Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ... Строк надання послуги: протягом 1-2 робочих днів після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

 

від 30 грудня 2009 року N 496

Про затвердження національного стандарту, зміни до національного стандарту та внесення змін до деяких наказів Держспоживстандарту

 

Відповідно до Закону України "Про стандартизацію" та на виконання Плану національної стандартизації наказую:

1. Затвердити національний стандарт України з наданням чинності з 1 січня 2012 р.

ДСТУ ISO 7043:2009 

Гайки шестигранні самостопорні зі скошеним буртом (з неметалевим укладнем)
(ISO 7043:1997, IDT)
- Вперше 


 

2. Зміну N 2 до ДСТУ 4069:2002 "Напої безалкогольні. Загальні технічні умови", затверджену наказом Держспоживстандарту України від 27 квітня 2009 р. N 169 "Про затвердження національних стандартів, змін до національних стандартів та змін до міждержавних стандартів" (із змінами, внесеними наказом Держспоживстандарту України від 26.08.2009 N 308), викласти в новій редакції, що додається.

3. Внести зміни до наказів Держспоживстандарту України:

3.1. У наказі Держспоживстандарту України від 27 квітня 2009 р. N 169 "Про затвердження національних стандартів, змін до національних стандартів та змін до міждержавних стандартів" (із змінами, внесеними наказом Держспоживстандарту України від 26.08.2009 N 308):

у пункті 1 слово "січня" замінити словом "липня";

у пункті 4 слово "січня" замінити словом "липня".

3.2. У наказі Держспоживстандарту України від 29 червня 2006 р. N 180 "Про затвердження національних стандартів України, скасування нормативних документів та внесення змін до наказу Держспоживстандарту України від 11.01.2005 N 10"

пункт 1:

у підпункті "б" вилучити слова та цифри

"ДСТУ-Н ISO Guide 34:2006 

Загальні вимоги до компетентності виробників стандартних зразків
(ISO Guide 34:2000, IDT)
- Вперше 

ДСТУ-Н ISO Guide 35:2006 

Атестація стандартних зразків. Загальні та статистичні принципи
(ISO Guide 35:1989, IDT)
- Вперше" 


 

доповнити підпунктом "в" такого змісту:

"в) з 1 жовтня 2010 р.:

"ДСТУ-Н ISO Guide 34:2006 

Загальні вимоги до компетентності виробників стандартних зразків
(ISO Guide 34:2000, IDT)
- Вперше 

ДСТУ-Н ISO Guide 35:2006 

Атестація стандартних зразків. Загальні та статистичні принципи
(ISO Guide 35:1989, IDT)
- Вперше" 


 

3.3. У наказі Держспоживстандарту України від 27 липня 2007 р. N 165 "Про затвердження національних стандартів України та скасування нормативних документів":

пункт 1

вилучити слова та цифри

"ДСТУ ISO 2164:2007 

Бобові. Визначання вмісту глікозидів синильної кислоти
(ISO 2164:1975, IDT)
- Вперше" 


 

доповнити пунктом 1-1 такого змісту:

"1-1. Затвердити національний стандарт України з наданням чинності з 1 липня 2010 р.

ДСТУ ISO 2164:2007 

Бобові. Визначання вмісту глікозидів синильної кислоти
(ISO 2164:1975, IDT)
- Вперше" 


 

3.4. У наказі Держспоживстандарту України від 30 липня 2007 р. N 168 "Про затвердження національних стандартів України, скасування нормативних документів та внесення змін до наказів Держспоживстандарту":

пункт 1

вилучити слова та цифри

"ДСТУ ISO 6639-1:2007 

Зернові і бобові. Виявлення прихованого заселення комахами. Частина 1. Основні положення
(ISO 6639-1:1986, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 6639-2:2007

Зернові і бобові. Виявлення прихованого заселення комахами. Частина 2. Відбирання проб
(ISO 6639-2:1986, IDT)
- Вперше" 


 

доповнити пунктом 1-1 такого змісту:

