Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Увага! З 24.03.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту складає 46 грн.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 березня 2023 р. № 289

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України

 від 7 листопада 2018 р. № 992

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2018 р. № 992 “Про затвердження вимог у сфері електронних довірчих послуг та Порядку перевірки дотримання вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 98, ст. 3227) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім підпункту 3 пункту 1 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності з 1 січня 2024 року.

        Премєр-міністр України                                                   Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 49

            ЗАТВЕРДЖЕНО

            постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2023 р. № 289

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2018 р. № 992

1. У вимогах у сфері електронних довірчих послуг, затверджених зазначеною постановою:

1) у пункті 4:

в абзаці шостому слова “телекомунікаційних систем” замінити словами “електронних комунікаційних систем”;

в абзаці десятому слова “телекомунікаційного зв’язку” замінити словами “електронного комунікаційного з’єднання”;

2) пункт 5 викласти в такій редакції:

“5. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про електронні довірчі послуги”, “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про електронні комунікації”, “Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах”, “Про основні засади забезпечення кібербезпеки України”.”;

3) у пункті 31 слово “цивільно-правової” виключити;

4) у підпункті 2 пункту 77 слова “телекомунікаційних мереж” замінити словами “електронних комунікаційних мереж”;

5) в абзаці першому пункту 99 слова “телекомунікаційні мережі” замінити словами “електронні комунікаційні мережі”;

6) у тексті вимог слова “інформаційно-телекомунікаційна система” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “інформаційно-комунікаційна система” у відповідному відмінку і числі;

7) додаток до вимог у сфері електронних довірчих послуг викласти в такій редакції:

         “Додаток до вимог у сфері електронних довірчих послуг (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 2023 р. № 289)

ПЕРЕЛІК СТАНДАРТІВ, що застосовуються кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг під час надання кваліфікованих електронних довірчих послуг

Стандарти, що визначають загальні вимоги до кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг під час надання кваліфікованих електронних довірчих послуг

ДСТУ ETSI TR 119 400:2017 (ETSI TR 119 400:2016, IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Настанова з використання стандартів провайдерами довірчих послуг, які підтримують цифрові підписи та пов’язані з ними послуги”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 4 серпня 2017 р. № 207

ДСТУ ETSI EN 319 401:2022 (ETSI EN 319 401 V2.3.1 (2021-05), IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Загальні вимоги щодо політики для надавачів довірчих послуг”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 8 вересня 2022 р. № 185

ДСТУ ETSI EN 319 403-1:2021 (ETSI EN 319 403-1 V2.3.1 (2020-06), IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Оцінювання відповідності постачальників довірчих послуг. Частина 1. Вимоги до органів оцінювання відповідності, які оцінюють постачальників довірчих послуг”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 16 грудня 2021 р. № 512

ДСТУ ETSI TS 119 403-2:2021 (ETSI TS 119 403-2 V1.2.4 (2020-11), IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Оцінювання відповідності постачальників довірчих послуг. Частина 2. Додаткові вимоги до органів оцінювання відповідності, що перевіряють постачальників довірчих послуг, які видають довірчі сертифікати”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 16 грудня 2021 р. № 512

 

ДСТУ ETSI TS 119 403-3:2021 (ETSI TS 119 403-3 V1.1.1 (2019-03), IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Оцінювання відповідності постачальників довірчих послуг. Частина 3. Додаткові вимоги до органів оцінювання відповідності, які оцінюють кваліфікованих постачальників довірчих послуг в ЄС”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 16 грудня 2021 р. № 512

ДСТУ ETSI TS 119 441:2019 (ETSI TS 119 441 V1.1.1 (2018-08), IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Вимоги політики стосовно TSP, що надає послуги щодо перевірення підписів”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 21 грудня 2019 р. № 468

ДСТУ ETSI TS 119 461:2022 (ETSI TS 119 461 V1.1.1 (2021-07), IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Вимоги щодо політики та безпеки компонентів довірчих послуг, що забезпечують ідентифікацію особи суб’єктів довірчих послуг”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 8 вересня 2022 р. № 185

ДСТУ ETSI TS 119 511:2019 (ETSI TS 119 511 V1.1.1 (2019-06), IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Вимоги щодо політики та безпеки для постачальників довірчих послуг, що забезпечують тривале збереження цифрових підписів чи загальних даних, використовуючи методи цифрового підпису”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 21 грудня 2019 р. № 468

