Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

1 серпня 2023 року ТОВ «НІЦ «ЛЕОНОРМ» перейшов на спрощену систему оподаткування З групи ставка єдиного податку 3% з ПДВ 20%. З 01.08.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту = 54.90 грн. включно з ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

 

від 3 грудня 2009 року N 439

Про затвердження та скасування національних стандартів України, визнання таким, що втратив чинність, наказ Держспоживстандарту від 31.08.2008 N 256, внесення змін до наказів Держспоживстандарту від 10.10.20007 N 253, від 10.10.2007 N 254, від 04.12.2007 N 344, від 04.03.2008 N 85, від 28.09.2009 N 346 та від 15.10.2009 N 375

 

Відповідно до Закону України "Про стандартизацію" та на виконання Плану національної стандартизації наказую:

1. Затвердити пробний національний стандарт України з наданням чинності з 1 липня 2011 р. до 1 липня 2014 р.:

ДСТУ-П CWA 14645:2009 

Інформаційні технології. Доступність альтернативних мовних версій навчального ресурсу в метаданих навчальних об'єктів
(CWA 14645:2003, IDT)
- Вперше 


 

2. Затвердити національні стандарти України з наданням чинності з 1 липня 2011 р.:

ДСТУ ISO 377:2009 

Сталь і сталеві вироби. Розташування та готування проб і випробних зразків для механічного випробування
(ISO 377:1997, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 4952:2009 

Сталі конструкційні з поліпшеною тривкістю до атмосферної корозії. Технічні умови
(ISO 4952:2006, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 5294:2009 

Синхронні пасові приводи. Шківи
(ISO 5294:1989, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 6930-1:2009 

Лист і широка штаба зі сталі з високою границею плинності для холодного деформування. Частина 1. Умови постачання термомеханічно прокатаних сталей
(ISO 6930-1:2001, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 15071:2009 

Болти з шестигранною головкою та скошеним буртом. Малі типорозміри. Клас точності А. Технічні умови
(ISO 15071:1999, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 15072:2009 

Болти з шестигранною головкою та скошеним буртом з метричною наріззю та дрібним кроком. Малі типорозміри. Клас точності А. Технічні умови
(ISO 15072:1999, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 16656:2009 

Гідроприводи об'ємні. Циліндри короткоходові з однобічним штоком на тиск 10 МПа (100 бар) з діаметром від 32 мм до 100 мм. Приєднувальні розміри
(ISO 16656:2004, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 17292:2009 

Нафтова, нафтохімічна та супутні галузі промисловості. Крани металеві сферичні. Загальні технічні вимоги
(ISO 17292:2004, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 19879:2009 

З'єднання металевих труб для гідро- та пневмоприводів і загального застосування. Методи випробування з'єднувачів для гідроприводів
(ISO 19879:2005, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 21747:2009 

Статистичні методи. Статистики функціонування та потужності процесу для виміряних характеристик якості
(ISO 21747:2006, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 23429:2009 

Калібрування шестигранних заглибин. Конструкція та розміри калібрів
(ISO 23429:2004, IDT)
- Вперше 

ДСТУ IEC 60269-1:2009 

Запобіжники плавкі низьковольтні. Частина 1. Загальні технічні вимоги
(IEC 60269-1:2006, IDT)
- На заміну ДСТУ ІЕС 60269-1-2001 

ДСТУ IEC 60269-4:2009 

Запобіжники плавкі низьковольтні. Частина 4. Додаткові вимоги до плавких вставок для захисту напівпровідникових приладів
(IEC 60269-4:2006, IDT)
- Вперше 

ДСТУ IEC 60287-2-1:2009 

Кабелі електричні. Обчислення номінальної сили струму. Частина 2-1. Обчислення теплового опору
(IEC 60287-2-1:2006, IDT)
- Вперше 

ДСТУ IEC 60287-2-2:2009 

Кабелі електричні. Обчислення номінальної сили струму. Частина 2-2. Метод обчислення коефіцієнтів зменшення навантаження для груп кабелів у повітрі, якщо на них діє сонячне випромінення
(IEC 60287-2-2:1995, IDT)
- Вперше 