"1-1. Затвердити національні стандарти України з наданням чинності з 1 жовтня 2010 р.:

ДСТУ ISO 6639-1:2007 

Зернові і бобові. Виявлення прихованого заселення комахами. Частина 1. Основні положення
(ISO 6639-1:1986, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 6639-2:2007 

Зернові і бобові. Виявлення прихованого заселення комахами. Частина 2. Відбирання проб
(ISO 6639-2:1986, IDT)
- Вперше" 


 

3.5. У наказі Держспоживстандарту України від 12 вересня 2007 р. N 219 "Про затвердження національних стандартів України та внесення змін до наказів Держспоживстандарту":

пункт 1:

у підпункті "б" вилучити слова та цифри

"ДСТУ ISO 6639-3:2007 

Зернові і бобові. Виявлення прихованого заселення комахами. Частина 3. Контрольний метод
(ISO 6639-3:1986, IDT)
- Вперше" 


 

доповнити підпунктом "в" такого змісту:

"в) з 1 жовтня 2010 р.

ДСТУ ISO 6639-3:2007

Зернові і бобові. Виявлення прихованого заселення комахами. Частина 3. Контрольний метод
(ISO 6639-3:1986, IDT)
- Вперше" 


 

3.6. У наказі Держспоживстандарту України від 12 вересня 2007 р. N 220 "Про затвердження національних стандартів України та скасування міждержавного стандарту":

у пункті 1:

у дев'ятій позиції вилучити слова та цифри

"ДСТУ ISO 6540:2007 

Кукурудза. Визначення вмісту вологи (в цілих та подрібнених зернах)
(ISO 6540:1980, IDT)
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 29305-92 (ИСО 6540-80))" 


 

у позиції вісімнадцять вилучити слова та цифри

"ДСТУ ISO 16050:2007 

Продукти харчові. Визначення афлатоксину B1, B2, G1 та G2 у зернових культурах, горіхах та продуктах їх перероблення. Метод високоефективної рідинної хроматографії
(ISO 16050:2003, IDT)
- Вперше" 


 

доповнити пунктом 1-1 такого змісту:

"1-1. Затвердити національні стандарти України з наданням чинності з 1 жовтня 2010 р.:

ДСТУ ISO 6540:2007 

Кукурудза. Визначення вмісту вологи (в цілих та подрібнених зернах)
(ISO 6540:1980, IDT)
- Вперше (зі скасуванням чинності в Україні ГОСТ 29305-92 (ИСО 6540-80)) 

ДСТУ ISO 16050:2007 

Продукти харчові. Визначення афлатоксину B1, B2, G1 та G2 у зернових культурах, горіхах та продуктах їх перероблення. Метод високоефективної рідинної хроматографії
(ISO 16050:2003, IDT)
- Вперше" 


 

у пункті 2 слова та цифри "з 1 січня 2009 р." замінити словами та цифрами "з 1 жовтня 2010 р."

3.7. У наказі Держспоживстандарту України від 24 грудня 2007 р. N 386 "Про затвердження національних стандартів України, скасування нормативних документів та внесення змін до наказу Держспоживстандарту"

пункт 1:

у підпункті "в" вилучити слова та цифри

"ДСТУ ISO 9167-1:2007 

Насіння ріпаку. Визначення вмісту глюкозинолатів. Частина 1. Метод з використанням рідинної хроматографії високороздільної здатності
(ISO 9167-1:1992, IDT)
- Вперше" 


 

доповнити підпунктом "г" такого змісту:

"г) з 1 липня 2010 р.

