Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Увага! Пропонуємо на акційних умовах придбати до 01.07.2018 р. базу даних "Електронний Реєстр Технічних регламентів України та пов’язаних з ними Європейських Директив, в тому числі «Нового підходу», і Технічних регламентів Митного союзу" для ІС «Леонорм-інформ» з щомісячним оновленням цієї бази даних на 2018 рік ! Докладніше...

Рос. Новини Нормативні акти Реєстрація Магазин Контакти Пошук Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

 

Звертаємо Вашу увагу, що офіційні копії цих нових стандартів можна замовити в відділі маркетингу НІЦ «ЛЕОНОРМ», надіславши замовлення на Е-mail: mark@leonorm.lviv.ua  або на тел./факс: +38(032)2448823,  +38(032)2601151.

Перелік останніх надходжень, якими поповниться фонд нормативних документів Українського Агентства зі Стандартизації у 2018 році

Позначення

Назва

Місяць

ДСТУ IEC 62216:2010

Цифрове телевізійне мовлення. Приймачі системи наземного телевізійного мовлення DVB-T. Загальні технічні вимоги

6

ДСТУ IEC 61298-3:2009

Пристрої вимірювання та керування у промислових процесах. Загальні методи та процедури оцінювання робочих характеристик. Частина 3. Випробування для визначення впливу зовнішніх чинників

6

ДСТУ ETSI TR 102 044:2010

Електронні підписи й інфраструктури (ЕSI). Вимоги до сертифікатів ролей і атрибутів

6

ДСТУ EN 13738:2009

Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Метод визначення опору витягування з ґрунту

6

ДСТУ ISO 17053:2010

Сталь і чавун. Визначення кисню методом інфрачервоної спектроскопії після плавлення в інертному газі

6

ДСТУ ISO 13438:2009

Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Метод відбракувального випробування для визначення тривкості до окислювання

6

ДСТУ ISO/IEC 9798-2:2015

Інформаційні технології. Методи захисту. Автентифікація об’єктів. Частина 2. Механізми, що використовують симетричні алгоритми шифрування

6

ДСТУ ISO/IEC 9798-1:2015

Інформаційні технології. Методи захисту. Автентифікація об’єктів. Частина 1. Загальні положення

6

ДСТУ ISO 7154:2010

Інформація та документація. Принципи бібліографічного упорядковування

6

ДСТУ ISO 2646:2010

Вовна. Метод вимірювання довжини волокон гребінних чесаних стрічок діаграмними приладами

6

ДСТУ ISO 920:2009

Вовна. Метод визначення довжини волокна (справжньої та природної) з використанням гребінного штапелевимірювача

6

ДСТУ ISO 2:2009

Матеріали текстильні. Позначення напрямку крутіння у пряжі та подібних виробах

6

ДСТУ 7582:2014

Олія ефірна м’яти котячої. Технічні умови

6

ДСТУ 7541:2014

Корми. Технологія виробництва каротиновмісних кормових дріжджів

6

ДСТУ 7511:2014

Установки та устатковання для м’ясної промисловості. Машини для перемішування фаршу. Основні параметри, технічні вимоги та методи випробування

6

ДСТУ 7510:2014

Колісні транспортні засоби. Транспорт похоронний. Загальні технічні вимоги

6

ДСТУ 7459:2013

Смородина та порічки. Технологія вирощування плодів. Загальні вимоги

6

ДСТУ 33.113:2014

Страховий фонд документації. Графічні символи і трафарети у мікрофільмах. Загальні технічні вимоги

6

ДСТУ IEC TR 60870-6-1:2018

Пристрої та системи телемеханіки. Частина 6-1. Протоколи телекерування, сумісні зі стандартами ISO та рекомендаціями ITU-T. Контекст прикладних програм та структура стандартів

6

ДСТУ IEC/TS 60870-5-7:2018

Пристрої та системи телемеханіки. Частина 5-7. Протоколи передавання. Доповнення, пов’язані з безпекою, до протоколів згідно з IEC 60870-5-101 та IEC 60870-5-104 (з використанням IEC 62351)

6

ДСТУ IEC 62325-451-6:2018

Інфраструктура комунікацій на енергетичному ринку. Частина 451-6. Опублікування інформації на ринку, контекстні та збірні моделі для ринку Європейської моделі

