Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

З 01.09.2022 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії  стандарту складає 40 грн.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

Удосконалено Технічний регламент щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів та Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для силових трансформаторів


Кабінет Міністрів України постановою від 31.10.2022 N 1222 вніс зміни до Технічного регламенту щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів, згідно з якими, зокрема, уточнено, що у разі коли органом державного ринкового нагляду встановлено, що продукція, на яку нанесено знак відповідності технічним регламентам і яка відповідає своєму призначенню, не відповідає вимогам цього Технічного регламенту чи відповідних технічних регламентів щодо встановлення вимог до екодизайну за типами продукції, зазначений орган невідкладно вимагає від виробника або його уповноваженого представника вжити протягом визначеного строку заходів до приведення такої продукції у відповідність з установленими вимогами та/або правилами застосування і нанесення знака відповідності технічним регламентам, установленим законодавством, та усунення порушень вимог, установлених законодавством про державний ринковий нагляд.

Якщо органом державного ринкового нагляду виявлено, що продукція не відповідає встановленим вимогам та одночасно становить серйозний ризик, такий орган відповідно до Методики вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів невідкладно вимагає від відповідного суб'єкта господарювання вилучити зазначену продукцію з обігу та/або відкликати її чи забороняє надання такої продукції на ринку.

Заходи, що вживаються органом державного ринкового нагляду, повинні бути пропорційними рівню загрози відповідної продукції суспільним інтересам.

Якщо невідповідність продукції зберігається, орган державного ринкового нагляду вживає заходів до обмеження чи заборони надання на ринку та/або введення в експлуатацію відповідної продукції або переконується, що продукцію вилучено з ринку.

Водночас визначено, що у разі наявності в органу державного ринкового нагляду достатніх підстав вважати, що продукція не відповідає вимогам цього Технічного регламенту чи відповідних технічних регламентів щодо встановлення вимог до екодизайну за типами продукції, орган державного ринкового нагляду повинен забезпечити проведення експертизи (випробувань) такої продукції відповідно до ст. 27 Закону "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції". Якщо результати такої експертизи (випробувань) продукції підтверджують, що продукція не відповідає вимогам цього Технічного регламенту чи відповідних технічних регламентів щодо встановлення вимог до екодизайну за типами продукції, орган державного ринкового нагляду невідкладно оприлюднює інформацію про виявлену невідповідність такої продукції та вимагає від відповідного суб'єкта господарювання вжити протягом визначеного строку заходів до приведення такої продукції у відповідність з установленими вимогами.

Крім цього, внесено зміни до Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для малих, середніх та великих силових трансформаторів, відповідно до яких, зокрема, визначено, що виробник, імпортер або уповноважений представник не повинні вводити в обіг продукцію, розроблену з метою її випробовування (наприклад, шляхом розпізнавання умов випробувань або випробувального циклу), а також щоб реагувати особливим чином, шляхом автоматичної зміни своїх технічних характеристик під час випробування з метою досягнення більш сприятливого рівня будь-яких параметрів, заявлених виробником, імпортером або уповноваженим представником у технічній документації чи включених до поданої документації.

Також передбачено, що середні та великі силові трансформатори незалежно від того, коли вони були вперше введені в обіг або експлуатацію, підлягають повторній оцінці відповідності та повинні відповідати вимогам цього Технічного регламенту, якщо до них застосовуються такі операції:

заміна сердечника або його частини;

заміна однієї чи кількох повних обмоток.

Постанова набирає чинності через 6 місяців з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Джерело: www.ligazakkon.uaПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2022, ЛЕОНОРМ.