ДСТУ ISO 9167-1:2007 

Насіння ріпаку. Визначення вмісту глюкозинолатів. Частина 1. Метод з використанням рідинної хроматографії високороздільної здатності
(ISO 9167-1:1992, IDT)
- Вперше" 


 

3.8. У наказі Держспоживстандарту України від 22 січня 2008 р. N 18 "Про затвердження національних стандартів, змін до національних стандартів, затвердження зміни до національного класифікатора, скасування нормативних документів та внесення змін до наказів Держспоживстандарту"

пункт 1:

у підпункті "г" вилучити слова та цифри

"ДСТУ 4923:2008 

Продукти білкові рослинного походження. Макухи та шроти. Метод визначання вмісту білкового азоту
- Вперше 

ДСТУ 4924:2008 

Продукти білкові рослинного походження. Макухи та шроти. Метод визначання вмісту сирого протеїну
- Вперше" 


 

доповнити підпунктом "д" такого змісту:

"д) з 1 липня 2010 р.:

ДСТУ 4923:2008 

Продукти білкові рослинного походження. Макухи та шроти. Метод визначання вмісту білкового азоту
- Вперше 

ДСТУ 4924:2008 

Продукти білкові рослинного походження. Макухи та шроти. Метод визначання вмісту сирого протеїну
- Вперше" 


 

3.9. У наказі Держспоживстандарту України від 26 березня 2008 р. N 101 "Про затвердження національних стандартів, внесення змін до національних стандартів, скасування нормативних документів та внесення змін до наказів Держспоживстандарту від 18.05.2007 р. N 104 та від 05.07.2007 р. N 144" (із змінами, внесеними наказом Держспоживстандарту від 16 квітня 2008 р. N 125):

підпункт "в" пункту 2.1 вилучити слова та цифри

"ДСТУ 4960:2008 

Борошно із зерна тритикале. Технічні умови
- Вперше" 


 

пункт 3:

вилучити слова та цифри

"ДСТУ 4962:2008 

Сорго. Технічні умови
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 8759-92) 

ДСТУ 4963:2008 

Овес. Технічні умови
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 7757-71 та ГОСТ 28673-90) 

ДСТУ 4964:2008 

Соя. Технічні умови
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 17109-88) 

ДСТУ 4965:2008 

Рис. Технічні умови
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 6293-90) 

ДСТУ 4966:2008 

Насіння ріпаку для промислового переробляння. Технічні умови
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 10583-76) 

ДСТУ 4967:2008 

Насіння льону олійного для переробляння. Технічні умови
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 10582-76) 

ДСТУ 4969-1:2008 

Насіння, макухи та шроти хрестоцвітих культур. Методи визначання глюкозинолатів. Частина 1. Методи фотоколориметричного визначання загального вмісту глюкозинолатів
- Вперше" 


 

доповнити пунктом 3-1 такого змісту:

"3-1. Затвердити національні стандарти України з наданням чинності з 1 липня 2010 р.:

ДСТУ 4960:2008 

Борошно із зерна тритикале. Технічні умови
- Вперше" 

ДСТУ 4962:2008 

Сорго. Технічні умови
- Вперше (зі скасуванням чинності в Україні ГОСТ 8759-92) 

ДСТУ 4963:2008 

Овес. Технічні умови
- Вперше (зі скасуванням чинності в Україні ГОСТ 7757-71 та ГОСТ 28673-90) 

ДСТУ 4964:2008 

Соя. Технічні умови
- Вперше (зі скасуванням чинності в Україні ГОСТ 17109-88) 

ДСТУ 4965:2008 

Рис. Технічні умови
- Вперше (зі скасуванням чинності в Україні ГОСТ 6293-90) 

ДСТУ 4966:2008 

Насіння ріпаку для промислового переробляння. Технічні умови
- Вперше (зі скасуванням чинності в Україні ГОСТ 10583-76) 

ДСТУ 4967:2008 

Насіння льону олійного для переробляння. Технічні умови
- Вперше (зі скасуванням чинності в Україні ГОСТ 10582-76) 

ДСТУ 4969-1:2008 

Насіння, макухи та шроти хрестоцвітих культур. Методи визначання глюкозинолатів. Частина 1. Методи фотоколориметричного визначання загального вмісту глюкозинолатів
- Вперше" 


 

у підпункті "в" пункту 4:

слово "січня" замінити на слово "липня".

