Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

1 серпня 2023 року ТОВ «НІЦ «ЛЕОНОРМ» перейшов на спрощену систему оподаткування З групи ставка єдиного податку 3% з ПДВ 20%. З 01.08.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту = 54.90 грн. включно з ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 08 вересня 2023 р. № 964

Київ

Про затвердження Порядку ввезення на територію України насіння і садивного матеріалу сорту, не занесеного до Реєстру сортів рослин України, але занесеного до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, для цілей розмноження та подальшого вивезення за межі України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. № 762

 

Відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України “Про насіння і садивний матеріал” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок ввезення на територію України насіння і садивного матеріалу сорту, не занесеного до Реєстру сортів рослин України, але занесеного до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, для цілей розмноження та подальшого вивезення за межі України, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. № 762 “Про затвердження Порядку ввезення на територію України та вивезення за її межі насіння і садивного матеріалу сорту, не внесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, але внесеного до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 87, ст. 2845).

Прем’єр-міністр України                               Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 75

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 вересня 2023 р. № 964

ПОРЯДОК
ввезення на територію України насіння і садивного матеріалу
сорту, не занесеного до Реєстру сортів рослин України, але
занесеного до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин,
до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, для цілей розмноження та подальшого вивезення за межі України

1. Цей Порядок визначає умови та процедуру ввезення на територію України та вивезення за її межі насіння і садивного матеріалу сорту, не занесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в України (далі — Реєстр сортів рослин України), але занесеного до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку (далі — ОЕСР), тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

компетентний орган — Мінагрополітики;

компетентний орган країни реєстрації сорту рослини ОЕСР — державний орган країни, який здійснює занесення сорту рослин до Переліку сортів рослин ОЕСР та надає згоду (угоду) на розмноження насіння сорту рослин ОЕСР;

сорт рослини ОЕСР — сорт рослини, занесений до Переліку сортів рослин ОЕСР, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, та складові частини (батьківські компоненти) сорту рослини ОЕСР, якщо тип такого сорту рослини ОЕСР відноситься до гібриду першого покоління;

насіння сорту рослини ОЕСР — посадковий матеріал сорту рослини ОЕСР, що ввозиться на територію України для цілей розмноження, у тому числі складові частини (батьківські компоненти) гібриду першого покоління такого сорту рослини ОЕСР, та посадковий матеріал розмноженого сорту рослини ОЕСР для цілей вивезення за межі території України;

орган із сертифікації — орган з оцінки відповідності, що входить до сфери управління Мінагрополітики.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про насіння і садивний матеріал” та “Про охорону прав на сорти рослин”.

3. Підтвердження відомостей щодо сорту рослини ОЕСР у Переліку сортів рослин ОЕСР, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, та згоди (угоди) на розмноження (далі — підтвердження) є підставою для ввезення суб’єктом господарювання на територію України насіння сорту рослини ОЕСР.

4. Суб’єкт господарювання, який має намір ввезення на територію України та вивезення за її межі насіння і садивного матеріалу сорту рослини, не занесеного до Реєстру сортів рослин України, але занесеного до Переліку сортів рослин ОЕСР, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна (далі — заявник), подає до компетентного органу в електронній або паперовій формі заяву щодо підтвердження відомостей про сорт рослини/сорти рослин ОЕСР у Переліку сортів рослин ОЕСР та згоди (угоди) на розмноження насіння сорту рослини ОЕСР за формою згідно з додатком 1 (далі — заява).

5. Заява в електронній формі подається засобами інформаційно-комунікаційних систем, визначеними компетентним органом, у разі наявності технічної можливості подання та за умови ідентифікації заявника або його представника з використанням кваліфікованого електронного підпису.

До запровадження технічної можливості заявка в електронній формі подається на офіційну електронну адресу компетентного органу із накладенням кваліфікованого електронного підпису заявника або його представника.

Документи, подання яких передбачено цим Порядком, подаються до компетентного органу з дотриманням вимог законодавства з питань електронного документообігу, використання електронних документів та електронної ідентифікації.

Зазначаючи адресу електронної пошти, заявник погоджується з тим, що така адреса є придатною для офіційного листування з компетентним органом щодо питань, пов’язаних з розглядом поданої заяви.