ДСТУ ETSI TS 119 512:2021 (ETSI TS 119 512 V1.1.2 (2020-10), IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Протоколи для постачальників довірчих послуг, що надають послуги довгострокового зберігання даних”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 16 грудня 2021 р. № 512

Стандарти, що визначають вимоги до Довірчого списку

ДСТУ ETSI TR 119 600:2016 (ETSI TR 119 600:2016, IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Настанова щодо застосування стандартів для провайдерів переліків стану довірчих послуг”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 27 грудня 2016 р. № 451

ДСТУ ETSI TS 119 612:2016 (ETSI TS 119 612:2016, IDT) “Електронні підписи та інфраструктури. Довірчі списки”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 23 вересня 2016 р. № 279

ДСТУ ETSI TS 119 614-1:2017 (ETSI TS 119 614-1:2016, IDT) “Електронні підписи та інфраструктури. Тестування довірених списків на відповідність та інтероперабельність. Частина 1. Специфікації для тестування на відповідність XML-подання довірених списків”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 8 грудня 2017 р. № 405

ДСТУ ETSI TS 119 615:2021 (ETSI TS 119 615 V1.1.1 (2021-05), IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Довірчі списки. Процедури використання та тлумачення національних довірчих списків держав — членів Європейського Союзу”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 16 грудня 2021 р. № 512

Стандарти, що визначають вимоги до надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, пов’язаних із створенням, перевіркою та підтвердженням електронних підписів, печаток, а також зберіганням кваліфікованих електронних підписів, печаток, електронних позначок часу та відповідних сертифікатів відкритих ключів

ДСТУ ETSI TR 119 000:2017 (ETSI TR 119 000:2016, IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Модель стандартизації підписів. Огляд”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 4 серпня 2017 р. № 207

ДСТУ ETSI TR 119 001:2017 (ETSI TR 119 001:2016, IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Модель стандартизації підписів. Визначення понять та скорочення”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 4 серпня 2017 р. № 206

ДСТУ ETSI TR 119 100:2017 (ETSI TR 119 100:2016, IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Настанова з використання стандартів для створення та валідації підпису”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 4 серпня 2017 р. № 206

 

ДСТУ ETSI TS 119 101:2016 (ETSI TS 119 101:2016, IDT) “Електронні підписи та інфраструктури. Вимоги та політики безпеки для додатків формування та перевірки підписів”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 23 вересня 2016 р. № 279

ДСТУ ETSI EN 319 102-1:2022 (ETSI EN 319 102-1 V1.3.1 (2021-11), IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Процедури створення та перевірки цифрових підписів AdES. Частина 1. Формування та перевірка”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 29 листопада 2022 р. № 232

ДСТУ ETSI TS 119 102-2:2022 (ETSI TS 119 102-2 V1.3.1 (2021-09), IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Процедури створення та перевірки цифрових підписів AdES. Частина 2. Звіт про перевірку підпису”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 8 вересня 2022 р. № 185

ДСТУ ETSI TS 119 172-1:2016 (ETSI TS 119 172-1:2015, IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Політики підпису. Частина 1. Складники та зміст документів щодо політик підпису, придатних для читання людиною”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 27 грудня 2016 р. № 451

ДСТУ ETSI TS 119 172-2:2021 (ETSI TS 119 172-2 V1.1.1 (2019-12), IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Політика підписування. Частина 2. Формат XML для політики підписування”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 16 грудня 2021 р. № 512

ДСТУ ETSI TS 119 172-3:2021 (ETSI TS 119 172-3 V1.1.1 (2019-12), IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Політика підписування. Частина 3. Формат ASN.1 для політики підписування”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 16 грудня 2021 р. № 512

ДСТУ ETSI TS 119 172-4:2021 (ETSI TS 119 172-4 V1.1.1 (2021-05), IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Політика підписування. Частина 4. Правила застосування підписів (політика перевірки) для європейських кваліфікованих електронних підписів/печаток із використанням довірчих списків”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 16 грудня 2021 р. № 512

ДСТУ ETSI TS 119 441:2019 (ETSI TS 119 441 V1.1.1 (2018-08), IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Вимоги політики стосовно TSP, що надає послуги щодо перевірення підписів”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 21 грудня 2019 р. № 468

ДСТУ ETSI TS 119 442:2021 (ETSI TS 119 442 V1.1.1 (2019-02), IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Профілі протоколів для постачальників довірчих послуг, що надають послуги перевірки цифрових підписів AdES”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 16 грудня 2021 р. № 512