3.10. У наказі Держспоживстандарту України від 12 червня 2008 р. N 192 "Про затвердження національних стандартів, змін до національних стандартів та скасування нормативних документів та внесення змін до наказів Держспоживстандарту" (із змінами, внесеними наказами Держспоживстандарту від 04.08.2008 N 270, від 05.12.2008 N 456 та від 22.12.2008 N 487)

пункт 2:

у підпункті "в" вилучити слова та цифри

"ДСТУ 5021.1:2008 

Соя. Ідентифікація генетично модифікованих організмів. Частина 1. Методи відбирання та правила готування проб
- Вперше 

ДСТУ 5021.2:2008 

Соя. Ідентифікація генетично модифікованих організмів. Частина 2. Метод визначання генетично модифікованих організмів
- Вперше" 


 

доповнити підпунктом "д" такого змісту за таким позначенням:

"д) з 1 липня 2010 р.:

ДСТУ 5021.1:2008 

Соя. Ідентифікація генетично модифікованих організмів. Частина 1. Методи відбирання та правила готування проб
- Вперше 

ДСТУ 5021.2:2008 

Соя. Ідентифікація генетично модифікованих організмів. Частина 2. Метод визначання генетично модифікованих організмів
- Вперше" 


 

3.11. У наказі Держспоживстандарту України від 22 грудня 2008 р. N 487 "Про затвердження національних стандартів, скасування нормативних документів та внесення змін до наказів Держспоживстандарту від 05.07.2007 N 144 та від 24.12.2007 N 386"

пункт 1:

у підпункті "д" вилучити слова та цифри

"ДСТУ 6020:2008 

Сочевиця. Технічні умови
- Вперше (зі скасуванням ГОСТ 7066-77, ГОСТ 10418-88, ГОСТ 13213-77)" 


 

доповнити підпунктом "е" такого змісту:

"е) з 1 липня 2010 р.

ДСТУ 6020:2008 

Сочевиця. Технічні умови
- Вперше (зі скасуванням чинності в Україні ГОСТ 7066-77, ГОСТ 10418-88, ГОСТ 13213-77)" 


 

пункт 3:

у підпункті "г" вилучити слова та цифри

"ГОСТ 7066-77 

Чечевица тарелочная продовольственная. Требования при заготовках и поставках" 

"ГОСТ 13213-77 

Чечевица тарелочная продовольственная для экспорта. Технические условия 

ГОСТ 10418-88 

Чечевица мелкосеменная. Требования при заготовках и поставках" 


 

доповнити підпунктом "д" такого змісту:

"д) з 1 липня 2010 р.:

ГОСТ 7066-77 

Чечевица тарелочная продовольственная. Требования при заготовках и поставках 

ГОСТ 13213-77 

Чечевица тарелочная продовольственная для экспорта. Технические условия 

ГОСТ 10418-88 

Чечевица мелкосеменная. Требования при заготовках и поставках" 


 

3.12. У наказі Держспоживстандарту України від 15 жовтня 2009 р. N 375 "Про затвердження національних стандартів України та скасування нормативних документів"

пункт 3:

слово "січня" замінити словом "липня".

3.13. У наказі Держспоживстандарту України від 28 грудня 2009 р. N 478 "Про внесення змін до наказу Держспоживстандарту від 12.06.2008 N 192" у пункті 1 позначення стандарту "ДСТУ 5027:2008" замінити на "ДСТУ 5028:2008".

4. Департаменту стандартизації та метрології (Нелепов А. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу та Зміни N 2 до ДСТУ 4069:2002 "Напої безалкогольні. Загальні технічні умови" на веб-порталі Держспоживстандарту України.

5. ДП "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (Корчевна Л. О.) забезпечити опублікування цього наказу та Зміни N 2 до ДСТУ 4069:2002 "Напої безалкогольні. Загальні технічні умови" у черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Черепкова С. Т.

 

Голова 

Л. Лосюк 


 

 

Додаток 


 

 

ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ
наказом Держспоживстандарту України
від 30 грудня 2009 р. N 496.


