Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

1 серпня 2023 року ТОВ «НІЦ «ЛЕОНОРМ» перейшов на спрощену систему оподаткування З групи ставка єдиного податку 3% з ПДВ 20%. З 01.08.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту = 54.90 грн. включно з ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 08 вересня 2023 р. № 966

Київ

Про затвердження Порядку уповноваження підприємств, установ, організацій на проведення державних випробувань з метою біологічної, екологічної та токсиколого-гігієнічної оцінки для цілей державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 1996 р. № 295

Відповідно до частини четвертої статті 5 Закону України “Про пестициди і агрохімікати” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок уповноваження підприємств, установ, організацій на проведення державних випробувань з метою біологічної, екологічної та токсиколого-гігієнічної оцінки для цілей державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів, що додається.

2. Установити, що підприємства, установи, організації, які уповноважено на проведення державних випробувань пестицидів та агрохімікатів, до набрання чинності цією постановою продовжують проведення державних випробувань.

3. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 1996 р. № 295 “Про затвердження Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні” (ЗП України, 1996 р., № 8, ст. 253; Офіційний вісник України, 2000 р., № 50, ст. 2156; 2004 р., № 24, ст. 1588; 2006 р., № 23, ст. 1720; 2007 р., № 89, ст. 3252; 2011 р., № 79, ст. 2916; 2015 р., № 12, ст. 316; 2019 р., № 20, ст. 678, № 90, ст. 3000; 2020 р., № 2, ст. 55; 2022 р., № 56, ст. 3319) зміни, що додаються.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім підпункту 2 пункту 1, підпункту 4, абзацу третього підпункту 8, абзацу другого підпункту 10, підпунктів 11 і 12 пункту 2 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності 1 жовтня 2023 р., абзаців четвертого та сьомого підпункту 13 пункту 2 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності 26 липня 2024 року.

 

                            Прем’єр-міністр України                         Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 75

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 вересня 2023 р. № 966

ПОРЯДОК
уповноваження підприємств, установ, організацій на проведення
державних випробувань з метою біологічної, екологічної та
токсиколого-гігієнічної оцінки для цілей державної реєстрації
пестицидів і агрохімікатів

1. Цей Порядок визначає процедуру уповноваження підприємств, установ, організацій на проведення державних випробувань пестицидів і агрохімікатів з метою біологічної, екологічної та токсиколого-гігієнічної оцінки для цілей державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів.

2. Умовою проведення підприємствами, установами, організаціями державних випробувань пестицидів і агрохімікатів є внесення зазначених субʼєктів до  переліку уповноважених підприємств, установ, організацій на проведення державних випробувань пестицидів і агрохімікатів з метою біологічної, екологічної або токсиколого-гігієнічної оцінки для цілей державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів (далі — уповноваження). Уповноваження проводиться Міндовкіллям.

3. Строк дії уповноваження становить п’ять років та є безоплатним.

4. Перелік уповноважених підприємств, установ, організацій на проведення державних випробувань пестицидів і агрохімікатів (далі — перелік уповноважених підприємств, установ, організацій) розміщується на офіційному веб-сайті Міндовкілля.

5. Для уповноваження підприємство, установа, організація (далі — заявник) звертається до Міндовкілля із заявою про уповноваження за формою згідно з додатком 1.

Заява про уповноваження подається в паперовій або електронній формі з накладенням електронного підпису чи печатки в установленому законодавством порядку.

До заяви про уповноваження додаються:

відомості про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для проведення державних випробувань, за формою згідно з додатком 2 разом з копіями документів, засвідченими підписом керівника заявника, що дають можливість ідентифікувати заявлену матеріально-технічну базу, та документів, засвідчених підписом керівника заявника, що підтверджують право власності або оренди на зазначену матеріально-технічну базу;

відомості про кадровий склад підприємства, установи, організації за формою згідно з додатком 3 та копії документів, які підтверджують освіту, кваліфікацію та стаж роботи за напрямом;

копія договору, укладеного із суб’єктом господарювання, який має ліцензію на провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами, про поводження з небезпечними відходами, які утворюються під час проведення державних випробувань (подається у випадку, коли заявник не має власної ліцензії на провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами);

відомості щодо відповідності засобів вимірювальної техніки вимогам законодавства про метрологію та метрологічну діяльність.