ДСТУ ETSI EN 319 122-1:2021 (ETSI EN 319 122-1 V1.2.1 (2021-10), IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Цифрові підписи CAdES. Частина 1. Структурні блоки та базові підписи CAdES”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 21 грудня 2021 р. № 523

ДСТУ ETSI EN 319 122-2:2021 (ETSI EN 319 122-2 V1.2.1 (2021-10), IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Цифрові підписи CAdES. Частина 2. Розширені підписи CAdES”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 21 грудня 2021 р. № 523

ДСТУ ETSI EN 319 102-1:2022 (ETSI EN 319 102-1 V1.3.1 (2021-11), IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Процедури створення та перевірки цифрових підписів AdES. Частина 1. Формування та перевірка”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 29 листопада 2022 р. № 232

ДСТУ ETSI EN 319 132-2:2021 (ETSI EN 319 132-2 V1.1.1 (2016-04), IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Цифрові підписи XAdES. Частина 2. Розширені підписи XAdES”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 15 грудня 2021 р. № 508

ДСТУ ETSI EN 319 142-1:2016 (ETSI EN 319 142-1:2016, IDT) “Електронні підписи та інфраструктури. Цифрові підписи PAdES. Частина 1. Структурні елементи та базові PAdES підписи”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 23 вересня 2016 р. № 279

ДСТУ ETSI EN 319 142-2:2016 (ETSI EN 319 142-2:2016, IDT) “Електронні підписи та інфраструктури. Цифрові підписи PAdES. Частина 2. Додаткові профілі підписів PAdES”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 23 вересня 2016 р. № 279

ДСТУ ETSI EN 319 162-1:2021 (ETSI EN 319 162-1 V1.1.1 (2016-04), IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Контейнери пов’язаних підписів (ASiC). Частина 1. Структурні блоки та базові контейнери ASiC”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 21 грудня 2021 р. № 523

ДСТУ ETSI EN 319 162-2:2021 (ETSI EN 319 162-2 V.1.1.1 (2016-04), IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Контейнери пов’язаних підписів (ASiC). Частина 2. Додаткові контейнери ASiC”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 21 грудня 2021 р. № 523

ДСТУ ETSI TS 119 132-3:2022 (ETSI TS 119 132-3 V1.1.1 (2021-01), IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Цифрові підписи XAdES. Частина 3. Уведення механізмів синтаксису запису доказів (ERS) у XAdES”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 29 листопада 2022 р. № 232

ДСТУ ETSI TS 119 182-1:2022 (ETSI TS 119 182-1 V1.1.1 (2021-03), IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Цифрові підписи JAdES. Частина 1. Структурні блоки та базові підписи JAdES”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 29 листопада 2022 р. № 232

ДСТУ ETSI TS 119 192:2022 (ETSI TS 119 192 V1.1.1 (2021-05), IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Уніфікований ідентифікатор ресурсу, пов’язаний з AdES”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 29 листопада 2022 р. № 232

ДСТУ ETSI TS 102 778-1:2015 (ETSI TS 102 778-1:2009, IDT) “Електронні підписи та інфраструктура (ESI). Профілі розширених електронних підписів PDF. Частина 1. Огляд серії PAdES — базові принципи PAdES”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 18 грудня 2015 р. № 193

ДСТУ ETSI TS 102 778-2:2015 (ETSI TS 102 778-2:2009, IDT) “Електронні підписи та інфраструктура (ESI). Профілі розширених електронних підписів PDF. Частина 2. Базовий PAdES — профілі, що базуються на ISO 32000-1”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 18 грудня 2015 р. № 193

ДСТУ ETSI TS 102 778-3:2015 (ETSI TS 102 778-3:2010, IDT) “Електронні підписи та інфраструктура (ESI). Профілі розширених електронних підписів PDF. Частина 3. Посилений PAdES — профілі PAdES-BES і PadES-EPES”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 18 грудня 2015 р. № 193

ДСТУ ETSI TS 102 778-4:2015 (ETSI TS 102 778-4:2009, IDT) “Електронні підписи та інфраструктура (ESI). Профілі розширених електронних підписів PDF. Частина 4. Довгостроковий PAdES — профіль PAdES LTV”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 18 грудня 2015 р. № 193

