис стосовно ідентифікованого вище транспортного засобу є достовірним.

Транспортний засіб відповідає вимогам усіх відповідних окремих технічних регламентів та нормативно-правових документів.

__________________________________
(найменування посади)

_________________
(підпис)

_____________________________
(власне ім'я та прізвище)

 

М. П. (за наявності)

_________________
                    (дата)

Документи, що додаються до сертифіката:

технічний опис на ____ арк.

____________
1 Не наводиться, якщо не застосовується.

(Технічний регламент доповнено додатком 11 згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 15.09.2023 р. N 987)

 

Додаток 12
до Технічного регламенту

ФОРМИ ДОДАТКІВ
до сертифіката затвердження типу одиничного зразка транспортного засобу

1. Форма додатка до сертифіката затвердження типу одиничного зразка трактора

Технічний опис

 

0. Загальні положення

0.1. Торгова назва (зареєстрована марка) виробника: ................................................................................

0.2. Тип (варіанти, версії) / Модель1: ............................................................................................................

0.2.1. Торгова назва (за наявності): ..............................................................................................................

0.2.2. Ідентифікаційний (заводський) номер трактора: ..............................................................................

0.3. Засоби для ідентифікації типу, якщо вони наявні на транспортному засобі: ..............................................................................................................................................................

0.3.1. Табличка виробника (розміщення і спосіб кріплення): .....................................................................

0.3.2. Номер шасі (місце нанесення): ............................................................................................................

0.4. Категорія транспортного засобу: ...........................................................................................................

0.5. Найменування та місцезнаходження виробника повнокомплектного транспортного засобу: ..............................................................................................................................................................

1. Загальні характеристики конструкції трактора

1.1. Кількість осей і коліс ................................................................................................................................

з них:

1.1.3. ведучі осі: ...............................................................................................................................................

1.1.4. гальмівні осі: ...........................................................................................................................................

1.4. Місце оператора реверсивне: так/ні1: .....................................................................................................

1.6. Трактор, призначений для правостороннього/лівостороннього руху1: ..................................................................................................................................................................

2. Маси та розміри

2.1.1. Маса споряджена в робочому стані, кг:

максимальна: .....................................................................................................................................................

мінімальна: ........................................................................................................................................................

2.2.1. Максимальна допустима маса трактора з вантажем згідно із

специфікацією шин, кг: .....................................................................................................................................

2.2.2. Розподіл цієї (цих) маси (мас) між осями, кг: .......................................................................................

2.2.3.1. Маса (маси) та шина (шини):

Номер осі

Шини (розміри)

Допустиме навантаження,
кілограмів

Технічно допустима максимальна маса на вісь, кілограмів

Максимально допустиме вертикальне навантаження на точку зчеплення, кілограмів

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2.3. Баластний вантаж (загальна маса, матеріал, кількість складових частин): ............................................................................................................................................................

2.4. Технічно допустима маса (маси), яку (які) може буксирувати трактор, кг:

2.4.1. Маса причепа, не обладнаного гальмами: ........................................................................................

2.4.2. Маса причепа, обладнаного незалежними гальмами: .....................................................................

2.4.3. Маса причепа, обладнаного інерційними гальмами: .......................................................................

2.4.4. Маса причепа, обладнаного гідравлічними чи пневматичними гальмами: ...................................

2.4.5. Загальна технічно допустима маса (маси) комбінації трактор-причіп (змінна причіпна машина) для кожної конфігурації гальмівної системи причепа (змінної причіпної машини), кг:

з причепом, не обладнаним гальмами: .......................................................................................................

з причепом, обладнаним незалежними гальмами: ....................................................................................

з причепом, обладнаним інерційними гальмами: ......................................................................................

з причепом, обладнаним гідравлічними чи пневматичними гальмами: ..................................................

2.4.6. Розміщення точки зчеплення:

2.4.6.1. Висота над опорною поверхнею, мм:

2.4.6.1.1. максимальна висота: ....................................................................................................................

2.4.6.1.2. мінімальна висота: ........................................................................................................................

2.4.6.2. Відстань від точки зчеплення до вертикальної площини, що проходить через осьову лінію задньої осі, мм: ..............................................................................................................................................

2.5. Колісна база, мм: ...................................................................................................................................

2.6. Мінімальна та максимальна ширина колії1, мм: ..................................................................................

2.7.2.1. Довжина, мм: ...................................................................................................................................