6. До заяви про уповноваження на проведення біологічної оцінки пестицидів і агрохімікатів, крім документів, передбачених пунктом 5 цього Порядку, додаються:

відомості про наявність посвідчення про право роботи із пестицидами та копії відповідних документів, засвідчені в установленому порядку;

затверджені заявником порядок поводження із зразками пестицидів і агрохімікатів, що включає такі етапи: прийняття та реєстрація зразків; погодження замовлення, маркування зразків; пробопідготовка та розподіл завдань; виконання випробувань та звітування щодо результатів випробувань, зберігання зразків, утилізація зразків;

методики проведення державних випробувань пестицидів і агрохімікатів, затверджені заявником;

відомості про наявність дослідних земельних ділянок у різних ґрунтово-кліматичних зонах (не менше ніж дві зони), призначених для проведення польових та виробничих державних випробувань пестицидів і агрохімікатів, за формою згідно з додатком 4 разом із засвідченими підписом керівника заявника копіями документів, що підтверджують право власності або користування земельними ділянками;

копія агрохімічного паспорта зазначених дослідних земельних ділянок;

затверджена заявником структура наукових звітів, які визначають біологічну ефективність пестицидів і агрохімікатів.

Відомості про наявність матеріально-технічної бази додатково до відомостей, які подаються за формою згідно з додатком 2, повинні містити інформацію про:

наявність власної (орендованої) випробувальної лабораторії, що визначає біологічну ефективність пестицидів і агрохімікатів і дає можливість застосовувати задекларовані методики;

наявність обладнання для підготовки робочих розчинів пестицидів і агрохімікатів із зазначенням їх характеристик (ваги, дозатори, діапазон та точність вимірювань);

наявність власних (орендованих) технічних засобів застосування пестицидів і агрохімікатів із зазначенням їх характеристик: типу оприскувача, кількості та типу форсунок, робочого тиску, об’єму бака, витрати робочого розчину;

наявність засобів індивідуального захисту персоналу, що працює з пестицидами і агрохімікатами;

документ щодо калібрування зазначених технічних засобів застосування пестицидів і агрохімікатів (протокол калібрування).

7. До заяви про уповноваження на проведення екологічної оцінки пестицидів і агрохімікатів, крім документів, передбачених пунктом 5 цього Порядку, додаються затверджені підприємством, установою чи організацією структура наукових звітів, які визначають екологічну оцінку пестицидів і агрохімікатів, та методики проведення державних випробувань пестицидів і агрохімікатів.

Відомості про наявність матеріально-технічної бази, додатково до відомостей, які подаються за формою згідно з додатком 2, повинні містити інформацію про:

наявність власної (орендованої) випробувальної лабораторії, що дає можливість проводити оцінку екологічної безпечності пестицидів і агрохімікатів та застосовувати задекларовані методики;

копію діючого атестата про акредитацію відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2019 з додатками;

наявність обладнання для підготовки робочих розчинів пестицидів і агрохімікатів із зазначенням їх характеристик: ваги, дозаторів, діапазону та точності вимірювання;

наявність засобів індивідуального захисту персоналу, що працює з пестицидами і агрохімікатами.

8. До заяви про уповноваження на проведення токсиколого-гігієнічної оцінки пестицидів і агрохімікатів, крім документів, передбачених пунктом 5 цього Порядку, додається копія діючого атестата про акредитацію відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2019 з додатками.

9. У разі коли заявник має відокремлені підрозділи, які виконуватимуть дії щодо проведення державних випробувань, до заяви додаються відомості про наявність у таких відокремлених підрозділах матеріально-технічної бази та кадрового забезпечення, які подаються за формами згідно з додатками 2 і 3 разом із засвідченими підписом керівника заявника копіями відповідних підтвердних документів.

10. Підприємство, установа, організація, уповноважена на проведення державних випробувань пестицидів і агрохімікатів, зобов’язана повідомляти Міндовкіллю про всі зміни даних у документах, що подавалися для уповноваження, протягом місяця з дня настання таких змін шляхом подання в установленому законодавством порядку відповідного повідомлення в паперовій або електронній формі з накладенням в установленому порядку електронного підпису чи печатки разом з копіями підтвердних документів.

11. Заява та додані до неї документи перевіряються протягом                       15 робочих днів з дня надходження до Міндовкілля щодо відповідності вимогам цього Порядку. У разі виявлення невідповідності документи повертаються заявнику для доопрацювання із зазначенням вичерпного переліку невідповідностей.

Після доопрацювання заявник може повторно подати документи на розгляд Міндовкілля.

12. Рішення про уповноваження приймається Міндовкіллям у                  30-денний строк з дня надходження заяви та доданих до неї документів.

13. Підставами для виключення підприємства, установи, організації з переліку уповноважених підприємств, установ, організацій є:

внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань запису про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи — підприємства, установи, організації, включеної до переліку уповноважених підприємств, установ, організацій, у результаті її ліквідації;

заява керівника підприємства, установи, організації у довільній формі про припинення уповноваження відповідного підприємства, установи, організації у зв’язку з припиненням діяльності у сфері проведення державних випробувань пестицидів і агрохімікатів;

встановлення факту невідповідності уповноваженого підприємства, установи, організації вимогам цього Порядку, у тому числі недостовірності поданої інформації;

неповідомлення про зміни даних у документах, що подавалися для уповноваження, відповідно до пункту 10 цього Порядку;

наявність судового рішення, що набрало законної сили, яким встановлено факт порушення підприємством, установою чи організацією вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища;

невідповідність наукових звітів про проведення державних випробувань заявленим методикам.