ДСТУ ETSI TS 102 778-5:2015 (ETSI TS 102 778-5:2009, IDT) “Електронні підписи та інфраструктура (ESI). Профілі розширених електронних підписів PDF. Частина 5. PAdES для XML контенту — профілі для підписів XAdES”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 18 грудня 2015 р. № 193

Стандарти, що визначають вимоги до надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, пов’язаних з формуванням, перевіркою та підтвердженням чинності кваліфікованих сертифікатів електронного підпису, печатки, автентифікації веб-сайту

ДСТУ ETSI EN 319 411-1:2022 (ETSI EN 319 411-1 V1.3.1 (2021-05), IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Вимоги щодо політики та безпеки для надавачів довірчих послуг, які видають сертифікати. Частина 1. Загальні вимоги”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 8 вересня 2022 р. № 185

ДСТУ ETSI EN 319 411-2:2022 (ETSI EN 319 411-2 V2.4.1 (2021-11), IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Вимоги щодо політики та безпеки для надавачів довірчих послуг, які видають сертифікати. Частина 2. Вимоги для надавачів довірчих послуг, які видають кваліфіковані сертифікати ЄС”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 8 вересня 2022 р. № 185

ДСТУ ETSI EN 319 412-4:2022 (ETSI EN 319 412-4 V1.2.1 (2021-11), IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Профілі сертифікатів. Частина 4. Профіль сертифіката для сертифікатів вебсайтів”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 29 листопада 2022 р. № 232

ДСТУ ETSI TR 119 411-4:2021 (ETSI TR 119 411-4 V1.1.1 (2018-05), IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Вимоги щодо політики та безпеки для постачальників довірчих послуг, які видають сертифікати. Частина 4. Контрольний список підтримки аудиту TSP на відповідність ETSI EN 319 411-1 чи ETSI EN 319 411-2”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 28 грудня 2021 р. № 550

Стандарти, що визначають вимоги до надання кваліфікованої електронної довірчої послуги з формування, перевірки та підтвердження кваліфікованої електронної позначки часу

ДСТУ ETSI EN 319 421:2016 (ETSI EN 319 421:2016, IDT) “Електронні підписи й інфраструктури (ESI). Політика та вимоги безпеки щодо провайдерів трастових послуг, які видають часові штемпелі”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 21 червня 2016 р. № 183

ДСТУ ETSI EN 319 422:2016 (ETSI EN 319 422:2016, IDT) “Електронні підписи та інфраструктури. Протокол мітки часу та профілі токенів мітки часу”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 23 вересня 2016 р. № 279

Стандарти, що визначають вимоги до засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки

ДСТУ EN 419211-1:2016 (EN 419211-1:2014, IDT) “Профілі захисту для пристроїв створення безпечного підпису. Частина 1. Огляд”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 23 вересня 2016 р. № 279

ДСТУ EN 419211-2:2016 (EN 419211-2:2013, IDT) “Профілі захисту для пристроїв створення безпечного підпису. Частина 2. Пристрій з генерацією ключів”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 23 вересня 2016 р. № 279

ДСТУ EN 419211-3:2016 (EN 419211-3:2013, IDT) “Профілі захисту для пристроїв створення безпечного підпису. Частина 3. Пристрій з імпортом ключів”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 23 вересня 2016 р. № 279

ДСТУ EN 419211-4:2016 (EN 419211-4:2013, IDT) “Профілі захисту для пристроїв створення безпечного підпису. Частина 4. Розширення для пристроїв з генерацією ключів та довіреним каналом для застосування генерації сертифікатів”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 23 вересня 2016 р. № 279

ДСТУ EN 419211-5:2016 (EN 419211-5:2013, IDT) “Профілі захисту для пристроїв створення безпечного підпису. Частина 5. Розширення для пристроїв з генерацією ключів та довіреним каналом для застосування створення підпису”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 23 вересня 2016 р. № 279

ДСТУ EN 419211-6:2016 (EN 419211-6:2014, IDT) “Профілі захисту для пристроїв створення безпечного підпису. Частина 6. Розширення для пристроїв з імпортом ключів та довіреним каналом для застосування створення підпису”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 23 вересня 2016 р. № 279

ДСТУ ISO/IEC 19790:2015 (ISO/IEC 19790:2012, IDT) “Інформаційні технології. Методи захисту. Вимоги безпеки до криптографічних модулів”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 18 грудня 2015 р. № 193

ДСТУ EN 419221-5:2018 (EN 419221-5:2018, IDT) “Профілі захисту для криптографічних модулів TSP. Частина 5. Криптографічний модуль для довірчих послуг”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 24 вересня 2018 р. № 337