6. Відповідальність за недостовірність даних, що містяться в заяві, несе заявник.

7. Компетентний орган протягом п’яти робочих днів з дати отримання заяви надсилає на офіційну поштову або електронну адресу компетентного органу країни реєстрації сорту рослини ОЕСР запит щодо підтвердження відомостей сорту рослини ОЕСР у Переліку сортів рослин ОЕСР, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, та надання згоди (угоди) на розмноження насіння сорту рослини ОЕСР (далі — запит) за формою згідно з додатком 2.

8. Компетентний орган протягом трьох робочих днів після надсилання запиту до компетентного органу країни реєстрації сорту рослини ОЕСР надсилає копію такого запиту заявнику на поштову або електронну адресу, зазначені у заяві.

9. Відомості, запитувані відповідно до додатка 2, повинні надійти на офіційну (у паперовій формі) або електронну адресу компетентного органу.

10. Під час надходження документів від компетентного органу країни реєстрації сорту рослини ОЕСР, запитуваних відповідно до додатка 2, компетентний орган протягом п’яти робочих днів з дати отримання розглядає їх та у разі забезпечення повної відповідності вимогам запитуваної інформації оформлює у паперовій формі та видає заявнику підтвердження за формою згідно з додатком 3.

Видача підтвердження здійснюється безоплатно.

11. Відомості про батьківські компоненти у складі сорту рослини ОЕСР — гібриду першого покоління, які підтверджені компетентним органом країни реєстрації сорту рослини ОЕСР в описі сорту чи схемах розмноження такого сорту рослини ОЕСР — гібриду першого покоління, включаються до відомостей підтвердження за формою згідно з додатком 3.

12. У разі розбіжностей в обсягах ввезення насіння сорту рослини ОЕСР, зазначених у заяві, та відомостей, отриманих від компетентного органу країни реєстрації сорту рослини ОЕСР, щодо назви сорту рослини ОЕСР та/або його складових частин (батьківських компонентів) компетентний орган у підтвердженні за формою згідно з додатком 2 зазначає відомості, що отримані від компетентного органу країни реєстрації сорту рослини ОЕСР.

13. У разі відсутності відповіді компетентного органу країни реєстрації сорту рослини ОЕСР згідно із запитом протягом 90 робочих днів з дати надіслання такого запиту або надходження відомостей, якими не забезпечено повний обсяг запитуваних відомостей згідно із запитом, або у разі відмови компетентного органу країни реєстрації сорту рослини ОЕСР щодо надання відомостей згідно із запитом компетентний орган зупиняє розгляд заяви та протягом п’яти робочих днів письмово інформує про це заявника.

14. У разі коли в Реєстрі сортів рослин України наявні відомості щодо сорту рослини ОЕСР — гібриду першого покоління або лише щодо його складових частин (батьківських компонентів), підтвердження видається лише на сорт рослини ОЕСР — гібрид першого покоління або його складові частини (батьківські компоненти), відомості про які відсутні у Реєстрі сортів рослин України. 

15. Внесення відомостей щодо сорту рослини ОЕСР чи його складових частин (батьківських компонентів) до Реєстру сортів рослин України після видачі підтвердження не є підставою для анулювання такого підтвердження.

16. Компетентний орган надсилає копію виданого підтвердження органу із сертифікації та Держпродспоживслужбі не пізніше п’яти робочих днів від дати його оформлення.

У разі коли опис сорту та/або описи сортів рослин ОЕСР надійшли до компетентного органу від компетентного органу країни реєстрації сорту рослини ОЕСР, компетентний орган надсилає їх до органу із сертифікації разом з копією підтвердження.

Відомості щодо опису сорту та схеми розмноження сорту рослини ОЕСР є конфіденційною інформацією, яка не може передаватися третім особам, крім випадку проведення ділянкового (ґрунтового) контролю на вимогу компетентного органу країни реєстрації сорту рослини ОЕСР.

17. Ввезення на територію України насіння сорту рослини ОЕСР згідно з цим Порядком здійснюється виключно для цілей розмноження та подальшого вивезення за межі України.

Ввезення для цілей розмноження, сертифікація та подальше вивезення насіння сорту рослини ОЕСР згідно з цим Порядком здійснюється заявником у строки, що не перевищують два роки та шість місяців від дати отримання підтвердження.