ДСТУ IEC 60287-3-1:2009 

Кабелі електричні. Обчислення номінальної сили струму. Частина 3-1. Нормативні умови експлуатації та вибір типу кабелю
(IEC 60287-3-1:1999, IDT)
- Вперше 

ДСТУ IEC 60287-3-2:2009 

Кабелі електричні. Обчислення номінальної сили струму. Частина 3-2. Оптимізація розміру силового кабелю з урахуванням економічних показників
(IEC 60287-3-2:1995, IDT)
- Вперше 

ДСТУ EN 1557:2009 

Речовини поверхнево-активні. Метод визначення колориметричних характеристик оптично прозорих забарвлених рідин (продуктів) як координати X, Y, Z кольору пропускання
(EN 1557:1996, IDT)
- Вперше 

ДСТУ EN 1791:2009 

Речовини поверхнево-активні. Жирні алкілдиметиламіноксиди. Метод визначення вмісту аміноксиду
(EN 1791:1997, IDT)
- Вперше 

ДСТУ EN 1977:2009 

Мідь та мідні сплави. Заготівка мідна для волочіння (катанка). Технічні умови
(EN 1977:1998, IDT)
- Вперше 

ДСТУ EN 1981:2009 

Мідь та мідні сплави. Лігатура. Технічні умови
(EN 1981:2003, IDT)
- Вперше 

ДСТУ EN 10087:2009 

Сталі автоматні. Заготівки, гарячекатані прутки і дроти. Технічні умови постачання
(EN 10087:1998, IDT)
- Вперше 

ДСТУ EN 10107:2009 

Лист і штаба з електротехнічної сталі текстуровані у стані повного оброблення. Технічні умови постачання
(EN 10107:2005, IDT)
- Вперше
 

ДСТУ EN 10278:2009 

Вироби сталеві калібровані. Розміри та граничні відхили
(EN 10278:1999, IDT)
- Вперше 

ДСТУ EN 10279:2009 

Швелери сталеві гарячекатані. Граничні відхили на розміри, форму та масу
(EN 10279:2000, IDT)
- Вперше 

ДСТУ EN 12164:2009 

Мідь та мідні сплави. Пруток для оброблення різанням. Технічні умови
(EN 12164:1998, IDT)
- Вперше 

ДСТУ EN 12166:2009 

Мідь та мідні сплави. Дріт загальної призначеності. Технічні умови
(EN 12166:1998, IDT)
- Вперше 

ДСТУ EN 13181:2009 

Системи вентиляції та кондиціонування повітря. Пристрої кінцеві. Методи випробування характеристик жалюзі під дією змодельованого піску
(EN 13181:2001, IDT)
- Вперше
 

ДСТУ EN 13267:2009 

Речовини поверхнево-активні. Визначення вмісту води методом Карла Фішера
(EN 13267:2001, IDT)
- Вперше 

ДСТУ EN 13270:2009 

Речовини поверхнево-активні. Метод визначення вмісту активної речовини в алкілдиметилбетаїнах
(EN 13270:2001, IDT)
- Вперше 

ДСТУ EN 13538-3:2009 

Мішки спальні. Визначення розмірних характеристик. Частина 3. Метод визначення об'єму під навантагою та зручності пакування
(EN 13538-3:2002, IDT)
- Вперше 

ДСТУ EN 13717:2009 

Речовини поверхнево-активні. Метод визначення первинного, вторинного та третинного амінного азоту потенціометричним титруванням
(EN 13717:2002, IDT)
- Вперше 

ДСТУ EN 13926:2009 

Речовини поверхнево-активні. Алкоксильовані похідні. Метод визначення гідроксильного числа з використанням N-метилімідазолу
(EN 13926:2003, IDT)
- Вперше 

ДСТУ EN 13955:2009 

Речовини поверхнево-активні. Метод визначення точки Крафта і розчинності йоногенних поверхнево-активних речовин
(EN 13955:2002, IDT)
- Вперше
 

ДСТУ EN 13996:2009 

Речовини поверхнево-активні. Здатність і нездатність до піноутворення. Метод перемішування з використанням турбіни
(EN 13996:2002, IDT)
- Вперше 

ДСТУ EN 14916:2009 

Посуд побутовий для готування їжі. Графічні познаки (піктограми)
(EN 14916:2005, IDT)
- Вперше 