2.7.2.2. Ширина, мм: ....................................................................................................................................

2.7.2.3. Висота, мм: ......................................................................................................................................

3. Двигун

3.1.1. Торгова назва: ....................................................................................................................................

3.1.3. Ідентифікація типу двигуна (двигунів), способи нанесення (кріплення): ....................................................................................................................................................

3.1.6. Принцип дії:

іскрове запалювання / запалювання від стиснення1 ...................................................................................

безпосереднє впорскування / передкамерне1 ...............................................................................................

двотактний/чотиритактний1 ........................................................................................................................

3.1.7. Паливо:

дизельне/бензин/зріджений газ/інше: ..........................................................................................................

3.2.1.2. Тип: ...................................................................................................................................................

Інформація щодо підтвердження відповідності: .........................................................................................

3.2.1.6. Кількість циліндрів: ...........................................................................................................................

3.2.1.7. Робочий об'єм, см3: ..........................................................................................................................

3.6. Номінальна потужність двигуна, кВт за частоти обертання об/хв ..........................................................................................................................................................................

4. Трансмісія

4.5. Коробка передач (тип, керування зчепленням, спосіб керування) (за наявності)

Кількість передач:

передніх: ..........................................................................................................................................................

задніх: ..............................................................................................................................................................

4.7. Максимальна розрахункова проектна швидкість, км/год: ....................................................................

4.7.1. Виміряна максимальна швидкість, км/год: .........................................................................................

7. Рульове керування

7.1. Категорія рульового керування: ручне / з підсилювачем / з сервоприводом1 ..........................................................................................................................................................................

8. Гальмівна система (короткий опис гальмівної системи): .......................................................................

8.1. Робоча гальмівна система .......................................................................................................................

8.2 Стоянкова гальмівна система ..................................................................................................................

8.11.4. Одно- або дволінійні з'єднання1 .......................................................................................................

10. Захисний пристрій від перекидання, захист від атмосферного впливу, сидіння, вантажні платформи

10.1. Каркас/кабіна1: ........................................................................................................................................

модель (марка): ................................................................................................................................................

інформація щодо підтвердження відповідності: ............................................................................................

10.1.3. Захисний каркас1, встановлений:

спереду/ззаду1 ..................................................................................................................................................

відкидний/ні1 ...................................................................................................................................................

модель (марка) ..................................................................................................................................................

інформація щодо підтвердження відповідності: ............................................................................................

10.3.2. Сидіння для пасажира

Кількість: ..........................................................................................................................................................

10.4. Вантажна платформа

10.4.1. Розміри, мм: ........................................................................................................................................

10.4.3. Технічно допустиме навантаження, кг: ............................................................................................

11. Пристрої освітлення та світлової сигналізації

11.1 Обов'язкові пристрої ...............................................................................................................................

11.1.1. Фари ближнього світла .......................................................................................................................

11.1.2. Передні габаритні вогні .......................................................................................................................

11.1.3. Задні габаритні вогні ............................................................................................................................

11.1.4 Покажчики поворотів ...........................................................................................................................

11.1.5. Задні світловідбивачі ............................................................................................................................

11.1.6. Ліхтарі освітлення заднього номерного знака ....................................................................................

11.1.7. Стоп-сигнал .........................................................................................................................................

11.1.8. Аварійний попереджувальний сигнал ...............................................................................................

11.2. Додаткові пристрої: .................................................................................................................................

12. Інше .............................................................................................................................................................

12.2. Механічне зчеплення між трактором та причепом: ..............................................................................

12.2.1. Тип (типи) зчіпного пристрою: ..........................................................................................................

12.2.2. Торгова (торгові) марка (марки): .......................................................................................................

12.2.3. Інформація щодо підтвердження відповідності ................................................................................

12.2.4. Максимальне горизонтальне навантаження, кг ..............................................................................

Максимальне вертикальне навантаження (за потреби), кг ........................................................................

12.3. Гідропіднімач - триточковий навісний пристрій: так/ні1 ...................................................................

13. Рівень зовнішнього шуму

13.1. у нерухомому стані, дБ(A)1: ...................................................................................................................

13.2. під час руху, дБ(A)1: ................................................................................................................................

____________
1 Не наводити, якщо не застосовується.

2. Форма додатка до сертифіката затвердження типу одиничного зразка причепа

Технічний опис

 

0. Загальні положення

0.1. Торгова назва (зареєстрована марка) виробника: ..................................................................................