18. Ввезення для цілей розмноження, сертифікація та подальше вивезення насіння сорту рослини ОЕСР згідно з цим Порядком здійснюється заявником відповідно до вимог, встановлених Законами України “Про насіння і садивний матеріал” та “Про карантин рослин”, а також схемами ОЕСР сортової сертифікації або контролю насіння, призначеного для міжнародної торгівлі, до яких приєдналася Україна, та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють обіг насіння.

19. У разі встановлення вимог компетентного органу країни реєстрації сорту рослини ОЕСР щодо необхідності проведення ділянкового (ґрунтового) сортового контролю розмноженого насіння на території України компетентний орган країни реєстрації сорту рослини ОЕСР надсилає на адресу органу із сертифікації стандартний зразок насіння сорту рослини ОЕСР у кількості, достатній для проведення ділянкового (ґрунтового) сортового контролю.

Заявник може самостійно забезпечити доставку стандартного зразка насіння сорту рослини ОЕСР від компетентного органу країни реєстрації сорту рослини ОЕСР до органу із сертифікації в Україні, за умови дотримання схоронності та цілісності упаковки.

20. Після завершення розмноження насіння сорту рослини ОЕСР та процедури сертифікації орган із сертифікації не пізніше 20 робочих днів з дня видачі сертифіката на насіння ОЕСР надсилає його копію компетентному органу та Держпродспоживслужбі.

21. Заявник забезпечує вивезення за межі території України розмножене насіння сорту рослини ОЕСР до завершення граничного строку дії підтвердження.

22. У разі встановлення порушення заявником вимог цього Порядку компетентний орган достроково відкликає раніше видані підтвердження та відмовляє заявнику у видачі підтверджень відповідно до поданих ним будь-яких інших заявок до усунення встановлених порушень.

Встановлення факту порушення умов цього Порядку передбачає заборону на ввезення насіння сорту рослини ОЕСР або вивезення чи знищення насіння сорту рослини ОЕСР за рахунок заявника відповідно до Порядку знищення насіння, яке не може бути використане на посів, продовольчі, кормові та інші цілі, та садивного матеріалу, який не може бути використаний для створення багаторічних насаджень або в інших цілях, затвердженого наказом Мінагрополітики від 20 грудня 2018 р.          № 613.

Про прийняті рішення стосовно відкликання підтвердження компетентний орган інформує Держпродспоживслужбу.

_____________________


Додаток 1
до Порядку

 

_______________________________

                                                                                                 (найменування органу видачі підтвердження)

 

ЗАЯВА
щодо підтвердження відомостей про сорт рослини/сорти рослин Організації економічного співробітництва та розвитку в Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку та згоди (угоди) на розмноження насіння сорту рослини Організації економічного співробітництва та розвитку

                                                                                                                        

           (найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності),

                                                                                                                        

    реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім випадків, коли фізична особа через свої релігійні

                                                                                                                        

переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно

                                                                                                                        

повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відмітку в паспорті) або серія (за наявності), номер

                                                                                                                        

паспорта фізичної особи підприємця, ким і коли виданий, місцезнаходження/місце проживання,

                                                                                                                        

контактний номер телефону, адреса для листування (поштова або електронна)

просить видати підтвердження відомостей про сорт рослини/сорти рослин Організації економічного співробітництва та розвитку (далі ОЕСР) у Переліку сортів рослин ОЕСР та згоду (угоду) на розмноження насіння такого сорту рослини ОЕСР з метою ввезення на територію України для цілей розмноження та вивезення за її межі насіння сорту рослини, не занесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатного для поширення в Україні, але внесеного до Переліку сортів рослин ОЕСР, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна:

Назва сорту рослини ОЕСР                             (англійською мовою)

 

Назви батьківських компонентів у разі розмноження сорту рослини ОЕСР (гібриду першого покоління)

(англійською мовою)

 

Найменування ботанічного таксона (українською мовою)

 

Найменування ботанічного таксона (латиницею)

 

Найменування та адреса місцезнаходження власника прав на сорт рослини або підтримувача сорту рослини

 

Найменування та адреса місцезнаходження відправника насіння сорту рослини ОЕСР

 

