Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

1 серпня 2023 року ТОВ «НІЦ «ЛЕОНОРМ» перейшов на спрощену систему оподаткування З групи ставка єдиного податку 3% з ПДВ 20%. З 01.08.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту = 54.90 грн. включно з ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 01 вересня 2023 р. № 931

Київ

Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 398 і від 16 грудня 2015 р. № 1110

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку та критеріїв надання еталонам статусу національних еталонів і позбавлення цього статусу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 398 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 49, ст. 1576; 2019 р., № 90, ст. 3000, № 100, ст. 3352), і Порядку здійснення контролю за додержанням правил і умов зберігання та застосування національних еталонів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1110 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 2, ст. 79; 2019 р., № 90, ст. 3000), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України                                 Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 вересня 2023 р. № 931

ЗМІНИ,
що вносяться до порядків, затверджених постановами
Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 398 і
від 16 грудня 2015 р. № 1110

1. У Порядку та критеріях надання еталонам статусу національних еталонів і позбавлення цього статусу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 398:

1) пункт 2 доповнити підпунктом 11 такого змісту:

“11) забезпечення еталоном простежуваності до Міжнародної системи одиниць (SI) через наявність калібрувальних та вимірювальних можливостей (СМС), опублікованих у базі даних ключових звірень (KCDB) на сайті Міжнародного бюро з мір та ваг (BIPM);”;

2) підпункт 3 пункту 3 викласти в такій редакції:

“3) забезпечення еталоном простежуваності до Міжнародної системи одиниць (SI) через калібрування у Міжнародному бюро з мір та ваг (BIPM) або на первинних еталонах інших країн, які мають відповідні калібрувальні та вимірювальні можливості (СМС), опубліковані в базі даних ключових звірень (KCDB) на сайті Міжнародного бюро з мір та ваг (BIPM);”;

3) абзац другий підпункту 4 пункту 4 викласти в такій редакції:

“Визначення метрологічних характеристик еталона підтверджується інформацією щодо забезпечення простежуваності до Міжнародної системи одиниць (SI) з посиланням на калібрувальні та вимірювальні можливості (СМС) або з документальним підтвердженням калібрування в Міжнародному бюро з мір та ваг (BIPM) або на первинних еталонах інших країн, які мають відповідні калібрувальні та вимірювальні можливості (СМС), опубліковані в базі даних ключових звірень (KCDB) на сайті Міжнародного бюро з мір та ваг (BIPM);”;

4) абзац другий пункту 6 викласти в такій редакції:

“Еталон позбавляється статусу національного в разі:

недодержання правил і умов зберігання та застосування національного еталона;

незабезпечення протягом трьох років еталоном метрологічної простежуваності до Міжнародної системи одиниць (SI) (відсутності інформації щодо підтвердження еквівалентності національного еталона відповідним еталонам інших держав або міжнародним еталонам на офіційному сайті Міжнародного бюро з мір та ваг (BIPM) у базі даних ключових звірень (KCDB) або ненадання документального підтвердження калібрування в Міжнародному бюро з мір та ваг (BIPM) або на первинних еталонах інших країн, які мають відповідні калібрувальні та вимірювальні можливості (СМС), опубліковані в базі даних ключових звірень (KCDB) на сайті Міжнародного бюро з мір та ваг (BIPM).

Рішення про позбавлення еталона статусу національного еталона у разі недодержання правил і умов його зберігання та застосування і незабезпечення еталоном метрологічної простежуваності до Міжнародної системи одиниць (SI) приймається протягом 20 робочих днів з дня отримання узагальненої інформації, передбаченої пунктом 31 Порядку здійснення контролю за додержанням правил і умов зберігання та застосування національних еталонів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1110 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 2, ст. 79), — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 1 вересня 2023 р. № 931;

надання створеному (удосконаленому) еталону статусу національного еталона з метрологічними характеристиками, які перевищують характеристики наявного національного еталона.

Рішення про позбавлення еталона статусу національного еталона з нижчими метрологічними характеристиками приймається одночасно з наданням статусу національного відповідному створеному (удосконаленому) еталону з вищими метрологічними характеристиками.”.

2. У Порядку здійснення контролю за додержанням правил і умов зберігання та застосування національних еталонів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1110:

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. Контроль за додержанням правил і умов зберігання та застосування національних еталонів здійснює Мінекономіки шляхом проведення:

1) документальної перевірки інформації щодо додержання правил і умов зберігання та застосування національного еталона, яка підтверджує стабільність метрологічних характеристик еталона протягом його функціонування та забезпечення простежуваності до Міжнародної системи одиниць (SI), з посиланням на калібрувальні та вимірювальні можливості (СМС) або документальним підтвердженням калібрування в Міжнародному бюро з мір та ваг (BIPM) або на первинних еталонах інших країн, які мають відповідні калібрувальні та вимірювальні можливості (СМС), опубліковані в базі даних ключових звірень (KCDB) на сайті Міжнародного бюро з мір та ваг (BIPM) (далі — інформація);

2) перевірки іншої інформації щодо додержання правил і умов зберігання та застосування національного еталона, у тому числі отриманої на місці зберігання еталона.”;

2) доповнити Порядок пунктом 31 такого змісту:

“31. Мінекономіки протягом 20 робочих днів з дня надходження інформації, визначеної у пунктах 2 і 3 цього Порядку, розглядає її та готує узагальнену інформацію щодо відповідності або невідповідності правилам і умовам зберігання та застосування національного еталона.”.

_____________________

 

 


Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.