6

ДСТУ IEC 60870-6-502:2018

Пристрої та системи телемеханіки. Частина 6-502. Протоколи телекерування, сумісні зі стандартами ISO та рекомендаціями ITU-T. TASE.1. Визначення протоколу

6

ДСТУ ISO/IEC/IEEE 15288:2016

Інженерія систем і програмного забезпечення. Процеси життєвого циклу систем

6

ДСТУ ISO/IEC 16085:2016

Інженерія систем і програмних засобів. Процеси життєвого циклу. Керування ризиками

6

ДСТУ ISO 80000-11:2016

Величини та одиниці. Частина 11. Характеристичні числа

6

ДСТУ ISO 20128/ IDF 192:2015

Продукти молочні. Визначення ймовірності кількості Lactobacillus acidophilus на селективному середовищі методом підрахування колоній, інкубованих за температури 37 °С

6

ДСТУ ISO 18515:2016

Матеріали вуглецеві для виробництва алюмінію. Катоди та випалені аноди. Метод визначання міцності на стискання

6

ДСТУ ISO 16256:2017

Клінічні лабораторні дослідження та тест-системи для діагностики in vitro. Референтний метод дослідження in vitro активності антимікробних агентів проти дріжджових грибів, що спричиняють інфекційні захворювання

6

ДСТУ ISO 14532:2018

Газ природний. Словник термінів

6

ДСТУ ISO 14021:2016

Екологічні марковання та декларації. Екологічні самодекларації (екологічне маркування типу ІІ)

6

ДСТУ ISO 13344:2014

Визначення летальної токсичної потенційної небезпечності летких продуктів згоряння

6

ДСТУ ISO 3656:2017

Жири тваринні і рослинні та олії. Метод визначення абсорбції ультрафіолетового світла у вигляді питомої УФ-екстинкції

6

ДСТУ ISO 3071:2015

Матеріали текстильні. Визначення pH водної витяжки

6

ДСТУ EN ISO/ІЕС 17043:2017

Оцінка відповідності. Загальні вимоги до перевірки кваліфікації лабораторій

6

ДСТУ EN ISO 15197:2017

Тест-системи для діагностики in vitro. Вимоги до системи моніторингу концентрації глюкози в крові для самотестування в разі цукрового діабету

6

ДСТУ EN 61000-3-2:2016

Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми. Норми на емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше ніж 16 А на фазу)

6

ДСТУ EN 60745-2-23:2016

Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Частина 2-23. Додаткові вимоги до точильних інструментів і невеликих обертових інструментів

6

ДСТУ EN 60745-2-20:2016

Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Частина 2-20. Додаткові вимоги до стрічкових пил

6

ДСТУ EN 60745-2-16:2016

Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Частина 2-16. Додаткові вимоги до інструментів для забивання кріпильних виробів

6

ДСТУ EN 60745-2-12:2016

Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Частина 2-12. Додаткові вимоги до вібраторів для ущільнення бетону

6

ДСТУ EN 60228:2015

Провідники ізольованих кабелів. Загальні технічні вимоги

6

ДСТУ EN 13135:2016

Безпечність вантажопідіймальних кранів. Проектування. Вимоги до устатковання

6

ДСТУ EN 71-4:2016

Безпечність іграшок. Частина 4. Набори для хімічних дослідів і подібних занять

6

ДСТУ 8761:2018

Метрологія. Обладнання допоміжне для вимірювання параметрів радіовипромінювання базових станцій, які працюють за радіотехнологією «Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800». Методика повірки

6

ДСТУ 8760:2018

Метрологія. Аналізатори телекомунікаційних мереж типу Emutel Harmony. Методика повірки

6

ДСТУ 8732:2017

Безпека дорожнього руху. Смуги шумові. Загальні технічні вимоги. Правила застосування

6

ДСТУ 8731:2017

Безпека дорожнього руху. Дзеркала дорожні. Загальні технічні вимоги. Правила застосування

6

ДСТУ 8665:2016

Установки ліфтові. Вимоги щодо спеціалізованих ліфтових організацій

6

ДСТУ 8011:2015

Кормовиробництво. Терміни та визначення понять

6

ДСТУ 7501:2014

Гідроенергетика. Гідроелектростанції малі. Терміни та визначення понять

6

ДСТУ-Н GL 32:2015

Продукти харчові органічно вироблені. Настанови щодо виробництва, перероблення, маркування та продажу

5

ДСТУ ISO 16742:2015

Руди залізні. Відбирання проб від пульп

5

ДСТУ ISO 11536:2016

Руди залізні. Визначення втрати маси під час прожарювання. Гравіметричний метод.