Найменування та місцезнаходження суб’єкта господарювання, який здійснюватиме розмноження насіння сорту рослини ОЕСР на території України

 

Вага партії насіння, що ввозиться для розмноження (кілограмів / штук (посівних одиниць)

 

Категорія насіння майбутнього врожаю

 

Рік збору майбутнього врожаю

 

Запланована площа посіву для розмноження (гектарів)

 

Адреса місця розташування насіннєвого посіву

 

Найменування компетентного органу країни реєстрації сорту рослини ОЕСР, до якого буде адресований запит компетентного органу, щодо надання письмової згоди (угоди) на розмноження насіння сорту рослини ОЕСР в Україні

 

 

___ _______ 202__ року      

 

 

______________________

(найменування посади керівника суб’єкта господарювання/

фізична особа — підприємець/

уповноважена особа)

 

____________

(підпис)

 

___________________

(власне ім’я, прізвище)

_____________________


Додаток 2
до Порядку

 

______________________________________

(найменування компетентного органу країни реєстрації сорту рослини ОЕСР) / name of designated authority of the country of registration of OECD variety)

 

Поштова адреса / Postal address ___________,

електронна пошта / e-mail ________________.

 

ЗАПИТ
до компетентного органу країни реєстрації сорту рослини Організації економічного співробітництва та розвитку щодо підтвердження відомостей сорту рослини Організації економічного співробітництва та розвитку в Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, та надання згоди (угоди) на розмноження насіння сорту рослини ОЕСР / REQUEST
to the designated authority of the country of registration of OECD variety with regard to provision of written agreement for seed multiplication of OECD variety and information regarding the OECD variety in the OECD List of Varieties of those agricultural species which certification schemes Ukraine has joined

 

 

Компетентний орган отримав від / Designated authority of Ukraine has received from

                                                                                                                        

(найменування юридичної особи, прізвище, ім’я, по батькові (за  наявності)/

                                                                                                                        

name of physical person or legal entity)

заявку щодо підтвердження відомостей сорту рослини Організації економічного співробітництва та розвитку (далі ОЕСР у Переліку сортів рослин ОЕСР, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, та надання згоди (угоди) на розмноження насіння сорту рослини ОЕСР / application for confirmation of information regarding the OECD variety in the OECD List of Varieties of those agricultural species which certification schemes Ukraine has joined and receiving an concent (agreement) for seed multiplication of the OECD variety.

Компетентний орган просить надати відомості щодо сорту рослини ОЕСР та згоду (угоду) на розмноження насіння сорту рослини ОЕСР в Україні / Designated authority of Ukraine is requesting to provide information regarding the OECD variety and an agreement for seed multiplication of the variety in Ukraine:

 

Назва сорту (англійською мовою) / Name of variety (in English)    

 

Назви батьківських компонентів у разі розмноження сорту — гібриду першого покоління (англійською мовою) / Names of parental components in case of multiplication of hybrid of first generation     

 

Найменування ботанічного таксона (латиницею) / Name of botanical taxon (in Latin

 

Найменування та адреса місцезнаходження власника прав на сорт рослини або підтримувача сорту рослини / Name and address of plant variety rights holder or maintainer of variety

 

Найменування та адреса місцезнаходження відправника насіння сорту рослини ОЕСР в Україну / Name and address of company sending the seeds of OECD variety to Ukraine

 

Найменування та місцезнаходження суб’єкта господарювання, який здійснюватиме розмноження насіння сорту рослини ОЕСР в Україні / Name and address of the company multiplying seeds of OECD variety in Ukraine

 

Вага партії насіння, що ввозиться для розмноження (кілограмів / штук (посівних одиниць) / Weight of seed lot to be imported for multiplication (kg/piece (sowing units)

 

Категорія насіння майбутнього врожаю / Seed category to be harvested

 

Рік збору врожаю / Harvest year 

 

Запланована площа посіву для розмноження (гектарів) / Contracted area for multiplication (ha)

 

Чи потребує проведення органом із сертифікації ділянкового (ґрунтового) сортового контролю вирощеного насіння в Україні?/ Whether control plots (post-control) of harvested seeds are to be sown (carried out) by certification authority in Ukraine? 

