Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Перевірити актуальність нормативних документів, якими користується Ваше підприємство!

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 жовтня 2019 р. N 869

Київ

Про затвердження Порядку встановлення спеціальних умов імпорту харчових продуктів та кормів

Відповідно до частини п'ятої статті 60 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок встановлення спеціальних умов імпорту харчових продуктів та кормів, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

О. ГОНЧАРУК

Інд. 75

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2019 р. N 869

ПОРЯДОК
встановлення спеціальних умов імпорту харчових продуктів та кормів

1. Цей Порядок визначає процедуру встановлення спеціальних умов імпорту харчових продуктів та кормів (далі - спеціальні умови імпорту) відповідно до Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин".

Встановлення спеціальних умов імпорту є засобом усунення чи зменшення до прийнятного рівня загрози для здоров'я людини та/або тварини, пов'язаної із ризиком наявності небезпечного фактора у вантажі, що ввозиться (пересилається) на митну територію України.

2. Терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин", "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", "Про безпечність та гігієну кормів", "Про ветеринарну медицину", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення".

3. Держпродспоживслужба на підставі результатів державного контролю вантажів з харчовими продуктами та кормами, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, якими встановлено невідповідність харчових продуктів або кормів, що походять з інших країн, інформації, отриманої від компетентних органів країн-експортерів, наукових установ та відповідних міжнародних організацій, членом яких є Україна, а також результатів державного контролю, здійсненого компетентним органом України у відповідній країні-експортері, здійснює оцінку відповідного ризику та у разі перевищення ним прийнятного рівня подає протягом п'яти робочих днів пропозиції Мінекономіки щодо необхідності встановлення спеціальних умов імпорту.

4. Пропозиції Держпродспоживслужби про необхідність встановлення спеціальних умов імпорту містять відомості про:

1) інформацію, що стала підставою для подання пропозицій;

2) інформацію про небезпечний фактор, наявність якого у вантажах з харчовими продуктами та кормами, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, є підставою для подання пропозицій;

3) вид харчових продуктів та/або кормів, щодо яких існує загроза наявності небезпечного фактора, із зазначенням опису товару та коду згідно з УКТЗЕД;

4) кількість вантажів з харчовими продуктами та кормами, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, які за результатами державного контролю на кордоні визнано небезпечними через наявність у них відповідного небезпечного фактора;

5) кількість випадків виявлення відповідного небезпечного фактора у харчових продуктах або кормах, що походять з інших країн та були ввезені (переслані) у встановленому порядку на митну територію України;

6) інформацію про інші країни, які встановили спеціальні умови імпорту у зв'язку із загрозою наявності відповідного небезпечного фактора в імпортованих ними вантажах з харчовими продуктами та кормами;

7) вид (види) спеціальних умов імпорту, які необхідно встановити для усунення чи зменшення до прийнятного рівня загрози наявності у вантажах небезпечного фактора.

5. Мінекономіки протягом п'яти робочих днів розглядає пропозиції Держпродспоживслужби стосовно запровадження спеціальних умов імпорту та приймає рішення про встановлення або відмову у встановленні спеціальних умов імпорту.

Таке рішення оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінекономіки у день його прийняття та надсилається до Держпродспоживслужби.

6. У разі прийняття рішення Мінекономіки про встановлення спеціальних умов імпорту Держпродспоживслужба встановлює спеціальні умови щодо вантажів з продуктами, які надходять з відповідної країни або її окремої території (зони або компартмента).

7. Спеціальні умови щодо вантажів з продуктами, які надходять з відповідної країни або її окремої території (зони або компартмента), можуть включати особливі умови імпорту вантажів, зокрема:

1) проведення діагностичних досліджень стосовно тварин, з яких отримано харчові продукти та корми тваринного походження, та/або умов їх вакцинацій та/або карантинування;

2) методи обробки та/або переробки харчових продуктів та кормів залежно від території їх походження (країна, її окрема територія, зона або компартмент);

3) обов'язковість ввезення вантажу через призначений прикордонний інспекційний пост або призначений пункт пропуску на державному кордоні України;

4) обов'язковість проведення лабораторного дослідження (випробування) відібраного з вантажу зразка та супроводження вантажу відповідним висновком (звітом) акредитованої лабораторії;

5) обов'язковість іншого заходу за умови, що такий застосовується хоча б однією країною-експортером щодо вантажів, які ввозяться (пересилаються) на її територію, або якщо такий захід рекомендований відповідною міжнародною організацією, членом якої є Україна.

Інформація про спеціальні умови щодо вантажів з продуктами, які надходять з відповідної країни або її окремої території (зони або компартмента), оприлюднюється на офіційному веб-сайті Держпродспоживслужби у день їх запровадження.

8. Держпродспоживслужба веде облік інформації, необхідної для оцінки ефективності встановлених спеціальних умов імпорту. Зазначена інформація надається Мінекономіки щокварталу не пізніше десятого числа наступного за звітним періодом місяця з пропозиціями щодо продовження застосування або скасування спеціальних умов імпорту.

9. За результатами розгляду наданих Держпродспоживслужбою інформації і пропозицій Мінекономіки приймає рішення щодо продовження застосування або скасування спеціальних умов імпорту.

10. Рішення про скасування спеціальних умов імпорту приймається Мінекономіки протягом п'яти робочих днів після отримання відповідних пропозицій Держпродспоживслужби.

Повідомлення про скасування спеціальних умов імпорту оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінекономіки у день прийняття такого рішення.

____________


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2020, ЛЕОНОРМ.