5

ДСТУ ISO 11323:2016

Руда залізна і залізо прямого відновлювання. Словник термінів

5

ДСТУ ISO 9516-1:2016

Руди залізні. Визначення різних елементів за допомогою рентгенівської флуоресцентної спектрометрії. Частина 1. Комплексний метод

5

ДСТУ IEC 62103:2010

Устатковання електронне для застосування в силових установках. Загальні вимоги та вимоги щодо безпечності

5

ДСТУ EN ISO 13857:2016

Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досягнення небезпечних зон верхніми та нижніми кінцівками

5

ДСТУ EN ISO 9606-1:2016

Кваліфікаційні випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 1. Сталі

5

ДСТУ EN 61000-6-4:2016

Електромагнітна сумісність. Частина 6-4. Родові стандарти. Емісія завад у виробничих зонах

5

ДСТУ EN 60745-2-15:2016

Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Частина 2-15. Додаткові вимоги до інструментів для підстригання живоплоту

5

ДСТУ EN 60745-2-8:2016

Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Частина 2-8. Додаткові вимоги до ножиць та вирубних інструментів

5

ДСТУ EN 60745-2-6:2016

Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Частина 2-6. Додаткові вимоги до молотків

5

ДСТУ EN 60309-4:2016

Вилки, штепсельні розетки та з’єднувачі промислової призначеності. Частина 4. Відмикні штепсельні та кабельні розетки з блокувальним пристроєм чи без нього

5

ДСТУ EN 60309-2:2016

Вилки, штепсельні розетки та з’єднувачі промислової призначеності. Частина 2. Вимоги до взаємозамінності розмірів штирових і гніздових контактів з’єднувальних пристроїв

5

ДСТУ EN 60309-1:2016

Вилки, штепсельні розетки та з’єднувачі промислової призначеності. Частина 1. Загальні технічні вимоги

5

ДСТУ EN 12583:2017

Газова інфраструктура. Компресорні станції. Функційні вимоги

5

ДСТУ EN 12186:2017

Газова інфраструктура. Станції регулювання тиску газу для транспортування та розподіляння. Функційні вимоги

5

ДСТУ 8733:2017

Атомна енергетика. Терміни та визначення понять

5

ДСТУ 8724:2017

Вугілля кам’яне та шихти на його основі. Метод визначення тиску розпирання, який виникає під час коксування

5

ДСТУ 8707:2017

Камери пневматичні для механічних транспортних засобів. Технічні вимоги та методи випробування

5

ДСТУ-П 8706:2017

Автомобільні дороги. Визначення границь пластичності ґрунтів методом багатоступеневої пенетрації

5

ДСТУ 8703-2:2017

Ветеринарна медицина. Діагностування інфекційних хвороб. Частина 2. Вимоги щодо безпеки

5

ДСТУ 8703-1:2017

Ветеринарна медицина. Діагностування інфекційних хвороб. Частина 1. Методи відбирання проб, пакування і транспортування

5

ДСТУ 8698:2016

Нафтопродукти рідкі. Фракція бензинова (компонент палив для бензинових двигунів). Технічні умови

5

ДСТУ 8672:2016

Квасоля продовольча. Технічні умови

5

ДСТУ 8645:2016

Зелень петрушки, селери та кропу сушена. Технічні умови

5

ДСТУ 8630:2016

Продукти харчові. Методи виявлення та визначання кількості осмотолерантних дріжджів і плісеневих грибів

5

ДСТУ 8623:2016

Ревінь свіжий. Технічні умови

5

ДСТУ 8484:2015

Препарати ферментні. Методи визначання активності пектолітичного комплексу

5

ДСТУ 8456:2015

Мікробіологія. Визначення чутливості мікроорганізмів до антимікробних речовин диско-дифузійним методом

5

ДСТУ 8453:2015

Препарати ферментні. Методи визначення амілолітичної активності

5

ДСТУ 3849:2018

Дорожній транспорт. Кольорографічні схеми, розпізнавальні знаки, написи та спеціальні сигнали оперативних, спеціалізованих та спеціальних транспортних засобів. Загальні вимоги