ДСТУ EN 14981:2009 

Речовини поверхнево-активні. Метод визначення вмісту розчинників з високою точкою кипіння в рідких мийних засобах з використанням газорідинної хроматографії
(EN 14981:2006, IDT)
- Вперше 

ДСТУ EN ISO 15136-1:2009 

Свердловинне устатковання для нафтової та газової промисловості. Установки насосні ґвинтові для механізованого видобування. Частина 1. Насоси
(EN ISO 15136-1:2001, IDT)
- Вперше 


 

3. Скасувати чинність національного стандарту України з 1 липня 2011 р.:

ДСТУ IEC 60269-1-2001 

Запобіжники плавкі низьковольтні. Частина 1. Загальні технічні вимоги
(IEC 60269-1:1998, IDT) 


 

4. Наказ Держспоживстандарту України від 31 липня 2008 року N 256 "Про внесення змін до наказів Держспоживстандарту від 10.10.2007 р. N 253, від 10.10.2007 р. N 254 та від 04.12.2007 р. N 344" визнати таким, що втратив чинність.

5. Внести зміни до наказів Держспоживстандарту України:

5.1. У наказі Держспоживстандарту України від 10 жовтня 2007 року N 253 "Про затвердження національних стандартів України":

у пункті 1 вилучити слова та цифри:

"ДСТУ ISO 565:2007 

Контрольні сита. Тканини металеві дротяні, перфоровані металеві пластини та листи, вироблені методом гальванопластики. Номінальні розміри отворів
(ISO 565:1990, IDT)
- Вперше" 


 

доповнити пунктом 11 такого змісту:

"11. Затвердити національний стандарт України з наданням чинності з 1 квітня 2010 р.:

ДСТУ ISO 565:2007 

Решета та сита контрольні. Тканини металеві дротяні, перфоровані металеві пластини та листи, вироблені методом гальванопластики. Номінальні розміри отворів
(ISO 565:1990, IDT)
- Вперше" 


 

5.2. У наказі Держспоживстандарту України від 10 жовтня 2007 року N 254 "Про затвердження національних стандартів України, скасування нормативного документа та внесення зміни до наказу Держспоживстандарту":

у пункті 1 вилучити слова та цифри:

"ДСТУ ISO 3310-1:2007 

Сита контрольні. Технічні вимоги та методи випробування. Частина 1. Сита контрольні з металевої дротяної тканини
(ISO 3310-1:2000, IDT)
- На заміну ДСТУ ГОСТ ИСО 3310-1:2004" 


 

доповнити пунктом 11 такого змісту:

"11. Затвердити національний стандарт України з наданням чинності з 1 квітня 2010 р.:

ДСТУ ISO 3310-1:2007 

Решета та сита контрольні. Технічні вимоги та методи випробування. Частина 1. Сита контрольні з металевої дротяної тканини"
(ISO 3310-1:2000, IDT)
- На заміну ДСТУ ГОСТ ИСО 3310-1:2004" 


 

у пункті 2 слова та цифри "з 1 липня 2009 р." замінити словами та цифрами "з 1 квітня 2010 р.".

 

5.3. У наказі Держспоживстандарту України від 4 грудня 2007 року N 344 "Про затвердження національних стандартів України":

у пункті 1 вилучити слова та цифри:

"ДСТУ ISO 3310-2:2007 

Сита контрольні. Технічні вимоги та методи випробування. Частина 2. Сита контрольні з перфорованих металевих пластин
(ISO 3310-2:1999, IDT)
- Вперше" 


 

доповнити пунктом 11 такого змісту:

"11. Затвердити національний стандарт України з наданням чинності з 1 квітня 2010 р.:

ДСТУ ISO 3310-2:2007 

Решета та сита контрольні. Технічні вимоги та методи випробування. Частина 2. Решета контрольні з перфорованих металевих пластин
(ISO 3310-2:1999, IDT)
- Вперше" 


 

5.4. У наказі Держспоживстандарту України від 4 березня 2008 року N 85 "Про затвердження національних стандартів України":

у пункті 1 вилучити слова та цифри:

"ДСТУ OIML R 61-1:2008 

Дозатори дискретної дії вагові автоматичні. Частина 1. Загальні технічні вимоги та методи випробування
(OIML R 61-1:2004, IDT)
- Вперше (зі скасуванням в Україні
ГОСТ 10223-97) 