0.2. Тип (варіант, версія) / Модель1: ................................................................................................................

0.2.1. Торгова назва (за наявності): .................................................................................................................

0.2.2. Ідентифікаційний (заводський) номер: .................................................................................................

0.3. Засоби для ідентифікації типу, якщо вони наявні на транспортному засобі: ................................................................................................................................................................

0.3.1. Табличка виробника (розміщення і спосіб кріплення): .......................................................................

0.3.2. Номер на шасі (місце нанесення): .........................................................................................................

0.4. Категорія транспортного засобу: ..............................................................................................................

0.5. Найменування та місцезнаходження виробника повнокомплектного транспортного засобу: ................................................................................................................................................................

1. Загальні характеристики конструкції причепа

1.1. Кількість осей та коліс: ............................................................................................................................

з яких:

1.1.4. гальмівних осей (кількість, розташування) ...........................................................................................

2. Маси та розміри

2.1.1. Споряджена маса в робочому стані, кг:

максимальна: ...................................................................................................................................................

мінімальна: .......................................................................................................................................................

2.2.1. Технічно допустима максимальна маса (маси) причепа з вантажем відповідно до специфікації шин, кг: ............................................................................................................................................................

2.2.2. Розподіл маси (цих мас) між осями і якщо це напівпричіп або причіп з осями центрального розташування, навантаження на точку зчеплення, кг: ................................................................................

Маса (маси) та шина (шини):

Номер осі

Шини (розміри)

Допустиме навантаження, кілограмів

Технічно допустима максимальна маса на вісь, кілограмів

Максимально допустиме вертикальне навантаження на точку зчеплення, кілограмів

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

2.4.6. Положення точки зчеплення:

2.4.6.1. Висота точки зчеплення над опорною поверхнею, мм:

2.4.6.1.1. максимальна: ...................................................................................................................................

2.4.6.1.2. мінімальна: .......................................................................................................................................

2.4.6.2. Відстань від точки зчеплення до вертикальної площини, яка проходить через осьову лінію задньої осі, мм: .................................................................................................................................................

2.5. Колісна база, мм: ......................................................................................................................................

2.5.1.2. Відстань від центра зчіпного пристрою до задньої частини напівпричепа, мм: ...........................................................................................................................................................................

2.6. Мінімальна та максимальна колія1, мм: ..................................................................................................

2.7.2.1. Довжина, мм: .....................................................................................................................................

2.7.2.1.1. Довжина вантажної площадки, мм: ..............................................................................................

2.7.2.2. Ширина, мм: .......................................................................................................................................

2.7.2.3. Висота, мм ..........................................................................................................................................

8. Гальмівна система (стислий опис гальмівної системи):

без гальм / незалежна гальмівна система / інерційні гальма / гальмування від трактора1 ..........................................................................................................................................................

8.11.2. Механічне/гідравлічне/пневматичне з'єднання1 ...............................................................................

8.11.4. Одно- або дволінійні з'єднання1 .........................................................................................................

11. Пристрої освітлення та світлової сигналізації

11.1. Обов'язкові пристрої ...............................................................................................................................

11.1.2. Передні габаритні вогні1 .....................................................................................................................

11.1.3. Задні габаритні вогні ...........................................................................................................................

11.1.4. Задній покажчик повороту ..................................................................................................................

11.1.5. Задній світловідбивач .........................................................................................................................

11.1.6. Ліхтарі освітлення заднього номерного знака ..................................................................................

11.1.7. Стоп-сигнал ........................................................................................................................................

11.1.8. Аварійний попереджувальний сигнал .............................................................................................

11.2. Додаткові пристрої: ..............................................................................................................................

12. Інше

12.2. Механічне зчеплення між трактором та причепом:

12.2.1. Тип (типи) ...........................................................................................................................................

12.2.2. Марка (марки) ......................................................................................................................................

12.2.3. Інформація щодо підтвердження відповідності ................................................................................

12.2.4. Максимальне горизонтальне навантаження, кг ................................................................................

Максимальне вертикальне навантаження, кг (за потреби) ..........................................................................

____________
1 Не наводити, якщо не застосовується.

3. Форма додатка до сертифіката затвердження типу одиничного зразка причіпної машини

Технічний опис

 

0. Загальні положення

0.1. Торгова назва (зареєстрована марка) виробника: ..................................................................................

0.2. Тип (варіант, версія) / Модель1 ................................................................................................................

0.2.1. Торгова назва (за наявності): .................................................................................................................

