Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

В НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії  стандарту складає 38,50 грн. та є однією з найнижчих в Україні. Увага! НІЦ «ЛЕОНОРМ» перейшов з 01.05.2022 р. на спрощену систему оподаткування (єдиний податок третьої групи за ставкою 2%), та звільняється від обов’язку нарахування та сплати ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 05 серпня 2022 р. № 867

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2022 р. № 398

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2022 р. № 398 “Деякі питання здійснення фітосанітарних заходів та процедур в умовах воєнного стану” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 29, ст. 1576) зміни, що додаються.

         Прем’єр-міністр України               Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 75

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 серпня 2022 р. № 867

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 1 квітня 2022 р. № 398

1. Пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Установити, що:

1) на період воєнного стану:

територіальні органи Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів здійснюють свої повноваження за принципом екстериторіальності. Особа має право звертатися для отримання документів, адміністративних послуг та проведення фітосанітарних процедур у сфері карантину та захисту рослин до
будь-якого територіального органу Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, а також звертатися для проведення фітосанітарної експертизи (аналізу) до будь-якої фітосанітарної лабораторії, включеної до Переліку фітосанітарних лабораторій, за її вибором;

фітосанітарні процедури не здійснюються на території територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) згідно з переліком територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), передбаченим Порядком надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 332 “Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 26, ст. 1418);

документи для здійснення фітосанітарних заходів та процедур у сфері карантину рослин подаються особою до територіального органу Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в електронній або паперовій формі шляхом звернення до державного фітосанітарного інспектора, відповідального за відповідну зону обслуговування;

2) на період воєнного стану та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування фітосанітарні заходи та процедури здійснюються з урахуванням таких особливостей:

для супровідного дерев’яного пакувального матеріалу, що класифікується за товарними позиціями 4407 і 4415 згідно з УКТЗЕД, критерії вибірковості фітосанітарного контролю не розраховуються, а фітосанітарний контроль здійснюється виключно до супровідного дерев’яного пакувального матеріалу для товарів, що належать до об’єктів регулювання;

видача карантинного сертифіката на об’єкти регулювання, що класифікуються за товарними позиціями 1205, 1209, товарними підпозиціями 1005 10, 1007 10 і товарними підкатегоріями 1001 11 00 00, 1002 10 00 00, 1003 10 00 00, 1004 10 00 00, 1006 10 10 00, 1008 10 00 00, 1008 21 00 00, 1201 10 00 00, 1204 00 10 00, 1206 00 10 00, 1207 10 00 00, 1207 21 00 00, 1207 30 00 00, 1207 40 10 00, 1207 50 10 00, 1207 60 00 00, 1207 70 00 00, 1207 91 10 00, 1207 99 91 00 згідно з УКТЗЕД, та в інших випадках, передбачених законодавством, для цілей контролю за переміщенням територією України не є обов’язковою і здійснюється державними фітосанітарними інспекторами виключно на вимогу особи.

У разі вивезення з карантинної зони об’єктів регулювання, що класифікуються за товарними позиціями, товарними підпозиціями та товарними підкатегоріями, зазначеними в абзаці третьому цього підпункту, без карантинного сертифіката особа зобов’язана вести облік таких об’єктів регулювання за формою згідно з додатком та подавати відповідну інформацію на вимогу Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (не частіше одного разу на місяць);

у разі ввезення на митну територію України об’єктів регулювання, що належать до груп 07, 08, 09, 10, 11, 12 згідно з УКТЗЕД, фітосанітарний контроль здійснюється державними фітосанітарними інспекторами виключно методами внутрішнього та/або зовнішнього інспектування (без проведення огляду та фітосанітарної експертизи (аналізу), передбаченими наказом Мінекономіки від 22 лютого 2021 р. № 343 “Про затвердження Методів інспектування, огляду, у тому числі відбору зразків, та проведення фітосанітарної експертизи (аналізів)”, крім випадків, коли:

фітосанітарні сертифікати та/або фітосанітарні сертифікати на реекспорт відсутні або недійсні;

об’єкти регулювання не відповідають інформації, що міститься у фітосанітарному сертифікаті та/або фітосанітарному сертифікаті на реекспорт;

під час проведення внутрішнього та/або зовнішнього інспектування державними фітосанітарними інспекторами виявлено зараження або ознаки зараження чи пошкодження об’єктів регулювання регульованими шкідливими організмами;

3) обстеження та моніторинг проводяться державним фітосанітарним інспектором за наявності документа, що підтверджує відсутність на відповідній території ризиків, пов’язаних із вибухонебезпечними предметами, виданого в електронній або паперовій формі місцевою державною (військовою) адміністрацією чи органом місцевого самоврядування або оператором протимінної діяльності.

У разі проведення обстеження такий документ подається особою територіальному органу Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів разом із заявою на проведення фітосанітарних процедур.

У разі проведення моніторингу для отримання такого документа територіальний орган Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів звертається із запитом до відповідної місцевої державної (військової) адміністрації чи органу місцевого самоврядування або оператора протимінної діяльності.

Державний фітосанітарний інспектор має право не проводити обстеження або моніторинг за умови відсутності документа, зазначеного в абзаці першому цього підпункту, або наявності інформації про небезпеку для його життя чи здоров’я під час проведення такого обстеження або моніторингу, про що невідкладно повідомляє територіальному органу Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

За наявності умов, що унеможливлюють проведення державним фітосанітарним інспектором обстеження у визначений (запланований) строк, територіальний орган Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів інформує про це особу протягом восьми робочих годин із зазначенням причини. Строки проведення такого обстеження можуть бути продовжені, але не довше ніж до завершення вегетаційного періоду з урахуванням біологічних особливостей регульованого шкідливого організму або шкідливого організму, щодо якого проводиться обстеження.

Державний фітосанітарний інспектор зобов’язаний провести обстеження або моніторинг у найкоротший строк, але не пізніше ніж упродовж двох робочих днів з моменту підтвердження щодо усунення небезпеки, яким може бути подання нового документа про відсутність на відповідній території ризиків, пов’язаних із вибухонебезпечними предметами, виданого місцевою державною (військовою) адміністрацією чи органом місцевого самоврядування або оператором протимінної діяльності, або інформації про усунення такої небезпеки.”.

2. Пункт 2 виключити.

_____________________

  


Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2022, ЛЕОНОРМ.