 

 

Компетентний орган просить надати офіційний опис сорту рослини ОЕСР, а в разі розмноження гібриду першого покоління, крім опису такого гібриду, також надати описи його складових частин (батьківських компонентів)/ Designated authority of Ukraine requests to provide the official description of the OECD variety, and in the case of multiplication of a first-generation hybrid variety, to provide as well the descriptions of corresponding parental components in addition to the description of the hybrid variety itself.

У разі необхідності проведення ділянкового (ґрунтового) сортового контролю вирощеного насіння органом сертифікації в Україні просимо поставити органу сертифікації в Україні стандартний зразок насіння сорту рослини ОЕСР / In case where the control plots (post-control) of the harvested seeds are to be sown (carried out) by the certification authority in Ukraine we ask you to provide the certification authority in Ukraine with a standard sample of seeds of the OECD variety, for multiplication of which a written consent (agreement) is issued for multiplication on the territory of Ukraine.

Стандартний зразок насіння сорту рослини ОЕСР (у разі необхідності проведення ділянкового (ґрунтового) сортового контролю пропонуємо надіслати на адресу органу сертифікації в Україні / We suggest sending of  the OECD variety standard seed sample to the address of the certification in Ukraine autority.

 

___ _______ 202__ року  

 

______________

(посада ) / (position)

______________

(підпис ) /  (signature)

__________________

(власне ім’я, прізвище ) / 

(name and last name)

_____________________


Додаток 3

до Порядку

 

ПІДТВЕРДЖЕННЯ
відомостей щодо сорту рослини Організації економічного співробітництва та розвитку в Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, та згоди (угоди) на розмноження

 

Компетентний орган відповідно до поданої заяви                             

                                                                                                                                         (найменування юридичної особи,

                                                                                                                        

код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки

                                                                                                                        

платника податків (крім випадків, коли фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття

                                                                                                                        

реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідному

                                                                                                                        

контролюючому органу і має відмітку в паспорті) або серія (за наявності), номер

                                                                                                                        

паспорта фізичної особи — підприємця, ким і коли виданий, місцезнаходження/місце проживання,

                                                                                                                        

контактний номер телефону, електронна пошта)

 

щодо підтвердження відомостей про сорт рослини/сорти рослин Організації економічного співробітництва та розвитку (далі ОЕСР) в Переліку сортів рослин ОЕСР та згоди (угоди) на розмноження насіння сорту рослин ОЕСР від __ ___ 202__ р. № ___  підтверджує наявність відомостей щодо сорту рослини ОЕСР у Переліку сортів рослин ОЕСР, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, та згоду (угоду) на розмноження такого сорту:

Назва сорту                                   (англійською мовою)                              

 

Назви батьківських компонентів у разі розмноження сорту —  гібриду першого покоління  (англійською мовою)

 

Найменування ботанічного таксона (українською мовою)

 

Найменування ботанічного таксона (латиницею)

 

Найменування компетентного органу країни реєстрації сорту рослини ОЕСР, що надала згоду (угоду) на розмноження насіння сорту рослини ОЕСР в Україні

 

Найменування та адреса місцезнаходження власника прав на сорт рослини або підтримувача сорту рослини

 

Найменування та адреса місцезнаходження відправника насіння сорту рослини ОЕСР в Україну

 

Найменування та місцезнаходження суб’єкта господарювання, який здійснюватиме розмноження насіння сорту рослини ОЕСР в України

 

Вага партії насіння, що ввозиться для розмноження (кілограмів / штук (посівних одиниць)

 

Категорія насіння майбутнього врожаю

 

Рік збору майбутнього врожаю

 

Запланована площа посіву для розмноження (гектарів)

 

Адреса місця розташування насіннєвого посіву

 

Щодо проведення органом із сертифікації ділянкового (ґрунтового) сортового контролю вирощеного насіння в Україні (потребує / не потребує – необхідне зазначити)

 

 

 

Відповідно до цього підтвердження заявнику дозволяється ввезення на територію України для цілей розмноження та вивезення за її межі насіння сорту рослини, не занесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, але внесеного до Переліку сортів рослин ОЕСР, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна.

 

Підтвердження діє до __________ 20___ року.

 

______________________

(найменування посади уповноваженої особи компетентного органу)

____________

(підпис)

___________________

(власне ім’я, прізвище)

_____________________

 

 

 


Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.