ДСТУ CEN/TS 419221-6:2021 (CEN/TS 419221-6:2019, IDT) “Умови застосування EN 419221-5 як кваліфікованого пристрою для створення електронного підпису або печатки”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 28 грудня 2021 р. № 550

ДСТУ EN 419231:2021 (EN 419231:2019, IDT) “Профіль захисту для надійних систем, що підтримують відмітку часу”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 28 грудня 2021 р. № 550

ДСТУ EN 419241-1:2021 (EN 419241-1:2018, IDT) “Надійні системи, що підтримують підписи серверів. Частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки системи”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 28 грудня 2021 р. № 550

ДСТУ EN 419241-2:2021 (EN 419241-2:2019, IDT) “Надійні системи, що підтримують підписи серверів. Частина 2. Профіль захисту для QSCD для підписів серверів”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 28 грудня 2021 р. № 550

ДСТУ ETSI TS 119 431-1:2022 (ETSI TS 119 431-1 V1.2.1 (2021-05), IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Вимоги щодо політики та безпеки для постачальників довірчих послуг. Частина 1. Компоненти сервісу TSP, що працюють віддаленим QSCD/SCDev”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 8 вересня 2022 р. № 185

ДСТУ ETSI TS 119 431-2:2019 (ETSI TS 119 431-2 V1.1.1 (2018-12), IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Вимоги щодо політики та безпеки для постачальників довірчих послуг. Частина 2. Компоненти сервісу TSP, що підтримують створення цифрового підпису AdES”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 21 грудня 2019 р. № 468

ДСТУ ETSI TS 119 432:2022 (ETSI TS 119 432 V1.2.1 (2020–10), IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Протоколи віддаленого створення цифрового підпису”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 8 вересня 2022 р. № 185

ДСТУ ETSI TS 119 495:2022 (ETSI TS 119 495 V1.5.1 (2021-04), IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Секторальні специфічні вимоги. Профілі сертифікатів і вимоги політики TSP для відкритого банківського обслуговування”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 29 листопада 2022 р. № 232

Стандарти, що визначають вимоги до кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів

ДСТУ ISO/IEC 9594-8:2021 (ISO/IEC 9594-8:2020, IDT) “Інформаційні технології. Взаємозв’язок відкритих систем. Частина 8. Каталог. Структура сертифікатів відкритих ключів та атрибутів”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 16 грудня 2021 р. № 512

ДСТУ ETSI EN 319 412-1:2021 (ETSI EN 319 412-1 V1.4.4 (2021-05), IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Профілі сертифікатів. Частина 1. Огляд та типові структури даних”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 16 грудня 2021 р. № 512

ДСТУ ETSI EN 319 412-2:2021 (ETSI EN 319 412-2 V2.2.1 (2020-07), IDT) “Електронні підписи та інфраструктури. (ESI). Профілі сертифікатів. Частина 2. Профілі сертифікатів, виданих фізичним особам”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 16 грудня 2021 р. № 512

ДСТУ ETSI EN 319 412-3:2021 (ETSI EN 319 412-3 V1.2.1 (2020-07), IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Профілі сертифікатів. Частина 3. Профілі сертифікатів, виданих юридичним особам”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 16 грудня 2021 р. № 512

ДСТУ ETSI EN 319 412-4:2016 (ETSI EN 319 412-4:2016, IDT) “Електронні підписи й інфраструктури (ESI). Профілі сертифікатів. Частина 4. Профіль сертифіката для сертифікатів веб-сайтів”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 21 червня 2016 р. № 183

ДСТУ ETSI EN 319 412-5:2022 (ETSI EN 319 412-5 V2.3.1 (2020-04), IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Профілі сертифікатів. Частина 5. Розширення сертифікатів QCStatements”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 29 листопада 2022 р. № 232

Стандарти, що визначають вимоги до надання кваліфікованої електронної довірчої послуги з реєстрованої електронної доставки

ДСТУ ETSI EN 319 521:2019 (ETSI EN 319 521 V1.1.1 (2019-02), IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Вимоги щодо політики та безпеки для зареєстрованих постачальників послуг електронної пошти”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 21 грудня 2019 р. № 468

ДСТУ ETSI EN 319 522-1:2018 (ETSI EN 319 522-1:2018, IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Служби реєстрованого електронного доставляння. Частина 1. Модель та архітектура”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 24 вересня 2018 р. № 337