4

ДСТУ ITU-T E.800:2014

Якість телекомунікаційних послуг. Терміни та визначення понять

4

ДСТУ ISO/IEC 27032:2016

Інформаційні технології. Методи захисту. Настанови щодо кібербезпеки

4

ДСТУ ISO 9682-1:2015

Руди залізні. Визначання марганцю. Частина 1. Полуменевий атомно-абсорбційний спектрометричний метод

4

ДСТУ ISO 8371:2016

Руди залізні як сировина для доменного виробництва. Метод визначення індексу розтріскування

4

ДСТУ ISO 7919-2:2014

Механічна вібрація. Оцінювання вібрації машин за допомогою її вимірювання на обертових валах. Частина 2. Парові турбіни стаціонарні та генератори потужністю більше 50 МВт з номінальними швидкостями 1500 об/хв, 1800 об/хв, 3000 об/хв та 3600 об/хв

4

ДСТУ ISO 5172:2009

Устаткування для газового зварювання. Пальники для газового зварювання, різання і підігрівання. Технічні умови та методи випробовування

4

ДСТУ IEC/TS 62351-2:2017

Керування енергетичними системами та пов'язаний із ним інформаційний обмін. Безпека даних та комунікацій. Частина 2. Словник термінів

4

ДСТУ IEC TS 61970-2:2017

Інтерфейс прикладних програм у системах електроенергетичного менеджменту (EMS-API). Частина 2. Словник термінів

4

ДСТУ IEC 60903:2008

Робота під напругою. Рукавички з ізоляційного матеріалу

4

ДСТУ EN ISO 28927-12:2015

Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Частина 12. Борфрезери

4

ДСТУ EN ISO 28927-11:2015

Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Частина 11. Каменярські молотки

4

ДСТУ EN ISO 28927-10:2015

Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Частина 10. Ударні молотки, перфоратори та ломи

4

ДСТУ EN ISO 28927-9:2015

Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Частина 9. Зубильні та пучкові зачисні молотки

4

ДСТУ EN ISO 28927-8:2015

Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Частина 8. Пили, терпуги та полірувальні машини зворотно-поступальної дії, невеликі пили коливальної чи обертальної дії

4

ДСТУ EN ISO 28927-7:2015

Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Частина 7. Ножиці вирубні та обрізні

4

ДСТУ EN ISO 28927-6:2015

Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Частина 6. Трамбівки

4

ДСТУ EN ISO 28927-5:2015

Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Частина 5. Ударні та безударні дрилі

4

ДСТУ EN ISO 28927-4:2015

Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Частина 4. Прямі шліфувальні машини

4

ДСТУ EN ISO 28927-3:2015

Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Частина 3. Полірувальні та шліфувальні обертальні, орбітальні та довільно-орбітальні машини

4

ДСТУ EN ISO 28927-2:2015

Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Частина 2. Ключі, гайковерти та шуруповерти

4

ДСТУ EN ISO 28927-1:2015

Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Частина 1. Машини для кутового та вертикального шліфування

4

ДСТУ EN ISO 13855:2015

Безпечність машин. Розташування захисних пристроїв з урахуванням швидкості наближення частин тіла людини

4

ДСТУ EN 60335-2-109:2016

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-109. Додаткові вимоги до приладів оброблення води ультрафіолетовим випроміненням

4

ДСТУ EN 12786:2015

Безпечність машин. Вимоги до опису вібрації в стандартах щодо безпеки

4

ДСТУ 8613:2016

Добрива зелені (сидерати). Вимоги до сидеральних культур

4

ДСТУ 8474:2015

Плоди калини звичайної. Технічні умови

4

ДСТУ 8452:2015

Препарати ферментні. Методи визначення протеолітичної активності

4

ДСТУ 8328:2015

Геліоенергетика. Модулі фотоелектричні. Загальні технічні вимоги

4

ДСТУ 8232:2015

Корм для тварин. Добавки органічні залізовмісні. Технічні умови

4

ДСТУ 8212:2015

Цикорій розчинний . Технічні умови

4

ДСТУ 8211:2015

Цикорій коренеплідний смажений. Технічні умови

4

ДСТУ 8210:2015

Цикорій коренеплідний сушений. Технічні умови

4

ДСТУ 3685:2017

Руди залізні та марганцеві. Експериментальні методи перевіряння систематичної похибки відбирання проб

