Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Увага! З 24.03.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту складає 46 грн.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

Звертаємо Вашу увагу, що офіційні копії цих нових стандартів можна замовити в відділі маркетингу НІЦ «ЛЕОНОРМ», надіславши замовлення на Е-mail: mark@leonorm.lviv.ua  або на тел./факс: +38(050)8065311,  +38(032)2601151.

Перелік останніх надходжень фонду нормативних документів Українського Агентства зі Стандартизації у 2023 році

Позначення

Назва

Місяць

ДСТУ 4853:2022

Пиво. Правила приймання та методи відбирання проб

01

ДСТУ 9177-3:2022

Матеріали щебеневі та гравійні для дорожнього будівництва. Технічні умови. Частина 3. Матеріали, укріплені мінеральними в’яжучими

01

ДСТУ 9177-4:2022

Матеріали щебеневі та гравійні для дорожнього будівництва. Технічні умови. Частина 4. Матеріали, укріплені комплексом в’яжучих

01

ДСТУ 9179:2022

Щебінь та гравій зі щільних гірських порід і металургійних шлаків для дорожнього будівництва. Методи фізико-механічних випробувань

01

ДСТУ 9183:2022

Цементи. Загальні технічні умови

01

ДСТУ 9184:2022

Вироби стінові з ніздрюватого бетону. Технічні умови

01

ДСТУ 9185:2022

Настанова щодо зимового утримання автомобільних доріг

01

ДСТУ 9187:2022

Добавки на основі поверхнево-активних речовин для дорожніх бітумів. Технічні умови

01

ДСТУ EN 12469:2017

Біотехнологія. Шафи мікробіологічної безпеки. Експлуатаційні характеристики

01

ДСТУ ISO/TS 17755-2:2022

Пожежна безпека. Збирання статистичних даних. Частина 2. Словник термінів

01

ДСТУ ISO 24415-1:2022

Наконечники для допоміжних засобів для ходіння. Вимоги та методи випробування. Частина 1. Тертя наконечників

02

ДСТУ ISO 24415-2:2022

Наконечники для допоміжних засобів для ходіння. Вимоги та методи випробування. Частина 2. Довговічність наконечників для милиць

02

ДСТУ ISO/IEC 17030:2022

Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до знаку відповідності третьої сторони

02

ДСТУ ISO/IEC 20005:2016

Інформаційні технології. Сенсорні мережі. Сервіси та інтерфейси для підтримування спільного оброблення інформації в інтелектуальних сенсорних мережах

02

ДСТУ ISO 2108:2022

Інформація та документація. Міжнародний стандартний номер книги (ISBN)

02

ДСТУ ISO 3898:2022

Основи проєктування конструкцій. Назви та познаки фізичних і загальних величин

02

ДСТУ EN ISO 9972:2022

Теплотехнічні характеристики будівель. Визначення повітропроникності будівель. Метод випробувального тиску

02

ДСТУ EN ISO 19650-5:2022

Організація та оцифрування інформації щодо будівель та споруд включно з будівельним інформаційним моделюванням (ВIM). Управління інформацією з використанням будівельного інформаційного моделювання. Частина 5. Застосування орієнтованого на захист підходу до управління інформацією

02

ДСТУ EN 16883:2022

Збереження культурної спадщини. Настанова з підвищення енергоефективності історичних будівель

02

ДСТУ EN 13816:2022

Перевезення. Логістика та послуги. Громадський пасажирський транспорт. Визначення, цільова призначеність і кількісне оцінювання якості наданих послуг

02

ДСТУ 7044:2022

Вироби хлібобулочні. Правила приймання, методи відбирання проб, методи визначання маси виробів

02

ДСТУ 8327:2015

Метрологія. Густина рідини. Методика виконання вимірювань із застосуванням пікнометрів

02

ДСТУ 8421:2015

Стовпи деревяні для шпалер виноградниікв і садів плодових культур. Загальні технічні умови

02

ДСТУ 9188:2022

Вироби хлібобулочні. Органолептичне оцінювання показників якості

02

ДСТУ 9191:2022

Теплоізоляція будівель. Метод вибору теплоізоляційного матеріалу для утеплення будівель

02

ДСТУ EN 1062-3:2015

Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для зовнішніх мінеральних і бетонних поверхонь. Частина 3. Визначення водопроникності

02

ДСТУ EN 12675:2022

Контролери світлофорні для регулювання дорожнього руху. Функціональні вимоги щодо безпеки

02

ДСТУ 4856:2022

Продукція безалкогольної промисловості. Правила приймання та методи відбирання проб

03

ДСТУ 7340:2022

Відсів від полірування та аспірації. Суміш зернова та відсів зерновий. Технічні умови

03

ДСТУ 9186:2022

Настанова з проєктування земляного полотна автомобільних доріг

03

ДСТУ 9192:2022

Пожежна безпека. Проєктування висотних громадських будівель з умовною висотою від 100 м до 150 м

03

ДСТУ 9193:2022

Система нормування у будівництві. Настанова щодо застосування параметричного методу нормування у будівництві