ДСТУ ETSI EN 319 522-2:2018 (ETSI EN 319 522-2:2018, IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Служби реєстрованого електронного доставляння. Частина 2. Семантика вмісту”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 24 вересня 2018 р. № 337

ДСТУ ETSI EN 319 522-3:2018 (ETSI EN 319 522-3:2018, IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Служби реєстрованого електронного доставляння. Частина 3. Формати”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 24 вересня 2018 р. № 337

ДСТУ ETSI EN 319 522-4-1:2021 (ETSI EN 319 522-4-1 V1.2.1 (2019-01), IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Електронні послуги реєстрованого доставляння. Частина 4. Прив’язки. Секція 1. Прив’язки доставляння повідомлень”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 16 грудня 2021 р. № 512

ДСТУ ETSI TS 119 524-1:2021 (ETSI TS 119 524-1 V1.1.1 (2019-02), IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Перевірка відповідності та функційної сумісності електронних послуг реєстрованого доставляння. Частина 1. Перевірка відповідності”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 16 грудня 2021 р. № 512

ДСТУ ETSI TS 119 524-2:2021 (ETSI TS 119 524-2 V1.1.1 (2019-02), IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Перевірка відповідності та функційної сумісності електронних послуг реєстрованого доставляння. Частина 2. Набори для тестування на функційну сумісність постачальників електронних послуг реєстрованого доставляння”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 16 грудня 2021 р. № 512

ДСТУ ETSI EN 319 522-4-2:2018 (ETSI EN 319 522-4-2:2018, IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Служби реєстрованого електронного доставляння. Частина 4. Прив’язки. Секція 2. Прив’язки доказів та ідентифікації”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 24 вересня 2018 р. № 337

ДСТУ ETSI EN 319 522-4-3:2018 (ETSI EN 319 522-4-3:2018, IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Служби реєстрованого електронного доставляння. Частина 4. Прив’язки. Секція 3. Прив’язка можливостей/вимог”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 24 вересня 2018 р. № 337

ДСТУ ETSI EN 319 531:2019 (ETSI EN 319 531 V1.1.1 (2019-01), IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Вимоги щодо політики та безпеки для провайдерів служби реєстрованої електронної пошти”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 21 грудня 2019 р. № 468

ДСТУ ETSI EN 319 532-1:2018 (ETSI EN 319 532-1:2018, IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Служби реєстрованої електронної пошти (REM). Частина 1. Модель та архітектура”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 24 вересня 2018 р. № 337

ДСТУ ETSI EN 319 532-2:2018 (ETSI EN 319 532-2:2018, IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Служби реєстрованої електронної пошти (REM). Частина 2. Семантика вмісту”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 24 вересня 2018 р. № 337

ДСТУ ETSI EN 319 532-3:2022 (ETSI EN 319 532-3 V1.2.1 (2019-04), IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Послуги зареєстрованої електронної пошти (REM). Частина 3. Формати”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 29 листопада 2022 р. № 232

ДСТУ ETSI EN 319 532-4:2022 (ETSI EN 319 532-3 V1.2.1 (2022-05), IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Послуги зареєстрованої електронної пошти (REM). Частина 4. Профілі сумісності”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 29 листопада 2022 р. № 232

ДСТУ ETSI TS 119 534-1:2021 (ETSI TS 119 534-1 V1.1.1 (2019-02), IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Перевірка відповідності та функційної сумісності реєстрованих послуг електронної пошти. Частина 1. Перевірка відповідності”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 16 грудня 2021 р. № 512

ДСТУ ETSI TS 119 534-2:2021 (ETSI TS 119 534-2 V1.1.1 (2019-02), IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Перевірка відповідності та функційної сумісності реєстрованих послуг електронної пошти. Частина 2. Набори для тестування на сумісність постачальників, що використовують однаковий формат та транспортні протоколи”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 16 грудня 2021 р. № 512

Стандарти, що визначають вимоги до криптографічного захисту інформації

ДСТУ 4145-2002 “Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Цифровий підпис, що ґрунтується на еліптичних кривих. Формування та перевіряння”, затверджений наказом Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 грудня 2002 р. № 31

ДСТУ 7564:2014 “Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Функція ґешування”, затверджений наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі від 2 грудня 2014 р. № 1431

ДСТУ 7624:2014 “Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Алгоритм симетричного блокового перетворення”, затверджений наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі від 29 грудня 2014 р. № 1484