4

ДСТУ 3197:2016

Руди залізні та марганцеві. Експериментальні методи оцінки варіації якості

4

ДСТУ ІSO 18589-2:2015

Вимірювання радіоактивності у довкіллі. Ґрунт. Частина 2. Настанови щодо вибору стратегії відбирання проб, відбирання та попереднього обробляння проб

3

ДСТУ EN ІSO 15613:2016

Технічні умови та атестація технологій зварювання металевих матеріалів. Атестація на основі довиробничих випробувань

3

ДСТУ EN ІSO 9680:2015

Стоматологія. Операційні світильники

3

ДСТУ EN ІSO 20349:2015

Засоби індивідуального захисту. Взуття для захисту від термічних ризиків і бризок розплавленого металу в ливарнях і під час зварювання. Вимоги та методи випробування

3

ДСТУ EN 62560:2016

Лампи світлодіодні з умонтованим пускорегулювальним пристроєм для загального освітлення на напругу понад 50 В. Вимоги щодо безпеки

3

ДСТУ EN 60335-2-77:2016

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-77. Додаткові вимоги до пішохідних газонокосарок, керованих вручну

3

ДСТУ EN 60934:2016

Вимикачі для устатковання автоматичні

3

ДСТУ EN 60811-513:2016

Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 513. Механічні випробування. Спеціальні методи випробування поліетиленових та поліпропіленових компаундів. Випробування намотуванням після кониціювання

3

ДСТУ EN 60811-509:2016

Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 509. Механічні випробування. Випробування на стійкість до розтріскування ізоляції та оболонок (випробування на тепловий удар)

3

ДСТУ EN 60811-412:2016

Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 412. Різні випробування. Методи теплового старіння в повітряному боксі

3

ДСТУ EN 60811-407:2016

Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 407. Різні випробування. Вимірювання збільшення маси поліетиленових і поліпропіленових композицій

3

ДСТУ EN 60811-406:2016

Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 406. Різні випробування. Стійкість до розтріскування поліетиленових та поліпропіленових композицій

3

ДСТУ EN 60811-405:2016

Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 405. Різні випробування. Випробування на термостабільність ізоляцій та оболонок із ПВХ

3

ДСТУ EN 60811-402:2016

Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 402. Різноманітні методи випробування. Випробування на водовбирання

3

ДСТУ EN 60811-203:2016

Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 203. Загальні випробування. Вимірювання зовнішніх розмірів

3

ДСТУ EN 50525-1:2016

Кабелі електричні. Низьконапружні силові кабелі на номінальну напругу до 450/750 В (U0/U) включно. Частина 1. Загальні вимоги

3

ДСТУ EN 50085-2-3:2015

Системи кабельних коробів і системи спеціальних кабельних коробів для електричних установок. Частина 2-3. Спеціальні вимоги до щілинних систем кабельних коробів, призначених для монтування в шафах

3

ДСТУ EN 50085-2-1:2015

Системи кабельних коробів і системи спеціальних кабельних коробів для електричних установок Частина 2-1. Системи кабельних коробів і системиспеціальних кабельних коробів, призначених для монтуванняна стінах і стелях

3

ДСТУ EN 50085-1:2015

Системи кабельних коробів і системи спеціальних кабельних коробів для електричних установок. Частина 1. Загальні вимоги»

3

ДСТУ EN 16348:2017

Газова інфраструктура. Система керування безпекою (SMS) газотранспортної інфраструктури та система керування цілісністю трубопроводу (PIMS). Функційні вимоги

3

ДСТУ EN 16247-4:2015

Енергетичні аудити. Частина 4. Транспорт

3

ДСТУ EN 16247-3:2015

Енергетичні аудити. Частина 3. Процеси

3

ДСТУ EN 16247-2:2015

Енергетичні аудити. Частина 2. Будівлі

3

ДСТУ EN 16247-1:2015

Енергетичні аудити. Частина 1. Загальні вимоги

3

ДСТУ EN 12327:2017

Газова інфраструктура. Випробовування тиском, уведення та виведення з експлуатації. Функційні вимоги