14. Рішення про виключення з переліку уповноважених підприємств, установ, організацій приймається Міндовкіллям у місячний строк з дня виявлення підстав або надходження документів, зазначених у пункті 13 цього Порядку.

15. Міндовкілля в десятиденний строк повідомляє листом підприємство, установу, організацію про виключення з переліку уповноважених підприємств, установ, організацій.

16. Спори, що виникають у зв’язку з уповноваженням та його припиненням, вирішуються відповідно до законодавства.

_____________________


Додаток 1
до Порядку

ЗАЯВА
про уповноваження

 

- на проведення токсиколого-гігієнічної оцінки

 

 

 

- на проведення біологічної оцінки

 

 

 

- на проведення екологічної оцінки

 

Повне найменування підприємства, установи, організації

 

Код згідно з ЄДПРОУ

 

Місцезнаходження

 

Прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) керівника підприємства, установи, організації

 

Номер телефону

Номер факсу

Адреса електронної пошти

 

Напрям проведення державних випробувань щодо оцінки біологічної ефективності (перелік культур, на яких планується проведення досліджень)

 

Напрям проведення державних випробувань щодо екологічної оцінки (перелік нецільових об’єктів)

 

Напрям проведення державних випробувань щодо токсиколого-гігієнічної оцінки

 

Відокремлені підрозділи, які виконують дії щодо проведення державних випробувань у різних ґрунтово-кліматичних зонах України

 

Перелік документів, що додаються до заяви

 

 

 

 

 

 

 

 

(найменування посади керівника підприємства, установи, організації)

 

(підпис)

 

 

(власне ім’я, прізвище)

_____________________


Додаток 2
до Порядку

ВІДОМОСТІ
про наявність матеріально-технічної бази, необхідної
для проведення державних випробувань пестицидів і агрохімікатів

______________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації)

Форма 1

ОСНАЩЕННЯ ВИПРОБУВАЛЬНИМ УСТАТКОВАННЯМ

Назва випробувального устатковання, тип (марка), заводський та інвентарний номери

Назва випробувань та або характеристик (параметрів) продукції, матеріалу, що визначаються

Виробник (країна, підприєм- ство, фірма)

Основні технічні характе-ристики

Рік введення в експлуа-тацію

Міжкаліб-рувальний інтервал

При-мітка

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Форма 2

ВІДОМОСТІ ПРО ЗАСОБИ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Назва засобу вимірювальної техніки, тип (марка), заводський та інвентарний номери

Назва характеристики (параметра) продукції, матеріалу, що визначаються (вимірюються)

Виробник (країна, підприємство, фірма)

Основні технічні характеристики (діапазон вимірювань, похибка, розширена невизначеність вимірювання)

Рік введення в експлуатацію

Міжкаліб-рувальний інтервал

При-мітка

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Форма 3

ОСНАЩЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЮ БАЗОЮ
ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОЛЬОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Назва обʼєкта матеріально-технічної бази, тип (марка), заводський та інвентарний номери

Основні технічні характеристики

Рік введення в експлуатацію

Документи, що підтверджують право власності або оренди

Примітка

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(найменування посади керівника підприємства, установи, організації)

 

(підпис)

 

 

 

(власне ім’я, прізвище)

_____________________


Додаток 3
до Порядку

ВІДОМОСТІ

про кадровий склад
підприємства, установи, організації

______________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації)

Порядковий номер

Прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності)

Посада,

стаж роботи за напрямом

Функціональні обов’язки

Освіта, у тому числі науковий ступінь, вчене звання,  із зазначенням реквізитів документів

 

 

 

 

 

 

(найменування посади

керівника підприємства, установи, організації)

 

(підпис)

 

 

 

(власне ім’я, прізвище)

 

_____________________


Додаток 4
до Порядку

ВІДОМОСТІ
про наявність дослідних земельних ділянок у різних ґрунтово-кліматичних зонах (не менше ніж дві зони), призначених для проведення польових та виробничих державних випробувань пестицидів та/або агрохімікатів

______________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації)

Порядковий номер

Місце розташування земельної ділянки

Кадастровий номер (за наявності)

Площа, гектарів

Документи, що підтверджують право власності або користування

 

 

 

 

 

 

 

 

(найменування посади керівника підприємства, установи, організації)

 

(підпис)

 

(власне ім’я, прізвище)

_____________________


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 вересня 2023 р. № 966

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 4 березня 1996 р. № 295

1. У постанові:

1) у назві постанови та абзаці першому постановляючої частини слова “, видання переліків” виключити;

2) абзац другий постановляючої частини виключити.