0.2.2. Ідентифікаційний (заводський) номер ................................................................................................

0.3. Засоби для ідентифікації типу, якщо вони наявні на транспортному засобі: ................................................................................................................................................................

0.3.1. Табличка виробника (розміщення і спосіб кріплення): .......................................................................

0.3.2. Номер шасі (місце нанесення): .............................................................................................................

0.4. Категорія транспортного засобу: ..............................................................................................................

0.5. Найменування та місцезнаходження виробника повнокомплектного транспортного засобу: ...........................................................................................................................................................................

1. Загальні характеристики конструкції змінної причіпної машини

1.1. Кількість осей та коліс: ............................................................................................................................

з яких:

1.1.4. гальмівних осей (кількість, розташування) ........................................................................................

2. Маса та розміри

2.1.1. Споряджена маса в робочому стані, кг

максимальна .................................................................................................................................................

мінімальна ....................................................................................................................................................

2.2.1. Технічно допустима максимальна маса (маси) змінної причіпної машини з вантажем відповідно до специфікації шин, кг ................................................................................................................................

2.2.2. Розподіл маси (цих мас) між осями, кг .............................................................................................

2.2.3.1. Маса (маси) та шина (шини)

Номер осі

Шини (розміри)

Допустиме навантаження, кілограмів

Технічно допустима максимальна маса на вісь, кілограмів

Максимально допустиме вертикальне навантаження на точку зчеплення, кілограмів

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

2.4.6. Положення точки зчеплення:

2.4.6.1. Висота точки зчеплення над землею, мм:

2.4.6.1.1. максимальна: ...................................................................................................................................

2.4.6.1.2. мінімальна: .......................................................................................................................................

2.4.6.2. Відстань від точки зчеплення до вертикальної площини, яка проходить через вісь задньої осі, мм ......................................................................................................................................................................

2.5. Колісна база, мм: .......................................................................................................................................

2.6. Мінімальна та максимальна колія1, мм ....................................................................................................

2.7.2.1. Довжина, мм: .......................................................................................................................................

2.7.2.2. Ширина, мм: ........................................................................................................................................

2.7.2.3. Висота, мм: ...........................................................................................................................................

8. Гальма (стислий опис гальмівної системи)

Без гальм / незалежна система / інерційні гальма / гальмування від трактора1

8.11.2. Механічне/гідравлічне/пневматичне зєднання1 ................................................................................

8.11.4. Одно- або дволінійні з'єднання1 ........................................................................................................

10. Захисний пристрій від перекидання, захист від атмосферного впливу, сидіння, вантажні платформи

10.4. Вантажна платформа

10.4.1. Розміри, мм: .......................................................................................................................................

10.4.3. Технічно допустиме навантаження, кг: ...........................................................................................

11. Пристрої освітлення та світлової сигналізації

11.1. Обов'язкові пристрої ............................................................................................................................

11.1.2. Передні габаритні вогні1 ...................................................................................................................

11.1.3. Задні габаритні вогні ........................................................................................................................

11.1.4. Задні покажчики повороту...............................................................................................................

11.1.5. Задні світловідбивачі .......................................................................................................................

Передні світловідбивачі ...............................................................................................................................

Бокові світловідбивачі1 ................................................................................................................................

11.1.6. Ліхтарі освітлення заднього номерного знака ................................................................................

11.1.7. Стоп-сигнал.......................................................................................................................................

11.1.8. Аварійний попереджувальний сигнал............................................................................................

11.2. Додаткові пристрої: ..............................................................................................................................

12. Інше

12.2. Механічне зчеплення між трактором та змінною причіпною машиною:

12.2.1. Тип (типи) ...........................................................................................................................................

12.2.2. Марка (марки) .....................................................................................................................................

12.2.3. Інформація щодо підтвердження відповідності ...............................................................................

12.2.4. Максимальне горизонтальне навантаження, кг ..............................................................................

Максимальне вертикальне навантаження, кг (за потреби) ........................................................................

____________
1 Не наводити, якщо не застосовується.

(Технічний регламент доповнено додатком 12 згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 15.09.2023 р. N 987)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2011 р. N 1367

ПЛАН ЗАХОДІВ
із застосування Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів

План заходів виключено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 4 грудня 2019 року N 1168)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2011 р. N 1367

ЗМІНА,
що вноситься до переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності

Зміна втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 28 грудня 2016 року N 1069)

____________

 


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.