Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ...

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

Про затвердження Порядку видачі міжнародних ветеринарних сертифікатів для експорту м'яса птиці в країни ЄС та внесення зміни до нормативно-правового акта

 

Наказ Державного комітету ветеринарної медицини України
від 17 грудня 2009 року N 535

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 січня 2010 р. за N 40/17335

Відповідно до статті 54 Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів", статті 32 Закону України "Про ветеринарну медицину" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок видачі міжнародних ветеринарних сертифікатів для експорту м'яса птиці в країни ЄС (далі - Порядок), що додається.

2. Унести зміну до Порядку видачі ветеринарних документів, затвердженого наказом Державного комітету ветеринарної медицини України від 13.04.2009 N 85, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.06.2009 за N 519/16535, доповнивши пункт 1.2 абзацом другим такого змісту:

"Порядок не поширюється на видачу міжнародних ветеринарних сертифікатів для експорту м'яса птиці в країни ЄС".

3. Начальникам територіальних органів Державного комітету ветеринарної медицини України, регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті прийняти Порядок до керівництва та застосування при здійсненні державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду.

4. Управлінню державної інспекції ветеринарної медицини Державного комітету ветеринарної медицини України (Білоус М. В.) у встановленому порядку:

4.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4.2. Довести наказ до відома начальників територіальних органів Державного комітету ветеринарної медицини України, регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Державного комітету ветеринарної медицини України Садварі Ю. Ю.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова

П. І. Вербицький

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Держмитслужби України

А. В. Макаренко

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва


 
О. Кужель

Перший заступник Міністра,
головний державний
санітарний лікар України


 
О. М. Біловол

Міністр аграрної політики України

Ю. Ф. Мельник


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету ветеринарної медицини України
від 17 грудня 2009 р. N 535

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 січня 2010 р. за N 40/17335


 

Порядок
видачі міжнародних ветеринарних сертифікатів для експорту м'яса птиці в країни ЄС

 

1. Цей Порядок розроблений відповідно до Законів України "Про безпечність та якість харчових продуктів", "Про ветеринарну медицину".

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у Законах України "Про безпечність та якість харчових продуктів", "Про ветеринарну медицину".

3. Дія цього Порядку поширюється на операторів потужностей, які мають експлуатаційний дозвіл, виданий відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 N 712 "Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів", та мають намір здійснювати експорт м'яса птиці до країн ЄС, а також внесені до реєстру потужностей (об'єктів) та їх операторів.

4. Міжнародний ветеринарний сертифікат для експорту м'яса птиці в країни ЄС (далі - Сертифікат) видається лише на продукцію, що вироблена на затверджених експортних потужностях (об'єктах), зареєстрованих у встановленому порядку.

5. Обов'язковою умовою експорту м'яса птиці до країн ЄС є запровадження на потужностях (об'єктах) систем аналізу ризиків та контролю (регулювання) у критичних точках (Hazard Analysis and Critical Control Points - HACCP) або аналогічних систем забезпечення безпечності та якості продукції.

6. Обов'язковою умовою для видачі Сертифіката є здійснення на потужностях (об'єктах) офіційними лікарями ветеринарної медицини державного ветеринарно-санітарного контролю за дотриманням необхідних ветеринарно-санітарних, санітарних (гігієнічних) вимог щодо забезпечення безпеки м'яса птиці, дотримання нормативних документів ЄС та технічних регламентів.

7. Підставою для видачі Сертифіката є безпосередній огляд м'яса птиці, експертні висновки державних лабораторій ветеринарної медицини.

8. Відбір зразків м'яса птиці, що експортується до країн ЄС, проводиться офіційними лікарями ветеринарної медицини в місцях його виробництва, зберігання за обов'язкової присутності власника (його представника).

За результатами досліджень державна лабораторія ветеринарної медицини видає експертний висновок, який засвідчує, що пред'явлена для експертизи партія м'яса птиці відповідає встановленим законодавством вимогам та вимогам ЄС.

9. Сертифікати видаються згідно з вимогами країни-імпортера щодо його форми та змісту офіційними лікарями ветеринарної медицини після звернення заявника або уповноваженої ним особи.

10. Виданий Сертифікат обліковується у журналі реєстрації видачі міжнародних ветеринарних сертифікатів за формою згідно з додатком.

 

Начальник управління державної
інспекції ветеринарної медицини


М. В. Білоус


 

 

Додаток
до Порядку видачі міжнародних ветеринарних сертифікатів для експорту м'яса птиці в країни ЄС


 

Журнал
реєстрації видачі міжнародних ветеринарних сертифікатів для експорту м'яса птиці в країни ЄС

 

 

N з/п

Дата видачі

Серія та номер міжнародного ветеринарного сертифіката

Виданий: найменування юридичної особи та її місцезна-
ходження

Найменування товару

Кількість місць, вага

Найменування та місцезна-
ходження виробника

Країна призначення

Найменування та місцезна-
ходження одержувача

Експертний висновок державної лабораторії ветеринарної медицини, інші дані

Вид транспорту

Пункт перетину кордону

Сума отриманих коштів

Прізвище, ім'я та по батькові особи, яка видала міжнародний ветеринарний сертифікат та її підпис

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

____________


Назад

 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.