2. У Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, затвердженому зазначеною постановою:

1) у назві та пункті 1 Порядку слова “, видання переліків” виключити;

2) абзаци другий і третій пункту 2 замінити абзацом такого змісту:

“Державні випробування з метою біологічної, екологічної та токсиколого-гігієнічної оцінки для цілей державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів проводяться підприємствами, установами, організаціями, внесеними Міндовкіллям до переліку підприємств, установ, організацій, уповноважених на проведення державних випробувань пестицидів та/або агрохімікатів.”;

3) у пункті 3:

у другому реченні абзацу першого слова “науково-дослідними” і “науково-дослідних” виключити;

абзац другий замінити абзацами такого змісту:

“Державні випробування пестицидів і агрохімікатів проводяться у два етапи: польові і виробничі.

Метою польових випробувань є встановлення або підтвердження біологічної ефективності нових пестицидів і агрохімікатів порівняно з тими, що застосовуються, розроблення тимчасових регламентів їх застосування та поглиблене вивчення препаративних форм.

Виробничі випробування проводяться з метою підтвердження біологічної ефективності пестицидів і агрохімікатів у різних зонах України, уточнення та обґрунтування регламентів, їх застосування, гігієнічних і екологічних нормативів, розроблення та модифікації методик визначення залишкових кількостей таких пестицидів і агрохімікатів та їх небезпечних метаболітів.”;

4) у пункті 6 слова “гігієнічні нормативи” замінити словами “державні медико-санітарні нормативи безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів”;

5) у пункті 9:

в абзаці п’ятому слова “чи російською” виключити;

абзац шостий викласти в такій редакції:

“копії договорів або листів про намір укладення договорів з підприємствами, установами або організаціями, включеними до переліку підприємств, установ, організацій, уповноважених на проведення державних випробувань пестицидів та/або агрохімікатів, з метою біологічної, екологічної та токсиколого-гігієнічної оцінки для цілей державної реєстрації пестицидів або агрохімікатів.”;

6) пункт 11 викласти в такій редакції:

“11. Препарат включається Міндовкіллям до плану державних випробувань протягом 30 календарних днів з дня надходження повного пакета документів, передбаченого пунктом 9 цього Порядку.

Міндовкілля розміщує затверджений план державних випробувань на власному офіційному веб-сайті.”;

7) пункт 15 виключити;

8) в абзаці першому пункту 19:

слова “вітчизняного та іноземного виробництва” виключити;

слова “гігієнічні нормативи” замінити словами “державні медико-санітарні нормативи безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів”;

9) у пункті 20:

в абзаці третьому слова “чи російською” виключити;

в абзаці четвертому слова “, національний стандарт або  технічні  умови на діючу речовину і препаративну форму у двох примірниках — для вітчизняних препаратів” виключити;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

“проект етикетки із зазначенням інформації, передбаченої частиною другою статті 10 Закону України “Про пестициди і агрохімікати”;”;

10) у пункті 21:

в абзаці третьому слова “, підготовки та видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні” виключити;

 

 

 

абзаци четвертий — шостий замінити абзацами такого змісту:

“Після одержання підтвердження оплати рахунка за проведення експертизи препарату Міндовкілля забезпечує проведення еколого-експертної оцінки матеріалів, поданих для його реєстрації.

Строк розгляду реєстраційних документів від оплати рахунка за проведення експертизи препарату до прийняття рішення про його державну реєстрацію не повинен перевищувати 90 календарних днів.”;

11) абзац перший пункту 22 викласти в такій редакції:

“22. Результати еколого-експертної оцінки матеріалів, поданих для реєстрації пестицидів та агрохімікатів, затверджуються заступником Міністра захисту довкілля та природних ресурсів.”;

12) у пункті 23:

абзаци перший і другий викласти в такій редакції:

“23. Міндовкілля приймає рішення про державну реєстрацію препарату з урахуванням результатів експертизи реєстраційних документів та рекомендацій науково-експертної ради, після чого заявникові видається рахунок на сплату реєстраційного внеску.

Про негативний результат експертизи реєстраційних документів Міндовкілля протягом десяти робочих днів інформує заявника у письмовій формі з обґрунтуванням підстав.”;

абзац четвертий виключити;

13) у пункті 24:

абзац перший викласти в такій редакції:

“24. Міндовкілля протягом пʼяти робочих днів з дня надходження оплаченого реєстраційного внеску затверджує етикетку препарату та вносить до Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, відомості про пестициди і агрохімікати, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію.”;

абзац другий, перше речення абзацу третього, абзаци четвертий та пʼятий виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Протягом десяти робочих днів з дня включення відомостей до Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, Міндовкілля повідомляє заявника у письмовій формі про державну реєстрацію препарату.”;

абзац восьмий виключити;

14) пункти 35—37 виключити.

___________________

 


Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.