3

ДСТУ 4429:2017

Галети. Загальні технічні умови

3

ДСТУ 4052:2017

Крекер. Загальні технічні умови

3

ДСТУ 2368:2017

Напої безалкогольні. Виробництво. Терміни та визначення понять

3

ДСТУ ІЕС TS 62325-504:2017

Інфраструктура комунікацій на енергетичному ринку. Частина 504. Використовування веб-сервісів для взаємообміну електронними даними на Європейському ринку електроенергії

2

ДСТУ ІЕС 62325-451-5:2017

Інфраструктура комунікацій на енергетичному ринку. Частина 451-5. Бізнес-процеси оцінювання стану та запиту стану, контекстна та збірна модель для Європейського ринку

2

ДСТУ ІЕС 62325-451-4:2017

Інфраструктура комунікацій на енергетичному ринку. Частина 451-4. Бізнес-процес врегулювання небалансів, контекстна та збірна модель для Європейського ринку

2

ДСТУ ІЕС 62325-451-3:2017

Інфраструктура комунікацій на енергетичному ринку. Частина 451-3. Бізнес-процес розподіляння пропускної спроможності (явний або неявний аукціон) та контекстні моделі для Європейського ринку

2

ДСТУ ІЕС 62325-451-2:2017

Інфраструктура комунікацій на енергетичному ринку. Частина 451-2. Бізнес-процес планування та контекстна модель для СІМ-моделі Європейського ринку

2

ДСТУ ІЕС 62325-301:2017

Інфраструктура комунікацій на енергетичному ринку. Частина 301. Розширення загальної інформаційної моделі (СІМ) для ринків

2

ДСТУ ISO 16368:2010

Мобільні підіймачі робочих платформ. Розрахунок конструкції, вимоги щодо безпеки та методи випробування

2

ДСТУ ISO 13602-2:2010

Системи енергетичні технічні. Методи аналізу. Частина 2. Об’єднання та визначення вагомості енергопродуктів

2

ДСТУ ISO 10440-2:2010

Нафтова та газова промисловість. Компресори ротаційного типу. Частина 2. Компресори повітряні (безмастильні)

2

ДСТУ ISO 10381-7:2009

Якість ґрунту. Відбирання проб. Частина 7. Настанови щодо відбирання проб ґрунтового повітря

2

ДСТУ ISO 10381-5:2009

Якість ґрунту. Відбирання проб. Частина 5. Настанови з процедури дослідження міських і промислових ділянок щодо забрудненості ґрунту

2

ДСТУ ISO 9015-2:2009

Випробування зварних зۥєднань металевих матеріалів руйнівні. Випробування на твердість. Частина 2. Випробування на мікротвердість

2

ДСТУ ISO 8756:2008

Якість повітря. Оброблення даних за температурою, тиском та відносною вологістю

2

ДСТУ ISO 7494-2:2010

Стоматологія. Установки стоматологічні. Частина 2. Водопостачання та подавання повітря

2

ДСТУ ISO 7494-1:2010

Стоматологія. Установки стоматологічні. Частина 1. Загальні вимоги та методи випробування

2

ДСТУ ISO 7286:2010

Устатковання для контактного зварювання. Графічні умовні познаки апаратів для контактного зварювання

2

ДСТУ ISO 1833-1:2013

Матеріали текстильні. Кількісний хімічний аналіз. Частина 1. Загальні принципи випробовування

2

ДСТУ ISO 1120:2009

Стрічки конвеєрні. Визначення сили механічних з’єднань. Статичний метод випробування

2

ДСТУ ISO 669:2010

Контактне зварювання. Устатковання для контактного зварювання

2

ДСТУ EN ISO 3452-4:2008

Неруйнівний контроль. Контроль капілярний. Частина 4. Устатковання

2

ДСТУ EN 50363-10-2:2016

Матеріали для ізоляції, оболонок і зовнішніх покривів низьконапружних кабелів. Частина 10-2. Змішані компаунди для оболонок. Термопластичний поліуретан

2

ДСТУ EN 13771-1:2013

Компресори та конденсатори для охолодження. Методи випробування з перевіряння робочих характеристик. Частина 1. Компресори охолоджувальні

2

ДСТУ EN 13592:2008

Мішки пластикові для збирання побутових відходів. Типи, вимоги та методи випробування