03

ДСТУ 9194:2022

Стінові панелі з каркасом зі сталевих тонкостінних холодноформованих елементів. Вимоги до виготовлення і монтажу

03

ДСТУ 9195:2022

Швидкоспоруджувані захисні споруди цивільного захисту модульного типу. Основні положення

03

ДСТУ 9196:2022

Автомобільні дороги. Правила призначення ремонтних заходів

03

ДСТУ 9197:2022

Засоби індивідуального захисту. Шоломи протиударні. Загальні технічні умови

03

ДСТУ EN 1090-3:2022

Виконання сталевих та алюмінієвих конструкцій. Частина 3. Технічні вимоги до алюмінієвих конструкцій

03

ДСТУ EN 1364-1:2022

Випробування ненесучих будівельних конструкцій на вогнестійкість. Частина 1. Стіни

03

ДСТУ EN 1364-2:2022

Випробування ненесучих будівельних конструкцій на вогнестійкість. Частина 2. Стелі

03

ДСТУ EN 16157-7:2022

Інтелектуальні транспортні системи. Специфікації обміну даними DATEX II для керування дорожнім рухом та інформації про дорожній рух. Частина 7. Спільні елементи даних

03

ДСТУ EN 50549-1:2022

Вимоги до генерувальних установок, призначених для паралельного під’єднання до розподільчих мереж. Частина 1. Під’єднання до розподільчої мережі низької напруги. Генерувальні установки до типу В включно

03

ДСТУ EN 60898-2:2022

Вимикачі для захисту від надструмів автоматичні побутової та аналогічної призначеності. Частина 2. Автоматичні вимикачі змінного та постійного струму

03

ДСТУ EN ISO 9239-1:2022

Випробування покриттів для підлог щодо реакції на вогонь. Частина 1. Визначення поведінки під час горіння з використанням джерела теплового випромінювання

03

ДСТУ EN ISO 11925-2:2022

Випробування щодо реакції на вогонь. Займистість будівельних виробів, що зазнають прямого вогневого впливу. Частина 2. Випробування одиничним полуменевим джерелом запалювання

03

ДСТУ EN ISO 26800:2022

Ергономіка. Загальний підхід, принципи та концепції

03

ДСТУ 8422:2015

Треста конопляна. Технічні умови

04

ДСТУ 9210:2023

Судово-технічна експертиза документів. Терміни та визначення понять

04

ДСТУ EN 327:2009

Теплообмінники. Конденсатори з примусовим повітряним охолодженням. Процедура випробування для встановлення характеристик

04

ДСТУ EN 14135:2022

Покриви. Визначення вогнезахисної здатності

04

ДСТУ CEN/TS 14751:2008

Зварювання. Використання дифракційно-часового методу (TOFD) для контролю зварних швів

04

ДСТУ EN ІЕС 60320-2-1:2022

З’єднувачі для електроприладів побутової та аналогічної загальної призначеності. Частина 2-1. З’єднувачі для швацьких машин

04

ДСТУ EN IEC 60947-5-8:2022

Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 5-8. Пристрої та комутаційні елементи кіл керування. Трипозиційні перемикачі з функцією розблокування

04

ДСТУ EN ІЕС 61058-2-4:2022

Вимикачі для електричних побутових приладів. Частина 2-4. Додаткові вимоги до незалежно встановлених вимикачів

04

ДСТУ EN ISO 1182:2022 

Випробування будівельних виробів щодо реакції на вогонь. Випробування на негорючість

04

ДСТУ  EN ISO 13788:2022

Гігротермічні показники будівельних конструкцій та будівельних елементів. Методи розрахунку тепловологісного стану, оцінки критичної поверхневої вологості та конденсації

04

ДСТУ EN ISO 19014-1:2019

Машини землерийні. Функційна безпечність. Частина 1. Методологія визначення пов’язаних з безпечністю частин системи керування та вимоги щодо ефективності

04

ДСТУ EN ISO 19014-3: 2019

Машини землерийні. Функційна безпечність. Частина 3. Екологічні характеристики та вимоги щодо випробування електронних і електричних компонентів, використовуваних у пов’язаних з безпечністю частинах системи керування

04

ДСТУ ISO 2811-2:2022

Фарби та лаки. Визначення густини. Частина 2. Метод зануреного тіла (тягарця)

04

ДСТУ ISO 2811-3:2015

Фарби та лаки. Визначення густини. Частина 3. Осциляційний метод

04

ДСТУ ISO 2811-4:2022

Фарби та лаки. Визначення густини. Частина 4. Метод стиснення у циліндрі

04

ДСТУ ISO 3233-1:2022

Фарби та лаки. Визначення об’ємної частки нелетких речовин. Частина 1. Метод визначення частки нелетких речовин та густини сухої плівки за законом Архімеда з використанням випробовуваної пластини з покриттям

04

ДСТУ EN 71-2:2022

Безпечність іграшок. Частина 2. Займистість

04*

ДСТУ ISO/PAS 5643:2022

Туризм та пов’язані з ним послуги. Вимоги та
рекомендації щодо запобігання поширенню COVID-19 у сфері туризму