 

Зміна N 2 до ДСТУ 4069-2002
"Напої безалкогольні. Загальні технічні умови"

 

 

Чинна від 1 січня 2010 р.


 

Розділ 2

Вилучити:

ДСТУ 2316-93 (ГОСТ 21-94) Цукор пісок. Технічні умови

ГОСТ 6687.0-86 Продукция безалкогольной промышленности. Правила приемки и методы отбора проб

ГОСТ 6687.2-90 Продукция безалкогольной промышленности. Методы определения сухих веществ

ГОСТ 8050-85 Двуокись углерода газообразная и жидкая

ГОСТ 490-79 Кислота молочная пищевая. Технические условия

Доповнити:

ДСТУ 2890-94 Тара і транспортування. Терміни та визначення

ДСТУ 4621:2006 Кислота молочна харчова. Загальні технічні умови

ДСТУ 4623:2006 Цукор білий. Технічні умови

ДСТУ 4817: 2007 Діоксид вуглецю газоподібний і скраплений. Технічні умови

ДСТУ 4855:2007 Продукція безалкогольної промисловості. Методи визначення сухих речовин

ДСТУ 4856:2007 Продукція безалкогольної промисловості. Правила приймання та методи відбирання проб.

Розділ 3

У першому абзаці після слів "ДСТУ 2368" доповнити "та ДСТУ 2890".

У підрозділі 3.3 у визначенні напоїв після слова "ароматизаторах долучити слова "або смакоароматичних добавках";

підрозділ 3.6 викласти в новій редакції:

"3.6 Напій бродіння (ферментований) - безалкогольний напій, виготовлений зброджуванням сусла культурами мікроорганізмів".

Розділ 4

У підрозділі 4.2 у п'ятому абзаці після слова "ароматизаторах" долучити слова "або смакоароматичних добавках";

підрозділ 4.3, слово "двоокисом" замінити на "діоксидом";

підрозділ 4.5 доповнити позиціями переліку:

- непастеризовані

- пастеризовані

Розділ 5

Таблиця 2, у показнику "Масова частка двоокису вуглецю, %" слово "двоокису" замінити на "діоксиду";

Таблицю 2 доповнити такими показниками:

Назва показника 

Група, тип напоїв 

Норма 

Масова частка сухих речовин, % 

Рідкі безалкогольні напої 

0 - 20,0 

Кислотність, см3 розчину гідроксиду натрію концентрацією 1,0 моль/дм3 на 100 см3 

Рідкі безалкогольні напої 

1,0 - 15,0 


 

У примітці до таблиці 2 слово "двоокису" замінити на "діоксиду".

Пункт 5.1.4

У п'ятому. дванадцятому, дев'ятнадцятому абзацах після слова "ароматизаторах" долучити слова "або смакоароматичних добавках"

Пункт 5.2.1

Вилучити:

цукор-пісок згідно з ДСТУ 2316 (ГОСТ 21);

кислота молочна згідно з ГОСТ 490.

У п'ятому абзаці "ДСТУ 2316 (ГОСТ 21)" замінити на "ДСТУ 4623".

У сьомому абзаці ГОСТ 490 замінити на "ДСТУ 4621".

У восьмому абзаці слова "кислота ортофосфорна" замінити на "кислоту ортофосфорну".

У дев'ятому абзаці слова "кислота аскорбінова" замінити на "кислоту аскорбінову".

У десятому абзаці "двоокис вуглецю згідно з ГОСТ 8050" замінити на "діоксид вуглецю згідно з ДСТУ 4817"

Підрозділ 5.3, пункт 5.3.6, число "99,5" замінити на "99,0".