ДСТУ ETSI TR 103 570:2022 (ETSI TR 103 570 V1.1.1 (2017-10), IDT) “Кібербезпека. Квантово-безпечний обмін ключами”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 8 вересня 2022 р. № 185

ДСТУ ETSI TR 103 616:2022 (ETSI TR 103 616 V1.1.1 (2021-09), IDT) “Кібербезпека. Квантово-безпечні підписи”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 8 вересня 2022 р. № 185

ДСТУ ETSI TR 103 823:2022 (ETSI TR 103 823 V1.1.2 (2021-10), IDT) “Кібербезпека. Квантово-безпечне шифрування з відкритим ключем та інкапсуляція ключів”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 8 вересня 2022 р. № 185

ДСТУ ETSI TR 119 300:2016 (ETSI TR 119 300:2016, IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Настанова щодо застосування стандартів для криптографічних комплектів”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 27 грудня 2016 р. № 451

ДСТУ ETSI TS 119 312:2022 (ETSI TS 119 312 V1.4.2 (2022-02), IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Криптографічні пакети”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 29 листопада 2022 р. № 232

 

ДСТУ ISO/IEC 14888-1:2015 (ISO/IEC 14888-1:2008, IDT) “Інформаційні технології. Методи захисту. Цифрові підписи з доповненням. Частина 1. Загальні положення”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 18 грудня 2015 р. № 193

ДСТУ ISO/IEC 14888-2:2015 (ISO/IEC 14888-2:2008, IDT) “Інформаційні технології. Методи захисту. Цифрові підписи з доповненням. Частина 2. Механізми, що ґрунтуються на факторизації цілих чисел”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 18 грудня 2015 р. № 193

ДСТУ ISO/IEC 14888-3:2019 (ISO/IEC 14888-3:2018, IDT) “Інформаційні технології. Методи захисту. Цифрові підписи з доповненням. Частина 3. Механізми на основі дискретного логарифмування”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 3 липня 2019 р. № 193

ДСТУ ISO/IEC 18032:2022 (ISO/IEC 18032:2020, IDT) “Інформаційні технології. Методи захисту. Генерування простого числа”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 8 вересня 2022 р. № 185

ДСТУ ISO/IEC 18033-6:2022 (ISO/IEC 18033-6:2019, IDT) “Інформаційні технології. Методи захисту. Алгоритми шифрування. Частина 6. Гомоморфне шифрування”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 8 вересня 2022 р. № 185

ДСТУ ISO/IEC 19772:2022 (ISO/IEC 19772:2020, IDT) “Інформаційна безпека. Автентифіковане шифрування”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 8 вересня 2022 р. № 185

Стандарти, що визначають вимоги до інформаційної безпеки

ДСТУ ISO/IEC 18045:2015 (ISO/IEC 18045:2008, IDT) “Інформаційні технології. Методи захисту. Методологія оцінювання безпеки ІТ”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 18 грудня 2015 р. № 193

ДСТУ ISO/IEC 15408-1:2017 (ISO/IEC 15408-1:2009, IDT) “Інформаційні технології. Методи захисту. Критерії оцінки. Частина 1. Вступ та загальна модель”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 4 серпня 2017 р. № 207

ДСТУ ISO/IEC 15408-2:2017 (ISO/IEC 15408-2:2008, IDT) “Інформаційні технології. Методи захисту. Критерії оцінки. Частина 2. Функціональні вимоги”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 4 серпня 2017 р. № 207

ДСТУ ISO/IEC 15408-3:2017 (ISO/IEC 15408-3:2008, IDT) “Інформаційні технології. Методи захисту. Критерії оцінки. Частина 3. Вимоги до гарантії безпеки”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 4 серпня 2017 р. № 207

ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 (ISO/IEC 27001:2013; Cor 1:2014, IDT) “Інформаційні технології. Методи захисту. Системи управління інформаційною безпекою. Вимоги”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 18 грудня 2015 р. № 193

ДСТУ ISO/IEC 27002:2015 (ISO/IEC 27002:2013; Cor 1:2014, IDT) “Інформаційні технології. Методи захисту. Звід практик щодо заходів інформаційної безпеки”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 18 грудня 2015 р. № 193

ДСТУ ISO/IEC 27701:2022 (ISO/IEC 27701:2019, IDT) “Методи безпеки. Розширення до ISO/IEC 27002 для керування конфіденційною інформацією. Вимоги та настанови”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 29 листопада 2022 р. № 232