04

ДСТУ ISO 7384:2022

Корозійні випробування в штучній атмосфері. Загальні вимоги

04

ДСТУ ISO 8912:2009

Грунтообробне устатковання. Секції котка. Зчіпний пристрій та ширина секції

04

ДСТУ ISO 9502:2008

Шпат плавиковий для металургії. Визначання діоксиду кремнію спектрометричним методом із застосуванням відновленого молібдосилікату

04

ДСТУ ISO/TR 12369:2009

Сільськогосподарські трактори й машини. З'єднувачі для передавання електричної енергії. Основні розміри та характеристики

04

ДСТУ ISO 15711:2015

Фарби та лаки. Визначення стійкості до катодного руйнування покриттів, що піддаються впливу морської води

04

ДСТУ ISO 16474-3:2022

Фарби та лаки. Методи впливу лабораторних джерел світла. Частина 3. Флуоресцентні УФ-лампи

04

ДСТУ ISO 19840:2015

Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Вимірювання й критерії прийнятності товщини сухих плівок покриття на шорстких поверхнях

04

ДСТУ ISO 22483:2022

Туризм та пов’язані з ним послуги. Готелі.
Вимоги до послуг

04

ДСТУ ISO 22525:2022

Туризм та пов’язані з ним послуги. Медичний
туризм. Вимоги до послуг

04

ДСТУ EN IEC 61058-2-5:2022

Вимикачі для електричних побутових приладів. Частина 2-5. Додаткові вимоги до перемикачів полюсів

05

ДСТУ EN ІЕС 60320-2-4:2022

З’єднувачі для електроприладів побутової та аналогічної загальної призначеності. Частина 2-4. З’єднувачі, залежні від ваги приєднуваного електроприладу

05

ДСТУ EN IEC 60051-6:2022

Прилади прямої дії електровимірювальні аналогові показувальні та допоміжні частини до них. Частина 6. Додаткові вимоги до омметрів та вимірювачів провідності

05

ДСТУ EN 15232-1:2017

Енергоефективність будівель. Частина 1. Вплив функцій автоматизації, контролювання та управління будівлею. Модулі М-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

05

ДСТУ EN 13969:2022

Матеріали листові гнучкі гідроізоляційні. Бітумні вологостійкі листи, зокрема й листи для гідроізоляції фундаментів. Визначення та характеристики

05

ДСТУ EN 13165:2019

Матеріали теплоізоляційні для будівель. Промислові вироби із жорсткого пінополіуретану (PU). Технічні умови

05

ДСТУ EN 12012-4:2019

Устатковання для виробництва гуми та пластмас. Подрібнювачі. Частина 4. Агломератори. Вимоги щодо безпеки

05

ДСТУ EN 1612:2021

Машини для гуми та пластмас. Машини та установки для реактивного формування. Вимоги щодо безпечності

05

ДСТУ EN 170:2022

Засоби індивідуального захисту очей. Фільтри для захисту від ультрафіолетового випромінювання. Вимоги до пропускання та рекомендації щодо використання

05

ДСТУ EN 81-40:2022

Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Спеціальні ліфти для перевезення осіб та вантажів. Частина 40. Сходові підіймачі та похилі підіймальні платформи для осіб з обмеженою рухливістю

05

ДСТУ 9214:2023

Автомобільні дороги. Терміни та визначення понять

05

ДСТУ EN ISO 5010:2021

Машини землерийні. Колісні машини. Вимоги до систем кермового керування

05

ДСТУ EN ISO 7096:2021

Машини землерийні. Лабораторне оцінювання вібрації сидіння оператора

05

ДСТУ EN ISO 13851:2021

Безпечність машин. Пристрої дворучного керування. Принципи проєктування та вибирання

05

ДСТУ EN ISO 13854:2021

Безпечність машин. Мінімальні проміжки для уникнення здавлювання частин тіла людини

05

ДСТУ EN ISO 13857:2021

Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання потраплянню верхніх і нижніх кінцівок у небезпечні зони

05

ДСТУ EN ISO 20361:2022

Помпи та помпові агрегати рідинні. Норми та правила випробовування на шум. Класи точності 2 та 3

05

ДСТУ OIML R 59-2:2022

Вологоміри для зернових та олійних культур. Частина 2. Метрологічний контроль та випробування на роботоздатність

05

ДСТУ OIML R 82:2022

Газохроматографічні системи для вимірювання забруднення пестицидами та іншими токсичними речовинами

05

ДСТУ 8820:2023

Протимінна діяльність. Процеси управління. Основні положення

05

 * - буде перенесено чинність

Перелік останніх надходжень, якими поповнився фонд нормативних документів Українського Агентства зі Стандартизації у 2022 році >>>


Джерело: http://uas.gov.ua/

Звертаємо Вашу увагу, що офіційні копії цих нових стандартів можна замовити в Відділі маркетингу НІЦ «ЛЕОНОРМ», надіславши замовлення на Е-mail: mark@leonorm.lviv.ua  або на тел./факс:  +38(032)2601151, +38(050)8065311.ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.