2

ДСТУ EN 10220:2007

Труби сталеві безшовні та зварні. Розміри і маса на одиницю довжини

2

ДСТУ EN 1570:2013

Підіймальне устатковання. Платформи підіймальні. Вимоги щодо безпеки

2

ДСТУ EN 969:2008

Труби, фітинги, допоміжні деталі трубопроводів з високоміцного чавуну та їх з’єднання для газових трубопроводів. Технічні вимоги та методи випробування

2

ДСТУ 8681:2016

Ветеринарія. Методи лабораторної діагностики хвороби Тешена

2

ДСТУ 8680:2016

Птиця сільськогосподарська. Методи лабораторної діагностики колібактеріозу

2

ДСТУ 8674:2016

Ветеринарна медицина. Методи лабораторної діагностики ящуру

2

ДСТУ 8671:2016

Ветеринарна медицина. Методи лабораторної діагностики лейкозу великої рогатої худоби

2

ДСТУ 8292:2015

Вітроенергетика. Вітрові електричні станції. Приєднання до електроенергетичної системи

2

ДСТУ ISO 16063-12:2014

Методи калібрування давачів вібрації та удару. Частина 12. Первинне калібрування давачів вібрації методом зворотного режиму давача

1

ДСТУ ISO 10439:2013

Нафтова, хімічна та газова промисловість. Компресори відцентрові. Загальні технічні вимоги та методи випробування

1

ДСТУ ISO 7926:2015

Естрагон зневоднений (Artemisia dracunculus Linnaeus). Технічні умови

1

ДСТУ ISO 4832:2015

Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод підрахування коліформ. Метод підрахування колоній

1

ДСТУ EN 60335-2-72:2016

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-72. Додаткові вимоги до машин для догляду за підлогою з тяговим приводом чи без нього комерційного застосування

1

ДСТУ EN 55013:2016

Приймачі звукового і телевізійного мовлення і підключене обладнання. Характеристики радіозавад. Норми і методи вимірювання

1

ДСТУ 8739:2017

Зброя стрілецька. Терміни та визначення понять

1

ДСТУ 8738:2017

Тютюн для нагрівання. Загальні технічні умови

1

ДСТУ 8737:2017

Паливо для двигунів. Дослідний метод визначення октанового числа

1

ДСТУ 8736:2017

Паливо для двигунів. Моторний метод визначення октанового числа

1

ДСТУ 8735:2017

Паливо дизельне. Метод визначення цетанового числа

1

ДСТУ 8728:2017

Продукти харчові згущені з молоком. Загальні технічні умови

1

ДСТУ 8709:2017

Вироби хлібобулочні листкові. Загальні технічні умови

1

ДСТУ 8708:2017

Сухарі панірувальні. Загальні технічні умови

1

ДСТУ 8636:2016

Овочі швидкозаморожені. Загальні технічні умови

1

ДСТУ 8606-2:2015

Вода природних джерел. Захист від забруднювання. Частина 2. Загальні вимоги щодо захисту від забруднювання пестицидами та іншими агрохімікатами

1

ДСТУ 8485:2015

Насіння ефіроолійних культур. Інспектування сортових посівів

1

ДСТУ 8482:2015

Корм для тварин. Брикети та гранули кормові. Технічні умови

1

ДСТУ 8419:2015

Оливи мастильні. Визначення втрат під час випарності за методом НОАК

1

ДСТУ 8370:2015

Виготовлення тваринницької продукції. Загальні вимоги щодо безпеки

1

ДСТУ 8125:2015

Фрукти, овочі та продукти їх перероблення швидкозаморожені. Правила приймання, методи відбирання і готування проб

1

ДСТУ 5098-2:2015

Харчова промисловість. Методики виконання вимірювання. Частина 2. Порядок розроблення

1

ДСТУ 2789:2015

Плоди свіжі. Терміни та визначення

1

 

Перелік останніх надходжень, якими поповнився фонд нормативних документів Українського Агентства зі Стандартизації у 2017 році >>>

Джерело: http://uas.org.ua/


Звертаємо Вашу увагу, що офіційні копії цих нових стандартів можна замовити в Відділі маркетингу НІЦ «ЛЕОНОРМ», надіславши замовлення на Е-mail: mark@leonorm.lviv.ua  або на тел./факс: +38(032)2448823,  +38(032)2601151.
Продукція та послуги

Супровід продуктів

Автоматизовані системи

Посилання

Клієнти

Допомога

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2018, ЛЕОНОРМ. Усі права застережені