ДСТУ ISO/IEC 27005:2019 (ISO/IEC 27005:2018, IDT) “Інформаційні технології. Методи захисту. Управління ризиками інформаційної безпеки”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 16 жовтня 2019 р. № 312

Стандарти щодо тестування інтероперабельності

108. ДСТУ ETSI SR 003 186:2017 (ETSI SR 003 186:2016, IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Тестування інтероперабельності та заходи, необхідні для імплементації та популяризації моделі цифрових підписів”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 4 серпня 2017 р. № 206

 

ДСТУ ETSI TS 119 124-4:2017 (ETSI TS 119 124-4:2016, IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Цифрові підписи CAdES. Перевірка на відповідність і інтероперабельність. Частина 4. Тестування на відповідність базових підписів CAdES”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 4 серпня 2017 р. № 207

ДСТУ ETSI TR 119 134-1:2017 (ETSI TR 119 134-1:2016, IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Цифрові підписи XAdES. Тестування на відповідність та інтероперабельність. Частина 1. Огляд”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 30 листопада 2017 р. № 392

ДСТУ ETSI TS 119 134-2:2017 (ETSI TS 119 134-2:2016, IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Цифрові підписи XAdES. Тестування на відповідність та інтероперабельність Частина 2. Набори тестів для тестування інтероперабельності базових підписів XAdES”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 30 листопада 2017 р. № 392

ДСТУ ETSI TS 119 134-3:2017 (ETSI TS 119 134-3:2016, IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Цифрові підписи XAdES. Тестування на відповідність та інтероперабельність Частина 3. Набори тестів для тестування інтероперабельності посилених підписів XAdES”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 30 листопада 2017 р. № 392

ДСТУ ETSI TS 119 134-4:2017 (ETSI TS 119 134-4:2016, IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Цифрові підписи XAdES. Тестування на відповідність та інтероперабельність Частина 4. Тестування на відповідність базовим підписам XAdES”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 30 листопада 2017 р. № 392

ДСТУ ETSI TS 119 134-5:2017 (ETSI TS 119 134-5:2016; IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Цифрові підписи XAdES. Тестування на відповідність та інтероперабельність. Частина 5. Тестування на відповідність посилених підписів XAdES”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 30 листопада 2017 р. № 392

ДСТУ ETSI TR 119 144-1:2017 (ETSI TR 119 144-1:2016, IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Цифрові підписи PAdES. Тестування відповідності та інтероперабельності. Частина 1. Огляд”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 4 серпня 2017 р. № 207

ДСТУ ETSI TS 119 144-2:2017 (ETSI TS 119 144-2:2016, IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Цифрові підписи PAdES. Тестування відповідності та інтероперабельності. Частина 2. Набори тестів для тестування інтероперабельності базових підписів PAdES”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 4 серпня 2017 р. № 207

ДСТУ ETSI TS 119 144-3:2017 (ETSI TS 119 144-3:2016, IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Цифрові підписи PAdES. Тестування відповідності та інтероперабельності. Частина 3. Набори тестів для тестування інтероперабельності додаткових підписів PAdES”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 4 серпня 2017 р. № 207

ДСТУ ETSI TS 119 144-4:2017 (ETSI TS 119 144-4:2016, IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Цифрові підписи PAdES. Тестування відповідності та інтероперабельності. Частина 4. Тестування відповідності базових підписів PAdES”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 4 серпня 2017 р. № 207

ДСТУ ETSI TS 119 144-5:2017 (ETSI TS 119 144-5:2016, IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Цифрові підписи PAdES. Тестування відповідності та інтероперабельності. Частина 5. Тестування відповідності додаткових підписів PAdES”, затверджений наказом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 4 серпня 2017 р. № 207.”.

2. У Порядку перевірки дотримання вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг, затвердженому зазначеною постановою:

1) в абзаці другому пункту 2 слова “інформаційно-телекомунікаційна система” і “телекомунікаційних систем” замінити відповідно словами “інформаційно-комунікаційна система” і “електронних комунікаційних систем”;

2) пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про електронні довірчі послуги”, “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, “Про електронні комунікації”, “Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах”, “Про основні засади забезпечення кібербезпеки України”.”;

3) у підпункті 2 пункту 22 слова “інформаційно-телекомунікаційної системи” замінити словами “інформаційно-комунікаційної системи”.

_____________________


Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.