ДСТУ OIML R 61-2:2008 

Дозатори дискретної дії вагові автоматичні. Частина 2 Форма звіту про випробування
(OIML R 61-2:2004, IDT)
- Вперше" 


 

доповнити пунктом 11 такого змісту:

"11. Затвердити національні стандарти України з наданням чинності з 1 січня 2011 року:

"ДСТУ OIML R 61-1:2008 

Дозатори дискретної дії вагові автоматичні. Частина 1. Загальні технічні вимоги та методи випробування
(OIML R 61-1:2004, IDT)
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 10223-97) 

ДСТУ OIML R 61-2:2008 

Дозатори дискретної дії вагові автоматичні. Частина 2 Форма звіту про випробування
(OIML R 61-2:2004, IDT)
- Вперше" 


 

у підпункті "б" пункту 3 слова та цифри "з 1 січня 2012 р." замінити словами та цифрами "з 1 січня 2013 р.".

5.5. У наказі Держспоживстандарту України від 28 вересня 2009 р. N 346 "Про затвердження національних стандартів України та скасування нормативних документів":

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Затвердити пробні національні стандарти України з наданням чинності:

а) з 1 січня 2011 р. до 1 січня 2014 р.:

ДСТУ-П IWA 2:2009 

Системи управління якістю. Настанови щодо застосування ISO 9001:2000 у сфері освіти
(IWA 2:2007, IDT)
- На заміну ДСТУ-П IWA 2:2007" 


 

б) з 1 липня 2011 р. до 1 липня 2014 р.:

ДСТУ-П ISO/TR 3313:2009 

Вимірювання витрати води в закритих трубопроводах. Вплив пульсацій потоку на прилади вимірювання витрати
(ISO/TR 3313:1998, IDT)
- Вперше" 


 

пункт 2 в редакції: "2. Скасувати в Україні чинність нормативних документів з 1 липня 2011 р.:" вважати пунктом 21, в якому вилучити слова та цифри:

"ДСТУ-П IWA 2:2003 

Системи управління якістю. Настанови щодо застосування ISO 9001:2000 у сфері освіти
(IWA 2:2003, IDT)" 


 

доповнити пунктом 22 такого змісту:

"22. Скасувати чинність національного стандарту України з 1 січня 2011 р.:

ДСТУ-П IWA 2:2007 

Системи управління якістю. Настанови щодо застосування ISO 9001:2000 у сфері освіти
(IWA 2:2003, IDT)" 


 

5.6. У наказі Держспоживстандарту України від 15 жовтня 2009 р. N 375 "Про затвердження національних стандартів України та скасування нормативних документів" пункт 2:

доповнити підпунктом "б1" такого змісту:

1) з 1 червня 2010 р.:

ДСТУ ETSI EN 302 217-1: 2009 

Радіосистеми фіксованої радіослужби. Обладнання та антени цифрових радіорелейних систем передавання. Частина 1. Загальні технічні вимоги
(ETSI EN 302 217-1:2007, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2: 2009 

Радіосистеми фіксованої радіослужби. Обладнання та антени цифрових радіорелейних систем передавання. Частина 2-2. Характеристики та вимоги до радіообладнання, для якого застосовують координацію частот
(ETSI EN 302 217-2-2:2007, IDT)
- Вперше" 


 

у підпункті "в" вилучити слова та цифри:

"ДСТУ ETSI EN 302 217-1: 2009 

Радіосистеми фіксованої радіослужби. Обладнання та антени цифрових радіорелейних систем передавання. Частина 1. Загальні технічні вимоги
(ETSI EN 302 217-1:2007, IDT)
- Вперше  

ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2: 2009 

Радіосистеми фіксованої радіослужби. Обладнання та антени цифрових радіорелейних систем передавання. Частина 2-2. Характеристики та вимоги до радіообладнання, для якого застосовують координацію частот
(ETSI EN 302 217-2-2:2007, IDT)
- Вперше" 


 

6. Департаменту стандартизації та метрології (Нелепов А. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-порталі Держспоживстандарту України.

7. ДП "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (Корчевна Л. О.) забезпечити опублікування цього наказу у черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Черепкова С. Т.

 

Голова 

Л. Лосюк 


 

Назад
 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.