Пункт 5.4.1 викласти в новій редакції:

"5.4.1 Безалкогольні напої, а також концентрати напоїв (з бікарбонатом натрію або без нього) маркують такою інформацією:

- назва напою. Не допустимо використовувати в назві продукту назви натуральних фруктів, плодів і ягід, за умови вмісту у складі напоїв менше ніж 10 % (за об'ємом) натурального соку або сиропу;

- група, тип напою;

- назва аромату для ароматизованих напоїв і сиропів (за наявності);

- назва та повна адреса і телефон виробника, адреса потужностей (об'єкта) виробництва, а для імпортованих харчових продуктів - назва, повна адреса і телефон імпортера;

- дозволено наносити назви кількох виробників із зазначенням підприємства-виробника певною позначкою: крапкою, літерою, трикутником, перфорацією тощо;

- товарний знак, логотип (за наявності);

- місткість, дм3 або л. Для порошкоподібних концентратів зазначають масу нетто, г;

- допустимо одночасно зазначати на етикетці місткості 0,25; 0,3; 0,33; 0,42; 0,47 і 0,5 або 0,7; 1,0; 1,5; 2,0 і 2,5 дм3 або л з нанесенням насічки для зазначення фактичної місткості;

- склад продукту із зазначенням переліку сировини, в тому числі харчових добавок та ароматизаторів, що використовувались у його виробництві. У разі використання натуральних соків і/або м'якоті зазначають їх вид і масову частку у відсотках; назву основних інгредієнтів, які впливають на смак і аромат (перелік основних інгредієнтів визначає виробник);

- наявність консервантів (за умови застосування);

- харчові добавки, ароматизатори, барвники, біологічно активні добавки до їжі, інгредієнти продуктів нетрадиційного складу, джерело ГМО (у разі їх застосування);

- енергетична цінність або калорійність у кілоджоулях (кДж) і (або) кілокалоріях (ккал) на 100 г або на 100 см3;

- поживна або харчова цінність на 100 г або на 100 см3;

- позначення нормативного документа, згідно з яким виготовлено і може бути ідентифікований продукт;

- кінцева дата споживання "Вжити до" або дата виробництва (число, місяць, рік) та строк придатності;

- номер партії виробництва;

- умови зберігання (температурний режим) та відносну вологість повітря (для порошкоподібних концентратів напоїв);

- штриховий код;

- інформація щодо сертифікації.

Для концентратів і напоїв спеціального, лікувально-профілактичного призначення, з тонізувальними властивостями треба наносити попередження щодо вживання напою та зазначати особливості або рекомендації щодо вживання, які мають бути погоджені з центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я України.

У маркованні функціональних напоїв, у яких вміст кофеїну перевищує 150 мг/дм3, потрібно зазначати: "Підвищений уміст кофеїну". У складі продукту, безпосередньо після назви "кофеїн" треба зазначати вміст кофеїну в міліграмах на 100 дм3 напою.

У маркуванні напоїв, у складі яких є штучний підсолоджувач "аспартам" (окремо або в суміші), треба зазначати: "Містить джерело фенілаланіну. Продукт не рекомендовано хворим на фенілкетонурію та дітям віком до семи років".

Дозволено у разі використання води питної та (або) води підготовленої позначати одним словом "вода".

Заборонено використовувати назви загальних класів біологічно активних сполук замість назви конкретної сполуки (у разі додавання таких сполук за технологічної необхідності). Наприклад, "вітамін B2" замість назви "рибофлавін" у разі використовування як барвника.

У маркованні енергетичних напоїв треба зазначати: "Рекомендовано вживати в період підвищених розумових та фізичних навантажень. Не рекомендовано вживати дітям віком до 18 років, вагітним жінкам та матерям, які годують груддю, особам із захворюваннями серцево-судинної системи та чутливим до окремих компонентів напою".

Дозволено наносити:

- інформацію про організацію - розробника рецептур, коротку характеристику основи напоїв, напис "Пити охолодженим", "З умістом вітамінів", а також іншу інформацію, в тому числі рекламну, що характеризує продукт, виробника і замовника та не суперечить чинному законодавству України;

- кінцеву дату споживання "Вжити до" або дату виготовлення і строк придатності на пляшці або на кришці пляшки.

У переліку складових частин продукту дозволено не вказувати:

- діоксид вуглецю (якщо вказано, що безалкогольний напій газований);

- речовини і допоміжні матеріали, використання яких є функціонально необхідним для виробничого процесу, але які не містяться у складі готового безалкогольного напою.

Пункт 5.4.8.

Абзаци 6, 7 викласти в новій редакції:

" - кінцева дата споживання "Вжити до" або дата виробництва (число, місць, рік) та строк придатності".

Дев'ятий абзац доповнити словами "або калорійності, в кілоджоулях (кДж) або в кілокалоріях (ккал) на 100 г або на 100 см3".

Десятий абзац викласти в новій редакції:

" - харчової або поживної цінності (вуглеводів), г/100 г (100 см3)".

Пункт 5.4.9 викласти в новій редакції:

"5.4.9 У разі транспортного маркування на кожну одиницю транспортної тари наносять:

назву виробника, назву продукту та інформацію про кількість одиниць спожиткової тари в одиниці транспортної тари (упаковці) і місткість одиниці спожиткової тари та маніпуляційні знаки.

Нанесення маніпуляційних знаків: "Крихке. Обережно" (для скляної тари), "Оберігати від нагрівання", "Оберігати від вологи", "Обмеження температур", "Верх" проводиться відповідно до 4.1,таблиця 1, ГОСТ 14192.

Транспортне маркування не проводять:

- у разі пакування продукції у відкриті ящики та групову тару, виготовлену із прозорого матеріалу (відкрита картонна упаковка, пластмасові ящики, лотки, або підложки, обтягнуті термозсідальною плівкою);

- у разі формування транспортних пакетів з відкритих ящиків з продукцією, групової тари, виготовленої із прозорого матеріалу та КЕГ;

- у разі транспортування продукції автомобільним транспортом за однією адресою та безпосередньо залізничними вагонними відвантаженнями, якщо це не передбачено контрактом на постачання продукції".

Розділ 6.

Посилання на "ДНАОП N 1.8.10-1.13" замінити на "НПАОП N 15.9-1.13-97", посилання на "СанПиН 3244" замінити на "ДСанПіН 4.4.4-152".

Розділ 8.

Посилання на "ГОСТ 6687.0" замінити на "ДСТУ 4856".

Розділ 9.

Підрозділ 9.1, у першій позиції переліку посилання на "ГОСТ 6687.0" замінити на "ДСТУ 4856".

Підрозділ 9.3, посилання на "ГОСТ 6687.2" замінити на "ДСТУ 4855".

Підрозділ 9.16, посилання на "Методичними вказівками N 5.08.07/1232" замінити на "рекомендаціями МР 4.4.4-108".

Розділ 10.

Підрозділ 10.3, перший абзац викласти в новій редакції:

"Зберігання безалкогольних напоїв проводять: непастеризованих - за температури від 0° C до 20° C, пастеризованих - від 0° C до 22° C, напоїв бродіння: непастеризованих - від 0° C до 12° C, пастеризованих - від 0° C до 22° C".

Додаток Б Бібліографія.

Позиції 1, 3, 9 викласти в новій редакції:

1 ТІ 14297558-291-2003 "Технологічна інструкція з підготовки води для виробництва пива та безалкогольних напоїв", затверджена ЗАТ "Укрпиво" 24 січня 2003 р.

2 Правила безпеки при виробництві солоду, пива та безалкогольних напоїв НПАОП N 15.9-1.13-97. Затв. наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 22.04.97 р. N 98, розроблені Українським науково-дослідним інститутом пиво-безалкогольної, кондитерської та харчоконцентратної галузей харчової промисловості.

3 ДСанПіН 4.4.4-152-2008 "Державні санітарні норми і правила для підприємств, що виробляють солод, пиво та безалкогольні напої", затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 11.12.2007 N 811.

9 МР 4.4.4-108-2004 Методичні рекомендації "Періодичність контролю продовольчої сировини та харчових продуктів за показниками безпеки", затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 02.07.2004 N 329.

____________

 


Назад
 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.